Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jsme diskriminováni?

Jsme diskriminováni?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milada Rychlíková
Šetření:26. 03. 2013 - 15. 04. 2013
Počet respondentů:219
Počet otázek (max/průměr):18 / 14.77
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, jehož účelem je ověřit naše chápání a přístup k oblasti diskriminace v běžném životě. Nejedná se o prověrku právních znalostí v této oblasti, ale spíše o ověření toho, jak si tuto problematiku uvědomujeme a jak jsme schopni se případně domáhat svých práv.
Vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete se seminární prací do předmětu Sociologie a doufám, že i pro Vás mohou být zajímavé výsledky, které si po skončení šetření můžete prohlédnout.
 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je oblast diskriminace upravena v našem právním řádu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12355,91 %56,16 %  
nevím5625,45 %25,57 %  
ne4118,64 %18,72 %  

Graf

2. Setkal/a jste se ve svém životě s diskriminačním jednáním vůči své osobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11853,64 %53,88 %  
Ne10246,36 %46,58 %  

Graf

3. O jaké diskriminační jednání se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
diskriminace z důvodu pohlaví, včetně důvodu těhotenství, mateřství, otcovství, z důvodu pohlavní identifikace anebo z důvodu sexuální orientace6454,24 %29,22 %  
diskriminace z důvodu věku5849,15 %26,48 %  
diskriminace z důvodu náboženského vyznání, víry nebo světového názoru2218,64 %10,05 %  
diskriminace z důvodu zdravotního postižení1916,1 %8,68 %  
diskriminace z důvodu příslušnosti k národnosti nebo etnickému původu1714,41 %7,76 %  

Graf

4. Kde jste se s tímto diskriminačním jednáním (nebo tím, které pokládáte za nejzávažnější, pokud jste označil/a více bodů) vůči své osobě setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání/ve škole8572,03 %38,81 %  
v osobním životě (např. rodina, přátelé, obec, jiná komunita)6050,85 %27,4 %  
při využívání služeb (např. restaurace)2319,49 %10,5 %  
při hledání pronájmu bytu/domu86,78 %3,65 %  
na zš10,85 %0,46 %  
na úřadě10,85 %0,46 %  
v nemocnici10,85 %0,46 %  
procházka parkem10,85 %0,46 %  
pes10,85 %0,46 %  
v nemocnici jako pacientka kvůli nízkemu veku10,85 %0,46 %  
v lidlu10,85 %0,46 %  

Graf

5. Jak jste tuto situaci řešil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neřešil/a jsem to9177,12 %41,55 %  
žádal/a jsem po původci jednání nápravu nebo zdržení se diskriminačního jednání1916,1 %8,68 %  
jinak1311,02 %5,94 %  
soudní cestou10,85 %0,46 %  

Graf

6. Kdy se to stalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
před 1 – 3 roky3731,36 %16,89 %  
nedávno, nejpozději před jedním rokem3529,66 %15,98 %  
před více než třemi, ale maximálně před 10 roky2722,88 %12,33 %  
již si nepamatuji, kdy k tomu došlo119,32 %5,02 %  
před více než 10 roky86,78 %3,65 %  

Graf

7. Myslíte si, že v každodenním životě většiny občanů ČR k diskriminaci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dochází poměrně často10246,36 %46,58 %  
dochází pouze zřídka7132,27 %32,42 %  
je to poměrně běžnou součástí života3917,73 %17,81 %  
nedochází83,64 %3,65 %  

Graf

8. V případě, že byste se v budoucnu stal/a obětí diskriminace v zaměstnání, např. z důvodu věku (z pohledu zaměstnavatele jste příliš mladý/příliš starý), jak se domníváte, že byste postupoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neřešil/a bych tootázka č. 9, žádal/a bych po zaměstnavateli, aby se zdržel takového jednáníotázka č. 10, domáhal/a bych se nápravy soudní cestouotázka č. 10, postupoval/a bych jinak, uveďte prosím jakotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádal/a bych po zaměstnavateli, aby se zdržel takového jednání12556,82 %57,08 %  
neřešil/a bych to7031,82 %31,96 %  
postupoval/a bych jinak, uveďte prosím jak146,36 %6,39 %  
domáhal/a bych se nápravy soudní cestou115 %5,02 %  

