Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jste hypnabilní?

Jste hypnabilní?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Brancuská
Šetření:12. 06. 2010 - 19. 06. 2010
Počet respondentů:145
Počet otázek (max/průměr):53 / 53.36
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, následující dotazník HYPNABILITY je součástí atestace k předmětu Teorie psychodiagnotiky a psychometrie a slouží tedy ke studijním účelům. Týká se souboru Vašich předpokladů "být hypnotizován". Z možností ANO - NE zvolte vždy, prosím, tu, která je vzhledem k Vám pravdivá nebo se k ní spíše přikláníte. Předem moc děkuji za zodpovězení všech předložených otázek.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená pojem „hypnóza“, popř. „hypnoterapie“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14297,26 %97,93 %  
ne42,74 %2,76 %  

Graf

2. Zajímal/a jste se o hypnózu již v minulosti, poř. si vyhledával/a bližší informace o možnosti jejího využití (knihy, internet, vyprávění někoho s osobní zkušeností apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7350 %50,34 %  
ne7350 %50,34 %  

Graf

3. Jste soutěživý typ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7954,11 %54,48 %  
ne6745,89 %46,21 %  

Graf

4. Usínáte obvykle v dopravních prostředcích (vlak, autobus, letadlo)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8155,48 %55,86 %  
ne6544,52 %44,83 %  

Graf

5. Domníváte se, že je člověk v hypnostickém stavu stále při vědomí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8759,59 %60 %  
ne5940,41 %40,69 %  

Graf

6. Získá si Vaše okolí (noví lidé) snadno Vaši důvěru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8960,96 %61,38 %  
ano5739,04 %39,31 %  

Graf

7. Prožíváte často nervozitu či úzkost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9061,64 %62,07 %  
ne5638,36 %38,62 %  

Graf

8. Zkoušíte rád/a nové věci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10672,6 %73,1 %  
ne4027,4 %27,59 %  

Graf

9. Umíte pracovat (a občas pracujete) s vizualizací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9464,38 %64,83 %  
ne5235,62 %35,86 %  

Graf

10. Vítězí v rámci Vašich rozhodnutí „rozum“ nad „srdcem“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7954,11 %54,48 %  
ne6745,89 %46,21 %  

Graf

11. Jsou „spánek“ a „hypnóza“ synonyma?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14498,63 %99,31 %  
ano21,37 %1,38 %  

Graf

12. Vyrůstal/a jste v rodinném prostředí s velmi přísnou výchovou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11981,51 %82,07 %  
ano2718,49 %18,62 %  

Graf

13. Jste občas rád/a středem pozornosti svého okolí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9867,59 %67,59 %  
ne4732,41 %32,41 %  

Graf

14. Hodnotí Vás Vaše okolí jako otevřeného a společenského člověka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8759,59 %60 %  
ne5940,41 %40,69 %  

Graf

15. Jste velmi dominantní, většinou musí být po Vašem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10370,55 %71,03 %  
ano4329,45 %29,66 %  

Graf

16. Jste schopen/schopna se v krátkém čase zcela uklidnit, koncentrovat na zadanou činnost, problém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10370,55 %71,03 %  
ne4329,45 %29,66 %  

Graf

17. Prožíváte výrazně na úrovni těla příjemné a nepříjemné emoce (somatizace)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8658,9 %59,31 %  
ne6041,1 %41,38 %  

Graf

18. Je pro zvýšení Vaší důvěry směrodatné množství informací, popř. osobní zkušenost osoby, které již důvěřujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13089,04 %89,66 %  
ne1610,96 %11,03 %  

Graf

19. Čtete rád/a krásnou literaturu či poezii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8256,16 %56,55 %  
ne6443,84 %44,14 %  

Graf

20. Když zavřete oči, jen s obtížemi (nebo vůbec) si dokážete představit děj vyprávěného příběhu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13089,04 %89,66 %  
ano1610,96 %11,03 %  

Graf

21. Necháte se někdy ovlivnit informacemi (fámami, pomluvami) z neověřených zdrojů - i když ještě nevíte, jestli je to pravda?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7551,37 %51,72 %  
ne7148,63 %48,97 %  

