Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kariéra, vzdělání a osobní život

Kariéra, vzdělání a osobní život

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Černá
Šetření:30. 04. 2015 - 07. 05. 2015
Počet respondentů:164
Počet otázek (max/průměr):55 / 13.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:70,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění krátkého dotazníku na téma kariéra. Výsledky dotazníkového šetření poslouží jako podklad pro praktickou část mé seminární práce. Všechny Vámi zadané odpovědi jsou anonymní.

Děkuji za Vaši ochotu a čas

Bc. Klára Černá

 

Odpovědi respondentů

1. Jste studentem vysoké školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10865,85 %65,85 %  
ano5634,15 %34,15 %  

Graf

2. Jste absolvent VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7872,22 %47,56 %  
ano3027,78 %18,29 %  

Graf

3. Jaký máte titul?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ing/Mgr1860 %10,98 %  
Bc620 %3,66 %  
jiné, mám více titulů516,67 %3,05 %  
Dis13,33 %0,61 %  

Graf

4. Jaký obor máte vystudovaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humanitní1446,67 %8,54 %  
ostatní826,67 %4,88 %  
mám vystudovaných více oborů413,33 %2,44 %  
ekonomický413,33 %2,44 %  

Graf

5. Jaký byl hlavní důvod Vašeho studia VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

budoucí lepší zaměstnání

budoucí práce

Doplnění vzdělání pro moje zaměstnání.

informace

lenost pracovat rukama

lepší uplatnění na trhu práce

m

možnost lepšího uplatnění, rozšíření obzorů

nebol ziadny dovod, bola to samozrejmost

obětavost a přání rodičů

Odborné vzdělání, větší uplatnění na trhu práce.

Oddalit plny prac.uvazek a ziskat vetsi rozhled a vice info

Poznání oboru, který mne zajímal a zajímá.

prohloubení zájmu

prohloubeni znalosti

ráda se vzdělávám

střední školu mám gympl, takže pracovní uplatnění bez VŠ by asi nebylo nic moc

Titul+uplatnění v praxi u první školy, osobní zájmy u druhé školy.

Touha po vzdělání, proniknutí do oboru (přírodní vědy) příprava na zaměstnání

Větší perspektiva v uplartnění ser na trhu práce, splnění snu, ...

vydělat hodně peněz (v zahraničí to platí)

Zájem o daný obor

zájem o obor

Zájem o obor

zájem o obor

získání kvalifikace

získání kvalifikace pro obor, ve kterém pracuji

Získání vědomostí a rozšíření vědomostí v oboru

Získání vědomostí nutných pro praxi

získat dobré zaměstnání

6. Na jaké vysoké škole jste studoval/a? (Pokud jste studoval/a více škol, uveďte tu, kterou považujete za hlavní.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
UPOL26,67 %1,22 %  
UK26,67 %1,22 %  
m13,33 %0,61 %  
Ostravská univerzita13,33 %0,61 %  
FF OU13,33 %0,61 %  
Karlova univerzita13,33 %0,61 %  
Karlova univerzita, FF UK13,33 %0,61 %  
UK v Praze13,33 %0,61 %  
FVL UK13,33 %0,61 %  
Karlově univerzitě.13,33 %0,61 %  
ostatní odpovědi filda uk
VŠE
Jihočeská univerzita
VOŠ Most
VŠCHT Praha
PedF UK + ETF UK
univerzita komenskeho
Přírodovědecká fakulta UK
UTB Zlín, Fakulta humanitních studií
2obory na PedFUKu
vsh
slezská univerzita opava
Masarykova univerzita v Brně
VŠEM
VSFS
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
UHK, UJAK
1860 %10,98 % 

Graf

7. Na jaké vysoké škole v současné době studujete? (Pokud studujete více škol, uveďte tu, kterou považujete za hlavní.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všem1526,79 %9,15 %  
VSEM814,29 %4,88 %  
UK35,36 %1,83 %  
VŠE23,57 %1,22 %  
Masarykova univerzita23,57 %1,22 %  
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích11,79 %0,61 %  
Vysoka skola ekonomie a managementu11,79 %0,61 %  
FSV UK11,79 %0,61 %  
UK v Praze11,79 %0,61 %  
Univerzita Pardubice - fakulta elektrotechniky a informatiky11,79 %0,61 %  
ostatní odpovědi VŠH
UJAK
VŠ zdravotnictví a sociální práce
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
American Military Uni
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta MU
vyšší odborná škola
VSĚ
UTB ve Zlíně
UPOL
ČZU
MUP
ekonomická
Univerzita Pardubice
1.lf UK
VOŠ
JČU
Práva v Olomouci
Mendelova Univerzita v Brně
2137,5 %12,8 % 

Graf

8. Je vysoká škola, kterou v současnosti studujete, státní nebo soukromá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromá2850 %17,07 %  
státní2850 %17,07 %  

Graf

9. V jakém jste ročníku?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31730,36 %10,37 %  
11526,79 %9,15 %  
2814,29 %4,88 %  
4712,5 %4,27 %  
5712,5 %4,27 %  
611,79 %0,61 %  
2411,79 %0,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.75
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.8
Směrodatná odchylka:1.34
Medián:3
Modus:3

Graf

10. Jaký obor studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomický3155,36 %18,9 %  
humanitní1425 %8,54 %  
studuji více oborů35,36 %1,83 %  
filologický11,79 %0,61 %  
tech11,79 %0,61 %  
přírodovědný11,79 %0,61 %  
TECHNICKÝ11,79 %0,61 %  
přírodní vědy11,79 %0,61 %  
vědecko-technologický11,79 %0,61 %  
IT11,79 %0,61 %  
Právo11,79 %0,61 %  

Graf

11. Proč studujete VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

je to zábava

abych měl prachy

Abych měl titul

automatický další krok po SŠ,studium me bavi

Baví mě to

baví mě to, chci dobrou práci

Budoucí zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, možnost vykonávat "vysněnou" profesi.

doplnění předešlého VŠ vzdělání

Doplneni vzdelani a rozsireni obzoru

chci dosáhnout co nejvyššího vzdělání

Chci dosáhnout vyššího vzdělání a uplatnit se tak na trhu práce

chci mit dobrou praci a mam zajem se sebevzdelavat a ucit se novym vecem

Chci mít vzdělání, titul, možnost získání lepší práce

chci se naučit nové věci

chci se věnovat povolání, které vyžaduje vysokoškolskou přípravu (učitelství)

Kariéra

Kvůli budoucímu uplatnění

Kvůli budoucímu zaměstnání

Kvůli kariere

KVŮLI OSOBNÍMU ROZVOJI, MOŽNOST POSTUPU V SOUČASNÉ PRÁCI, TAKÉ MI TO POMŮŽE K DOSAŽENÍ MÝCH PRACOVNÍCH CÍLŮ DO BUDOUCNA

Kvůli praci

Kvuli profesnímu rozvoji

Kvůli titulu.

kvůli vzdělání

Kvůli vzdělání.

