Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Karlovarský region jako cíl cestovního ruchu

Karlovarský region jako cíl cestovního ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Antonie Marková
Šetření:04. 04. 2012 - 10. 04. 2012
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):19 / 11.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti,

žádám Vás o vyplnění mého stručného dotazníku. Jsem studentkou VŠO v Praze a  pracuji na své bakalářské práci. Vaším prostřednictvým získám potřebné informace k dokončení mé bakalářské práce. Proto Vás prosím, abyste mi věnovali pár minutek a odpověděli mi na několik jednoduchých otázek. 

Odpovědi respondentů

1. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Karlovarský kraj1530,61 %30,61 %  
Praha1224,49 %24,49 %  
Ústecký kraj714,29 %14,29 %  
Liberecký kraj36,12 %6,12 %  
Středočeský kraj24,08 %4,08 %  
Jihočeský kraj24,08 %4,08 %  
Olomoucký kraj24,08 %4,08 %  
Vysočina12,04 %2,04 %  
Zlínský kraj12,04 %2,04 %  
Plzneňský kraj12,04 %2,04 %  
Královéhradecký kraj12,04 %2,04 %  
Pardubický kraj12,04 %2,04 %  
Moravskoslezský kraj12,04 %2,04 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 až 30 let4081,63 %81,63 %  
do 20 let510,2 %10,2 %  
31 až 50 let48,16 %8,16 %  

Graf

3. Do jaké míry znáte oblast Karlovarska?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře2142,86 %42,86 %  
neznám1224,49 %24,49 %  
velmi dobře1020,41 %20,41 %  
výborně612,24 %12,24 %  

Graf

4. Navštívil/a jste někdy oblast Karlovarska?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4183,67 %83,67 %  
ne816,33 %16,33 %  

Graf

5. Za jakým účelem jste tuto oblast navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návštěva památek2458,54 %48,98 %  
návštěva známých, příbuzných2253,66 %44,9 %  
rekreace1741,46 %34,69 %  
vzdělání, školení, práce1639,02 %32,65 %  
sportovní aktivity1331,71 %26,53 %  
nákupy1024,39 %20,41 %  
lázeňská léčba, wellness37,32 %6,12 %  

Graf

6. Jaký dopravní prostředek jste využil/a při cestě do oblasti nebo v místě pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
automobil3073,17 %61,22 %  
autobus2356,1 %46,94 %  
vlak1536,59 %30,61 %  
MHD1229,27 %24,49 %  

Graf

7. Jak dlouho jste zde pobýval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle než 4 týdny1536,59 %30,61 %  
2 dny až 1 týden1229,27 %24,49 %  
1 den1024,39 %20,41 %  
8 dnů až 4 týdny49,76 %8,16 %  

Graf

8. S kým jste cestoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s přítelem / přítelkyní1741,46 %34,69 %  
s přáteli1126,83 %22,45 %  
s rodinou819,51 %16,33 %  
sám / sama512,2 %10,2 %  

Graf

9. Jaký typ ubytování jste zvolil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u přátel, příbuzných1336,11 %26,53 %  
pension719,44 %14,29 %  
ubytování v soukromí616,67 %12,24 %  
camp513,89 %10,2 %  
chata38,33 %6,12 %  
hotel25,56 %4,08 %  

Graf

10. Jaký jste zvolil/a způsob zajištění cesty a pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální4097,56 %81,63 %  
prostřednictvím cestovní kanceláře12,44 %2,04 %  

Graf

11. Byl/a jste s návštěvou spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2560,98 %51,02 %  
celkem ano1536,59 %30,61 %  
moc ne12,44 %2,04 %  

Graf

12. Chtěl/a byste oblast ještě někdy navštívit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4097,56 %81,63 %  
ne12,44 %2,04 %  

Graf

13. Chtěl/a byste oblast někdy navštívit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8100 %16,33 %  

Graf

14. Za jakým účelem byste tuto oblast navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návštěva památek675 %12,24 %  
rekreace450 %8,16 %  
lázeňská léčba, wellness337,5 %6,12 %  
nákupy112,5 %2,04 %  
nevím112,5 %2,04 %  

Graf

15. Jaký dopravní prostředek byste využil/a při cestě do oblasti nebo v místě pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlak675 %12,24 %  
automobil562,5 %10,2 %  
autobus450 %8,16 %  
MHD112,5 %2,04 %  

Graf

16. Jak dlouho byste zde pobýval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 dny až 1 týden787,5 %14,29 %  
1 den112,5 %2,04 %  

Graf

17. S kým byste cestoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s přítelem / přítelkyní562,5 %10,2 %  
s rodinou225 %4,08 %  
nevím112,5 %2,04 %  

Graf

18. Jaký typ ubytování byste zvolil/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pension337,5 %6,12 %  
nevím225 %4,08 %  
u přátel, příbuzných225 %4,08 %  
hotel112,5 %2,04 %  

Graf

19. Jaký byste zvolil/a způsob zajištění cesty a pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální8100 %16,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Do jaké míry znáte oblast Karlovarska?

 • odpověď dobře:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 dny až 1 týden na otázku 7. Jak dlouho jste zde pobýval/a?

5. Za jakým účelem jste tuto oblast navštívil/a?

 • odpověď návštěva známých, příbuzných:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi u přátel, příbuzných na otázku 9. Jaký typ ubytování jste zvolil/a?

6. Jaký dopravní prostředek jste využil/a při cestě do oblasti nebo v místě pobytu?

 • odpověď autobus:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nákupy na otázku 5. Za jakým účelem jste tuto oblast navštívil/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzdělání, školení, práce na otázku 5. Za jakým účelem jste tuto oblast navštívil/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi MHD na otázku 6. Jaký dopravní prostředek jste využil/a při cestě do oblasti nebo v místě pobytu?
 • odpověď automobil:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Karlovarský kraj na otázku 1. Z jakého kraje pocházíte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi déle než 4 týdny na otázku 7. Jak dlouho jste zde pobýval/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Z jakého kraje pocházíte?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Do jaké míry znáte oblast Karlovarska?

4. Navštívil/a jste někdy oblast Karlovarska?

5. Za jakým účelem jste tuto oblast navštívil/a?

6. Jaký dopravní prostředek jste využil/a při cestě do oblasti nebo v místě pobytu?

7. Jak dlouho jste zde pobýval/a?

8. S kým jste cestoval/a?

9. Jaký typ ubytování jste zvolil/a?

10. Jaký jste zvolil/a způsob zajištění cesty a pobytu?

11. Byl/a jste s návštěvou spokojen/a?

12. Chtěl/a byste oblast ještě někdy navštívit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Z jakého kraje pocházíte?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Do jaké míry znáte oblast Karlovarska?

4. Navštívil/a jste někdy oblast Karlovarska?

5. Za jakým účelem jste tuto oblast navštívil/a?

6. Jaký dopravní prostředek jste využil/a při cestě do oblasti nebo v místě pobytu?

7. Jak dlouho jste zde pobýval/a?

8. S kým jste cestoval/a?

9. Jaký typ ubytování jste zvolil/a?

10. Jaký jste zvolil/a způsob zajištění cesty a pobytu?

11. Byl/a jste s návštěvou spokojen/a?

12. Chtěl/a byste oblast ještě někdy navštívit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marková, A.Karlovarský region jako cíl cestovního ruchu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://karlovarsky-region-jako-cil.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.