Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kariérní úspěch

Kariérní úspěch

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jarka Turková
Šetření:23. 11. 2015 - 09. 12. 2015
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):51 / 43.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:29,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, děkuji Vám, že jste se rozhodli zapojit do výzkumu, který sleduje kariérní úspěch absolventů humanitních a společenských oborů. Klade si za cíl zjistit, které informace o čerstvém uchazeči vysoké školy ve výše zmíněných oborech vypovídají, že bude kariérně úspěšný, případně naopak. Je to počet jazyků, kterými mluví? Červený diplom? Studium v zahraničí? Celková délka studia? Pojďme to společně zjistit!


Zásadní pro výzkum je, abyste byli absolventy daného studia v posledních 5-6 letech, tzn. že vaše zakončení studia proběhlo v období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010 a poté jste již nestudovali. Zároveň je třeba, abyste byli absolventy humanitních nebo společenskovědních oborů, tedy: Filozofie, Teologie, Ekonomie, Gastronomie, Hotelnictví, Turismu, Mezinárodních vztahů, Environmentalistiky, Politologie, Sociologie a dalších sociálních věd, Práv, Historie, Knihovnictví, Filologie, Tělovýchovy, Pedagogiky, Učitelství, Sociální péče nebo Psychologie v bakalářském, magisterském nebo doktorském stupni. Pokud si nejste jisti, zda Váš obor do této kategorie spadá, můžete nahlédnout zde do klasifikace MŠMT. Pro výzkum jsou relevantní obory kategorie 6 a 7. Do výzkumu nejsou zahrnuty umělecké obory. To, zda pracujete v oboru, který jste vystudovali, nerozhoduje. 

Zároveň je důležité, abyste dlouhodobě pobývali na území ČR. 


Vyplnění dotazníku zabere v průměru 8 minut. Sleduje, jaké charakteristiky o Vás vypovídaly v době absolvování univerzity. Získaná data pak budou dána do souvislosti s Vaším současným kariérním úspěchem. Veškeré Vámi poskytnuté informace jsou přísně anonymní a nebudou dohledatelné třetí stranou. Veškeré analýzy dat budou prováděny tak, aby nebylo možné jednotlivé respondenty podle jejich dat identifikovat. Pokud budete mít jakékoli otázky, neváhejte je posílat na můj email: turkova.j@gmail.com

Vzhledem k velmi úzké specifikaci na dotazované osoby Vám budu vděčná za jakékoli sdílení dotazníku relevantním osobám, například svým spolužákům.


S velkým díky za Váš čas a spolupráci,

Jaroslava Turková, studentka andragogiky na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Vás nejvyšší dosažený stupeň vzdělání v humanitních a společenskovědních oborech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
magisterský4178,85 %78,85 %  
bakalářský1019,23 %19,23 %  
doktorský11,92 %1,92 %  

Graf

2. Vypište prosím obory, které jste vystudovali, společně s dosaženým stupněm vzdělání, jmény fakult a univerzit:

uvádějte prosím jen úspěšně dokončená studia

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

_ Podniková ekonomika a management, F3, VŠE

Ekonomika a management, magistersky stupen, Podnikohospodarska fakulta, VŠE

FF OU, Ostravská univerzita v Ostravě - Učitelství VV-ZSV pro střední školy - Mgr. FF MUNI, Masarykova univerzita - Filosofie - PH.D.

Filozofická fakulta UK, Obor Psychologie, Magisterský stupeň

Hospodarska politika, Bc., ESF Masarykova Uni Matematicke a statisticke metody v Ekonomii, Ing., ESF Masarykova Uni

Hospodářská politika, bakalářský stupeň, ESF MU Brno Mezinárodní vztahy a hospodářská politika, magisterský navazující, ESF MU Brno

Hotelnictví, Bc., Vysoká škola hotelová v Praze

hudební věda (Bc.) management v kultuře (Mgr.) MU Brno, filozofická fakulta

Informační studia a knihovnictví, bakalář, FFUK Nová média, magistr, FFUK

jednooborová psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Jihočeská unoverzita v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta - magisterské UK Praha - Pedagogická fakulta - rozdílové studium UJEP Ústí nad Labem - PF - DPS pro učitele 2. stupně

křesťanská výchova a český jazyk, magisterský stupeň, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Kuratorska studia, Mag.stupen, FUD UJEP Usti nad Labem

Masarykova univerzita, speciální pedagogika, pedagogická fakulta, titul Mgr.

Mezinarodni obchod - fmv vse Informatika v podnikani - fis vse

Mezinarodňi obchod vse bc, finance vse mgr

Mezinarodni obchod, bakalarsky stupen, VSE, mezinarodni obchod, magistersky stupen, VSE

Mezinarodni vstahy - magistersky

národní hospodářství, bakalářský, Národohospodářská fakulta VŠE podniková ekonomika a management, magisterský, Fakulta podnikohospodářská VŠE

pedagogiga pro II stupeň základní školy kombinace TE-OV, magisterský, MU Brno pedagogika pro II stupeň základní školky kombinace MA-TE, bakalářský, MU Brno

Pedagogika, bakalář, FF UK

Podniková ekonomika, bakalářský stupeň, VŠEM Praha

Podniková ekonomika, magisterský stupeň, VŠE Psychologie, magisterský stupeň,Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

právo - Mgr. management - Bc.

