Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Karcinom děložního čípku

Karcinom děložního čípku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Čapková
Šetření:29. 10. 2018 - 01. 12. 2018
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):29 / 23.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Jana Čapková a jsem studentkou VŠ studia, obor ošetřovatelství. Touto cestou se na Vás obracím se žádostí o vyplnění tohoto anonymního dotazníku. Získané výsledky budou součástí mojí závěrečné vysokoškolské práce na téma:  Informovanost dívek a žen o prevenci karcinomu děložního čípku.

Dotazník je určen pouze ženám ve věku 15 až 45 let, které již alespoň jednou navštívily gynekologa.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ženaotázka č. 2, Muž → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15094,34 %94,34 %  
Muž95,66 %5,66 %  

Graf

2. Prosím, uveďte svůj věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 24 let5234,67 %32,7 %  
25 až 29 let3523,33 %22,01 %  
30 až 34 let2214,67 %13,84 %  
15 až 19 let1912,67 %11,95 %  
40 až 45 let138,67 %8,18 %  
35 až 39 let96 %5,66 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [(Zatím) žádnéotázka č. 4, Základní školaotázka č. 4, Učební oborotázka č. 4, Střední škola s maturitouotázka č. 4, Diplomovaný oborotázka č. 4, Vysoká škola (bakalář)otázka č. 4, Vysoká škola (magistr)otázka č. 4, Jinéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou5838,67 %36,48 %  
Vysoká škola (magistr)3221,33 %20,13 %  
Vysoká škola (bakalář)3020 %18,87 %  
Základní škola138,67 %8,18 %  
Diplomovaný obor117,33 %6,92 %  
Jiné21,33 %1,26 %  
Učební obor21,33 %1,26 %  
(Zatím) žádné21,33 %1,26 %  

Graf

4. Slyšela jste již o možnosti onemocnění karcinomu děložního čípku (případně HPV infekci)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14596,67 %91,19 %  
ne53,33 %3,14 %  

Graf

5. Odkud jste se o možnosti onemocnění karcinomem děložního čípku dozvěděla:

(můžete vybrat více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z médií9867,59 %61,64 %  
Od gynekologa/lékaře8860,69 %55,35 %  
Doma5336,55 %33,33 %  
Ve škole5235,86 %32,7 %  
Od známých2013,79 %12,58 %  
Z knih138,97 %8,18 %  
V zaměstnání64,14 %3,77 %  
Nevím64,14 %3,77 %  

Graf

6. Víte o možnosti vakcinace (očkování) proti tomuto onemocnění (proti HPV infekci)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 14, Anootázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14398,62 %89,94 %  
Ne21,38 %1,26 %  

Graf

7. Kde jste se dozvěděla o možnosti očkování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z médií8861,54 %55,35 %  
Od gynekologa/lékaře8458,74 %52,83 %  
Doma4732,87 %29,56 %  
Ve škole3524,48 %22,01 %  
Od známých149,79 %8,81 %  
Z knih106,99 %6,29 %  
Nevím42,8 %2,52 %  
V zaměstnání10,7 %0,63 %  

Graf

8. Pro koho soudíte, že je vakcína proti HPV infekci určena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro dívky i chlapce7250,35 %45,28 %  
jen pro dívky6948,25 %43,4 %  
jen pro chlapce21,4 %1,26 %  

Graf

9. Jste sama očkována proti HPV infekci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 10, Anootázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8861,54 %55,35 %  
Ano5538,46 %34,59 %  

Graf

10. Pokud ne, plánujete se nechat očkovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8192,05 %50,94 %  
Ano77,95 %4,4 %  

Graf

11. Jaký je Váš názor na vliv očkování proti HPV infekci na zdravotní stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní6142,66 %38,36 %  
nevím3121,68 %19,5 %  
žádný2618,18 %16,35 %  
negativní2517,48 %15,72 %  

Graf

12. Je/byla pro Vás rozhodující cena očkování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11076,92 %69,18 %  
Ano3323,08 %20,75 %  

Graf

13. Přispívá Vám na očkování proti HPV viru Vaše zdravotní pojišťovna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neinformovala jsem se / nevím8760,84 %54,72 %  
Ano4027,97 %25,16 %  
Ne1611,19 %10,06 %  

Graf

14. Prosím, uveďte svou pojišťovnu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všeobecná zdravotní pojišťovna8155,86 %50,94 %  
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky2013,79 %12,58 %  
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví1510,34 %9,43 %  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna117,59 %6,92 %  
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky117,59 %6,92 %  
Revírní bratrská pokladna74,83 %4,4 %  

Graf

15. Dodržujete pravidelné preventivní prohlídky u gynekologa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11680 %72,96 %  
Ne2920 %18,24 %  