Kvůli získání titulu

Kvůli znalostem, které se mi budou hodit do podnikání

Mozne budouci regulatorni pozadavky na vykonavanou profesi.

Můj obor je smyslem mého života. Dále se ráda dovídám nové věci a překonávám se ve věcech, co mi nejdou.

pro lepší budoucnost

Pro lepší uplatnění v pracovním trhu, ale dle tohoto dotazníku soudím, že jsem měl být raději "inkvizitor rozumu" evidentě toto stvořil nějaký "ekonom" popř. student ekonomie či něčeho sluníčkového, který netuší že je rozdíl mezi vš státní a veřejnou. A také, že kromě humanitních a ekonomických oborů existují také technické obory (čvut, vut, ...) či právnické a lékařské fakulty.

Pro titul

Pro titul a většinou mě to baví.

protože chci

Protože chci

protože chci

Protože chci a baví mě to. Je to prodloužení bezstarostného a ne nutně zodpovědného stylu života, ve kterém má člověk možnost výběru ve všem.

Protože je to nutné k vykonávání práce, které si chci věnovat

protože mě to baví, potkávám zajímavé osoby, získávám důležité informace a hlavně, nemám co jiného dělat

protože mi poskytuje vyšší vzdělání v oboru, o který mám zájem a možnosti, ke kterým bych se jinak neměla šanci dostat

rozsireni obzoru, lepsi uplatneni

Rozšíření poznatků a vědomostí, návaznost na studium na gymnáziu

rozšíření znalostí v oborech, které mě baví

Společenské uznání

TITUL

vlastni zajem o vzdelavani

Vyhovuje mi tento styl života.

vzdělání a kariéra

vzdělání, praxe

zájem o obor

Získání nových znalostí, lepší uplatnění na pracovním trhu.

Získání titulu a nových vědomostí, příležitost pracovat v perspektivním oboru

Zvědavost.

zvýšení kvalifikace pro nástup do zaměstnání po mateřské

Zvýšení kvalifikace, zajímá mě můj obor a chci se dozvědět něco nového

Zvýšení vzdělání

12. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4682,14 %28,05 %  
ne1017,86 %6,1 %  

Graf

13. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1860 %10,98 %  
ne1240 %7,32 %  

Graf

14. Proč je pro Vás plánování a řízení kariéry důležité?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Abych mohl dělat, co mě baví, nicméně plánování a řízení kariéry je dnes velmi obtížné až nemožné. Predikovat, co bude za týden, je poněkud naivní ;-)

Abych mohl v navaznosti na karierni plany strukturovat sve dalsi zajmy.

alespoň nějaké plánování je vždy důležité už samo o sobě

bez kariéry to není ono

bez plánů nedosáhnu pozic, které požaduju

Budoucnost

Budoucnost

budoucnost

budoucnost

Budoucnost, motivace

ceklově v životě je pro mě plánování důležité, karieru vsak uplne neplanuji

chci dosáhnout co nejlepších a nejvyšších výsledků

Chci mít cíl

Chci mít směr a cíl, za kterým si půjdu a postupně ho dosáhnu.

chci neceho dosahnout v zivote

Chci něčeho dosáhnout a dostat se na určitou životní úroveň

jako prostředek pro plnění svých snů

Jde o to, aby člověk měl směr a k němu cíleně postupoval

Je lepší mít daný cíl, než se neustále potácet a nevědět, kam směřovat.

Je to důležité i pro osobní život, mít nějaké cíle, vědět, co chceme dokázat..

je třeba mít plán, jak v životě postupovat (ale měl by být flexibilní)

Kdo ví co chce a jak toho chce dosáhnout, má to jednodušší

Koordinace spolu s rozvojem rodiny, případně ostatních prioritnějších věcí.

lebo

lze si tak lépe zorganizovat život

MYSLÍM SI, ŽE ČLOVĚK BY SI VŽDY MĚL VYTYČIT NĚJAKÝ CÍL A JÍT ZA NÍM. NEČEKAT, ŽE SE MU BUDOU VŠECHNY MOŽNOSTI SAMI OTEVÍRAT. NAVÍC, KDYŽ SI ČLOVĚK UVĚDOMÍ SVŮJ KARIÉRNÍ CÍL A PODĚLÍ SE S NÍM SE SPRÁVNÝMI LIDMI (NADŘÍZENÝ APOD.), ZAČNE SE MU CESTA K TOMUTO CÍLI VYTVÁŘET.

naplnění profesních cílů

Nechci skončit pod mostem, potřebuji zabezpečit sebe, svou budoucí rodinu a rodiče.

nelíbí se mi tento divný dotazník

Není, ale je důležité pro zabezpečení rodiny a osobní realizaci

Nevim

Patří to k mým osobním cílům a představám o zivote

pocit smerovani

Prace tvori zasadni cast zivota a pokud travime v praci vice nez pulku sveho casu, tak ma smysl se soustredit na karieru a dosahnout takove pozice, ktera nas bude naplnovat prinaset uspokojeni (a to nejen financni)

Pro kariérní růst a zivobyti

Pro optimální vývoj kariéry, aby nedošlo k ustrnutí.

protoze nechci skoncit pod mostem

Protože člověk musí xx let pracovat a když už musí, tak at to stojí za to

protože chci kariérně růst

Protože od toho se odvíjí celý život

protože si myslím, že člověk musí mít plán, nebo aspoň mít představu o tom, jaký druh kariéry by chtěl

stáří

trochu divná otázka.. nevím co vám na to říct.. nějakej plán by měl mít asi každej, i když se to často vyvrbí do úplně jinejch rozměrů než jsme plánovali..

Týká se to mého života.

Vize, cil

zajištění budoucnosti

15. Proč je pro Vás plánování a řízení kariéry důležité?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-pracovní zařazení

Čistě z hlediska možného dalšího směřování ... :)

chtěla jsem jistou práci i rodinný život a v práci jistou proměnlivost

je těžké dosáhnout cíle, pokud si ho člověk nestanoví

Je to pro mne důležité proto, abych si dokázala dát dohromady kariéru a svůj osobní život...

kvuli kariere, jasne danym kromum, ktere musim ucinit, abych se dostal vys

lze tak víc dosáhnout

m

Mám za sebou 5letou pracovní zkušenost z úřadu práce a vím, jak je důležité na sobě celoživotně pracovat.

Nechci ustrnout na první pozici, ve které začnu ve firmě pracovat.

Osobnostní rozvoj, plánování rodiny.

Plánování a řízení kariéry je důležité, protože si uvědomujeme své postavení a můžeme ho zlepšit,např.

Pomáhá dosažení cílů a vyšší odbornost

pomáhá splňovat vytyčené cíle

pro postup a osobní rozvoj

Protože jsem na volné noze a nikdo to za mě neudělá.

Protože mým zaměstnavatelem je stát a jeho organizační složka, ve které pracuji, něco takového postrádá...