Psychologie - Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

psychologie, ff uk

Psychologie, FF UK, Mgr.

psychologie, magisterský stupeň, FF UK

psychologie, magisterský stupeň, FFUK

Psychologie, magistr, FF UK

psychologie, magistr, ffup pedagogika, magistr, ffuk

Psychologie, Mgr., FF UK Praha

religionistika - bc., FF UPce

sociální a kulturní antropologie, bakalářský stupeň, filozofická fakulta Zču

Socialni pedagogika,ped.fakulta Masarykova univerzita

Sociální práce, bakalářský stupeň, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

sociologie a sociální politika - Bc, FSV UK Praha Sociologie - Mgr, FSV UK Praha

Sociologie a socialni prace. Bakalar. FSS MU

sociologie, FSS MU

Studium humanitní vzdělanosti, bakalářský stupeň, FHS UK Psychologie, magisterský stupeň, FF UK

Systémová analýza

ŠKODA Auto Vysoká škola - Ekonomie a management provozu

Trnavská Univerzita v Trnave - Pedagogická fakulta - Dvojodbor Anglický jazyk a literatúra / Informatika

Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ a Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ - Mgr. PdF UPOL

Učitelství pro 1. st. ZŠ se specializací na Hv, magisterský stupeň, PedF UK Praha

učitelství, PedF UK

Učitelství. Mgr. Pedagogicka fakulta jihočeské univerzity v českých Budějovicich

UK FTVS - management TVS (bakalářský a magisterský) UHK - CŽV - Učitel pro střední školy (doplňkové studium)

Verejna sprava regionalni rozvoj- NF VŠE (Bc), regionalni studia NF VŠE (Ing)

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahu, obor Mezinárodní obchod

Základy humanitní vzdělanosti UJEP Ústí nad Labem, bakalářský stupeň Jednooborová psychologie FFUK Praha, magisterský stupeň

Žurnalistika (BC.) a mediální studia (Mgr.) na FSV UK

3. V jakém roce a měsíci (alespoň přibližně) jste zakončil(a) svá studia?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
září 201047,69 %7,69 %  
červen 201047,69 %7,69 %  
leden 201035,77 %5,77 %  
200923,85 %3,85 %  
06/201023,85 %3,85 %  
201023,85 %3,85 %  
09/201023,85 %3,85 %  
Unor 201023,85 %3,85 %  
květen 201023,85 %3,85 %  
červen, 201011,92 %1,92 %  
ostatní odpovědi 1. 6. 2010
červen 2009
květen 2002
září 2009
zari 2009
2010-2012
2009 / 10
květen 2014
únor 2015
Cerven 2010
2013
2/2011
2015, záři
1/2010
Únor 2000 VŠE; prosinec 2010 FF UK
5/2010
30.6.2010
6/2012
studia 2009, diplomku cerven 2011 - trvalo dly se dopat k tomu ji dopsat)
leden 2010
9.2009
7. rok
leden 2013
2010/6
2010, řádný letní termín
září 2004 (potom jsem ještě zkoušela mgr.)
06/2010 - právo 06/2012 management
Cerven 2015
2853,85 %53,85 % 

Graf

4. Kolik semestrů nedokončených studií jste absolvoval(a)?

týká se studií, které jste nedokončil(a)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03363,46 %63,46 %  
2713,46 %13,46 %  
159,62 %9,62 %  
435,77 %5,77 %  
623,85 %3,85 %  
311,92 %1,92 %  
1411,92 %1,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.83
Minimum:0
Maximum:6
Variační rozpětí:6
Rozptyl:1.97
Směrodatná odchylka:1.4
Medián:0
Modus:0

Graf

5. O kolik semestrů nad standardní dobu studia jste své studium prodloužil(a)?

týká se dokončených studií;

v případě, že jste studovali v rámci standartní doby, zapište nulu

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01834,62 %34,62 %  
21630,77 %30,77 %  
159,62 %9,62 %  
447,69 %7,69 %  
asi 3, bohužel již nevím přesně11,92 %1,92 %  
studium bylo 3+2, studovala jsem ho 6 let, před prvním nastoupením na výšku jsem se ale zapsala na více škol a neukončila tam studium (nevěděla jsem, že musím), čímž mi semestry navíc naskákaly :/11,92 %1,92 %  
2 semestry11,92 %1,92 %  
1,511,92 %1,92 %  
deset11,92 %1,92 %  
4 semestry11,92 %1,92 %  
ostatní odpovědi nula
3 plus semestr preruseni
-1 semester
35,77 %5,77 % 

Graf

6. Studoval(a) jste v zahraničí (vyjma Slovenska)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4076,92 %76,92 %  
částečně v rámci studia na univerzitě v ČR (např. Erasmus)1121,15 %21,15 %  
alespoň jeden studijní program absolvovaný v zahraničí11,92 %1,92 %  

Graf

7. Získal(a) jste červený diplom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4280,77 %80,77 %  
ano713,46 %13,46 %  
irelevantní, moje univerzita jej nevydává35,77 %5,77 %  

Graf

8. Získal(a) jste v průběhu svých studií stipendium za mimořádné studijní výsledky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3669,23 %69,23 %  
ano1630,77 %30,77 %  

Graf

9. Podílel(a) jste se dobrovolně na aktivitách podporujících Vaši univerzitu/fakultu/katedru (např. pomoc při dni otevřených dveří atp.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3975 %75 %  
ano1325 %25 %  

Graf

10. Podílel(a) jste se v průběhu studia na vědecké činnosti nad rámec svých studijních povinností (např. SVOČ, grantová činnost)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4076,92 %76,92 %  
ano1223,08 %23,08 %  

