Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > K čemu mají sloužit národní parky?

K čemu mají sloužit národní parky?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Pavlíková
Šetření:06. 05. 2010 - 13. 05. 2010
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.25
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pro seminární práci, která se týká chráněných území v ČR, sbírám názory veřejnosti. Jde o smysl, účel národních parků, tedy lokalit s nejvyšším stupněm ochrany.

Díky moc za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. V České republice je řada chráněných přírodních lokalit, především národních parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO). Navštívil(a) jste letos nebo loni některou z nich?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3777,08 %77,08 %  
ne918,75 %18,75 %  
nevím24,17 %4,17 %  

Graf

2. Národní parky jsou zřizovány v ekologicky obzvlášť významných oblastech. Lze si představit různé funkce, které by národní parky měly naplňovat. Z níže uvedeného seznamu prosím vyberte jednu funkci, kterou Vy osobně považujete za nejdůležitější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochrana unikátních živočišných a rostlinných druhů1939,58 %39,58 %  
zachování lokalit nejméně dotčených civilizační činností1327,08 %27,08 %  
rekreace, výlety816,67 %16,67 %  
obnovování původních ekosystémů, návrat původních živočišných a rostlinných druhů714,58 %14,58 %  
outdoorové sporty12,08 %2,08 %  

Graf

3. V národních parcích je zakázáno "intenzivní zemědělské hospodaření". Myslíte si, že zákaz intenzivního zemědělství v národních parcích je správný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3879,17 %79,17 %  
spíše ano510,42 %10,42 %  
určitě ne36,25 %6,25 %  
spíše ne24,17 %4,17 %  

Graf

4. V národních parcích je také zakázáno pořádat hromadné sportovní akce včetně turistických. Myslíte si, že tento zákaz je správný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2858,33 %58,33 %  
spíše ano1020,83 %20,83 %  
spíše ne714,58 %14,58 %  
určitě ne36,25 %6,25 %  

Graf

5. Zakázáno je v národních parcích také ježdění na kolech mimo vyhrazené trasy. Je to podle Vás správné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3470,83 %70,83 %  
spíše ano1225 %25 %  
spíše ne24,17 %4,17 %  

Graf

6. Nikoli na celém území národních parků, ale jen v jejich prvních zónách, nejpřísněji chráněných, je zakázáno vystupovat mimo označené cesty. Myslíte si, že je správné, aby se v první zóně smělo chodit jen po vyhrazených cestách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3470,83 %70,83 %  
spíše ano1020,83 %20,83 %  
spíše ne24,17 %4,17 %  
určitě ne24,17 %4,17 %  

Graf

7. Myslíte si, že by bylo správné rozšířit zákaz vstupu mimo cesty na celé území národního parku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2450 %50 %  
spíše ano1429,17 %29,17 %  
určitě ne816,67 %16,67 %  
určitě ano24,17 %4,17 %  

Graf

8. Stavět jednotlivé rodinné domy je zakázánojen v první zóně národních parků. Myslíte si, že by bylo správné, aby se nesměly stavět žádé nové stavby na celém území národního parku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2450 %50 %  
určitě ano1735,42 %35,42 %  
spíše ne612,5 %12,5 %  
určitě ne12,08 %2,08 %  

Graf

9. V České republice jsou čtyři národní parky – Krkonoše, Šumava, České Švýcarsko a Podyjí. Navštívil(a) jste letos nebo loni některý z nich?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3368,75 %68,75 %  
ne1531,25 %31,25 %  

Graf

10. Myslíte si, že by měly být některé další ekologicky významné lokality vyhlášeny národními parky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, ne → konec dotazníku, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2245,83 %45,83 %  
ano2143,75 %43,75 %  
ne510,42 %10,42 %  

Graf

11. A které konkrétně byste navrhnul(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

český ráj

Český ráj, Křivoklátsko, Jeseníky, Pálava

Jeseníky

Jeseníky

Jizerské Hory

Jizerské hory, okolí vodního díla České údolí, Adršpach, Český Krumlov

Kokořínsko

Kokořínsko, část povodí řeky Střely

Křívoklátsko

Křivoklátsko, Lednicko-valtický areál (pokud již není součástí), Oblasti na Vysočině, Beskydy, Moravský kras

třeba Beskydy, Doupovské hory, Brdy, Blaník apod.

Žádná konkrétní mě nenapadá. Myslím si ale, že tento statut by měly mít lokality, které jsou významné z hlediska fauny a flory. Zamezí se tak jejich devastování a odlesňování a půjde do nich více peněz.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pavlíková, M.K čemu mají sloužit národní parky? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://k-cemu-maji-slouzit-narodni-parky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.