16. Proč pro Vás není plánování a řízení kariéry důležité?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

A proč by mělo? Řízení vlastní kariéry = honba za penězi (kariérou) je záležitostí pouze emocionálně "jednoduchých" lidí, kteří nemají ponětí o tom, co je v životě skutečně důležité.

Někdy je lepší neplánovat. Pak není člověk tolik zklamaný.

Nepřemýšlím ještě o tom

nevím, žiju z toho, co mě baví teď

Plány nevychází

Protože tyto pojmy moje vesnická mysl nikdy neobsahovala.

přijde mi že jsou důležitější věci

Zásadně neplánuji.

Zkouším práci v oboru a počkám, jak se na ní budu hodit a jestli s ní budu spokojená.

život je jen náhoda

17. Proč pro Vás není plánování a řízení kariéry důležité?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Důležité je dělat v rámci možností zajímavou a prospěšnou činnost, při které se netrpí nouzí, ale není třeba zbohatnout.

kariéra mě nezajímá, chci nenáročnou a dobře placenou práci

Kariéra nepatří mezi mé životní cíle

Mám o budoucnosti hrubou představu, ale nemám úplně jednoznačný plán, zatím pracuji v oboru, ve kterém jsem pracovat chtěla, takže to nijak zvlášť neřeším.

Nemám ráda plánování

nepovažuji kariéru za stěžejní oblast svého života

nevím vůbec, co se pod tím pojmem skrývá :)

preco by mala byt? v zivote su ovela dolezitejsie veci..

Prednost davam stastne rodine nez kariere a casem chci oboje skloubit

Úplně nevím, co tím myslíte, prostě pracuji tak, abych se uživil. :D

v současné době je pro mě důležitější rodinný život (malé děti)

vliv výchovy a školy

18. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
před zahájením studia VŠ3053,57 %18,29 %  
při studiu VŠ1526,79 %9,15 %  
kariéra by se plánovat neměla916,07 %5,49 %  
po absolvování VŠ23,57 %1,22 %  

Graf

19. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při studiu VŠ1136,67 %6,71 %  
před zahájením studia VŠ1136,67 %6,71 %  
kariéra by se plánovat neměla723,33 %4,27 %  
po absolvování VŠ13,33 %0,61 %  

Graf

20. Dle Vašeho názoru - měl by si každý plánovat a řídit kariéru sám nebo by měla hrát hlavní roli organizace, pro kterou daný jedinec pracuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [každý sámotázka č. 22, především organizaceotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý sám5394,64 %32,32 %  
především organizace35,36 %1,83 %  

Graf

21. Dle Vašeho názoru - měl by si každý plánovat a řídit kariéru sám nebo by měla hrát hlavní roli organizace, pro kterou daný jedinec pracuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [každý sámotázka č. 23, především organizaceotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý sám2790 %16,46 %  
především organizace310 %1,83 %  

Graf

22. Proč hlavně každý sám?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

?? Proč by do toho měla mluvit organizace? Je to přeci život dotyčného člověka.

.

Aby si srovnal priority. Věděl co chtel

Clovek by mel mit v kazdem aspektu sveho zivota odpovednost sam za sebe.

člověk by sám měl vědět v čem jeho kariérní život bude spočívat

Hloupá otázka - jsem proti plánování kariéry, tím spíš, aby to dělal ještě někdo externí.

jde o každého budoucnost

jde o osobní odpovědnost, firma se může podílet

Je na člověku, jak se k práci/praxi postaví, buď ho to dostane, kam chce a nebo ho to alespoň posune dál a získá zkušenosti.

je to jeho život a on ví co s ním chce dělat.. leda že by mu rozhodování ostatních za něj víc vyhovovalo

Je to jeho život.

je to moje kariéra

Je to můj život, musím si ho plánovat sama

Je v zodpovednosti kazdeho cloveka a neni nezbytne s omezovat pouze na jednu konkretni firmu, ktera rozsahem sve cinnosti pravdepodobne nemusi obsahnout velkou cast oboru / pracovnich pozic, ktere na tehu prace jsou

Jen každý sám dobře ví čeho chce dosáhnout, jaké má ambice a zda na to má.

Kazdy by mel vedet, co chce delat, co ho bude naplnovat a bavit ... A take zivit

kazdy clovek ma jine predstavy, touhy, sny

Každý má jiné plány a přání

KAŽDÝ SÁM ZA SEBE NEJVÍC VÍ, CO CHCE. POKUD TO TA URČITÁ ORGANIZACE NEPOSKYTUJE, MŮŽE HLEDAT JINDE. KDYBY JI PLÁNOVALA ORGANIZACE, VELMI BY ZÚŽILA MÉ MOŽNOSTI.

každý svého života strůjce

Kvůli motivaci

lebo

Motivace svobodné volby zvyšuje produktivitu.

nevím

Nikdo jiný nemůže řídit muj život poté ja sama

Nikdo jiný neví, co je pro jedince důležitého a co ho k danému cíli vede, či jaký jej má

Nikomu by se asi nelíbilo, kdyby za váš život rozhodovali jiní.

Organizace může naplánovat kariérní postup jiným směrem, něž jedinec zamýšlí. Když si ji řídí sám, je za to také pouze on sám zodpovědný.

Organizace myslí na svoje zájmy a zaměstnanec zase na ty svoje. Mohou, ale nemusí se protnout.

Organizace se nemůže zabývat individuálně každým

Pokud něco mám dělat dobře, měl bych na to přijít sám. Nevylučuje se to se shodou s návrhem organizace.

pomocnou ruku najdeš na konci svého ramene

predevsim se jedna o zivot a zajem jedince, spolecnost samozrejme muze prispivat a napomahat

proto

protože člověk sám nejlíp ví čeho chce dosáhnout

Protože je každy sám odpovědný za sebe a jeho názory a potřeby se mohou časem měnit

protože je to subjektivní záležitost

Protože jinak jste něčí loutkou

protože každý sám ví co chce dělat

Protože každý svého štěstí strůjce

Protože nikomu na vás tak nezáleží, jako sobě.

protože organizace může být jen malá část v kariéře jedince

Protože svůj život žije taky každý sám, ne někdo jiný za někoho jiného.

protože život bude žít taky každý sám :)

rozhodnutí jedince

sám se sebou budu celý pracovní život, ale pravděpodobně nebudu jen s jednou organizací

sám ví. co chce

samostatnost

Stvořitel nás nadal rozumem, SVOBODOU a schopností myslet a tvořit. Proto. Já vím že to pro vás bolševiky je těžké pochopit, ale nechat za sebe rozhodovat zlodějskou lůzu ve vedení, to může jen blbec nebo "přísavka".

Vize

Za rozvoj a nastartování karíery je zodpovědný jedinec nikoliv organizace.

Za sebe jsem odpovědná já sama, žádná organizace, nebo někdo jiný

23. Proč hlavně každý sám?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- správné zařazení

Aby byl spokojeny

Cítí, co zvládne, ví, co chce a zajímá ho.

