Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Josef Sousedík

Josef Sousedík

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Voda
Šetření:15. 09. 2019 - 01. 10. 2019
Počet respondentů:297
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rád bych Vás poprosil o vyplnění dotazníku na téma Josef Sousedík.

Tento dotazník slouží pro účely seminární práce.

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19665,99 %65,99 %  
Muž10134,01 %34,01 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2613746,13 %46,13 %  
0-179230,98 %30,98 %  
27-455217,51 %17,51 %  
46-65155,05 %5,05 %  
66 a více10,34 %0,34 %  

Graf

3. Slyšel/a jste někdy jméno Josef Sousedík?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20268,01 %68,01 %  
ne9531,99 %31,99 %  

Graf

4. Pokud jste o Josefu Sousedíkovi slyšel/a, tak v jakém kontextu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
technickém15552,19 %52,19 %  
historickém14849,83 %49,83 %  
neslyšel/a jsem o Josefu Sousedíkovi9632,32 %32,32 %  
politickém6622,22 %22,22 %  
v jiném kontextu206,73 %6,73 %  

Graf

5. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a, že jste o J.Sousedíkovi slyšel/a v jiném kontextu, jaký to potom byl?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-Slovenska Strela -Protinacistický odboj

Byl jem na přednášce o něm a taky jsme na zakákladní škole měli procházku po vsetíně a tam jse o něm slyšel poprvé.

Elektro

Jen skrz školu, šla tam půlka bývalé třídy.

jenom o jeho škole na vsetíně a politickém

konstruktér kolejových vozidel, průkopník naklápěcí techniky, zapomenutý borec

Mluvili jsme o tom s tátou. Valašský Edison, dobrá přezdívka :)

Patenty

Rodinném

Rodinném

Slyšel jsem že měl za II. světové vály schované své patenty a dokumenty v Juříčkově Mlýně v Leskovci.

Střední škola

Střední škola

Střední škola na Vsetíně

Škola

Škola

Škola

Škola Josefa Sousedíka

Škola Josefa Sousedíka ve Vsetíně

Školní

Ulice Vsetina Ucnak na Vsetine

Vynálezce, "moravský Edison", renesanční člověk, organizátor odboje proti nacizmu na Valašsku.

6. Věděl/a jste, že Josef Sousedík byl starostou Vsetína přes 10 let? (1927-1938)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19264,65 %64,65 %  
ano10535,35 %35,35 %  

Graf

7. Věděl/a jste, že Josef Sousedík byl zastřelen příslušníkem Gestapa, když se pokusil o útěk při výslechu Gestapem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18662,63 %62,63 %  
ano11137,37 %37,37 %  

Graf

8. Věděl/a jste, že Josef Sousedík byl přítelem T.G.Masaryka?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18964,07 %63,64 %  
ano10635,93 %35,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Slyšel/a jste někdy jméno Josef Sousedík?

 • odpověď ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neslyšel/a jsem o Josefu Sousedíkovi na otázku 4. Pokud jste o Josefu Sousedíkovi slyšel/a, tak v jakém kontextu?

4. Pokud jste o Josefu Sousedíkovi slyšel/a, tak v jakém kontextu?

 • odpověď neslyšel/a jsem o Josefu Sousedíkovi:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Slyšel/a jste někdy jméno Josef Sousedík?

6. Věděl/a jste, že Josef Sousedík byl starostou Vsetína přes 10 let? (1927-1938)

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Slyšel/a jste někdy jméno Josef Sousedík?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neslyšel/a jsem o Josefu Sousedíkovi na otázku 4. Pokud jste o Josefu Sousedíkovi slyšel/a, tak v jakém kontextu?

7. Věděl/a jste, že Josef Sousedík byl zastřelen příslušníkem Gestapa, když se pokusil o útěk při výslechu Gestapem?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Slyšel/a jste někdy jméno Josef Sousedík?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neslyšel/a jsem o Josefu Sousedíkovi na otázku 4. Pokud jste o Josefu Sousedíkovi slyšel/a, tak v jakém kontextu?

8. Věděl/a jste, že Josef Sousedík byl přítelem T.G.Masaryka?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neslyšel/a jsem o Josefu Sousedíkovi na otázku 4. Pokud jste o Josefu Sousedíkovi slyšel/a, tak v jakém kontextu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Slyšel/a jste někdy jméno Josef Sousedík?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-45 na otázku 2. Věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Věk:

3. Slyšel/a jste někdy jméno Josef Sousedík?

4. Pokud jste o Josefu Sousedíkovi slyšel/a, tak v jakém kontextu?

6. Věděl/a jste, že Josef Sousedík byl starostou Vsetína přes 10 let? (1927-1938)

7. Věděl/a jste, že Josef Sousedík byl zastřelen příslušníkem Gestapa, když se pokusil o útěk při výslechu Gestapem?

8. Věděl/a jste, že Josef Sousedík byl přítelem T.G.Masaryka?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Věk:

3. Slyšel/a jste někdy jméno Josef Sousedík?

4. Pokud jste o Josefu Sousedíkovi slyšel/a, tak v jakém kontextu?

6. Věděl/a jste, že Josef Sousedík byl starostou Vsetína přes 10 let? (1927-1938)

7. Věděl/a jste, že Josef Sousedík byl zastřelen příslušníkem Gestapa, když se pokusil o útěk při výslechu Gestapem?

8. Věděl/a jste, že Josef Sousedík byl přítelem T.G.Masaryka?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Voda, J.Josef Sousedík (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://josef-sousedik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.