Graf

11. Kolika jazyky jste se v době zakončení svého studia domluvila?

vyjma českého a slovenského

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22955,77 %55,77 %  
11325 %25 %  
3611,54 %11,54 %  
035,77 %5,77 %  
1.511,92 %1,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.76
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.39
Směrodatná odchylka:0.63
Medián:2
Modus:2

Graf

12. Absolvoval(a) jste v průběhu studia povinné praxe nebo stáže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3771,15 %71,15 %  
ne1528,85 %28,85 %  

Graf

13. Absolvoval(a) jste v průběhu studia nepovinné stáže nebo praxe z vlastní iniciativy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2751,92 %51,92 %  
ano2548,08 %48,08 %  

Graf

14. Kolik měsíců celkem jste v průběhu studia věnoval(a) stážím a praxím z vlastní iniciativy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36414,81 %7,69 %  
4311,11 %5,77 %  
627,41 %3,85 %  
2427,41 %3,85 %  
327,41 %3,85 %  
8427,41 %3,85 %  
1227,41 %3,85 %  
513,7 %1,92 %  
3013,7 %1,92 %  
2013,7 %1,92 %  
ostatní odpovědi 35
10
2
60
8
56
66
725,93 %13,46 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.8
Minimum:3
Maximum:84
Variační rozpětí:81
Rozptyl:510.33
Směrodatná odchylka:22.59
Medián:20
Modus:36

Graf

15. Kolik měsíců z toho jste věnoval(a) dobrovolným stážím a praxím ve studovaném oboru?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4414,81 %7,69 %  
6311,11 %5,77 %  
0311,11 %5,77 %  
327,41 %3,85 %  
1227,41 %3,85 %  
3627,41 %3,85 %  
2427,41 %3,85 %  
1013,7 %1,92 %  
513,7 %1,92 %  
713,7 %1,92 %  
ostatní odpovědi 30
84
2
60
56
1
622,22 %11,54 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:14.2
Minimum:0
Maximum:60
Variační rozpětí:60
Rozptyl:291.5
Směrodatná odchylka:17.07
Medián:6
Modus:4

Graf

16. Věnoval(a) jste se v průběhu studia dobrovolnictví (např. výpomoc v neziskové organizaci)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3363,46 %63,46 %  
ano1936,54 %36,54 %  

Graf

17. Kolik měsíců celkem jste v průběhu studia věnoval(a) dobrovolnictví ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12421,05 %7,69 %  
6315,79 %5,77 %  
1315,79 %5,77 %  
2210,53 %3,85 %  
2415,26 %1,92 %  
715,26 %1,92 %  
8415,26 %1,92 %  
3015,26 %1,92 %  
6015,26 %1,92 %  
5615,26 %1,92 %  
ostatní odpovědi 3 15,26 %1,92 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:14.82
Minimum:1
Maximum:60
Variační rozpětí:59
Rozptyl:326.78
Směrodatná odchylka:18.08
Medián:7
Modus:12

Graf

18. Kolik měsíců z toho jste věnoval(a) dobrovolnictví ve studovaném oboru?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0842,11 %15,38 %  
6315,79 %5,77 %  
2415,26 %1,92 %  
215,26 %1,92 %  
715,26 %1,92 %  
115,26 %1,92 %  
8415,26 %1,92 %  
3015,26 %1,92 %  
6015,26 %1,92 %  
5615,26 %1,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:11.65
Minimum:0
Maximum:60
Variační rozpětí:60
Rozptyl:379.24
Směrodatná odchylka:19.47
Medián:2
Modus:0

Graf

19. Pracoval(a) jste v průběhu studia jako OSVČ?

OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4382,69 %82,69 %  
ano917,31 %17,31 %  

Graf

20. Kolik měsíců celkem jste v průběhu studia pracoval(a) jako OSVČ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36222,22 %3,85 %  
13111,11 %1,92 %  
25111,11 %1,92 %  
72111,11 %1,92 %  
42111,11 %1,92 %  
60111,11 %1,92 %  
12111,11 %1,92 %  
6111,11 %1,92 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:33.56
Minimum:6
Maximum:72
Variační rozpětí:66
Rozptyl:497.53
Směrodatná odchylka:22.31
Medián:36
Modus:36

Graf

21. Kolik měsíců z toho jste pracoval(a) jako OSVČ ve studovaném oboru?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0777,78 %13,46 %  
36111,11 %1,92 %  
12111,11 %1,92 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5.33
Minimum:0
Maximum:36
Variační rozpětí:36
Rozptyl:148
Směrodatná odchylka:12.17
Medián:0
Modus:0

Graf

22. Měl(a) jste v průběhu studia zaměstnání na zkrácený úvazek, DPP nebo DPČ?

DPP = dohoda o provedení práce; DPČ = dohoda o pracovní činnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, měl(a) jsem zkrácený úvazekotázka č. 23, ano, měl(a) jsem DPP nebo DPČotázka č. 23, ano, měl(a) jsem zkrácený úvazek i DPP/DPČotázka č. 23, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, měl(a) jsem DPP nebo DPČ2038,46 %38,46 %  
ne1630,77 %30,77 %  
ano, měl(a) jsem zkrácený úvazek i DPP/DPČ917,31 %17,31 %  
ano, měl(a) jsem zkrácený úvazek713,46 %13,46 %  