Graf

22. Míváte často výhrady vůči různým lidem - jejich jednání, názorům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11075,34 %75,86 %  
ne3624,66 %24,83 %  

Graf

23. Jste přesvědčen/a o tom, že hypnóza může být užitečným nástrojem na cestě k cíli (léčba bolesti, zpracování náročných životních situací, učení apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11880,82 %81,38 %  
ne2819,18 %19,31 %  

Graf

24. Obávával/a byste se hypnotického sezení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7652,05 %52,41 %  
ano7047,95 %48,28 %  

Graf

25. Podrobil/a byste se osobně hypnotickému sezení v rámci psychoterapie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9967,81 %68,28 %  
ne4732,19 %32,41 %  

Graf

26. Myslíte si, že byste byl/a snadno zhypnotizovatelný/á?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8960,96 %61,38 %  
ano5739,04 %39,31 %  

Graf

27. Máte osobní negativní zkušenost s hypnózou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14498,63 %99,31 %  
ano21,37 %1,38 %  

Graf

28. Trpíte somnambulismem (jste náměsíčný/á)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13894,52 %95,17 %  
ano85,48 %5,52 %  

Graf

29. Sníte často a rád/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11780,14 %80,69 %  
ne2919,86 %20 %  

Graf

30. Cítíte se dobře v pozici, kdy můžete rozhodovat o druhých (nebo svým rozhodnutím ovlivňovat druhé)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9464,38 %64,83 %  
ano5235,62 %35,86 %  

Graf

31. Máte zkušenosti s autogenním tréninkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9565,07 %65,52 %  
ano5134,93 %35,17 %  

Graf

32. Máte problém s rozhodováním, jste často nejistý/á ve svých rozhodnutích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8256,16 %56,55 %  
ne6443,84 %44,14 %  

Graf

33. Přesvědčila by Vás bezmezná důvěra v nějakého člověka (a jeho osobní spoluúčast) k vyzkoušení nějaké sportovní činnosti, kterou byste jinak neměl/a odvahu vyzkoušet (horolezectví, jízda na koni, let rogalem)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10169,18 %69,66 %  
ne4530,82 %31,03 %  

Graf

34. Vzpomínáte rád/a na své dětství a na společné zážitky se svými rodiči?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11478,08 %78,62 %  
ne3221,92 %22,07 %  

Graf

35. Dá se o Vás říci, že jste haptický člověk (rád/a se dotýkáte, máte rád/a dotyky)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9565,07 %65,52 %  
ne5134,93 %35,17 %  

Graf

36. Preferujete pravidla (řád) před benevolencí (chaosem)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9967,81 %68,28 %  
ne4732,19 %32,41 %  

Graf

37. Podřizujete se snadno a bez problémů nárokům a požadavkům svého okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8155,48 %55,86 %  
ano6544,52 %44,83 %  

Graf

38. Má někdo z Vašich blízkých (příbuzných, přátel) osobní pozitivní zkušenost s hypnózou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13491,78 %92,41 %  
ano128,22 %8,28 %  

Graf

39. Máte rád/a kulturu – divadlo, výtvarné umění, hudbu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13693,15 %93,79 %  
ne106,85 %6,9 %  

Graf

40. Jste muzikální (hrajete na nějaký hudební nástroj, zpíváte rád/a popř. rád/a tančíte?)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10571,92 %72,41 %  
ne4128,08 %28,28 %  

Graf

41. Míváte potíže s koncentrací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8558,22 %58,62 %  
ano6141,78 %42,07 %  

Graf

42. Baví Vás sledovat osudy filmových hrdinů, dokážete se dobře vžít do jejich pocitů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12786,99 %87,59 %  
ne1913,01 %13,1 %  

Graf

43. Vadí Vám přímý fyzický kontakt (komunikujete raději bez dotyků)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9665,75 %66,21 %  
ano5034,25 %34,48 %  

