Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jóga v MŠ

Jóga v MŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Lišková
Šetření:15. 02. 2016 - 25. 02. 2016
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):10 / 6.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Využití jógy v mateřských školách jako prostředku k rozvoji motorických a psychických schopností dítěte - dotazník pro pedagogické pracovníky MŠ a odborníky z praxe (dětské lékaře, psychology atd.)
 

Odpovědi respondentů

1. Vaše povolání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné povolání650 %50 %  
učitel/ka MŠ216,67 %16,67 %  
učitelk/a MŠ18,33 %8,33 %  
ředitel/ka MŠ18,33 %8,33 %  
pediatr18,33 %8,33 %  
dětský psycholog18,33 %8,33 %  

Graf

2. Kolik let pracujete ve svém oboru?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20325 %25 %  
15216,67 %16,67 %  
1216,67 %16,67 %  
518,33 %8,33 %  
418,33 %8,33 %  
818,33 %8,33 %  
318,33 %8,33 %  
1018,33 %8,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.1
Minimum:1
Maximum:20
Variační rozpětí:19
Rozptyl:49.43
Směrodatná odchylka:7.03
Medián:9
Modus:20

Graf

3. Preferujete využívání jógy v MŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano650 %50 %  
nevím325 %25 %  
ne325 %25 %  

Graf

4. Uveďte název města/obce, kde se nachází Vaše pracoviště.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praha216,67 %16,67 %  
Střížov18,33 %8,33 %  
Horní Planá18,33 %8,33 %  
České Budějovice18,33 %8,33 %  
jihlava18,33 %8,33 %  
Trhové Sviny18,33 %8,33 %  
Teplice18,33 %8,33 %  
Beroun18,33 %8,33 %  
Strakonice18,33 %8,33 %  
Liberec18,33 %8,33 %  
Brno18,33 %8,33 %  

Graf

5. Využíváte jógu při své práci s dětmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne975 %75 %  
ano325 %25 %  

Graf

6. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ANO, jakou formou zařazujete jógu do Vaší práce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rámci výchovně vzdělávacího procesu v MŠ266,67 %16,67 %  
jako zájmový kroužek133,33 %8,33 %  

Graf

7. Poskytujete cvičení dětem zdarma nebo jde o placenou aktivitu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdarma375 %25 %  
placený kroužek125 %8,33 %  

Graf

8. Při své práci s dětmi preferujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cvičení celých sestav375 %25 %  
cvičení jednotlivých prvků125 %8,33 %  

Graf

9. Jógu zařazujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do řízených činností250 %16,67 %  
spontánně, kdykoliv během dne250 %16,67 %  

Graf

10. Jeké je vaše materiální zabezpečení pro cvičení jógy s dětmi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CD375 %25 %  
knihy250 %16,67 %  
výukové materiály125 %8,33 %  
cvičební pomůcky125 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lišková, K.Jóga v MŠ (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://joga-v-ms.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.