Člověk sám nese hlavní zodpovědnost za svůj život.

firma, pro kterou pracuji, přeci nemůže lépe než já vědět, kam to chci v životě dotáhnout

Je rozdíl mezi využíváním lidských zdrojů v organizaci a mezi individuální kariérou - ta nemusí být vázána ani na jednu organizaci, ani na jeden obor a může jít dokonce proti zájmům organizace.

je to individuální, pokud organizace požadovaný růst neumožní, je čas hledat organizaci jinou

je to přeci život každého jedince

každý by si měl řídit a organizovat svůj profesní život

Každý člověk, by si měl rozhodovat o svém životě a s tím i o práci a jejím kariérním růstu.

každý je zodpovědný sám za sebe

každý má jiné priority a hodnoty

Každý má jiné představy o kariérním posunu apod., navíc je dnes běžné častěji měnit zaměstnání, člověk nemůže přesunovat odpovědnost za svou kariéru na jednu firmu.

Každý sám by měl vědět, čeho chce v životě dosáhnout.

Každý svého štěstí strůjce

Obě strany musí plánovat - každé z nich to přinese pozitiva.

Organizace nemůže znát mé plány, mévize do budoucna, pokud je vedení nesdělím.

Otázka hledání svého "místa v životě" není záležitost nějaké organizace, člověk mění své potřeby, postoje a s tím se může měnit i orientace kariéry.

preco je tento dotaznik tak debilne zostaveny? ked uvediem ze kriera by sa planvat nemala, preco dostanem otazku ci si ju ma planovat clovek sam alebo na to maju byt organizacie?

protoze svonoda rozhodnuti a kontroly

Protože by měl být každý spokojený sám se sebou, sám by měl chtít nebo nechtít budovat kariéru. Když se sebou nebudu spokojená, nebudu řešit kariéru.

protože člověk ztráví velkou část života prací, tudíž by s ní měl být spokojený a měla by ho naplňovat

protože se jedná o individuální záležitost, která není dlouhodobě závislá na organizaci, ve které je kariérní růst dočasný - do skončení pracovního poměru

svoboda volby

Vždy se spíše rozhoduji sám za sebe a zatím se mi to vyplatilo.

Záleží na kontextu - ne každý pracuje ve společnosti, která někomu kariéru řídí. V odpovědích navíc chyběla kombinace možností. Nicméně pokud člověk nezná své možnosti / sklony atd. řízení kariéra výhradně někým zvnějšku nemusí dopadnout dobře

24. Proč především organizace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

kdyby si ji kazdy ridil sam , byl by kazdy hned sef , organizace tomu udava tu strukturu

Má s tím větší zkušenosti

Pohled jedince na danou problematiku je prilis subjektivni. Organizace obvykle planuji lepe a fundovaneji.

25. Proč především organizace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

koho chleba jíš...

m

Protože by měla mít zpracovaný svůj kariérní řád.

26. V rámci plánování a řízení kariéry - je podle Vás lepší nechat se zaměstnat nebo začít nezávisle podnikat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nechat se zaměstnatotázka č. 28, podnikatotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechat se zaměstnat3969,64 %23,78 %  
podnikat1730,36 %10,37 %  

Graf

27. V rámci plánování a řízení kariéry - je podle Vás lepší nechat se zaměstnat nebo začít nezávisle podnikat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nechat se zaměstnatotázka č. 29, podnikatotázka č. 31].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechat se zaměstnat2273,33 %13,41 %  
podnikat826,67 %4,88 %  

Graf

28. Proč zaměstnat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

---

Alespoň pro začátek. Vrhnout se hned do podnikání by mohlo být velmi riskantní.

clovek zjisti jak to funguje v realu ve firme a muze nacerpat nejake zkusenosti pro vlastni podnikani

je lepší tak začít pro získání prvních pracovních zkušeností a návyků

Je to bezpečnější

Je to jednodušší

Je to úplně jedno - taková odpověď tam nebyla.

jistota výplaty i lepší sociální zabezpečení

Málokdo je připraven začít hned po studiu podnikat. Takhle bude mít čas si vše promyslet, a jistý příjem, který může šetřit na start podnikání hned jak na to člověk bude připraven a bude mít ve všem jasno.

Méně finančně nákladná varianta - většina firem umožňuje vzdělávání a rozvoj

Méně rizika.

minimálně pro začátek je to v rámci získání praxe pravděpodobně snažší

n/a

na předchozí odpověď nejde jednoznačně odpovědět, záleží na preferencích. Já bych se momentálně nechal zaměstnat, i když neustále uvažuji nad tím být podnikatelem

nabrat zkušenosti

Nejdříve nabrat zkušenosti, následně začít podnikat.

nvm

osobní pocit

otázka č. 27 je velice omezující ! pro výběr kariéry nebo úspěchy v ní jsou obě možnosti správné a nelze vybrat jednu.

planovani kariery ma spojitost hlavne se zamerenim cloveka, od toho plyne i zpusob... nekdy je lepsi zamestnani, nekdy podnikani, nekdy prechod z jednoho do druheho, nekdo zvladne i kombinaci

Podle mě se to nedá takto specifikovat - nezaškrtla bych ani jednu možnost v předchozí otázce.

Podnikání není možné bez peněžního zabezpečení a to po vystudování VŠ nemáte k dispozici

proč ne?

proč tenhle dotazník?

Proto

proto

Protože podnikat není o práci v oboru, ale je to prostě o podnikání. Je celkem lhostejno, v čem člověk podniká. Je to často podobné - řešit neustále nové předpisy, výrobky, zboží či služby - tedy marketing, penize ... přitom je jedno, zda podnikatel obchoduje s knihami či s uhlím.

protože se člověk hodně naučí - podnikat může i později

Přijde mi to jednodušši

riziko

učitelé nemohou pracovat samostatně

V zaměstnaneckém poměru jste součástí většího celku, týmu který vás žene kupředu.

Víc času na samotný výkon práce a méně na byrokracii a starosti, co bude další měsíc.

Vice zkusenosti

VLASTNĚ SI MYSLÍM, ŽE NEZÁLEŽÍ NA TOM, ZDA ZAMĚSTNAT NEBO PODNIKAT, AKORÁT PŘEDEŠLÁ OTÁZKA TUTO MOŽNOST NENABÍZELA. MYSLÍM SI, ŽE ŘÍZENÍ KARIÉRY S TÍMTO NESOUVISÍ. NĚKDO SE LÉPE CÍTÍ ZAMĚSTNANÝ A MÍT NĚJAKÉ JISTOTY, JINÝ JE ZASE RÁD NA VOLNÉ NOZE. KARIÉRA SE DÁ VŠAK PLÁNOVAT V OBOU VARIANTÁCH, ZÁLEŽÍ, CO KOMU VÍC VYHOVUJE.