Graf

44. Dokážete bez problémů zrelaxovat a uvolnit svalové napětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8356,85 %57,24 %  
ne6343,15 %43,45 %  

Graf

45. Máte rád/a příběhy a pohádky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13592,47 %93,1 %  
ne117,53 %7,59 %  

Graf

46. Kdybyste si mohl/a vybrat – chtěl/a byste být v pohádce „O Budulínkovi“ raději liškou než Budulínkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7551,37 %51,72 %  
ne7148,63 %48,97 %  

Graf

47. Dá se o Vás říci, že máte bohatou fantazii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11578,77 %79,31 %  
ne3121,23 %21,38 %  

Graf

48. Když zavzpomínáte na Vaše školní léta – vadilo Vám plnit instrukce učitelů přesně tak, jak byly zadány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7954,11 %54,48 %  
ano6745,89 %46,21 %  

Graf

49. Necháváte raději konečné rozhodnutí v rámci skupinové úlohy na druhých?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8155,48 %55,86 %  
ne6544,52 %44,83 %  

Graf

50. Kdybyste měl/a volit – volil/a byste raději návštěvu prezentace nejnovějších modelů robotů před výstavou orchideí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8658,9 %59,31 %  
ano6041,1 %41,38 %  

Graf

51. Uveďte, prosím, vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11276,71 %77,24 %  
muž3423,29 %23,45 %  

Graf

52. Uveďte, prosím, váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let10169,18 %69,66 %  
26 - 30 let2013,7 %13,79 %  
31 - 40 let1913,01 %13,1 %  
41 let a více64,11 %4,14 %  

Graf

53. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ nebo vyučen/a s maturitou8356,85 %57,24 %  
5134,93 %35,17 %  
základní96,16 %6,21 %  
vyučen/a bez maturity32,05 %2,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

26. Myslíte si, že byste byl/a snadno zhypnotizovatelný/á?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 39. Máte rád/a kulturu – divadlo, výtvarné umění, hudbu?

31. Máte zkušenosti s autogenním tréninkem?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 39. Máte rád/a kulturu – divadlo, výtvarné umění, hudbu?

44. Dokážete bez problémů zrelaxovat a uvolnit svalové napětí?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 38. Má někdo z Vašich blízkých (příbuzných, přátel) osobní pozitivní zkušenost s hypnózou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co znamená pojem „hypnóza“, popř. „hypnoterapie“?

2. Zajímal/a jste se o hypnózu již v minulosti, poř. si vyhledával/a bližší informace o možnosti jejího využití (knihy, internet, vyprávění někoho s osobní zkušeností apod.)?

3. Jste soutěživý typ?

4. Usínáte obvykle v dopravních prostředcích (vlak, autobus, letadlo)?

5. Domníváte se, že je člověk v hypnostickém stavu stále při vědomí?

6. Získá si Vaše okolí (noví lidé) snadno Vaši důvěru?

7. Prožíváte často nervozitu či úzkost?

8. Zkoušíte rád/a nové věci?

9. Umíte pracovat (a občas pracujete) s vizualizací?

10. Vítězí v rámci Vašich rozhodnutí „rozum“ nad „srdcem“?

11. Jsou „spánek“ a „hypnóza“ synonyma?

12. Vyrůstal/a jste v rodinném prostředí s velmi přísnou výchovou?

13. Jste občas rád/a středem pozornosti svého okolí?

14. Hodnotí Vás Vaše okolí jako otevřeného a společenského člověka?

15. Jste velmi dominantní, většinou musí být po Vašem?

16. Jste schopen/schopna se v krátkém čase zcela uklidnit, koncentrovat na zadanou činnost, problém?

17. Prožíváte výrazně na úrovni těla příjemné a nepříjemné emoce (somatizace)?

18. Je pro zvýšení Vaší důvěry směrodatné množství informací, popř. osobní zkušenost osoby, které již důvěřujete?

19. Čtete rád/a krásnou literaturu či poezii?

20. Když zavřete oči, jen s obtížemi (nebo vůbec) si dokážete představit děj vyprávěného příběhu?

21. Necháte se někdy ovlivnit informacemi (fámami, pomluvami) z neověřených zdrojů - i když ještě nevíte, jestli je to pravda?

