Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kabinet nezávislého filmu

Kabinet nezávislého filmu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Karásková
Šetření:25. 12. 2010 - 20. 01. 2011
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.89
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění našeho dotazníku, který bude sloužit pro zdokonalení našeho festivalu, abyste se na něm cítili, co možná nejlépe. Kabinet nezávislého filmu je netradiční filmový festival, který se bude pokaždé jinak tématicky  zaměřovat a bude přinášet nejen skvělé nekomerční filmy, ale i bohatý doprovodný program jako jsou koncerty, taneční vystoupení, DJ's afterparty a mnoho dalšího!
 

Odpovědi respondentů

1. Co se Vám vybaví pod pojmem Kabinet nezávislého filmu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Blok neznámých filmů2444,44 %44,44 %  
Amatérský film2138,89 %38,89 %  
Autorský film1629,63 %29,63 %  
Zážitek916,67 %16,67 %  
Zajímavá akce916,67 %16,67 %  
Možnost setkat se s filmaři47,41 %7,41 %  
nic35,56 %5,56 %  
odnož katedry filmových studií11,85 %1,85 %  
Kabinet doktora Caligariho11,85 %1,85 %  

Graf

2. Zajímá Vás nekomerční filmová tvorba?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4279,25 %77,78 %  
ne1120,75 %20,37 %  

Graf

3. Zúčastnil/a jste se pilotního večera projektu Kabinet nezávislého filmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5092,59 %92,59 %  
ano47,41 %7,41 %  

Graf

4. Pokud ano, navštívil/a byste tento festival znovu, opakovaně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %7,41 %  

Graf

5. Kde byste uvítal/a, aby se Kabinet nezávislého filmu konal?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V2954,72 %53,7 %  
Venku ve formě letního kina2241,51 %40,74 %  
Prostředí kaváren2037,74 %37,04 %  
Klasické prostory kin1935,85 %35,19 %  
V alternativních prostorech (Brněnské podzemí, Zbrojovka,…)11,89 %1,85 %  
nezajímá mě11,89 %1,85 %  
nikde11,89 %1,85 %  

Graf

6. Jednotlivé večery KNF se budou na podzim 2011 zaměřovat na tyto témata. Které z nich by Vás zajímalo a popřípadě byste ho i navštívil/a? (můžete označit i více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Film 3771,15 %68,52 %  
Absolventský film2344,23 %42,59 %  
Animovaný film2344,23 %42,59 %  
Horror1528,85 %27,78 %  
Ani jeden35,77 %5,56 %  
dokument11,92 %1,85 %  
Porno11,92 %1,85 %  
homesexualita11,92 %1,85 %  
gay11,92 %1,85 %  
cizojazyčný film11,92 %1,85 %  

Graf

7. Kde hledáte informace o akcích? Kde se o nich dozvídáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu4790,38 %87,04 %  
od známých3465,38 %62,96 %  
na plakátech2853,85 %51,85 %  
na Facebooku2853,85 %51,85 %  
v časopisech1019,23 %18,52 %  
v rádiu917,31 %16,67 %  
v letácích815,38 %14,81 %  
ve škole11,92 %1,85 %  
tv11,92 %1,85 %  

Graf

8. Jaké doprovodné aktivity bysta na KNF uvítal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Diskuze s2650,98 %48,15 %  
Koncerty2447,06 %44,44 %  
Afterpárty s1631,37 %29,63 %  
Výstavy1631,37 %29,63 %  
Tématické ladění (oblečení, výzdoba,..)1325,49 %24,07 %  
Soutěže713,73 %12,96 %  
Karaoke35,88 %5,56 %  
Taneční vystoupení35,88 %5,56 %  
Diskuze s tvůrci promítáných filmů11,96 %1,85 %  
Afterpárty s DJ11,96 %1,85 %  
-11,96 %1,85 %  
žádné11,96 %1,85 %  

Graf

9. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka VŠ2139,62 %38,89 %  
pracující student/ka VŠ1018,87 %18,52 %  
student/ka SŠ713,21 %12,96 %  
mám ukončené středoškolské vzdělání a pracuji na plný úvazek611,32 %11,11 %  
mám ukončené vysokoškolské vzdělání a pracuji na plný úvazek611,32 %11,11 %  
v důchodě23,77 %3,7 %  
nezaměstnaný/á11,89 %1,85 %  

Graf

10. Kolik je Vám let? 

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-263768,52 %68,52 %  
15-1859,26 %9,26 %  
26-3047,41 %7,41 %  
30-3547,41 %7,41 %  
41 a více23,7 %3,7 %  
35-4023,7 %3,7 %  

Graf

11. Vaše pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3870,37 %70,37 %  
muž1629,63 %29,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Kde hledáte informace o akcích? Kde se o nich dozvídáte?

  • odpověď na plakátech:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v časopisech na otázku 7. Kde hledáte informace o akcích? Kde se o nich dozvídáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co se Vám vybaví pod pojmem Kabinet nezávislého filmu?

2. Zajímá Vás nekomerční filmová tvorba?

3. Zúčastnil/a jste se pilotního večera projektu Kabinet nezávislého filmu?

5. Kde byste uvítal/a, aby se Kabinet nezávislého filmu konal?

6. Jednotlivé večery KNF se budou na podzim 2011 zaměřovat na tyto témata. Které z nich by Vás zajímalo a popřípadě byste ho i navštívil/a? (můžete označit i více odpovědí)

7. Kde hledáte informace o akcích? Kde se o nich dozvídáte?

8. Jaké doprovodné aktivity bysta na KNF uvítal/a?

9. Jste:

10. Kolik je Vám let? 

11. Vaše pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co se Vám vybaví pod pojmem Kabinet nezávislého filmu?

2. Zajímá Vás nekomerční filmová tvorba?

3. Zúčastnil/a jste se pilotního večera projektu Kabinet nezávislého filmu?

5. Kde byste uvítal/a, aby se Kabinet nezávislého filmu konal?

6. Jednotlivé večery KNF se budou na podzim 2011 zaměřovat na tyto témata. Které z nich by Vás zajímalo a popřípadě byste ho i navštívil/a? (můžete označit i více odpovědí)

7. Kde hledáte informace o akcích? Kde se o nich dozvídáte?

8. Jaké doprovodné aktivity bysta na KNF uvítal/a?

9. Jste:

10. Kolik je Vám let? 

11. Vaše pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Karásková, M.Kabinet nezávislého filmu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kabinet-nezavisleho-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.