Z hlediska ziskani zkusenoati je lepsi byt zamestnancem a cerpat ze zkusenosti dalsich kolegu a zabehnutych procesu, ktere pak pripadne aplikovat v pozdejsi fazi i na vlasrni podnikani

Záleží na člověku. Já nejsem typ na podnikání

ziskat zkusenosti v oboru, mit staly prijem a vice moznosti nez v podnikani

zkušenosti

29. Proč zaměstnat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- sociální výhody

aby člověk získat zkušenosti

Ani jedno - špatně sestavené možnosti. Záleží dost na oboru (oborech), v kterém člověk působí atd.

Bez zkušeností je podnikání cestou do pekla.

Do začátku určitě zaměstnat - k podnikání, ať už v jakémkoli oboru, je třeba základní kapitál a ten získáme především tím, že budeme zaměstnanci.

Je složité začít podnikat, pokud člověk neví v jakém oboru zahájit podnikání. A je složité objevit tu díru na trhu, ve kterém bychom mohli zažít podnikatelský booom

Jsem lenoch, neohlídala bych si odvody na zdrav. a soc. pojištění, takhle to mám bez práce. A taky mám hrůzu z administrativy.

Lze se více věnovat práci a méně věcem okolo.

m

mene nervu

méně starostí a více zahálky

Mensi riziko,clovek ziska dovednosti a pote je muze uplatnit ve vlastni firme

Myslím si, že si tím člověk lépe připraví půdu pro další kariéru, vysílá potenciálním klientům signál, že je "zaměstnatelný".

nabrat zkušenosti

Otázka je špatně položená, nelze rozhodnout, zda podnikání či zaměstnání je lepší. Záleží na vlastnostech člověka, co je pro něj lepší cesta.

protože po pracovní době můžu práci "hodit za hlavu", nemusím řešit, zda si na sebe vydělám, zda budu mít dost zakázek, zda mi všichni klienti včas zaplatí ...

Viz předchozí odpověď.

Zaměstnanec má méně povinností o proti zaměstnavateli.

zaměstnání dává zkušenosti

získá více zkušeností a po té lépe může podnikat

Získat čas na získání zkušeností. Pokud podnikat, tak až po nějaké době

získat počáteční zkušenosti- tovaryš chodil na zkušenou , aby poznal a po návratu si teprve zřídil svou živnost

30. Proč podnikat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

(tohle jsou fakt otázky..) víc zkušeností a možnost řídit si věci tak, jak chci sama

člověk si pak za svoje problémy může sám a ne nikdo jiný

Již jsem to v zmínit předtím, ale konkrétně v tomto socialistickém státu to je také problém.

Když jste "šéfem" sám sobě, máte větší možnost růst jako osobnost. Nikdo vás nepeskuje za špatně odvedenou práci, to vidíte jen vy, pokud se vám nedaří.

Lepší možnosti

osobně si cením časové flexibility

Pokud člověk má vizi a má předpoklady a možnosti, tak se mu může nabídnout nezávislost

Protože je člověk svým panem

Protože jsem pánem svého času

Protože jsem sám sobě pánem

rychlejší avšak náročnější cesta k naplnění kariéry

Sam svym panem

svoboda v praci, moc urcovat smer, primo ovlivnovat veci

Tak se lépe řídí samostatně kariéra.

ty vole..

Větší svoboda. Můžete si dělat věci po svém. Jste svým vlastním šéfem.

Zde nevím, ale musela jsem vybrat odpověď.

31. Proč podnikat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Důvodem je sebeřízení, jak práce, tak volného času, tím pádem celého života.

Můžu být svým vlastním pánem.

preco nie?

Protože to sám dělám a funguje to.

Předchozí otázku nelze jednoznačně odpovědět, záleží na vystudovaném oboru a nebo konkrétních firmách.

sám sobě pánem (ale i zodpovědnost sám za sebe včetně rizik)

v ČR vám nic jiného nezbyde, pokud nechcete žít pod hranicí chudoby dle většiny vyspělých zemí EU

Volnost, svoboda, větší zodpovědnost, nevázanost na podnikové struktury, možnost více alternativ.

32. Souhlasíte s výrokem, že rodina by měla mít přednost před kariérou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4173,21 %25 %  
ne1526,79 %9,15 %  

Graf

33. Souhlasíte s výrokem, že rodina by měla mít přednost před kariérou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2376,67 %14,02 %  
ne723,33 %4,27 %  

Graf

34. Souhlasíte s výrokem, že by se měla nejdříve vybudovat kariéra a až poté zakládat rodina?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2850 %17,07 %  
ano2850 %17,07 %  

Graf

35. Souhlasíte s výrokem, že by se měla nejdříve vybudovat kariéra a až poté zakládat rodina?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2686,67 %15,85 %  
ano413,33 %2,44 %  

Graf

36. Myslíte si, že je možné mít úspěšnou profesní kariéru a zároveň se plně věnovat rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4071,43 %24,39 %  
ne1628,57 %9,76 %  

Graf

37. Myslíte si, že je možné mít úspěšnou profesní kariéru a zároveň se plně věnovat rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2273,33 %13,41 %  
ne826,67 %4,88 %  

Graf

38. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3358,93 %20,12 %  
ne2341,07 %14,02 %  

Graf

39. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1860 %10,98 %  
ano1240 %7,32 %  

Graf

40. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4071,43 %24,39 %  
ne1628,57 %9,76 %  

Graf

41. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1756,67 %10,37 %  
ne1343,33 %7,93 %  

Graf

42. Lidé budují kariéru hlavně kvůli dobrému pocitu ze sebe sama.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4580,36 %27,44 %  
ne1119,64 %6,71 %  

Graf

43. Lidé budují kariéru hlavně kvůli dobrému pocitu ze sebe sama.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2480 %14,63 %  
ne620 %3,66 %  

Graf

44. Studujete VŠ proto, že se domníváte, že Vám to v budoucnu pomůže najít vysněné zaměstnání/umožní dělat to, co chcete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2376,67 %14,02 %  
ne723,33 %4,27 %  

Graf

45. Studoval/a jste VŠ proto, že jste se domníval/a, že Vám to pomůže najít vysněné zaměstnání/umožní dělat to, co chcete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4478,57 %26,83 %  
ne1221,43 %7,32 %  

Graf

46. Pokud byste dostal/a nabídku dobře placeného místa a záruku kariéry, byl/a byste ochotný/á oželet osobní život a založení rodiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1963,33 %11,59 %  
ano1136,67 %6,71 %  

Graf

47. Pracujete při studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 48, neotázka č. 51].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1653,33 %9,76 %  
ne1446,67 %8,54 %  

Graf

48. Plánujete pokračovat ve stejné práci i po ukončení studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 51, neotázka č. 49].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne850 %4,88 %  
ano850 %4,88 %  

Graf

49. Proč ne?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Kvůli tomu studuji, abych mohla změnit obor.

Po studiu jsem chtela a ziskala vyssi pozici

Práce nebyla v oboru, který jsem studoval.

Pracovala jsem při studiu, ale nebyla jsem spokojená se zaměstnavatelem.

