Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jižní Francie

Jižní Francie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Kučerová
Šetření:03. 03. 2012 - 10. 03. 2012
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Navštívili jste někdy jižní Francii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8078,43 %78,43 %  
ano2221,57 %21,57 %  

Graf

2. Chtěli byste (znovu) navštívit jižní Francii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9795,1 %95,1 %  
ne54,9 %4,9 %  

Graf

3. Jaký způsob cestování byste zvolili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Individuální5856,86 %56,86 %  
Organizovaný cestovní kanceláří4443,14 %43,14 %  

Graf

4. Jaký dopravní prostředek byste zvolili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Letadlo5049,02 %49,02 %  
Vlastní dopravní prostředek2827,45 %27,45 %  
Autobus1918,63 %18,63 %  
Vlak54,9 %4,9 %  

Graf

5. Chtěli byste při návštěvě jižní Francie navštívit také antické památky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8987,25 %87,25 %  
ne1312,75 %12,75 %  

Graf

6. Které z těchto památek jižní Francie nejsou antické?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hôtel de Ville v Orange6260,78 %60,78 %  
Palais des Papes v Avignonu3029,41 %29,41 %  
Pont d´ Avignon2726,47 %26,47 %  
Pont du Gard2221,57 %21,57 %  

Graf

7. Ve kterém z těchto měst se nenachází antické památky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Orange3736,27 %36,27 %  
Avignon3534,31 %34,31 %  
Nîmes1514,71 %14,71 %  
Antibes1514,71 %14,71 %  

Graf

8. Co je to Pont du Gard?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Římský akvadukt6361,76 %61,76 %  
Rozhledna1514,71 %14,71 %  
Římský amfiteátr1211,76 %11,76 %  
Římské lázně1211,76 %11,76 %  

Graf

9. Co je to Arc de Triomphe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vítězný oblouk5957,84 %57,84 %  
Vítězný sloup2524,51 %24,51 %  
Socha vítěze1514,71 %14,71 %  
Náměstí vítězů32,94 %2,94 %  

Graf

10. Kde se Arc de Triomhe nachází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Avignon3534,31 %34,31 %  
Antibes2524,51 %24,51 %  
Arles2423,53 %23,53 %  
Orange1817,65 %17,65 %  

Graf

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-255553,92 %53,92 %  
26-301615,69 %15,69 %  
31-401514,71 %14,71 %  
40-5098,82 %8,82 %  
51 a více76,86 %6,86 %  

Graf

12. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7169,61 %69,61 %  
Muž3130,39 %30,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaký způsob cestování byste zvolili?

  • odpověď Individuální:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlastní dopravní prostředek na otázku 4. Jaký dopravní prostředek byste zvolili?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívili jste někdy jižní Francii?

2. Chtěli byste (znovu) navštívit jižní Francii?

3. Jaký způsob cestování byste zvolili?

4. Jaký dopravní prostředek byste zvolili?

5. Chtěli byste při návštěvě jižní Francie navštívit také antické památky?

6. Které z těchto památek jižní Francie nejsou antické?

7. Ve kterém z těchto měst se nenachází antické památky?

8. Co je to Pont du Gard?

9. Co je to Arc de Triomphe?

10. Kde se Arc de Triomhe nachází?

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

12. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívili jste někdy jižní Francii?

2. Chtěli byste (znovu) navštívit jižní Francii?

3. Jaký způsob cestování byste zvolili?

4. Jaký dopravní prostředek byste zvolili?

5. Chtěli byste při návštěvě jižní Francie navštívit také antické památky?

6. Které z těchto památek jižní Francie nejsou antické?

7. Ve kterém z těchto měst se nenachází antické památky?

8. Co je to Pont du Gard?

9. Co je to Arc de Triomphe?

10. Kde se Arc de Triomhe nachází?

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

12. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučerová, V.Jižní Francie (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://jizni-francie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.