Graf

23. Kolik měsíců celkem jste v průběhu studia měl(a) zaměstnání na zkrácený úvazek, DPP nebo DPČ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24617,14 %11,54 %  
36514,29 %9,62 %  
12514,29 %9,62 %  
2025,71 %3,85 %  
4825,71 %3,85 %  
1012,86 %1,92 %  
5012,86 %1,92 %  
DPP celou dobu studia (úklid společných prostor), pomoc jako vědecký pracovník škole asi 4 měsíce v knihovně, pak 2 měsíce pomoc při vědeckém projektu a 2 měsíce při jiném (jako vědecký pracovník tedy asi 2 semestry) a poloviční úvazek celý poslední ročník (=10 měsíců) 12,86 %1,92 %  
3012,86 %1,92 %  
512,86 %1,92 %  
ostatní odpovědi 40
35
84
42
60
13
54
18
po celou dobu sem tam brigáda + jedna větší, cca 4 měsíce
21
1028,57 %19,23 % 

Graf

24. Kolik měsíců celkem jste v průběhu studia měl(a) zaměstnání na zkrácený úvazek, DPP nebo DPČ ve studovaném oboru?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01131,43 %21,15 %  
24514,29 %9,62 %  
36411,43 %7,69 %  
12411,43 %7,69 %  
3025,71 %3,85 %  
1012,86 %1,92 %  
ve studovaném oboru žádný, vše ale (kromě dpp na úklid) v podobném oboru (mým oborem je Sociální práce a mé aktivity byly vědecká pomoc škole v mém oboru a poloviční úvazek v nadaci)12,86 %1,92 %  
4012,86 %1,92 %  
8412,86 %1,92 %  
212,86 %1,92 %  
ostatní odpovědi 20
60
48
6
411,43 %7,69 % 

Graf

25. Měl(a) jste v průběhu studia zaměstnání na plný úvazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3261,54 %61,54 %  
ano2038,46 %38,46 %  

Graf

26. Kolik měsíců jste během studia měl(a) zaměstnání na plný úvazek?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12421,05 %7,69 %  
36210,53 %3,85 %  
8210,53 %3,85 %  
20210,53 %3,85 %  
515,26 %1,92 %  
715,26 %1,92 %  
4015,26 %1,92 %  
9615,26 %1,92 %  
8415,26 %1,92 %  
4815,26 %1,92 %  
ostatní odpovědi 4
72
24
315,79 %5,77 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.82
Minimum:5
Maximum:84
Variační rozpětí:79
Rozptyl:541.15
Směrodatná odchylka:23.26
Medián:20
Modus:12

Graf

27. Kolik měsíců z toho jste měla zaměstnání na plný úvazek ve studovaném oboru?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0631,58 %11,54 %  
12315,79 %5,77 %  
36210,53 %3,85 %  
20210,53 %3,85 %  
515,26 %1,92 %  
615,26 %1,92 %  
4015,26 %1,92 %  
8415,26 %1,92 %  
815,26 %1,92 %  
2415,26 %1,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:13.59
Minimum:0
Maximum:40
Variační rozpětí:40
Rozptyl:186.63
Směrodatná odchylka:13.66
Medián:12
Modus:0

Graf

28. Kolik měsíců jste od zakončení studia hledal(a) zaměstnání?

v případě, že jste zaměstnání získal(a) již při studiu, uveďte nulu

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03873,08 %73,08 %  
223,85 %3,85 %  
423,85 %3,85 %  
123,85 %3,85 %  
1711,92 %1,92 %  
1811,92 %1,92 %  
1011,92 %1,92 %  
811,92 %1,92 %  
1111,92 %1,92 %  
711,92 %1,92 %  
ostatní odpovědi 12
1000
23,85 %3,85 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.65
Minimum:0
Maximum:17
Variační rozpětí:17
Rozptyl:14.45
Směrodatná odchylka:3.8
Medián:0
Modus:0

Graf

29. Kolik měsíců celkem až k dnešnímu dni jste byl(a) nezaměstnán(a)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02955,77 %55,77 %  
647,69 %7,69 %  
1235,77 %5,77 %  
223,85 %3,85 %  
2023,85 %3,85 %  
1023,85 %3,85 %  
5111,92 %1,92 %  
111,92 %1,92 %  
411,92 %1,92 %  
6011,92 %1,92 %  
ostatní odpovědi 65
3
11
120
9
48
611,54 %11,54 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.48
Minimum:0
Maximum:60
Variační rozpětí:60
Rozptyl:176.64
Směrodatná odchylka:13.29
Medián:0
Modus:0

Graf

30. Jste v současné době nezaměstnaný (nezaměstnaná)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [souhlasím, jsem nezaměstnaný (nezaměstnaná)otázka č. 42, nesouhlasímotázka č. 31].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4892,31 %92,31 %  
souhlasím, jsem nezaměstnaný (nezaměstnaná)47,69 %7,69 %  

Graf

31. Z následujích možností prosím vyberte ty, které aktuálně vypovídají o Vaší ekonomické aktivitě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem zaměstnanec organizace v soukromém sektoru2245,83 %42,31 %  
jsem zaměstnanec organizace financované z veřejných prostředků2041,67 %38,46 %  
pracuji na základě DDP/DPČ816,67 %15,38 %  
jsem osoba samostatně výdělečně činná714,58 %13,46 %  
jsem rodič na mateřské/rodičovské dovolené36,25 %5,77 %  
jsem zaměstnanec v neziskovém sektoru (= ani soukromý ani veřejný sektor)12,08 %1,92 %  
jsem majitelka a jednatelka vlastní společnosti12,08 %1,92 %  