Graf

9. Z jakého důvodu byste takový případ nijak neřešil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vadilo by mi to, ale jekékoliv řešení by pro mě bylo ještě více nepříjemné4564,29 %20,55 %  
nepovažoval/a bych to za závažné1318,57 %5,94 %  
nevadilo by mi to22,86 %0,91 %  
řešení by neměla žádnou odezvu11,43 %0,46 %  
soudní cesta je finančně náročná a špatně dokazovatelná, tzn. kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde11,43 %0,46 %  
nevěděla bych, jak to řešit a myslela bych si, že energie vložená do řešení stejně nestojí za výsledek (co by mi to přineslo dobrého?)11,43 %0,46 %  
bylo by to naprosto zbytečně, pokud by mě do zaměstnání přece jenom přijali, stejně bych se tam necítila dobře a kdyby chtěli, tak na mě ještě shodí nějakou chybu a vyhodí mě za to...11,43 %0,46 %  
mohl by mě zaměstnavatel vyhodit z práce11,43 %0,46 %  
protože by to stejně bylo marné. Když jste žena kolem 30, tak se budoucí mateřství prostě automaticky očekává...11,43 %0,46 %  
nevím, jak takový případ řešit11,43 %0,46 %  
kdyby se mi to stalo jednou, přišlo by mi jako zbytečné plýtvání energií pokoušet se to nějak řešit, nestála bych v tu chvíli o to, pracovat někde, kde mě vlastně ani nechtějí11,43 %0,46 %  
nevěděla bych jak11,43 %0,46 %  
nemá to smysl, jen to přidělává spoustu starostí11,43 %0,46 %  

Graf

10. Pokud byste u soudu podávat žalobu proti diskriminačnímu jednání, které se Vám stalo, kdo bude dokazovat, že k diskriminaci došlo (případně nedošlo)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vy, jako žalobce („oběť“)11150,45 %50,68 %  
nevím5424,55 %24,66 %  
jiná osoba, např. státní zástupce2913,18 %13,24 %  
žalovaný („pachatel“)2611,82 %11,87 %  

Graf

11. Znáte nějakou nezávislou firmu nebo sdružení, které by Vám v případě diskriminace pomohlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale v případě potřeby bych si je vyhledal/a16976,82 %77,17 %  
Ne a určitě bych nikomu nevěřil/a3315 %15,07 %  
Ano188,18 %8,22 %  

