Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kamery – ztráta soukromí nebo ochrana?

Kamery – ztráta soukromí nebo ochrana?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Sáňková
Šetření:14. 03. 2016 - 01. 04. 2016
Počet respondentů:387
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

cílem tohoto průzkumu je zjistit, jak Vy jako občané vnímáte sledování pomocí kamerových systémů. Zda Vás to obtěžuje nebo se naopak cítíte bezpečněji a jaké jsou Vaše zkušenosti.

Vzhledem k tomu, že se s kamerovými systémy setkáváme na veřejných prostranstvích, v práci, ve školách i v obchodech a obchodních centrech, týká se tento problém prakticky všech lidí v České republice. Proto jsou cílovou skupinou všichni lidé starší 15 let, kteří žijí v ČR a chtějí se k tomuto tématu vyjádřit.

Tímto bych si Vás dovolila požádat o vyplnění dotazníku, který Vám zabere asi 5 minut. Všechny otázky jsou povinné.

Dotazník je anonymní a výsledky mého průzkumu budou sloužit ke zpracování projektu v rámci předmětu Statistické metody v marketingu vyučovaného na ekonomické fakultě VŠB – TUO.

Michaela Sáňková

Odpovědi respondentů

1. Máte nějakou osobní zkušenost s kamerovými systémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám s tím dobrou zkušenost.16342,12 %42,12 %  
Ne, nemám s tím žádnou zkušenost.13133,85 %33,85 %  
Nevím.5313,7 %13,7 %  
Ano, mám s tím špatnou zkušenost.4010,34 %10,34 %  

Graf

2. Víte, že Vás v této chvíli může někdo sledovat, pokud máte zabudovanou kameru v monitoru Vašeho počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím to a neřeším to.12231,52 %31,52 %  
Ano, vím to a chráním se přelepením kamery na monitoru, popř. jiným způsobem.8923 %23 %  
Nevím to a neřeším to.7218,6 %18,6 %  
Ne, nevím to, ale udělám proti tomu nějaké opatření.6115,76 %15,76 %  
Ano, vím to, chráním se programem, který blokuje vzdálené sledování.4311,11 %11,11 %  

Graf

3. Ovlivňují kamery Vaše chování, když víte, že jste natáčeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že se mé chování nemění.15640,31 %40,31 %  
Ano, chovám se jinak.12231,52 %31,52 %  
Ne, chovám se naprosto přirozeně.6216,02 %16,02 %  
Nevím.4712,14 %12,14 %  

Graf

4. Jak se cítíte (jak byste se cítili), když víte (kdybyste věděli), že jste sledováni kamerou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi to jedno, vůbec to neřeším.13334,37 %34,37 %  
Sledování mi vadí a obtěžuje mě.12833,07 %33,07 %  
Nevím, že mě kamera sleduje.6416,54 %16,54 %  
Cítím se bezpečněji.6216,02 %16,02 %  

Graf

5. Za jakým primárním účelem jsou podle Vás používány kamerové systémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zabezpečení ochrany majetku a osob.21956,59 %56,59 %  
Prevence kriminality.9123,51 %23,51 %  
Sledování osob, popřípadě kontrola (v práci, škole, na ulici).7018,09 %18,09 %  
Jiný důvod.71,81 %1,81 %  

Graf

6. Kde si myslíte, že se lidé nejčastěji s kamerami setkávají/kde jste se s kamerami prvně setkali Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchodní centrum18447,55 %47,55 %  
Veřejné prostranství14537,47 %37,47 %  
Práce348,79 %8,79 %  
Škola123,1 %3,1 %  
Jinde123,1 %3,1 %  

Graf

7. Myslíte si, že kamery neoprávněně zasahují lidem do soukromí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na tom, kde jsou umístěny.14938,5 %38,5 %  
Ano a vadí mi, že narušují soukromí.7018,09 %18,09 %  
Myslím si, že do soukromí nezasahují.6917,83 %17,83 %  
Neřeším to.5113,18 %13,18 %  
Ano, ale nevadí mi to.4812,4 %12,4 %  