Graf

32. Jak jste spokojen(a) se svou současnou prací (zaměstnáním)? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

Pokud jste na mateřské/rodičovské dovolené a současně nepracujete, odpovídejte prosím ve vztahu ke své poslední práci.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41939,58 %36,54 %  
51531,25 %28,85 %  
3816,67 %15,38 %  
136,25 %5,77 %  
236,25 %5,77 %  

Graf

33. Jak jste spokojen(a) se svým příjmem? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41837,5 %34,62 %  
31327,08 %25 %  
2816,67 %15,38 %  
5612,5 %11,54 %  
136,25 %5,77 %  

Graf

34. Jak jste spokojen(a) se zájmem, který ve Vás Vaše práce (zaměstnání) vzbuzuje? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51633,33 %30,77 %  
41429,17 %26,92 %  
31122,92 %21,15 %  
248,33 %7,69 %  
136,25 %5,77 %  

Graf

35. Jak jste spokojen(a) se svými spolupracovníky? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

Pokud spolupracovníky nemáte, uveďte, nakolik Vám tento fakt vyhovuje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51531,25 %28,85 %  
41429,17 %26,92 %  
31122,92 %21,15 %  
1510,42 %9,62 %  
236,25 %5,77 %  

Graf

36. Jak jste spokojen(a) s mírou využití znalostí, schopností a dovedností v rámci své práce (zaměstnání)? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51531,25 %28,85 %  
41429,17 %26,92 %  
31020,83 %19,23 %  
2510,42 %9,62 %  
148,33 %7,69 %  

Graf

37. Jak jste spokojen(a) s se způsobem, jak jste ve své práci (zaměstnání) veden(a)? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

pokud nadřízeného nemáte, uveďte, nakolik Vám tento fakt vyhovuje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41429,17 %26,92 %  
31327,08 %25 %  
51225 %23,08 %  
2612,5 %11,54 %  
136,25 %5,77 %  

Graf

38. Jak jste v rámci své práce (svého zaměstnání) spokojen(a) s možností rozvíjet své nápady? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42041,67 %38,46 %  
51327,08 %25 %  
3612,5 %11,54 %  
2510,42 %9,62 %  
148,33 %7,69 %  

Graf

39. Jak jste spokojen(a) s jistotou, kterou Vám Vaše současná práce (zaměstnání) poskytuje? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41633,33 %30,77 %  
51531,25 %28,85 %  
3816,67 %15,38 %  
2510,42 %9,62 %  
148,33 %7,69 %  

Graf

40. Jak jste spokojen(a) s respektem, který je Vám na základě Vaší práce (zaměstnání) vyjadřován? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51429,17 %26,92 %  
41327,08 %25 %  
31122,92 %21,15 %  
2510,42 %9,62 %  
1510,42 %9,62 %  

Graf

41. Pracujete nyní v oboru, který jste vystudovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2654,17 %50 %  
částečně1735,42 %32,69 %  
ne510,42 %9,62 %  

Graf

42. Jaký byl Váš hrubý příjem po zakončení studia (v Kč)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20000611,54 %11,54 %  
1800059,62 %9,62 %  
2500059,62 %9,62 %  
1500047,69 %7,69 %  
3000047,69 %7,69 %  
1200035,77 %5,77 %  
3500035,77 %5,77 %  
2600023,85 %3,85 %  
023,85 %3,85 %  
5000023,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 8000
11500
000
11000
15200
5000
28000
21000
33000
65000
17000
10000
22400
27000
24000
3000
1630,77 %30,77 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:20710.42
Minimum:0
Maximum:50000
Variační rozpětí:50000
Rozptyl:87400527.48
Směrodatná odchylka:9348.82
Medián:20000
Modus:20000

Graf

43. Kolik z toho byl příjem v rámci zaměstnaneckého poměru (v Kč)?

tj. na základě pracovní smlouvy s úvazkem

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0713,46 %13,46 %  
20000611,54 %11,54 %  
25000611,54 %11,54 %  
1800047,69 %7,69 %  
1500035,77 %5,77 %  
1200035,77 %5,77 %  
3000035,77 %5,77 %  
1700023,85 %3,85 %  
2800023,85 %3,85 %  
2600023,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 35000
24000
8000
11500
000
11000
15200
10000
65000
50000
20600
27000
1426,92 %26,92 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:18256.25
Minimum:0
Maximum:35000
Variační rozpětí:35000
Rozptyl:88440385.64
Směrodatná odchylka:9404.27
Medián:20000
Modus:0

Graf

44. Jaký je nyní Váš celkový hrubý příjem (v Kč)?

pokud jste v současné době ekonomicky neaktivní, uveďte prosím svůj poslední příjem

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2000035,77 %5,77 %  
6000035,77 %5,77 %  
3500035,77 %5,77 %  
920023,85 %3,85 %  
023,85 %3,85 %  
4000023,85 %3,85 %  
2800023,85 %3,85 %  
7000023,85 %3,85 %  
8000023,85 %3,85 %  
3000023,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 45000
1350
11500
26500
000
9500
23500
29000
17000
17200
39000
18000
90000
21000
50000
65000
77000
26000
25000
36000
23220
51000
24000
37000
31000
43000
8500
32000
2955,77 %55,77 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33576.46
Minimum:0
Maximum:80000
Variační rozpětí:80000
Rozptyl:382578516.98
Směrodatná odchylka:19559.61
Medián:30000
Modus:20000