Protože to máte zmatlané dohromady a i když jsem zaškrtla, že už nestuduji, naskakují nerelevantní otázky. Ale je pravda, že jsem studovala obor, o němž jsem věděla, že znalosti určitě využiju, ale budu dělat něco úplně jiného (tedy to, co jsem při něm už dělala ) - studovala jsem VS v dospělosti.

protože už nestuduji.........

při studiu jsem pracovala mimo obor

V dosavadní práci, nabírám potřebné zkušenosti, které chci uplatnit v lépe placeném zaměstnání.

50. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-263358,93 %20,12 %  
27-351221,43 %7,32 %  
36-501017,86 %6,1 %  
51 a více11,79 %0,61 %  

Graf

51. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-351240 %7,32 %  
36-50723,33 %4,27 %  
51 a více723,33 %4,27 %  
18-26413,33 %2,44 %  

Graf

52. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuji47,14 %2,44 %  
Marketing35,36 %1,83 %  
nepracuju35,36 %1,83 %  
IT23,57 %1,22 %  
Administrativa23,57 %1,22 %  
služby23,57 %1,22 %  
vzdelavaci firma11,79 %0,61 %  
v žádném, hodně to střídám11,79 %0,61 %  
finance11,79 %0,61 %  
projektový management11,79 %0,61 %  
ostatní odpovědi na mateřské
Danove poradenstvi
nejsem zaměstnaná, zatím mám jen brigádu
státní správa
HR
personalista
momentálně MD, jinak administrativa
obchod
Baristka
Bankovnictvil
Personalistika
:-) pracuji v IT a studuji psychologii - tak to jsem si opravdu nenaplánoval ...
novinařina
ucetnictvi, finance
vrcholový management
Věda, výzkum, inovace
student vš technického směru
hotel
mateřská dovolená
nepracuji - stále studuji
chtěla bych pracovat jako učitelka
podnikam
LOGISTIKA
stále studuji
student
školství
Na začátku sem vyplňoval, že studuji
student, již uvedeno.
podnikové finance
ekonomický
nikde
PR
osvč
VOŠ
zdravý životní styl
ještě nepracuju..
3664,29 %21,95 % 

Graf

53. Jste v řídící funkci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4478,57 %26,83 %  
ano1221,43 %7,32 %  

Graf

54. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha3053,57 %18,29 %  
Středočeský58,93 %3,05 %  
Zlínský35,36 %1,83 %  
Jihočeský35,36 %1,83 %  
Jihomoravský35,36 %1,83 %  
Olomoucký35,36 %1,83 %  
Plzeňský23,57 %1,22 %  
Ústecký23,57 %1,22 %  
Vysočina23,57 %1,22 %  
Královehradecký11,79 %0,61 %  
Moravskoslezský11,79 %0,61 %  
Pardubický11,79 %0,61 %  

Graf

55. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1136,67 %6,71 %  
Středočeský620 %3,66 %  
Ústecký310 %1,83 %  
Jihočeský310 %1,83 %  
Zlínský26,67 %1,22 %  
Moravskoslezský13,33 %0,61 %  
Jihomoravský13,33 %0,61 %  
Pardubický13,33 %0,61 %  
Vysočina13,33 %0,61 %  
Olomoucký13,33 %0,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 20 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste studentem vysoké školy?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Všem na otázku 7. Na jaké vysoké škole v současné době studujete? (Pokud studujete více škol, uveďte tu, kterou považujete za hlavní.)
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi soukromá na otázku 8. Je vysoká škola, kterou v současnosti studujete, státní nebo soukromá?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi státní na otázku 8. Je vysoká škola, kterou v současnosti studujete, státní nebo soukromá?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2 - 3 > na otázku 9. V jakém jste ročníku?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ekonomický na otázku 10. Jaký obor studujete?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi humanitní na otázku 10. Jaký obor studujete?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi před zahájením studia VŠ na otázku 18. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi při studiu VŠ na otázku 18. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi každý sám na otázku 20. Dle Vašeho názoru - měl by si každý plánovat a řídit kariéru sám nebo by měla hrát hlavní roli organizace, pro kterou daný jedinec pracuje?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechat se zaměstnat na otázku 26. V rámci plánování a řízení kariéry - je podle Vás lepší nechat se zaměstnat nebo začít nezávisle podnikat?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi podnikat na otázku 26. V rámci plánování a řízení kariéry - je podle Vás lepší nechat se zaměstnat nebo začít nezávisle podnikat?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 32. Souhlasíte s výrokem, že rodina by měla mít přednost před kariérou?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 32. Souhlasíte s výrokem, že rodina by měla mít přednost před kariérou?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 34. Souhlasíte s výrokem, že by se měla nejdříve vybudovat kariéra a až poté zakládat rodina?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 34. Souhlasíte s výrokem, že by se měla nejdříve vybudovat kariéra a až poté zakládat rodina?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 36. Myslíte si, že je možné mít úspěšnou profesní kariéru a zároveň se plně věnovat rodině?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 36. Myslíte si, že je možné mít úspěšnou profesní kariéru a zároveň se plně věnovat rodině?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 38. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 38. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 40. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 40. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 42. Lidé budují kariéru hlavně kvůli dobrému pocitu ze sebe sama.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 42. Lidé budují kariéru hlavně kvůli dobrému pocitu ze sebe sama.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 45. Studoval/a jste VŠ proto, že jste se domníval/a, že Vám to pomůže najít vysněné zaměstnání/umožní dělat to, co chcete?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 45. Studoval/a jste VŠ proto, že jste se domníval/a, že Vám to pomůže najít vysněné zaměstnání/umožní dělat to, co chcete?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-26 na otázku 50. Kolik je Vám let?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 na otázku 50. Kolik je Vám let?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-50 na otázku 50. Kolik je Vám let?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 53. Jste v řídící funkci?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 53. Jste v řídící funkci?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 54. V jakém kraji bydlíte?
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Jste absolvent VŠ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Jste absolvent VŠ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi před zahájením studia VŠ na otázku 19. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi při studiu VŠ na otázku 19. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ing/Mgr na otázku 3. Jaký máte titul?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi humanitní na otázku 4. Jaký obor máte vystudovaný?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechat se zaměstnat na otázku 27. V rámci plánování a řízení kariéry - je podle Vás lepší nechat se zaměstnat nebo začít nezávisle podnikat?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 33. Souhlasíte s výrokem, že rodina by měla mít přednost před kariérou?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 35. Souhlasíte s výrokem, že by se měla nejdříve vybudovat kariéra a až poté zakládat rodina?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 37. Myslíte si, že je možné mít úspěšnou profesní kariéru a zároveň se plně věnovat rodině?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 39. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 41. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 41. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 43. Lidé budují kariéru hlavně kvůli dobrému pocitu ze sebe sama.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 44. Studujete VŠ proto, že se domníváte, že Vám to v budoucnu pomůže najít vysněné zaměstnání/umožní dělat to, co chcete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 46. Pokud byste dostal/a nabídku dobře placeného místa a záruku kariéry, byl/a byste ochotný/á oželet osobní život a založení rodiny?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 46. Pokud byste dostal/a nabídku dobře placeného místa a záruku kariéry, byl/a byste ochotný/á oželet osobní život a založení rodiny?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 47. Pracujete při studiu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 47. Pracujete při studiu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 na otázku 51. Kolik je Vám let?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 55. V jakém kraji bydlíte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi každý sám na otázku 21. Dle Vašeho názoru - měl by si každý plánovat a řídit kariéru sám nebo by měla hrát hlavní roli organizace, pro kterou daný jedinec pracuje?