Graf

8. Myslíte si, že jsou záznamy z kamer zveřejňovány vždy v souladu se zákonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy asi nejsou.17444,96 %44,96 %  
Myslím si, že ano.9524,55 %24,55 %  
Nevím.6416,54 %16,54 %  
Rozhodně nejsou.359,04 %9,04 %  
Ano, určitě jsou.194,91 %4,91 %  

Graf

9. Zhodnoťte na stupnici, jak moc Vám vadí sledování na následujících místech: (1 = nevadí vůbec; 2 = spíše nevadí; 3 = spíše vadí; 4 = vadí hodně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
v obchodě1.4320.54
na ulici1.6820.827
v restauraci / v baru2.6561.006
ve škole2.5251.314
v práci2.8271.089
na kulturních akcích2.311.072
na sportovních akcích1.9220.971
v autě2.7261.393
na zastávkách (MHD, vlaky)1.8110.897
v bance, na poště, úřadech1.5170.689

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena21956,59 %56,59 %  
Muž16843,41 %43,41 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 50 let15540,05 %40,05 %  
18 – 25 let15439,79 %39,79 %  
51 a více5714,73 %14,73 %  
15 – 17 let215,43 %5,43 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou19650,65 %50,65 %  
14036,18 %36,18 %  
287,24 %7,24 %  
SŠ bez maturity (vyučen/a)235,94 %5,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Zhodnoťte na stupnici, jak moc Vám vadí sledování na následujících místech: (1 = nevadí vůbec; 2 = spíše nevadí; 3 = spíše vadí; 4 = vadí hodně)

  • odpověď na kulturních akcích=4:
    • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na sportovních akcích=4 na otázku 9. Zhodnoťte na stupnici, jak moc Vám vadí sledování na následujících místech: (1 = nevadí vůbec; 2 = spíše nevadí; 3 = spíše vadí; 4 = vadí hodně)
  • odpověď na sportovních akcích=1:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na kulturních akcích=1 na otázku 9. Zhodnoťte na stupnici, jak moc Vám vadí sledování na následujících místech: (1 = nevadí vůbec; 2 = spíše nevadí; 3 = spíše vadí; 4 = vadí hodně)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte nějakou osobní zkušenost s kamerovými systémy?

2. Víte, že Vás v této chvíli může někdo sledovat, pokud máte zabudovanou kameru v monitoru Vašeho počítače?

3. Ovlivňují kamery Vaše chování, když víte, že jste natáčeni?

4. Jak se cítíte (jak byste se cítili), když víte (kdybyste věděli), že jste sledováni kamerou?

5. Za jakým primárním účelem jsou podle Vás používány kamerové systémy?

6. Kde si myslíte, že se lidé nejčastěji s kamerami setkávají/kde jste se s kamerami prvně setkali Vy?

7. Myslíte si, že kamery neoprávněně zasahují lidem do soukromí?

8. Myslíte si, že jsou záznamy z kamer zveřejňovány vždy v souladu se zákonem?

9. Zhodnoťte na stupnici, jak moc Vám vadí sledování na následujících místech: (1 = nevadí vůbec; 2 = spíše nevadí; 3 = spíše vadí; 4 = vadí hodně)

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte nějakou osobní zkušenost s kamerovými systémy?

2. Víte, že Vás v této chvíli může někdo sledovat, pokud máte zabudovanou kameru v monitoru Vašeho počítače?

3. Ovlivňují kamery Vaše chování, když víte, že jste natáčeni?

4. Jak se cítíte (jak byste se cítili), když víte (kdybyste věděli), že jste sledováni kamerou?

5. Za jakým primárním účelem jsou podle Vás používány kamerové systémy?

6. Kde si myslíte, že se lidé nejčastěji s kamerami setkávají/kde jste se s kamerami prvně setkali Vy?

7. Myslíte si, že kamery neoprávněně zasahují lidem do soukromí?

8. Myslíte si, že jsou záznamy z kamer zveřejňovány vždy v souladu se zákonem?

9. Zhodnoťte na stupnici, jak moc Vám vadí sledování na následujících místech: (1 = nevadí vůbec; 2 = spíše nevadí; 3 = spíše vadí; 4 = vadí hodně)

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sáňková, M.Kamery – ztráta soukromí nebo ochrana? (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://kamery--ztrata-soukromi-nebo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.