Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kariéra v potravinářském průmyslu

Kariéra v potravinářském průmyslu

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Pávová
Šetření:13. 03. 2013 - 31. 03. 2013
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):6 / 2.95
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Snažím se zjistit, jaké jsou nároky na pracující v potravinářském průmyslu. Výsledky chci zohlednit při volbě vhodného potravinářského studijního oboru. Budu ráda, když výsledky pomůžou i jiným zájemcům o potravinářství.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš vztah k potravinářskému průmyslu je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jsem v zaměstnaneckém poměru nebo pracuji na živonostenský list pro určitou společnost/i..otázka č. 2, Jsem zaměstnavatel nebo pracuji na živonostenský list, ale práci nemám zprostředkovávanou od žádné společnosti.otázka č. 2, Jsem student studující potravinářský obor nebo jiný obor, který se k potravinářství vztahuje (chemie, zemědělství,..)otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem student studující potravinářský obor nebo jiný obor, který se k potravinářství vztahuje (chemie, zemědělství,..)1150 %50 %  
Jsem v zaměstnaneckém poměru nebo pracuji na živonostenský list pro určitou společnost/i..940,91 %40,91 %  
Jsem zaměstnavatel nebo pracuji na živonostenský list, ale práci nemám zprostředkovávanou od žádné společnosti.29,09 %9,09 %  

Graf

2. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 6, střední bez maturity nebo vyučen/aotázka č. 6, střední s maturitou nebo vyšší odbornéotázka č. 3, vysoká školaotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola545,45 %22,73 %  
střední bez maturity nebo vyučen/a327,27 %13,64 %  
střední s maturitou nebo vyšší odborné327,27 %13,64 %  

Graf

3. Pokud jste vystudovali střední školu, uveďte její název a ohodnoťe školu celkově na stupnici 1-5(1 nejlepší, 5 nejhorší) podle toho, jak pro Vás byla celkově přínosná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

gymnázium - 2

Gymnázium 2

4. Pokud jste vystudovali vysokou školu, uveďte její název + studovaný obor a ohodnoťe školu celkově na stupnici 1-5(1 nejlepší, 5 nejhorší) podle toho, jak pro Vás byla celkově přínosná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

UJAK Praha, Management cestovního ruchu, 2

VFU Brno, veterinární lékařství, 5

Vysoká škola ekonomická, Mezinárodní obchod, 1

Vysoká škola polytechnická Jihlava, obor Cestovní ruch. Celkové hodnocení 3.

5. Pokud právě studujete střední nebo vysokou školu v oboru, který se vztahuje k potravinářství, uveďte její název + studijní obor a ohodnoťe školu celkově na stupnici 1-5(1 nejlepší, 5 nejhorší) podle toho, jak je pro vás přínosná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Mendelova univerzita v Brně - agrobyznys 1

Nevim

Slezská univerzita v Karviné - obor hotelnictví 3

Studuji management hotelnictví, kde některé z našich předmětů úzce souvisí s potravinai, přípravou, složením atd

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, studijní obor Chemie a technologie potravin. Hodnocení: 2

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Bezpečnost a kvalita potravin, 4

VFU Brno - Bezpečnost a kvalita potravin - 4

6. Jste rádi, že studujete potravinářský obor nebo pracujete v potravinářství?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím631,58 %27,27 %  
nevím526,32 %22,73 %  
spíše souhlasím421,05 %18,18 %  
nesouhlasím315,79 %13,64 %  
spíše nesouhlasím15,26 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pávová, E.Kariéra v potravinářském průmyslu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://kariera-potravinarstvi-2013.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.