22. Míváte často výhrady vůči různým lidem - jejich jednání, názorům?

23. Jste přesvědčen/a o tom, že hypnóza může být užitečným nástrojem na cestě k cíli (léčba bolesti, zpracování náročných životních situací, učení apod.)?

24. Obávával/a byste se hypnotického sezení?

25. Podrobil/a byste se osobně hypnotickému sezení v rámci psychoterapie?

26. Myslíte si, že byste byl/a snadno zhypnotizovatelný/á?

27. Máte osobní negativní zkušenost s hypnózou?

28. Trpíte somnambulismem (jste náměsíčný/á)?

29. Sníte často a rád/a?

30. Cítíte se dobře v pozici, kdy můžete rozhodovat o druhých (nebo svým rozhodnutím ovlivňovat druhé)?

31. Máte zkušenosti s autogenním tréninkem?

32. Máte problém s rozhodováním, jste často nejistý/á ve svých rozhodnutích?

33. Přesvědčila by Vás bezmezná důvěra v nějakého člověka (a jeho osobní spoluúčast) k vyzkoušení nějaké sportovní činnosti, kterou byste jinak neměl/a odvahu vyzkoušet (horolezectví, jízda na koni, let rogalem)?

34. Vzpomínáte rád/a na své dětství a na společné zážitky se svými rodiči?

35. Dá se o Vás říci, že jste haptický člověk (rád/a se dotýkáte, máte rád/a dotyky)?

36. Preferujete pravidla (řád) před benevolencí (chaosem)?

37. Podřizujete se snadno a bez problémů nárokům a požadavkům svého okolí?

38. Má někdo z Vašich blízkých (příbuzných, přátel) osobní pozitivní zkušenost s hypnózou?

39. Máte rád/a kulturu – divadlo, výtvarné umění, hudbu?

40. Jste muzikální (hrajete na nějaký hudební nástroj, zpíváte rád/a popř. rád/a tančíte?)

41. Míváte potíže s koncentrací?

42. Baví Vás sledovat osudy filmových hrdinů, dokážete se dobře vžít do jejich pocitů?

43. Vadí Vám přímý fyzický kontakt (komunikujete raději bez dotyků)?

44. Dokážete bez problémů zrelaxovat a uvolnit svalové napětí?

45. Máte rád/a příběhy a pohádky?

46. Kdybyste si mohl/a vybrat – chtěl/a byste být v pohádce „O Budulínkovi“ raději liškou než Budulínkem?

47. Dá se o Vás říci, že máte bohatou fantazii?

48. Když zavzpomínáte na Vaše školní léta – vadilo Vám plnit instrukce učitelů přesně tak, jak byly zadány?

49. Necháváte raději konečné rozhodnutí v rámci skupinové úlohy na druhých?

50. Kdybyste měl/a volit – volil/a byste raději návštěvu prezentace nejnovějších modelů robotů před výstavou orchideí?

51. Uveďte, prosím, vaše pohlaví.

52. Uveďte, prosím, váš věk

53. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co znamená pojem „hypnóza“, popř. „hypnoterapie“?

2. Zajímal/a jste se o hypnózu již v minulosti, poř. si vyhledával/a bližší informace o možnosti jejího využití (knihy, internet, vyprávění někoho s osobní zkušeností apod.)?

