Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kartáček na zuby

Kartáček na zuby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Straková
Šetření:05. 04. 2011 - 06. 04. 2011
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdarec palec,

jmenuji se Petra Bobotová a ráda bych tě požádala o vyplnění mého dotazníku. Dotazník je anonymní a proto bych tě poprosila o pravdivé odpovědi. Dosažené výsledky použiji pro moji seminární práci do předmětu Marketing.

Odpovědi respondentů

1. Používáš kartáček na zuby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano86100 %100 %  

Graf

2. Jaký zubní kartáček používáš?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klasický7994,05 %91,86 %  
elektrický44,76 %4,65 %  
jiný11,19 %1,16 %  

Graf

3. Co tě ovlivňuje při koupi zubního kartáčku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita5768,67 %66,28 %  
cena2428,92 %27,91 %  
značka 1922,89 %22,09 %  
nic z výše uvedeného56,02 %5,81 %  

Graf

4. Jak často si měníš kartáček na zuby?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x-2x za čtvrt roku4958,33 %56,98 %  
1x za půl roku1922,62 %22,09 %  
1x-2x za měsíc1011,9 %11,63 %  
méně často67,14 %6,98 %  

Graf

5. Víš jaká tvrdost/měkkost zubního kartáčku je pro tvoje zuby nejvhodnější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně měkká3642,86 %41,86 %  
měkká3642,86 %41,86 %  
nevím89,52 %9,3 %  
tvrdá33,57 %3,49 %  
jiná11,19 %1,16 %  

Graf

6. Jak často si zuby čistíš?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x denně6982,14 %80,23 %  
1x denně910,71 %10,47 %  
3x a vícekrát67,14 %6,98 %  

Graf

7. Jak dlouho si zuby čistíš?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 minuty5059,52 %58,14 %  
3-5 minut2428,57 %27,91 %  
méně než minutu78,33 %8,14 %  
více33,57 %3,49 %  

Graf

8. Které z těchto doplňkových produktů používáš?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ústní voda4454,32 %51,16 %  
mezizubní kartáček2733,33 %31,4 %  
zubní nit2530,86 %29,07 %  
žádné1822,22 %20,93 %  
jiné56,17 %5,81 %  

Graf

9. Myslíš si, že zdraví tvých zubů ovlivňuje genetika?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6375 %73,26 %  
nepřemýšlel/a jsem o tom1517,86 %17,44 %  
ne67,14 %6,98 %  

Graf

10. Jak často chodíš k zubaři?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x-2x ročně5869,05 %67,44 %  
1x za dva roky910,71 %10,47 %  
více než 2x ročně910,71 %10,47 %  
méně často89,52 %9,3 %  

Graf

11. Ovlivňuje tě tvůj zubař při koupi zubního kartáčku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5970,24 %68,6 %  
ano2529,76 %29,07 %  

Graf

12. Jsi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6476,19 %74,42 %  
muž2023,81 %23,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáš kartáček na zuby?

2. Jaký zubní kartáček používáš?

3. Co tě ovlivňuje při koupi zubního kartáčku?

4. Jak často si měníš kartáček na zuby?

5. Víš jaká tvrdost/měkkost zubního kartáčku je pro tvoje zuby nejvhodnější?

6. Jak často si zuby čistíš?

7. Jak dlouho si zuby čistíš?

8. Které z těchto doplňkových produktů používáš?

9. Myslíš si, že zdraví tvých zubů ovlivňuje genetika?

10. Jak často chodíš k zubaři?

11. Ovlivňuje tě tvůj zubař při koupi zubního kartáčku?

12. Jsi?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáš kartáček na zuby?

2. Jaký zubní kartáček používáš?

3. Co tě ovlivňuje při koupi zubního kartáčku?

4. Jak často si měníš kartáček na zuby?

5. Víš jaká tvrdost/měkkost zubního kartáčku je pro tvoje zuby nejvhodnější?

6. Jak často si zuby čistíš?

7. Jak dlouho si zuby čistíš?

8. Které z těchto doplňkových produktů používáš?

9. Myslíš si, že zdraví tvých zubů ovlivňuje genetika?

10. Jak často chodíš k zubaři?

11. Ovlivňuje tě tvůj zubař při koupi zubního kartáčku?

12. Jsi?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Straková, R.Kartáček na zuby (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kartacek-na-zuby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.