Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Katalog jako nástroj nabídky CK Brenna

Katalog jako nástroj nabídky CK Brenna

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Outratová
Šetření:28. 02. 2012 - 27. 03. 2012
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):29 / 23.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,
jsem studentkou Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně a zpracovávám bakalářskou práci zaměřenou na využívání katalogu zájezdů zákazníkem v procesu výběru zájezdu. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat o vyplnění tohoto dotazníku, podle instrukcí v něm uvedených.
Za ochotu a vyplnění tohoto dotazníku, Vám moc děkuji.
Kateřina Outratová
 

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát ročně využíváte služeb cestovní kanceláře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou ročně2170 %70 %  
Dvakrát ročně413,33 %13,33 %  
Jednou za tři roky13,33 %3,33 %  
méně než 1 ročně13,33 %3,33 %  
velni zřídka13,33 %3,33 %  
1 za 2 roky13,33 %3,33 %  
vůbec13,33 %3,33 %  

Graf

2. Co Vás ovlivňuje při výběru a koupi zájezdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena zájezdu2583,33 %83,33 %  
místo konání zájezdu (destinace)1963,33 %63,33 %  
ubytovací zařízení1446,67 %46,67 %  
stravování1240 %40 %  
termín zájezdu1033,33 %33,33 %  
dopravní prostředek723,33 %23,33 %  
program zájezdu620 %20 %  

Graf

3. Kupujete zájezd pro sebe nebo i pro jiné osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro sebe a rodinné příslušníky1446,67 %46,67 %  
pro sebe a přátele/ známé1033,33 %33,33 %  
jen pro sebe516,67 %16,67 %  
jen pro známé, co se bojí jet na vlastní pěst13,33 %3,33 %  

Graf

4. Jakou formu katalogu zájezdů cestovní kanceláře upřednostňujete při výběru zájezdů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektronický katalog2480 %80 %  
tištěný katalog620 %20 %  

Graf

5. Je Vám známý pojem elektronický katalog?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2893,33 %93,33 %  
ne26,67 %6,67 %  

Graf

6. V čem vidíte výhody tištěného katalogu cestovní kanceláře Brenna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost prolistovat katalog v pohodlí domova1033,33 %33,33 %  
Možnost zaslání poštou přímo domů620 %20 %  
Možnost porovnání katalogů více cestovních kanceláří620 %20 %  
Rozsah a úroveň nabídky26,67 %6,67 %  
Tištěné katalogy nevyhledávám13,33 %3,33 %  
nevidím13,33 %3,33 %  
nevidím, jsou nepřehledné13,33 %3,33 %  
možnost prolistovat ho, když nemám přístup k internetu13,33 %3,33 %  
nevidím výhody13,33 %3,33 %  
Nevidím výhody oproti elektronickému13,33 %3,33 %  

Graf

7. V čem vidíte nevýhody tištěného katalogu cestovní kanceláře Brenna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace v katalogu mohou být neaktuální1446,67 %46,67 %  
Velká spotřeba materiálu; pokud je katalog již neaktuální, musí se vyhodit826,67 %26,67 %  
Nemožnost objednat zájezd ihned413,33 %13,33 %  
Nutnost volat do cestovní kanceláře ohledně ověření dostupnosti zájezdu310 %10 %  
veškeré uvedené jsou VELKÉ nevýhody13,33 %3,33 %  

Graf

8. V čem vidíte výhody elektronického katalogu cestovní kanceláře Brenna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost nastavení si parametrů zájezdu1446,67 %46,67 %  
Neustálá aktualizace930 %30 %  
Možnost okamžitého objednání zájezdu přímo přes internet723,33 %23,33 %  

Graf

9. V čem vidíte nevýhody elektronického katalogu cestovní kanceláře Brenna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možná nefuknčnost internetových stránek1756,67 %56,67 %  
Nepřehlednost413,33 %13,33 %  
Méně informací než v tištěném katalogu310 %10 %  
Nepřenosnost310 %10 %  
vidím jen výhody13,33 %3,33 %  
nevidím nevýhody13,33 %3,33 %  
mám raději tištěnou formu13,33 %3,33 %  

Graf

10. Obsahuje podle Vás katalog zájezdů cestovní kanceláře Brenna všechny Vámi požadované informace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2996,67 %96,67 %  
ne13,33 %3,33 %  

Graf

11. Pokud jste zvolili ne, uveďte prosím, co Vám v katalogu chybí:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

12. Jak hodnotíte obsah popisu nabízených zájezdů v katalozích cestovní kanceláře Brenna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující2480 %80 %  
strohý413,33 %13,33 %  
bohatý26,67 %6,67 %  

Graf

13. Jak hodnotíte kvalitu fotografií v katalogu cestovní kanceláře Brenna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující1446,67 %46,67 %  
výborná723,33 %23,33 %  
mohlo by jich být více723,33 %23,33 %  
nedostačující26,67 %6,67 %  