Graf

45. Kolik z toho je příjem v rámci zaměstnaneckého poměru?

tj. na základě pracovní smlouvy s úvazkem

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

0

0

0

0

0

0 - jsem OSVČ dotazník je nedobře koncipovaný, s možností OSVČ otázky nepočítají

000

100 %

11500

12000

17 000

17200

18000

18500

20000

20000

21 000

21000

25000

25000

25000

26000

26500

28000

28000 na plny uvazek, mam 0,4 uvazek

29000

30000

31000

32000

35000

36000

37000

39000

40000

40000

43000

45000

45000

47000

51000

57000

60000

62000

65000

70000

8000

80000

80000

90000

9200

9500

jsem na rodičovské dovolené

46. Kolikrát jste od zakončení studia byl(a) povýšen(a)?

nástup na první pracovní pozici prosím nepočítejte

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02650 %50 %  
11019,23 %19,23 %  
2917,31 %17,31 %  
359,62 %9,62 %  
523,85 %3,85 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.9
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.12
Směrodatná odchylka:1.06
Medián:0.5
Modus:0

Graf

47. Kolikrát jste od zakončení studia změnil(a) pracovní pozici?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01528,85 %28,85 %  
21426,92 %26,92 %  
11121,15 %21,15 %  
3917,31 %17,31 %  
523,85 %3,85 %  
411,92 %1,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.46
Minimum:0
Maximum:4
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.32
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:1.5
Modus:0

Graf

48. Kolikrát jste od zakončení studia změnil(a) zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01834,62 %34,62 %  
21325 %25 %  
11121,15 %21,15 %  
3815,38 %15,38 %  
423,85 %3,85 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.27
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.22
Směrodatná odchylka:1.11
Medián:1
Modus:0

Graf

49. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3873,08 %73,08 %  
muž1426,92 %26,92 %  

Graf

50. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30917,31 %17,31 %  
31713,46 %13,46 %  
29713,46 %13,46 %  
2859,62 %9,62 %  
3247,69 %7,69 %  
3347,69 %7,69 %  
3435,77 %5,77 %  
2423,85 %3,85 %  
3623,85 %3,85 %  
2723,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 40
43
23
35
42
25
713,46 %13,46 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.88
Minimum:24
Maximum:40
Variační rozpětí:16
Rozptyl:10.07
Směrodatná odchylka:3.17
Medián:30
Modus:30

Graf

51. Zde je prostor pro komentáře, které se jinam nevešly:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Během studia jsem otehotnela, prvni 2 rocniky jsem mela DPP a pak pracovni pomer, zbytek materska. Aktualne opet castecne pracuji pri rodicovske dovolené, proto jsou ta cisla poměrně zkreslujici.

Děkuji za něj. Bez souvislostí je totiž vypovídající hodnota mého dotazníku zavádějící. Vystudovala jsem učitelský obor, ale protože jsem chtěla zůstat v olomouckém kraji (pocházím odtud), kde je velké množství absolventů, kteří se rozhodnou zůstat, je velmi obtížné získat zaměstnání v oboru. Nejprve jsem byla na jedné speciální škole na rok jako zástup za nemoc, pak jsem byla 2 měsíce přes prázdniny na ÚP, další zaměstnání jako zástup a pak třetí škola, kde jsem tedy dosud - tři roky - ale stále jako zástup za mateřskou, tedy nemoc, v jejímž rámci budu sama brzy odcházet na mateřskou, což znamená, že s malými dětmi budu opět shánět práci. Navíc nejsem vedená jako učitel, ale pouze jako asistent (odtud pramení nespokojenost téměř se vším), kteří "nově" nemají právo pracovat na celý úvazek (ale pouze na hodiny žáka; dříve jsme si mohli doplnit úvazky kroužky, krmením apod.). Pan ředitel mi k tomu přihodil alespoň 2 hodiny domácího vzdělávání týdně (pro žáka neschopného docházet do školy kvůli zdravotním potížím), abych měla alespoň minimální mzdu. Učitelská místa tu zkrátka nejsou a i na asistentská stojí zájemci v řadě (jak říkala paní ředitelka Latová z DC90 v Olomouci: "Nelíbí se vám něco? Na vaše místo čeká padesát dalších" - a to především ona nedá korunu navíc na mzdy, korunu na pomůcky a materiál potřebný k výuce). Práce učitelů a asistentů se ve speciálním školstvím prakticky neliší. Oba dělají ve třídě totéž, jen učitel k tomu papíruje, tráví na pracovišti polovinu pracovní doby co asistent a bere dvojnásobek. A má právo veta na vše, s čím asistent přijde. A v dnešní době je spousta speciálních pedagogů, kteří dělají asistenty a čekají, až se někde nějaké místo uvolní...

Hodnotila jsem svou práci, než jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Na té jsem nyní druhým rokem. Přeji úspěšný sběr dat a jejich vyhodnocení.

Jen pro informaci, standardni dobu studia jsem mela 6let = 72mesicu (12semestru (4 roky BcA a pak 2 roky magistr), nespletla jsem se v poctech v nejake vyse uvedene otazce.

kombinuji nekolik zamestnani. na nektere otazky bych tak odpovidala jinak u kazdehio z nich - nebyla tam ale tato moznost....

