Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jste bohatí a/nebo šťastní?

Jste bohatí a/nebo šťastní?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Smolka
Šetření:12. 04. 2012 - 20. 04. 2012
Počet respondentů:197
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

 

rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku o vztahu štěstí a bohatství, který mi doufám pomůže ve zpracování mé semestrální práce. Dotazník je určen pro všechny, nemá žádná omezení.

 

Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14171,57 %71,57 %  
Muž5628,43 %28,43 %  

Graf

2. Myslíte si, že jste z ekonomického hlediska samostatný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11658,88 %58,88 %  
Ano8141,12 %41,12 %  

Graf

3. Když se podíváte na dnešní svět a Váš život v něm obecně, řekl/a byste, že jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše šťastný/á.10653,81 %53,81 %  
Šťastný/á.4522,84 %22,84 %  
Spíše nešťastný/á.3618,27 %18,27 %  
Nešťastný/á.105,08 %5,08 %  

Graf

4. Kdybyste mohl/a, změnil/a byste nějak výrazně svůj život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.7839,59 %39,59 %  
Spíše ano.6532,99 %32,99 %  
Určitě ano.4020,3 %20,3 %  
Určitě ne.147,11 %7,11 %  

Graf

5. Seřaďte následující faktory podle toho, jaký význam jim v životě přikládáte:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
RODINA2.032.131
ZDRAVÍ2.2231.605
PŘÁTELÉ3.1781.314
PENÍZE4.0861.683
VOLNÝ ČAS4.1981.408
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ5.2841.452

Graf

6. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná/svobodný17086,29 %86,29 %  
vdaná/ženatý2512,69 %12,69 %  
vdova/vdovec21,02 %1,02 %  

Graf

7. Jaký je Váš pracovní stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující student.6935,03 %35,03 %  
Nepracující student.6231,47 %31,47 %  
Zaměstnaný5226,4 %26,4 %  
Nezaměstnaný105,08 %5,08 %  
Podnikatel/OSVČ42,03 %2,03 %  

Graf

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou12261,93 %61,93 %  
Vysokoškolské5628,43 %28,43 %  
Základní189,14 %9,14 %  
Vyučen/a10,51 %0,51 %  

Graf

9. Jaký je váš rodinný (osobní, pokud nemáte partnera) měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10 tis. Kč7437,56 %37,56 %  
10 - 20 tis. Kč4422,34 %22,34 %  
20 - 30 tis. Kč3517,77 %17,77 %  
30 - 45 tis. Kč2010,15 %10,15 %  
více než 85 tis. Kč105,08 %5,08 %  
45 - 65 tis. Kč84,06 %4,06 %  
65 - 85 tis. Kč63,05 %3,05 %  

Graf

10. Stačí Váš příjem na pokrytí Vašich základních potřeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.7739,09 %39,09 %  
Spíše ano.6734,01 %34,01 %  
Spíše ne.3216,24 %16,24 %  
Ne.2110,66 %10,66 %  

Graf

11. Ve vztahu ke společnosti, ve které žijete, řekl/a byste, že jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše chudý/a.10251,78 %51,78 %  
Spíše bohatý/á.7437,56 %37,56 %  
Chudý/á147,11 %7,11 %  
Bohatý/á.73,55 %3,55 %  

Graf

12. Máte obavy z Vaší budoucnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.7236,55 %36,55 %  
Spíše ano.6532,99 %32,99 %  
Ne.3115,74 %15,74 %  
Ano.2914,72 %14,72 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 3013367,51 %67,51 %  
15 - 203417,26 %17,26 %  
30 - 40199,64 %9,64 %  
40 - 5052,54 %2,54 %  
50 - 6031,52 %1,52 %  
více než 6021,02 %1,02 %  
méně než 1510,51 %0,51 %  

Graf

14. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15880,2 %80,2 %  
Ano3919,8 %19,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Myslíte si, že jste z ekonomického hlediska samostatný/á?

  • odpověď Ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 10. Stačí Váš příjem na pokrytí Vašich základních potřeb?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chudý/á na otázku 11. Ve vztahu ke společnosti, ve které žijete, řekl/a byste, že jste:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepracující student. na otázku 7. Jaký je Váš pracovní stav?

5. Seřaďte následující faktory podle toho, jaký význam jim v životě přikládáte:

  • odpověď RODINA=1:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ZDRAVÍ=2 na otázku 5. Seřaďte následující faktory podle toho, jaký význam jim v životě přikládáte:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Myslíte si, že jste z ekonomického hlediska samostatný/á?

3. Když se podíváte na dnešní svět a Váš život v něm obecně, řekl/a byste, že jste:

4. Kdybyste mohl/a, změnil/a byste nějak výrazně svůj život?

5. Seřaďte následující faktory podle toho, jaký význam jim v životě přikládáte:

6. Jaký je Váš rodinný stav?

7. Jaký je Váš pracovní stav?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaký je váš rodinný (osobní, pokud nemáte partnera) měsíční příjem?

10. Stačí Váš příjem na pokrytí Vašich základních potřeb?

11. Ve vztahu ke společnosti, ve které žijete, řekl/a byste, že jste:

12. Máte obavy z Vaší budoucnosti?

13. Kolik je Vám let?

14. Jste věřící?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Myslíte si, že jste z ekonomického hlediska samostatný/á?

3. Když se podíváte na dnešní svět a Váš život v něm obecně, řekl/a byste, že jste:

4. Kdybyste mohl/a, změnil/a byste nějak výrazně svůj život?

5. Seřaďte následující faktory podle toho, jaký význam jim v životě přikládáte:

6. Jaký je Váš rodinný stav?

7. Jaký je Váš pracovní stav?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaký je váš rodinný (osobní, pokud nemáte partnera) měsíční příjem?

10. Stačí Váš příjem na pokrytí Vašich základních potřeb?

11. Ve vztahu ke společnosti, ve které žijete, řekl/a byste, že jste:

12. Máte obavy z Vaší budoucnosti?

13. Kolik je Vám let?

14. Jste věřící?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smolka, R.Jste bohatí a/nebo šťastní? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://jste-bohati-a-nebo-stastni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.