Graf

16. V kolika letech proběhlo Vaše první vyšetření u gynekologa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v 15 letech4128,28 %25,79 %  
v 17 letech2215,17 %13,84 %  
ve 14 letech1913,1 %11,95 %  
v 18 letech1913,1 %11,95 %  
v 16 letech138,97 %8,18 %  
v 19 až 21 letech138,97 %8,18 %  
ve 13 letech nebo dříve96,21 %5,66 %  
ve 26 letech nebo později53,45 %3,14 %  
ve 22 až 25 letech42,76 %2,52 %  

Graf

17. Jednalo se (poprvé) o preventivní gynekologické vyšetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10874,48 %67,92 %  
Ne3725,52 %23,27 %  

Graf

18. Informoval Vás gynekolog o výhodách/nutnosti preventivních prohlídek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9968,28 %62,26 %  
Ne4631,72 %28,93 %  

Graf

19. Které z faktorů si myslíte, že jsou rizikové pro vznik karcinomu děložního čípku?

(můžete vybrat více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Infekce HPV virem12988,97 %81,13 %  
Promiskuita – časté střídání partnerů12384,83 %77,36 %  
Absence/nepravidelnost gynekologických kontrol8860,69 %55,35 %  
Porucha imunity6846,9 %42,77 %  
Zahájení sexuálního života v časném věku5437,24 %33,96 %  
Hygienické návyky4329,66 %27,04 %  
Kouření2315,86 %14,47 %  
Nevím53,45 %3,14 %  

Graf

20. Prodělala jste Vy osobně karcinom děložního čípku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13895,17 %86,79 %  
Ano74,83 %4,4 %  

Graf

21. Prodělal karcinom děložního čípku někdo z Vašeho okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12284,14 %76,73 %  
Ano2315,86 %14,47 %  

Graf

22. Je dle Vašeho názoru možné tomuto onemocnění předcházet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 23, Neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11579,31 %72,33 %  
Ne3020,69 %18,87 %  

Graf

23. Pokud je onemocnění možné předcházet, jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chráněným pohlavním stykem9179,13 %57,23 %  
gynekologické prohlídky8775,65 %54,72 %  
vakcinace8069,57 %50,31 %  
správná intimní hygiena3429,57 %21,38 %  
nekouřit1815,65 %11,32 %  
častá výměna spodního prádla1210,43 %7,55 %  
nevím43,48 %2,52 %  

Graf

24. Měla jste již pohlavní styk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 25, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13794,48 %86,16 %  
Ne85,52 %5,03 %  

Graf

25. V kolika letech jste zahájila pohlavní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v 15 letech2921,17 %18,24 %  
v 17 letech2921,17 %18,24 %  
v 16 letech2417,52 %15,09 %  
v 18 letech1813,14 %11,32 %  
ve 20 letech118,03 %6,92 %  
ve 22 až 25 letech107,3 %6,29 %  
v 19 letech96,57 %5,66 %  
ve 14 letech32,19 %1,89 %  
v 21 letech21,46 %1,26 %  
ve 26 letech nebo později10,73 %0,63 %  
ve 13 letech nebo dříve10,73 %0,63 %  

Graf

26. Máte dceru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 27, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11080,29 %69,18 %  
ano2719,71 %16,98 %  

Graf

27. Je očkována i Vaše dcera (alespoň jedna)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 28, Ano → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2787,1 %16,98 %  
Ano412,9 %2,52 %  

Graf

28. Plánujete nechat očkovat svou dceru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 29, Zatím jsem o tom neuvažovala → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1142,31 %6,92 %  
Zatím jsem o tom neuvažovala830,77 %5,03 %  
Ano726,92 %4,4 %  

Graf

29. Z jakých důvodů neplánujete očkovat Vaši dceru vakcínou proti HPV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní ovlivnění zdravotního stavu dcery888,89 %5,03 %  
očkování spolehlivě nechrání555,56 %3,14 %  
věk dcery222,22 %1,26 %  
vysoká cena111,11 %0,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Prosím, uveďte svůj věk:

 • odpověď 15 až 19 let:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní škola na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

8. Pro koho soudíte, že je vakcína proti HPV infekci určena?

 • odpověď pro dívky i chlapce:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve 22 až 25 letech na otázku 25. V kolika letech jste zahájila pohlavní život?

9. Jste sama očkována proti HPV infekci?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Pokud ne, plánujete se nechat očkovat?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 28. Plánujete nechat očkovat svou dceru?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 až 45 let na otázku 2. Prosím, uveďte svůj věk:

10. Pokud ne, plánujete se nechat očkovat?

 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 28. Plánujete nechat očkovat svou dceru?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Jste sama očkována proti HPV infekci?