2. Jste absolvent VŠ?

 • odpověď ano:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi před zahájením studia VŠ na otázku 19. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi při studiu VŠ na otázku 19. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ing/Mgr na otázku 3. Jaký máte titul?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi humanitní na otázku 4. Jaký obor máte vystudovaný?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechat se zaměstnat na otázku 27. V rámci plánování a řízení kariéry - je podle Vás lepší nechat se zaměstnat nebo začít nezávisle podnikat?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 33. Souhlasíte s výrokem, že rodina by měla mít přednost před kariérou?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 35. Souhlasíte s výrokem, že by se měla nejdříve vybudovat kariéra a až poté zakládat rodina?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 37. Myslíte si, že je možné mít úspěšnou profesní kariéru a zároveň se plně věnovat rodině?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 39. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 41. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 41. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 43. Lidé budují kariéru hlavně kvůli dobrému pocitu ze sebe sama.
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 44. Studujete VŠ proto, že se domníváte, že Vám to v budoucnu pomůže najít vysněné zaměstnání/umožní dělat to, co chcete?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 46. Pokud byste dostal/a nabídku dobře placeného místa a záruku kariéry, byl/a byste ochotný/á oželet osobní život a založení rodiny?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 46. Pokud byste dostal/a nabídku dobře placeného místa a záruku kariéry, byl/a byste ochotný/á oželet osobní život a založení rodiny?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 47. Pracujete při studiu?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 47. Pracujete při studiu?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 na otázku 51. Kolik je Vám let?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 55. V jakém kraji bydlíte?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi každý sám na otázku 21. Dle Vašeho názoru - měl by si každý plánovat a řídit kariéru sám nebo by měla hrát hlavní roli organizace, pro kterou daný jedinec pracuje?

8. Je vysoká škola, kterou v současnosti studujete, státní nebo soukromá?

 • odpověď soukromá:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Všem na otázku 7. Na jaké vysoké škole v současné době studujete? (Pokud studujete více škol, uveďte tu, kterou považujete za hlavní.)

10. Jaký obor studujete?

 • odpověď ekonomický:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Všem na otázku 7. Na jaké vysoké škole v současné době studujete? (Pokud studujete více škol, uveďte tu, kterou považujete za hlavní.)

12. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?

 • odpověď ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Všem na otázku 7. Na jaké vysoké škole v současné době studujete? (Pokud studujete více škol, uveďte tu, kterou považujete za hlavní.)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi před zahájením studia VŠ na otázku 18. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-50 na otázku 50. Kolik je Vám let?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 53. Jste v řídící funkci?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ekonomický na otázku 10. Jaký obor studujete?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi soukromá na otázku 8. Je vysoká škola, kterou v současnosti studujete, státní nebo soukromá?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 na otázku 50. Kolik je Vám let?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 40. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.

20. Dle Vašeho názoru - měl by si každý plánovat a řídit kariéru sám nebo by měla hrát hlavní roli organizace, pro kterou daný jedinec pracuje?

 • odpověď každý sám:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi státní na otázku 8. Je vysoká škola, kterou v současnosti studujete, státní nebo soukromá?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi humanitní na otázku 10. Jaký obor studujete?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi podnikat na otázku 26. V rámci plánování a řízení kariéry - je podle Vás lepší nechat se zaměstnat nebo začít nezávisle podnikat?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 40. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 42. Lidé budují kariéru hlavně kvůli dobrému pocitu ze sebe sama.
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 53. Jste v řídící funkci?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 36. Myslíte si, že je možné mít úspěšnou profesní kariéru a zároveň se plně věnovat rodině?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 38. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-26 na otázku 50. Kolik je Vám let?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 34. Souhlasíte s výrokem, že by se měla nejdříve vybudovat kariéra a až poté zakládat rodina?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 45. Studoval/a jste VŠ proto, že jste se domníval/a, že Vám to pomůže najít vysněné zaměstnání/umožní dělat to, co chcete?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 32. Souhlasíte s výrokem, že rodina by měla mít přednost před kariérou?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Jste studentem vysoké školy?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2 - 3 > na otázku 9. V jakém jste ročníku?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi před zahájením studia VŠ na otázku 18. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi při studiu VŠ na otázku 18. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 32. Souhlasíte s výrokem, že rodina by měla mít přednost před kariérou?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 42. Lidé budují kariéru hlavně kvůli dobrému pocitu ze sebe sama.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 54. V jakém kraji bydlíte?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 34. Souhlasíte s výrokem, že by se měla nejdříve vybudovat kariéra a až poté zakládat rodina?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 40. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechat se zaměstnat na otázku 26. V rámci plánování a řízení kariéry - je podle Vás lepší nechat se zaměstnat nebo začít nezávisle podnikat?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 45. Studoval/a jste VŠ proto, že jste se domníval/a, že Vám to pomůže najít vysněné zaměstnání/umožní dělat to, co chcete?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 na otázku 50. Kolik je Vám let?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 38. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ekonomický na otázku 10. Jaký obor studujete?

21. Dle Vašeho názoru - měl by si každý plánovat a řídit kariéru sám nebo by měla hrát hlavní roli organizace, pro kterou daný jedinec pracuje?

 • odpověď každý sám:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi před zahájením studia VŠ na otázku 19. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 55. V jakém kraji bydlíte?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 33. Souhlasíte s výrokem, že rodina by měla mít přednost před kariérou?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 44. Studujete VŠ proto, že se domníváte, že Vám to v budoucnu pomůže najít vysněné zaměstnání/umožní dělat to, co chcete?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 46. Pokud byste dostal/a nabídku dobře placeného místa a záruku kariéry, byl/a byste ochotný/á oželet osobní život a založení rodiny?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 39. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 47. Pracujete při studiu?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi humanitní na otázku 4. Jaký obor máte vystudovaný?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 41. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 43. Lidé budují kariéru hlavně kvůli dobrému pocitu ze sebe sama.
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 na otázku 51. Kolik je Vám let?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 37. Myslíte si, že je možné mít úspěšnou profesní kariéru a zároveň se plně věnovat rodině?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Jste absolvent VŠ?

26. V rámci plánování a řízení kariéry - je podle Vás lepší nechat se zaměstnat nebo začít nezávisle podnikat?

 • odpověď nechat se zaměstnat:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi humanitní na otázku 10. Jaký obor studujete?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 38. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.

