Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jsme mladí a neklidní – do důchodu daleko?

Jsme mladí a neklidní – do důchodu daleko?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Krischková
Šetření:10. 04. 2016 - 24. 04. 2016
Počet respondentů:220
Počet otázek (max/průměr):11 / 11.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:64,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

důchodová reforma je, a zdá se ještě velmi dlouho bude, ožehavým tématem. Jde o zásadní změnu důchodového systému v České republice, právě proto jsem se rozhodla vést náš výzkum tímto směrem a zjistit jak Vy, občané, vnímáte tuto změnu, zda s ní souhlasíte či nikoliv.

Toto téma se jistě dotkne každého z nás, proto jsou naší cílovou skupinou především populace ve věku 18 a výše, kteří žijí v ČR a chtějí se podělit o názor či zkušenost s touto problematikou.

Tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníku, jehož vyplnění zabere jen pár minut.

Dotazník je anonymní a výsledky našeho průzkumu budou sloužit také ke zpracování projektu v rámci předmětu Statistické metody v marketingu vyučovaného na ekonomické fakultě VŠB – TUO. Všechny uvedené otázky jsou povinné.

Na závěr bych chtěla předem velmi poděkovat všem, kteří obětují pár minut svého času a přispějí tak k finální tvorbě našeho projektu.

 

Dominika Krischková

Odpovědi respondentů

1. Připadá Vám informovanost ohledně důchodových podmínek v dnešní době dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10145,7 %45,91 %  
částečně9643,44 %43,64 %  
ano2410,86 %10,91 %  

Graf

2. Jste účastníky nepovinných důchodových pilířů v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11150,23 %50,45 %  
ano7835,29 %35,45 %  
nevím3214,48 %14,55 %  

Graf

3. Víte, v kolika letech půjdete do důchodu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12958,37 %58,64 %  
ano9241,63 %41,82 %  

Graf

4. Spoříte Vašim dětem (stavební spoření, vkladní knížka apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám děti16474,21 %74,55 %  
ano4419,91 %20 %  
ne135,88 %5,91 %  

Graf

5. Pokud využíváte nepovinné důchodové spoření, kolik si spoříte měsíčně? (kč/měs)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyužívám10647,96 %48,18 %  
200,-Kč až 600,- Kč6228,05 %28,18 %  
601,- Kč až 1000,- Kč2712,22 %12,27 %  
1001,- Kč až 2000,- Kč135,88 %5,91 %  
Méně než 199,-kč94,07 %4,09 %  
2001,- a více41,81 %1,82 %  

Graf

6. Využíváte některých jiných způsobů zajištění do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Penzijní pojístění8036,2 %36,36 %  
Spořící účet u některé z bank7935,75 %35,91 %  
Využívám státem podporované produkty (např. stavební spoření)6830,77 %30,91 %  
Životní pojištění5826,24 %26,36 %  
nevyužívám4219 %19,09 %  
Využívám různé bankovní produkty (podílové fondy, investiční nástroje atd.)3817,19 %17,27 %  
Investice do nemovitosti2611,76 %11,82 %  
Jiné135,88 %5,91 %  
Investice do zahraničí20,9 %0,91 %  

Graf

7. Jak moc souhlasíte s danými tvrzeními? (1=naprosto souhlasím, 2=spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=naprosto nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
V České Republice je nepřehledný důchodový systém2.241.142
Spořící účty v bankách jsou výhodné3.5751.059
Občan by si měl za aktivního života spořit na důchod2.191.33
Mezi věkovou hranicí, odchodu do důchodu mužů a žen, by měl být rozdíl2.8141.662
Aktuální věková hranice do důchodu je nízká4.3481.005
Seniorů by mělo být umožněno pracovat a přivydělat si2.3171.556
Jsem spokojen s aktuálním důchodovým systémem3.9370.928
Mladí lidé (studenti) své penzijní spoření neřeší2.1131.213

Graf

8. Jaká je výše Vašeho měsíčního příjmu (kč)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 8.000,- kč7634,39 %34,55 %  
22.001,- kč a více5725,79 %25,91 %  
8.001,- kč až 15.000,- kč4721,27 %21,36 %  
15.001,- Kč až 22.000,- Kč4118,55 %18,64 %  

Graf

9. Sociální zařazení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný/zaměstnaná11049,77 %50 %  
Student/studentka8136,65 %36,82 %  
OSVČ177,69 %7,73 %  
Matka/otec na rodičovské dovolené73,17 %3,18 %  
Nezaměstnaný/nezaměstnaná41,81 %1,82 %  
Osoba ve starobním důchodu10,45 %0,45 %  
Osoba v invalidním důchodu10,45 %0,45 %  

Graf

10. Jaký je Vás věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let11853,39 %53,64 %  
26 - 44 let8036,2 %36,36 %  
45 - 60 let219,5 %9,55 %  
61 a více let20,9 %0,91 %  

Graf

11. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14163,8 %64,09 %  
Muž8036,2 %36,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jak moc souhlasíte s danými tvrzeními? (1=naprosto souhlasím, 2=spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=naprosto nesouhlasím)

  • odpověď Aktuální věková hranice do důchodu je nízká=5:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občan by si měl za aktivního života spořit na důchod=5 na otázku 7. Jak moc souhlasíte s danými tvrzeními? (1=naprosto souhlasím, 2=spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=naprosto nesouhlasím)

9. Sociální zařazení

  • odpověď Zaměstnaný/zaměstnaná:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15.001,- Kč až 22.000,- Kč na otázku 8. Jaká je výše Vašeho měsíčního příjmu (kč)

10. Jaký je Vás věk?

  • odpověď 15 - 25 let:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student/studentka na otázku 9. Sociální zařazení

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Připadá Vám informovanost ohledně důchodových podmínek v dnešní době dostačující?

2. Jste účastníky nepovinných důchodových pilířů v ČR?

3. Víte, v kolika letech půjdete do důchodu?

4. Spoříte Vašim dětem (stavební spoření, vkladní knížka apod.)?

5. Pokud využíváte nepovinné důchodové spoření, kolik si spoříte měsíčně? (kč/měs)

6. Využíváte některých jiných způsobů zajištění do budoucna?

7. Jak moc souhlasíte s danými tvrzeními? (1=naprosto souhlasím, 2=spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=naprosto nesouhlasím)

8. Jaká je výše Vašeho měsíčního příjmu (kč)

9. Sociální zařazení

10. Jaký je Vás věk?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Připadá Vám informovanost ohledně důchodových podmínek v dnešní době dostačující?

2. Jste účastníky nepovinných důchodových pilířů v ČR?

3. Víte, v kolika letech půjdete do důchodu?

4. Spoříte Vašim dětem (stavební spoření, vkladní knížka apod.)?

5. Pokud využíváte nepovinné důchodové spoření, kolik si spoříte měsíčně? (kč/měs)

6. Využíváte některých jiných způsobů zajištění do budoucna?

7. Jak moc souhlasíte s danými tvrzeními? (1=naprosto souhlasím, 2=spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=naprosto nesouhlasím)

8. Jaká je výše Vašeho měsíčního příjmu (kč)

9. Sociální zařazení

10. Jaký je Vás věk?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krischková, D.Jsme mladí a neklidní – do důchodu daleko? (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://jsme-mladi-a-neklidni--do-du.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.