Konec dotazníku se mne moc netýká. Zaměstnanec jsem nikdy nebyla. Po odbakalářování jsem otěhotněla, dál trochu studovala a pracovala na DPP a pak doteď byla kontinuálně na rodičovské dovolené (3 děti). Tahle varianta mi v dotazníku chybí. Podle tvrdých dat teď vypadám jako propadák, ale osobně bych to tak nehodnotila... :)

Magdaléna, o.p.s.

omlouvám se, pokud jsem vypnila něco špatně

Po bakaláři jsem se neúspěšně pokoušela studoval ještě jednoho bakaláře a magistra. Po neúspěšném magistru jsem byla na pracáku + měla jsem legální přivýdělek (to je těch 3000 kč). Potom jsem 2 roky zkoušela podnikat, potom jsem byla opět na pracáku a teď jsem rok a půl na DPP + přivýdělek jako osvč. Znalosti ze studia vš nevyužívám. Stálý pracovní poměr (už) nehledám, vyhovuje mi DPP nebo externí spolupráce.

současně s prací na plný úvazek, kam jsem nastoupila hned po ukončení Bc. dále pokračuji v kombinovaném navazujícím magisterském studiu, které bych měla ukončit v květnu 2016. Důvodem pro již nynější nástup do zaměstnání byla finanční tíseň.

špatně koncipovaný dotazník. Nezodhledňuje všechny varianty. Resp. jednou se zeptá, ale potom už s danou možností nepočítá

Zmena zamestani byla pouze v ramci bankovni skupiny

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Kolika jazyky jste se v době zakončení svého studia domluvila?

 • odpověď 2:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 40. Jak jste spokojen(a) s respektem, který je Vám na základě Vaší práce (zaměstnání) vyjadřován? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

14. Kolik měsíců celkem jste v průběhu studia věnoval(a) stážím a praxím z vlastní iniciativy?

 • odpověď < 2 - 4 >:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 36. Jak jste spokojen(a) s mírou využití znalostí, schopností a dovedností v rámci své práce (zaměstnání)? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

15. Kolik měsíců z toho jste věnoval(a) dobrovolným stážím a praxím ve studovaném oboru?

 • odpověď < 0 - 3 >:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Absolvoval(a) jste v průběhu studia nepovinné stáže nebo praxe z vlastní iniciativy?

25. Měl(a) jste v průběhu studia zaměstnání na plný úvazek?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 40. Jak jste spokojen(a) s respektem, který je Vám na základě Vaší práce (zaměstnání) vyjadřován? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

46. Kolikrát jste od zakončení studia byl(a) povýšen(a)?

 • odpověď 0:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 0 - 11000 > na otázku 43. Kolik z toho byl příjem v rámci zaměstnaneckého poměru (v Kč)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Vás nejvyšší dosažený stupeň vzdělání v humanitních a společenskovědních oborech?

4. Kolik semestrů nedokončených studií jste absolvoval(a)?

5. O kolik semestrů nad standardní dobu studia jste své studium prodloužil(a)?

6. Studoval(a) jste v zahraničí (vyjma Slovenska)?

7. Získal(a) jste červený diplom?

8. Získal(a) jste v průběhu svých studií stipendium za mimořádné studijní výsledky?

9. Podílel(a) jste se dobrovolně na aktivitách podporujících Vaši univerzitu/fakultu/katedru (např. pomoc při dni otevřených dveří atp.)?

10. Podílel(a) jste se v průběhu studia na vědecké činnosti nad rámec svých studijních povinností (např. SVOČ, grantová činnost)?

11. Kolika jazyky jste se v době zakončení svého studia domluvila?

12. Absolvoval(a) jste v průběhu studia povinné praxe nebo stáže?

13. Absolvoval(a) jste v průběhu studia nepovinné stáže nebo praxe z vlastní iniciativy?

14. Kolik měsíců celkem jste v průběhu studia věnoval(a) stážím a praxím z vlastní iniciativy?

15. Kolik měsíců z toho jste věnoval(a) dobrovolným stážím a praxím ve studovaném oboru?

16. Věnoval(a) jste se v průběhu studia dobrovolnictví (např. výpomoc v neziskové organizaci)?

17. Kolik měsíců celkem jste v průběhu studia věnoval(a) dobrovolnictví ?

18. Kolik měsíců z toho jste věnoval(a) dobrovolnictví ve studovaném oboru?

19. Pracoval(a) jste v průběhu studia jako OSVČ?

20. Kolik měsíců celkem jste v průběhu studia pracoval(a) jako OSVČ?

22. Měl(a) jste v průběhu studia zaměstnání na zkrácený úvazek, DPP nebo DPČ?

24. Kolik měsíců celkem jste v průběhu studia měl(a) zaměstnání na zkrácený úvazek, DPP nebo DPČ ve studovaném oboru?

25. Měl(a) jste v průběhu studia zaměstnání na plný úvazek?

26. Kolik měsíců jste během studia měl(a) zaměstnání na plný úvazek?

27. Kolik měsíců z toho jste měla zaměstnání na plný úvazek ve studovaném oboru?

28. Kolik měsíců jste od zakončení studia hledal(a) zaměstnání?

29. Kolik měsíců celkem až k dnešnímu dni jste byl(a) nezaměstnán(a)?

30. Jste v současné době nezaměstnaný (nezaměstnaná)?

31. Z následujích možností prosím vyberte ty, které aktuálně vypovídají o Vaší ekonomické aktivitě:

32. Jak jste spokojen(a) se svou současnou prací (zaměstnáním)? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

33. Jak jste spokojen(a) se svým příjmem? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

34. Jak jste spokojen(a) se zájmem, který ve Vás Vaše práce (zaměstnání) vzbuzuje? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

35. Jak jste spokojen(a) se svými spolupracovníky? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

36. Jak jste spokojen(a) s mírou využití znalostí, schopností a dovedností v rámci své práce (zaměstnání)? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