3. Jste soutěživý typ?

4. Usínáte obvykle v dopravních prostředcích (vlak, autobus, letadlo)?

5. Domníváte se, že je člověk v hypnostickém stavu stále při vědomí?

6. Získá si Vaše okolí (noví lidé) snadno Vaši důvěru?

7. Prožíváte často nervozitu či úzkost?

8. Zkoušíte rád/a nové věci?

9. Umíte pracovat (a občas pracujete) s vizualizací?

10. Vítězí v rámci Vašich rozhodnutí „rozum“ nad „srdcem“?

11. Jsou „spánek“ a „hypnóza“ synonyma?

12. Vyrůstal/a jste v rodinném prostředí s velmi přísnou výchovou?

13. Jste občas rád/a středem pozornosti svého okolí?

14. Hodnotí Vás Vaše okolí jako otevřeného a společenského člověka?

15. Jste velmi dominantní, většinou musí být po Vašem?

16. Jste schopen/schopna se v krátkém čase zcela uklidnit, koncentrovat na zadanou činnost, problém?

17. Prožíváte výrazně na úrovni těla příjemné a nepříjemné emoce (somatizace)?

18. Je pro zvýšení Vaší důvěry směrodatné množství informací, popř. osobní zkušenost osoby, které již důvěřujete?

19. Čtete rád/a krásnou literaturu či poezii?

20. Když zavřete oči, jen s obtížemi (nebo vůbec) si dokážete představit děj vyprávěného příběhu?

21. Necháte se někdy ovlivnit informacemi (fámami, pomluvami) z neověřených zdrojů - i když ještě nevíte, jestli je to pravda?

22. Míváte často výhrady vůči různým lidem - jejich jednání, názorům?

23. Jste přesvědčen/a o tom, že hypnóza může být užitečným nástrojem na cestě k cíli (léčba bolesti, zpracování náročných životních situací, učení apod.)?

24. Obávával/a byste se hypnotického sezení?

25. Podrobil/a byste se osobně hypnotickému sezení v rámci psychoterapie?

26. Myslíte si, že byste byl/a snadno zhypnotizovatelný/á?

27. Máte osobní negativní zkušenost s hypnózou?

28. Trpíte somnambulismem (jste náměsíčný/á)?

29. Sníte často a rád/a?

30. Cítíte se dobře v pozici, kdy můžete rozhodovat o druhých (nebo svým rozhodnutím ovlivňovat druhé)?

31. Máte zkušenosti s autogenním tréninkem?

32. Máte problém s rozhodováním, jste často nejistý/á ve svých rozhodnutích?

33. Přesvědčila by Vás bezmezná důvěra v nějakého člověka (a jeho osobní spoluúčast) k vyzkoušení nějaké sportovní činnosti, kterou byste jinak neměl/a odvahu vyzkoušet (horolezectví, jízda na koni, let rogalem)?

34. Vzpomínáte rád/a na své dětství a na společné zážitky se svými rodiči?

35. Dá se o Vás říci, že jste haptický člověk (rád/a se dotýkáte, máte rád/a dotyky)?

36. Preferujete pravidla (řád) před benevolencí (chaosem)?

37. Podřizujete se snadno a bez problémů nárokům a požadavkům svého okolí?

38. Má někdo z Vašich blízkých (příbuzných, přátel) osobní pozitivní zkušenost s hypnózou?

39. Máte rád/a kulturu – divadlo, výtvarné umění, hudbu?

40. Jste muzikální (hrajete na nějaký hudební nástroj, zpíváte rád/a popř. rád/a tančíte?)

41. Míváte potíže s koncentrací?

42. Baví Vás sledovat osudy filmových hrdinů, dokážete se dobře vžít do jejich pocitů?

43. Vadí Vám přímý fyzický kontakt (komunikujete raději bez dotyků)?

44. Dokážete bez problémů zrelaxovat a uvolnit svalové napětí?

45. Máte rád/a příběhy a pohádky?

46. Kdybyste si mohl/a vybrat – chtěl/a byste být v pohádce „O Budulínkovi“ raději liškou než Budulínkem?

47. Dá se o Vás říci, že máte bohatou fantazii?

48. Když zavzpomínáte na Vaše školní léta – vadilo Vám plnit instrukce učitelů přesně tak, jak byly zadány?

49. Necháváte raději konečné rozhodnutí v rámci skupinové úlohy na druhých?

50. Kdybyste měl/a volit – volil/a byste raději návštěvu prezentace nejnovějších modelů robotů před výstavou orchideí?

51. Uveďte, prosím, vaše pohlaví.

52. Uveďte, prosím, váš věk

53. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Brancuská, H.Jste hypnabilní? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jste-hypnabilni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.