Graf

14. Jak byste hodnotili celkovou kvalitu tištěného katalogu cestovní kanceláře Brenna? (hodnoťte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21653,33 %53,33 %  
3723,33 %23,33 %  
1620 %20 %  
513,33 %3,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.07
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.44
Směrodatná odchylka:0.66
Medián:2
Modus:2

Graf

15. Jak byste hodnotili celkovou kvalitu elektronického katalogu cestovní kanceláře Brenna? (hodnoťte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22170 %70 %  
1620 %20 %  
326,67 %6,67 %  
413,33 %3,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.89
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:2
Modus:2

Graf

16. Pokud vybíráte nebo jste vybírali dovolenou u cestovní kanceláře Brenna, ovlivnil Vás vzhled katalogu, při výběru Vašeho zájezdu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2790 %90 %  
ano310 %10 %  

Graf

17. Pokud jste zvolili ano, vyplňte prosím, jak Vás katalog ovlivnil:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Pokud má cestovka ošklivý katalog, nejspíš si u ní zájezd neobjednám.

18. Nechali byste si/necháváte si zasílat tištěný katalog cestovní kanceláře Brenna poštou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2790 %90 %  
ano310 %10 %  

Graf

19. Pokud jste zvolili ano, uveďte prosím proč:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nechávám si ho zasílat poštou, protože do něj mohu kdykoliv nahlédnout, aniž bych potřebovala počítač, protože jsou místa, kde chybí připojení k internetu.

Nemám rád tištěné katalogy

Pokud se rozhoduji, kam pojedu na dovolenou a potřebuji v klidu vybrat místo a hotel.

20. Pokud jste zvolili ne, napiště prosím proč:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ekologie - šetření papíru

elektronický katalog je dostačující

Neboť je to pro mě zbytečné, když si najedu na stránky a můžu to vše zhodnotit a vybrat přes internet.

Nemám ráda tištěné katalogy

Nemám zájem o tištěné katalogy.

neposkytuji adresy a údaje o své osobě

Nevyhledávám tištěné katalogy

Podívám se kdykoliv na web

pokud budu chtít, zajdu si pro katalog osobně

používám elektronickou formu vyhledávání

Přijde mi to zbytečné, když je dostupný na inetrenetu, popřípadě si jej můžu vyzvednout na pobočce CK.

Připadá mi to zbytečné.

Stačí elektronický katalog přístupný na internetu.

Vše najdu na internetu

vyhovuje mi elektronická podoba

21. Využíváte/chystáte se využít katalog cestovní kanceláře Brenna nebo si raději necháte poradit se svým zájezdem prodejcem cestovní kanceláře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využiji katalog2273,33 %73,33 %  
Nechám si poradit prodejcem826,67 %26,67 %  

Graf

22. Vyhovuje Vám katalog cestovní kanceláře Brenna (jak tištěný tak elektronický)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2996,67 %96,67 %  
ne13,33 %3,33 %  

Graf

23. Pokud jste zvolili ano, uveďte prosím proč:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je vždy velmi pestrý.

je tam vše, co potřebuji vědět

Katalog je hezky graficky zpracovaný a přehledný.

Najdu vše, co potřebuji

přehlednost

Přehlednost a informace

Přehlednost,

Přehlednost, kvalitní fotografie, dostatek informací.

přehledný

přehledný, velké fotrky, dost infomrací

Ráda porovnám obě verze.

Všechny dostupné informace k dispozici, obecné info o destinacích, dopbré tipy na výlety. Baví mě vtipné fotky upravené ve photoshopu ;) (např:v řecku na hotelu napis kometa brno ;))

vyznám se v něm

24. Pokud jste zvolili ne, uveďte prosím proč:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nemám ráda atalogy

25. Stalo se Vám někdy v minulosti, že Vás katalog odradil od nákupu zájezdu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2376,67 %76,67 %  
ano723,33 %23,33 %  

Graf

26. Pokud jste odpověděli ano, uveďte prosím proč:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

když je katalog hnusný nebo v něm není dost informací, které potřebuju, tak si je nechci dohledávat jinde

Nemohl jsem najít požadované informace, velmi nepřehledný

Nepřehlednost, odporná grafika

To bylo u jiné cestovní kanceláře

27. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2273,33 %73,33 %  
Muž826,67 %26,67 %  

Graf

28. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-302170 %70 %  
30-40516,67 %16,67 %  
40-50310 %10 %  
60 a více13,33 %3,33 %  

Graf

29. Sociální postavení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka1550 %50 %  
zaměstnaný/á1136,67 %36,67 %  
podnikatel/ka310 %10 %  
důchodce/kyně13,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Outratová, K.Katalog jako nástroj nabídky CK Brenna (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://katalog-jako-nastroj-nabidky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.