37. Jak jste spokojen(a) s se způsobem, jak jste ve své práci (zaměstnání) veden(a)? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

38. Jak jste v rámci své práce (svého zaměstnání) spokojen(a) s možností rozvíjet své nápady? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

39. Jak jste spokojen(a) s jistotou, kterou Vám Vaše současná práce (zaměstnání) poskytuje? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

40. Jak jste spokojen(a) s respektem, který je Vám na základě Vaší práce (zaměstnání) vyjadřován? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

41. Pracujete nyní v oboru, který jste vystudovali?

42. Jaký byl Váš hrubý příjem po zakončení studia (v Kč)?

43. Kolik z toho byl příjem v rámci zaměstnaneckého poměru (v Kč)?

44. Jaký je nyní Váš celkový hrubý příjem (v Kč)?

46. Kolikrát jste od zakončení studia byl(a) povýšen(a)?

47. Kolikrát jste od zakončení studia změnil(a) pracovní pozici?

48. Kolikrát jste od zakončení studia změnil(a) zaměstnavatele?

49. Jaké je Vaše pohlaví?

50. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Vás nejvyšší dosažený stupeň vzdělání v humanitních a společenskovědních oborech?

4. Kolik semestrů nedokončených studií jste absolvoval(a)?

5. O kolik semestrů nad standardní dobu studia jste své studium prodloužil(a)?

6. Studoval(a) jste v zahraničí (vyjma Slovenska)?

7. Získal(a) jste červený diplom?

8. Získal(a) jste v průběhu svých studií stipendium za mimořádné studijní výsledky?

9. Podílel(a) jste se dobrovolně na aktivitách podporujících Vaši univerzitu/fakultu/katedru (např. pomoc při dni otevřených dveří atp.)?

10. Podílel(a) jste se v průběhu studia na vědecké činnosti nad rámec svých studijních povinností (např. SVOČ, grantová činnost)?

11. Kolika jazyky jste se v době zakončení svého studia domluvila?

12. Absolvoval(a) jste v průběhu studia povinné praxe nebo stáže?

13. Absolvoval(a) jste v průběhu studia nepovinné stáže nebo praxe z vlastní iniciativy?

14. Kolik měsíců celkem jste v průběhu studia věnoval(a) stážím a praxím z vlastní iniciativy?

15. Kolik měsíců z toho jste věnoval(a) dobrovolným stážím a praxím ve studovaném oboru?

16. Věnoval(a) jste se v průběhu studia dobrovolnictví (např. výpomoc v neziskové organizaci)?

17. Kolik měsíců celkem jste v průběhu studia věnoval(a) dobrovolnictví ?

18. Kolik měsíců z toho jste věnoval(a) dobrovolnictví ve studovaném oboru?

19. Pracoval(a) jste v průběhu studia jako OSVČ?

20. Kolik měsíců celkem jste v průběhu studia pracoval(a) jako OSVČ?

22. Měl(a) jste v průběhu studia zaměstnání na zkrácený úvazek, DPP nebo DPČ?

24. Kolik měsíců celkem jste v průběhu studia měl(a) zaměstnání na zkrácený úvazek, DPP nebo DPČ ve studovaném oboru?

25. Měl(a) jste v průběhu studia zaměstnání na plný úvazek?

26. Kolik měsíců jste během studia měl(a) zaměstnání na plný úvazek?

27. Kolik měsíců z toho jste měla zaměstnání na plný úvazek ve studovaném oboru?

28. Kolik měsíců jste od zakončení studia hledal(a) zaměstnání?

29. Kolik měsíců celkem až k dnešnímu dni jste byl(a) nezaměstnán(a)?

30. Jste v současné době nezaměstnaný (nezaměstnaná)?

31. Z následujích možností prosím vyberte ty, které aktuálně vypovídají o Vaší ekonomické aktivitě:

32. Jak jste spokojen(a) se svou současnou prací (zaměstnáním)? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

33. Jak jste spokojen(a) se svým příjmem? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

34. Jak jste spokojen(a) se zájmem, který ve Vás Vaše práce (zaměstnání) vzbuzuje? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

35. Jak jste spokojen(a) se svými spolupracovníky? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

36. Jak jste spokojen(a) s mírou využití znalostí, schopností a dovedností v rámci své práce (zaměstnání)? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

37. Jak jste spokojen(a) s se způsobem, jak jste ve své práci (zaměstnání) veden(a)? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

38. Jak jste v rámci své práce (svého zaměstnání) spokojen(a) s možností rozvíjet své nápady? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

39. Jak jste spokojen(a) s jistotou, kterou Vám Vaše současná práce (zaměstnání) poskytuje? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

40. Jak jste spokojen(a) s respektem, který je Vám na základě Vaší práce (zaměstnání) vyjadřován? 1= velmi nespokojen(a); 5= velmi spokojen(a)

41. Pracujete nyní v oboru, který jste vystudovali?

42. Jaký byl Váš hrubý příjem po zakončení studia (v Kč)?

43. Kolik z toho byl příjem v rámci zaměstnaneckého poměru (v Kč)?

44. Jaký je nyní Váš celkový hrubý příjem (v Kč)?

46. Kolikrát jste od zakončení studia byl(a) povýšen(a)?

47. Kolikrát jste od zakončení studia změnil(a) pracovní pozici?

48. Kolikrát jste od zakončení studia změnil(a) zaměstnavatele?

49. Jaké je Vaše pohlaví?

50. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Turková, J.Kariérní úspěch (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://karierni-uspech.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.