Graf

12. Myslíte si, že oběť diskriminace, která se aktivně domáhá svých práv, postupuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
správně, protože určitě dosáhne zlepšení svého postavení12456,36 %56,62 %  
špatně, jen situaci ještě zhorší a stejně ničeho nedosáhne4721,36 %21,46 %  
záleží na situaci20,91 %0,91 %  
jak kdy10,45 %0,46 %  
Vlastní situaci zřejmě nevyřeší, ale v obecné rovině upozorní na problém - rozhodnutí soudu pak mohou působit jako deterent proti dalšímu diskriminačnímu jednání10,45 %0,46 %  
nejsem si jista10,45 %0,46 %  
mnohdy se za diskriminaci vydává pouze to, že se žadateli nevyhoví.10,45 %0,46 %  
jak kdy, občas to lidi až moc hrotí10,45 %0,46 %  
správně, ale pravděpodobně jen situaci zhorší a stejně ničeho nedosáhne.10,45 %0,46 %  
záleží na oprávněnosti práva té osoby10,45 %0,46 %  
správně, ať to dopadne jakkoliv, bude se cítit lépe a bojovat za dobrou věc je vždy dobré. 10,45 %0,46 %  
správně, ale většinou nedosáhne práv10,45 %0,46 %  
jak kdy a jak kde10,45 %0,46 %  
špatně, nejlepší metodou je odejít ke konkurenci10,45 %0,46 %  
Správně, i když pravděpodobně aktuálně nedosáhne ničeho - je potřeba na diskriminaci upozorňovat a dávat najevo, že vadí a že s ní nesouhlasíme.10,45 %0,46 %  
Nevím10,45 %0,46 %  
záleží o jakou situaci se jedná10,45 %0,46 %  
Závisí na oblasti, v níž si oběť myslí, že je diskriminována10,45 %0,46 %  
postupuje správně, ale situaci zhorší10,45 %0,46 %  
postupuje jistě správně, ale myslím, že celkem marně10,45 %0,46 %  
správně, ale situaci to lepšit nemusí10,45 %0,46 %  
srpávně, ale není jasný výsledek. Lidé nechtějí přijít o práci, tak mlčí.10,45 %0,46 %  
je to správně, ale já na to nemám povahu...10,45 %0,46 %  
Jak kdy, záleží na situaci 10,45 %0,46 %  
Správně, stejně ničeho nedosáhne10,45 %0,46 %  
záleží na kontextu, důvodech a zůčastněných10,45 %0,46 %  
správně, ale vůbec není jisté, zda dosáhne zlepšení svého postavení10,45 %0,46 %  
záleží na dané situaci, může upozornit na problém ostatní, ale sama si tím může ublížit. proto mnoho lidí raději o tomto problému mlčí10,45 %0,46 %  
je to 50:5010,45 %0,46 %  
Správně, protože člověk by si neměl nechat srát na hlavu. Ale určitě se tím jeho postavení nezlepší, spíše naopak.10,45 %0,46 %  
Jedná pochopiteln správně. Bohužel si ale nejsem jista, zda dosáhne zlepšení.10,45 %0,46 %  
správně, ale zlepšení svého postavení nedosáhne10,45 %0,46 %  
správně, ale může to její situaci i v dnešní moderní době zhoršit10,45 %0,46 %  
nemám názor10,45 %0,46 %  
správně, ale stejně ničeho nedosáhne10,45 %0,46 %  
tak napůl cesty, diskrimace fakticky neexistuje, člověk je vždy jen člověk (černý, bílý, žlutý, hispánec ....)10,45 %0,46 %  
záleží na tom, k jaké diskriminaci došlo. Pokud mě někdo diskrimuje proto, že jsem žena, těžko to mnohdy prokázat, u víry, barvy pleti, postižení apod. už bych se ale asi i já bránila a bylo by to správné10,45 %0,46 %  
správně, buď uspěje nebo ne10,45 %0,46 %  
ne vždy je to nejlepší řešení10,45 %0,46 %  
správně, jde o princip, ať už je výsledek jakýkoli10,45 %0,46 %  
Neznám jednoznačnou odpověď, na jednu stranu správně, na druhou špatně. 10,45 %0,46 %  
správně, protože je třeba to řešit, ale nemyslím si, že se tím dosáhne zlepšení10,45 %0,46 %  
správně, protože hájí svá práva (i když se to občas nepovede)10,45 %0,46 %  
záleží, kdo je obžalovaný10,45 %0,46 %  
postupuje správně, ale zlepšení svého postavení to zlepšit nemusí10,45 %0,46 %  
správně, protože když se nikdo nebude bránit, bude se diskriminační jednání pachatelům vyplácet a tak ho budou více využívat a počet obětí diskriminace tak vlastně poroste10,45 %0,46 %  
není vše diskriminace, co se za ni dnes vydává...10,45 %0,46 %  
správně, protože je třeba se ozvat, ale stejně ničeho nedosáhne10,45 %0,46 %  
Záleží na konkrétní situaci10,45 %0,46 %  
postupuje správně, ale situaci ještě zhorší10,45 %0,46 %  

Graf

13. Myslíte si, že oběť diskriminace má v některých případech nárok na finanční náhradu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14666,36 %66,67 %  
nevím5424,55 %24,66 %  
ne209,09 %9,13 %  

Graf

14. Dopustil/a jste se někdy diskriminačního jednání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16675,45 %75,8 %  
Ano5424,55 %24,66 %  