27. V rámci plánování a řízení kariéry - je podle Vás lepší nechat se zaměstnat nebo začít nezávisle podnikat?

 • odpověď nechat se zaměstnat:
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 46. Pokud byste dostal/a nabídku dobře placeného místa a záruku kariéry, byl/a byste ochotný/á oželet osobní život a založení rodiny?

33. Souhlasíte s výrokem, že rodina by měla mít přednost před kariérou?

 • odpověď ano:
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 55. V jakém kraji bydlíte?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 na otázku 51. Kolik je Vám let?

35. Souhlasíte s výrokem, že by se měla nejdříve vybudovat kariéra a až poté zakládat rodina?

 • odpověď ne:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi při studiu VŠ na otázku 19. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 39. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 46. Pokud byste dostal/a nabídku dobře placeného místa a záruku kariéry, byl/a byste ochotný/á oželet osobní život a založení rodiny?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 na otázku 51. Kolik je Vám let?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 41. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.

37. Myslíte si, že je možné mít úspěšnou profesní kariéru a zároveň se plně věnovat rodině?

 • odpověď ano:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi při studiu VŠ na otázku 19. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?

38. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.

 • odpověď ano:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 42. Lidé budují kariéru hlavně kvůli dobrému pocitu ze sebe sama.

40. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.

 • odpověď ano:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 53. Jste v řídící funkci?

42. Lidé budují kariéru hlavně kvůli dobrému pocitu ze sebe sama.

 • odpověď ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 38. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi humanitní na otázku 10. Jaký obor studujete?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi před zahájením studia VŠ na otázku 18. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?

43. Lidé budují kariéru hlavně kvůli dobrému pocitu ze sebe sama.

 • odpověď ano:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-35 na otázku 51. Kolik je Vám let?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 33. Souhlasíte s výrokem, že rodina by měla mít přednost před kariérou?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi před zahájením studia VŠ na otázku 19. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi při studiu VŠ na otázku 19. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?

44. Studujete VŠ proto, že se domníváte, že Vám to v budoucnu pomůže najít vysněné zaměstnání/umožní dělat to, co chcete?

 • odpověď ano:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?

45. Studoval/a jste VŠ proto, že jste se domníval/a, že Vám to pomůže najít vysněné zaměstnání/umožní dělat to, co chcete?

 • odpověď ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi humanitní na otázku 10. Jaký obor studujete?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi před zahájením studia VŠ na otázku 18. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?

46. Pokud byste dostal/a nabídku dobře placeného místa a záruku kariéry, byl/a byste ochotný/á oželet osobní život a založení rodiny?

 • odpověď ne:
  • 8.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 55. V jakém kraji bydlíte?

53. Jste v řídící funkci?

 • odpověď ne:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 40. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-26 na otázku 50. Kolik je Vám let?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi při studiu VŠ na otázku 18. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi státní na otázku 8. Je vysoká škola, kterou v současnosti studujete, státní nebo soukromá?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 36. Myslíte si, že je možné mít úspěšnou profesní kariéru a zároveň se plně věnovat rodině?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste studentem vysoké školy?

2. Jste absolvent VŠ?

3. Jaký máte titul?

4. Jaký obor máte vystudovaný?

7. Na jaké vysoké škole v současné době studujete? (Pokud studujete více škol, uveďte tu, kterou považujete za hlavní.)

8. Je vysoká škola, kterou v současnosti studujete, státní nebo soukromá?

9. V jakém jste ročníku?

10. Jaký obor studujete?

12. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?

18. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?

20. Dle Vašeho názoru - měl by si každý plánovat a řídit kariéru sám nebo by měla hrát hlavní roli organizace, pro kterou daný jedinec pracuje?

26. V rámci plánování a řízení kariéry - je podle Vás lepší nechat se zaměstnat nebo začít nezávisle podnikat?

32. Souhlasíte s výrokem, že rodina by měla mít přednost před kariérou?

34. Souhlasíte s výrokem, že by se měla nejdříve vybudovat kariéra a až poté zakládat rodina?

36. Myslíte si, že je možné mít úspěšnou profesní kariéru a zároveň se plně věnovat rodině?

38. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.

40. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.

42. Lidé budují kariéru hlavně kvůli dobrému pocitu ze sebe sama.

44. Studujete VŠ proto, že se domníváte, že Vám to v budoucnu pomůže najít vysněné zaměstnání/umožní dělat to, co chcete?

45. Studoval/a jste VŠ proto, že jste se domníval/a, že Vám to pomůže najít vysněné zaměstnání/umožní dělat to, co chcete?

46. Pokud byste dostal/a nabídku dobře placeného místa a záruku kariéry, byl/a byste ochotný/á oželet osobní život a založení rodiny?

47. Pracujete při studiu?

50. Kolik je Vám let?

53. Jste v řídící funkci?

54. V jakém kraji bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste studentem vysoké školy?

2. Jste absolvent VŠ?

3. Jaký máte titul?

4. Jaký obor máte vystudovaný?

7. Na jaké vysoké škole v současné době studujete? (Pokud studujete více škol, uveďte tu, kterou považujete za hlavní.)

8. Je vysoká škola, kterou v současnosti studujete, státní nebo soukromá?

9. V jakém jste ročníku?

10. Jaký obor studujete?

12. Je pro Vás důležitá otázka plánování a řízení kariéry?

18. Kdy by se, dle Vašeho názoru, měla začít plánovat kariéra?

20. Dle Vašeho názoru - měl by si každý plánovat a řídit kariéru sám nebo by měla hrát hlavní roli organizace, pro kterou daný jedinec pracuje?

26. V rámci plánování a řízení kariéry - je podle Vás lepší nechat se zaměstnat nebo začít nezávisle podnikat?

32. Souhlasíte s výrokem, že rodina by měla mít přednost před kariérou?

34. Souhlasíte s výrokem, že by se měla nejdříve vybudovat kariéra a až poté zakládat rodina?

36. Myslíte si, že je možné mít úspěšnou profesní kariéru a zároveň se plně věnovat rodině?

38. Lidé budují kariéru hlavně kvůli penězům.

40. Lidé budují kariéru hlavně kvůli společenskému uznání.

42. Lidé budují kariéru hlavně kvůli dobrému pocitu ze sebe sama.

44. Studujete VŠ proto, že se domníváte, že Vám to v budoucnu pomůže najít vysněné zaměstnání/umožní dělat to, co chcete?

45. Studoval/a jste VŠ proto, že jste se domníval/a, že Vám to pomůže najít vysněné zaměstnání/umožní dělat to, co chcete?

46. Pokud byste dostal/a nabídku dobře placeného místa a záruku kariéry, byl/a byste ochotný/á oželet osobní život a založení rodiny?

47. Pracujete při studiu?

50. Kolik je Vám let?

53. Jste v řídící funkci?

54. V jakém kraji bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Černá, K.Kariéra, vzdělání a osobní život (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://kariera-vzdelani-a-osobni-zi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.