23. Pokud je onemocnění možné předcházet, jakým způsobem?

 • odpověď gynekologické prohlídky:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi častá výměna spodního prádla na otázku 23. Pokud je onemocnění možné předcházet, jakým způsobem?
 • odpověď chráněným pohlavním stykem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 až 45 let na otázku 2. Prosím, uveďte svůj věk:
 • odpověď správná intimní hygiena:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi častá výměna spodního prádla na otázku 23. Pokud je onemocnění možné předcházet, jakým způsobem?
 • odpověď vakcinace:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi častá výměna spodního prádla na otázku 23. Pokud je onemocnění možné předcházet, jakým způsobem?

27. Je očkována i Vaše dcera (alespoň jedna)?

 • odpověď Ne:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 28. Plánujete nechat očkovat svou dceru?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Prosím, uveďte svůj věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

4. Slyšela jste již o možnosti onemocnění karcinomu děložního čípku (případně HPV infekci)?

5. Odkud jste se o možnosti onemocnění karcinomem děložního čípku dozvěděla:

6. Víte o možnosti vakcinace (očkování) proti tomuto onemocnění (proti HPV infekci)?

7. Kde jste se dozvěděla o možnosti očkování?

8. Pro koho soudíte, že je vakcína proti HPV infekci určena?

9. Jste sama očkována proti HPV infekci?

10. Pokud ne, plánujete se nechat očkovat?

11. Jaký je Váš názor na vliv očkování proti HPV infekci na zdravotní stav?

12. Je/byla pro Vás rozhodující cena očkování?

13. Přispívá Vám na očkování proti HPV viru Vaše zdravotní pojišťovna?

14. Prosím, uveďte svou pojišťovnu:

15. Dodržujete pravidelné preventivní prohlídky u gynekologa?

16. V kolika letech proběhlo Vaše první vyšetření u gynekologa?

17. Jednalo se (poprvé) o preventivní gynekologické vyšetření?

18. Informoval Vás gynekolog o výhodách/nutnosti preventivních prohlídek?

19. Které z faktorů si myslíte, že jsou rizikové pro vznik karcinomu děložního čípku?

20. Prodělala jste Vy osobně karcinom děložního čípku?

21. Prodělal karcinom děložního čípku někdo z Vašeho okolí?

22. Je dle Vašeho názoru možné tomuto onemocnění předcházet?

23. Pokud je onemocnění možné předcházet, jakým způsobem?

24. Měla jste již pohlavní styk?

25. V kolika letech jste zahájila pohlavní život?

26. Máte dceru?

27. Je očkována i Vaše dcera (alespoň jedna)?

28. Plánujete nechat očkovat svou dceru?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Prosím, uveďte svůj věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

4. Slyšela jste již o možnosti onemocnění karcinomu děložního čípku (případně HPV infekci)?

5. Odkud jste se o možnosti onemocnění karcinomem děložního čípku dozvěděla:

6. Víte o možnosti vakcinace (očkování) proti tomuto onemocnění (proti HPV infekci)?

7. Kde jste se dozvěděla o možnosti očkování?

8. Pro koho soudíte, že je vakcína proti HPV infekci určena?

9. Jste sama očkována proti HPV infekci?

10. Pokud ne, plánujete se nechat očkovat?

11. Jaký je Váš názor na vliv očkování proti HPV infekci na zdravotní stav?

12. Je/byla pro Vás rozhodující cena očkování?

13. Přispívá Vám na očkování proti HPV viru Vaše zdravotní pojišťovna?

14. Prosím, uveďte svou pojišťovnu:

15. Dodržujete pravidelné preventivní prohlídky u gynekologa?

16. V kolika letech proběhlo Vaše první vyšetření u gynekologa?

17. Jednalo se (poprvé) o preventivní gynekologické vyšetření?

18. Informoval Vás gynekolog o výhodách/nutnosti preventivních prohlídek?

19. Které z faktorů si myslíte, že jsou rizikové pro vznik karcinomu děložního čípku?

20. Prodělala jste Vy osobně karcinom děložního čípku?

21. Prodělal karcinom děložního čípku někdo z Vašeho okolí?

22. Je dle Vašeho názoru možné tomuto onemocnění předcházet?

23. Pokud je onemocnění možné předcházet, jakým způsobem?

24. Měla jste již pohlavní styk?

25. V kolika letech jste zahájila pohlavní život?

26. Máte dceru?

27. Je očkována i Vaše dcera (alespoň jedna)?

28. Plánujete nechat očkovat svou dceru?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Čapková, J.Karcinom děložního čípku (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://karcinom-delozniho-cipku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.