Graf

15. Co Vás k tomu vedlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepovažoval jsem to za závažné2342,59 %10,5 %  
domnívám se, že jsem tím nikoho nepoškodil1527,78 %6,85 %  
nevěděl jsem, že se jedná o diskriminační jednání1527,78 %6,85 %  
byl jsem k tomu „donucen“ vnějšími okolnostmi (např. zaměstnavatelem, spolužákem)1120,37 %5,02 %  
měl jsem z toho osobní výhody814,81 %3,65 %  
byla to nutnost11,85 %0,46 %  
věděl jsem, že zákazník, který chtěl službu by nemohl službu dostat, tak jsem to ani nezkoušel. 11,85 %0,46 %  
NENÁVIDÍM CIGÁNY11,85 %0,46 %  
nepřizpůsobivý občané11,85 %0,46 %  
zkušenost s příslušníky jejich typu11,85 %0,46 %  
vlatní zkušenosti s danou komunitou11,85 %0,46 %  
oko za oko11,85 %0,46 %  
stereotyp11,85 %0,46 %  
sral mě 11,85 %0,46 %  

Graf

16. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14967,73 %68,04 %  
Muž7132,27 %32,42 %  

Graf

17. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let12958,64 %58,9 %  
31 - 45 let3515,91 %15,98 %  
do 20-ti let2812,73 %12,79 %  
více než 60 let146,36 %6,39 %  
46 - 60 let146,36 %6,39 %  

Graf

18. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student10045,66 %45,66 %  
zaměstnanec6228,31 %28,31 %  
OSVČ (podnikatel)167,31 %7,31 %  
důchodce146,39 %6,39 %  
nezaměstnaný135,94 %5,94 %  
na mateřské/rodičovské dovolené83,65 %3,65 %  
zaměstnaný student10,46 %0,46 %  
student, zaměstanec10,46 %0,46 %  
Majitel firmy 10,46 %0,46 %  
zaměstnaný důchodce10,46 %0,46 %  
studentka a zaměstnankyně10,46 %0,46 %  
student i zaměstnanec10,46 %0,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Setkal/a jste se ve svém životě s diskriminačním jednáním vůči své osobě?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskriminace z důvodu náboženského vyznání, víry nebo světového názoru na otázku 3. O jaké diskriminační jednání se jednalo?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskriminace z důvodu pohlaví, včetně důvodu těhotenství, mateřství, otcovství, z důvodu pohlavní identifikace anebo z důvodu sexuální orientace na otázku 3. O jaké diskriminační jednání se jednalo?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskriminace z důvodu příslušnosti k národnosti nebo etnickému původu na otázku 3. O jaké diskriminační jednání se jednalo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskriminace z důvodu věku na otázku 3. O jaké diskriminační jednání se jednalo?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskriminace z důvodu zdravotního postižení na otázku 3. O jaké diskriminační jednání se jednalo?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi při využívání služeb (např. restaurace) na otázku 4. Kde jste se s tímto diskriminačním jednáním (nebo tím, které pokládáte za nejzávažnější, pokud jste označil/a více bodů) vůči své osobě setkal/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v osobním životě (např. rodina, přátelé, obec, jiná komunita) na otázku 4. Kde jste se s tímto diskriminačním jednáním (nebo tím, které pokládáte za nejzávažnější, pokud jste označil/a více bodů) vůči své osobě setkal/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání/ve škole na otázku 4. Kde jste se s tímto diskriminačním jednáním (nebo tím, které pokládáte za nejzávažnější, pokud jste označil/a více bodů) vůči své osobě setkal/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinak na otázku 5. Jak jste tuto situaci řešil/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neřešil/a jsem to na otázku 5. Jak jste tuto situaci řešil/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádal/a jsem po původci jednání nápravu nebo zdržení se diskriminačního jednání na otázku 5. Jak jste tuto situaci řešil/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi již si nepamatuji, kdy k tomu došlo na otázku 6. Kdy se to stalo?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedávno, nejpozději před jedním rokem na otázku 6. Kdy se to stalo?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi před 1 – 3 roky na otázku 6. Kdy se to stalo?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi před více než třemi, ale maximálně před 10 roky na otázku 6. Kdy se to stalo?

8. V případě, že byste se v budoucnu stal/a obětí diskriminace v zaměstnání, např. z důvodu věku (z pohledu zaměstnavatele jste příliš mladý/příliš starý), jak se domníváte, že byste postupoval/a?

 • odpověď neřešil/a bych to:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepovažoval/a bych to za závažné na otázku 9. Z jakého důvodu byste takový případ nijak neřešil/a?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vadilo by mi to, ale jekékoliv řešení by pro mě bylo ještě více nepříjemné na otázku 9. Z jakého důvodu byste takový případ nijak neřešil/a?

14. Dopustil/a jste se někdy diskriminačního jednání?

 • odpověď Ano:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi byl jsem k tomu „donucen“ vnějšími okolnostmi (např. zaměstnavatelem, spolužákem) na otázku 15. Co Vás k tomu vedlo?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi domnívám se, že jsem tím nikoho nepoškodil na otázku 15. Co Vás k tomu vedlo?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepovažoval jsem to za závažné na otázku 15. Co Vás k tomu vedlo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevěděl jsem, že se jedná o diskriminační jednání na otázku 15. Co Vás k tomu vedlo?

18. Jste:

 • odpověď student:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20-ti let na otázku 17. Váš věk je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je oblast diskriminace upravena v našem právním řádu?

2. Setkal/a jste se ve svém životě s diskriminačním jednáním vůči své osobě?

3. O jaké diskriminační jednání se jednalo?

4. Kde jste se s tímto diskriminačním jednáním (nebo tím, které pokládáte za nejzávažnější, pokud jste označil/a více bodů) vůči své osobě setkal/a?

5. Jak jste tuto situaci řešil/a?

6. Kdy se to stalo?

7. Myslíte si, že v každodenním životě většiny občanů ČR k diskriminaci:

8. V případě, že byste se v budoucnu stal/a obětí diskriminace v zaměstnání, např. z důvodu věku (z pohledu zaměstnavatele jste příliš mladý/příliš starý), jak se domníváte, že byste postupoval/a?

9. Z jakého důvodu byste takový případ nijak neřešil/a?

10. Pokud byste u soudu podávat žalobu proti diskriminačnímu jednání, které se Vám stalo, kdo bude dokazovat, že k diskriminaci došlo (případně nedošlo)?

11. Znáte nějakou nezávislou firmu nebo sdružení, které by Vám v případě diskriminace pomohlo?

12. Myslíte si, že oběť diskriminace, která se aktivně domáhá svých práv, postupuje:

13. Myslíte si, že oběť diskriminace má v některých případech nárok na finanční náhradu?

14. Dopustil/a jste se někdy diskriminačního jednání?

15. Co Vás k tomu vedlo?

16. Jste:

17. Váš věk je:

18. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je oblast diskriminace upravena v našem právním řádu?

2. Setkal/a jste se ve svém životě s diskriminačním jednáním vůči své osobě?

3. O jaké diskriminační jednání se jednalo?

4. Kde jste se s tímto diskriminačním jednáním (nebo tím, které pokládáte za nejzávažnější, pokud jste označil/a více bodů) vůči své osobě setkal/a?

5. Jak jste tuto situaci řešil/a?

6. Kdy se to stalo?

7. Myslíte si, že v každodenním životě většiny občanů ČR k diskriminaci:

8. V případě, že byste se v budoucnu stal/a obětí diskriminace v zaměstnání, např. z důvodu věku (z pohledu zaměstnavatele jste příliš mladý/příliš starý), jak se domníváte, že byste postupoval/a?

9. Z jakého důvodu byste takový případ nijak neřešil/a?

10. Pokud byste u soudu podávat žalobu proti diskriminačnímu jednání, které se Vám stalo, kdo bude dokazovat, že k diskriminaci došlo (případně nedošlo)?

11. Znáte nějakou nezávislou firmu nebo sdružení, které by Vám v případě diskriminace pomohlo?

12. Myslíte si, že oběť diskriminace, která se aktivně domáhá svých práv, postupuje:

13. Myslíte si, že oběť diskriminace má v některých případech nárok na finanční náhradu?

14. Dopustil/a jste se někdy diskriminačního jednání?

15. Co Vás k tomu vedlo?

16. Jste:

17. Váš věk je:

18. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rychlíková, M.Jsme diskriminováni? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://jsme-diskriminovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.