Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Katalog zájezdů jako základní nástroj nabídky CK Emma

Katalog zájezdů jako základní nástroj nabídky CK Emma

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Outratová
Šetření:28. 02. 2012 - 27. 03. 2012
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):29 / 22.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,
jsem studentkou Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně a zpracovávám bakalářskou práci zaměřenou na využívání katalogu zájezdů zákazníkem v procesu výběru zájezdu. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat o vyplnění tohoto dotazníku, podle instrukcí v něm uvedených.
Za ochotu a vyplnění tohoto dotazníku, Vám moc děkuji.
Kateřina Outratová
 

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát ročně využíváte služeb cestovní kanceláře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou ročně1562,5 %62,5 %  
Dvakrát točně729,17 %29,17 %  
občas14,17 %4,17 %  
někdy14,17 %4,17 %  

Graf

2. Co Vás ovlivňuje při výběru a koupi zájezdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena zájezdu1041,67 %41,67 %  
místo konání zájezdu (destinace)937,5 %37,5 %  
termín zájezdu833,33 %33,33 %  
ubytovací zařízení729,17 %29,17 %  
publikované informace v katalogu zájezů28,33 %8,33 %  
dopravní prostředek28,33 %8,33 %  
program zájezdu14,17 %4,17 %  

Graf

3. Kupujete zájezd pro sebe nebo i pro jiné osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro sebe a rodinné příslušníky1145,83 %45,83 %  
pro sebe a přátele/známé937,5 %37,5 %  
jen pro sebe416,67 %16,67 %  

Graf

4. Jakou formu katalogu zájezdů cestovní kanceláře upřednostňujete při výběru zájezdů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektronický1770,83 %70,83 %  
tištěný729,17 %29,17 %  

Graf

5. Je Vám známý pojem elektronický katalog?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2395,83 %95,83 %  
ne14,17 %4,17 %  

Graf

6. V čem vidíte výhody tištěného katalogu cestovní kanceláře Emma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost prolistovat katalog v pohodlí domova729,17 %29,17 %  
Možnost zaslání poštou přímo domů729,17 %29,17 %  
Možnost porovnání katalogů více cestovních kanceláří625 %25 %  
Rozsah a úroveň nabídky416,67 %16,67 %  

Graf

7. V čem vidíte nevýhody tištěného katalogu cestovní kanceláře Emma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace v katalogu mohou být neaktuální833,33 %33,33 %  
Velká spotřeba materiálu; pokud je katalog již neaktuální, musí se vyhodit729,17 %29,17 %  
Nemožnost objednat zájezd ihned729,17 %29,17 %  
Nutnost volat do cestovní kanceláře ohledně ověření dostupnosti zájezdu28,33 %8,33 %  

Graf

8. V čem vidíte výhody elektronického katalogu cestovní kanceláře Emma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost okamžitého objednání zájezdu přímo přes internet1354,17 %54,17 %  
Neustálá aktualizace625 %25 %  
Možnost nastavení si parametrů zájezdu520,83 %20,83 %  

Graf

9. V čem vidíte nevýhody elektronického katalogu cestovní kanceláře Emma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně informací než v tištěném katalogu1250 %50 %  
Možná nefuknčnost internetových stránek1041,67 %41,67 %  
Nepřehlednost28,33 %8,33 %  

Graf

10. Obsahuje podle Vás katalog zájezdů cestovní kanceláře Emma všechny Vámi požadované informace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2187,5 %87,5 %  
ne312,5 %12,5 %  

Graf

11. Pokud jste zvolili ne, uveďte prosím, co Vám v katalogu chybí:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

12. Jak hodnotíte obsah popisu nabízených zájezdů v katalozích cestovní kanceláře Emma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bohatý 1354,17 %54,17 %  
dostačující937,5 %37,5 %  
strohý28,33 %8,33 %  

Graf

13. Jak hodnotíte kvalitu fotografií v katalogu cestovní kanceláře Emma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující1145,83 %45,83 %  
výborná833,33 %33,33 %  
mohlo by jich být více520,83 %20,83 %  

Graf

14. Jak byste hodnotili celkovou kvalitu tištěného katalogu cestovní kanceláře Emma? (hodnoťte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21354,17 %54,17 %  
1625 %25 %  
3520,83 %20,83 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.95
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.43
Směrodatná odchylka:0.65
Medián:2
Modus:2

Graf

15. Jak byste hodnotili celkovou kvalitu elektronického katalogu cestovní kanceláře Emma? (hodnoťte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2937,5 %37,5 %  
3833,33 %33,33 %  
1729,17 %29,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.05
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.62
Směrodatná odchylka:0.79
Medián:2
Modus:2

Graf

16. Pokud vybíráte nebo jste vybírali dovolenou u cestovní kanceláře Emma, ovlivnil Vás vzhled katalogu, při výběru Vašeho zájezdu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1354,17 %54,17 %  
ne1145,83 %45,83 %  

Graf

17. Pokud jste zvolili ano, vyplňte prosím, jak Vás katalog ovlivnil:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

18. Nechali byste si/necháváte si zasílat tištěný katalog cestovní kanceláře Emma poštou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1458,33 %58,33 %  
ne1041,67 %41,67 %  

Graf

19. Pokud jste zvolili ano, uveďte prosím proč:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

je to pohodlné

20. Pokud jste zvolili ne, napiště prosím proč:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dostatečnost elektronického katalogu

21. Využíváte/chystáte se využít katalog cestovní kanceláře Emma nebo si raději necháte poradit se svým zájezdem prodejcem cestovní kanceláře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využiji katalog1458,33 %58,33 %  
nechám si poradit prodejcem1041,67 %41,67 %  

Graf

22. Vyhovuje Vám katalog cestovní kanceláře Emma (jak tištěný tak elektronický)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2395,83 %95,83 %  
ne14,17 %4,17 %  

Graf

23. Pokud jste zvolili ano, uveďte prosím proč:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

vyhovuje

24. Pokud jste zvolili ne, uveďte prosím proč:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

25. Stalo se Vám někdy v minulosti, že Vás katalog odradil od nákupu zájezdu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1770,83 %70,83 %  
ano729,17 %29,17 %  

Graf

26. Pokud jste odpověděli ano, uveďte prosím proč:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

27. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1354,17 %54,17 %  
Žena1145,83 %45,83 %  

Graf

28. Váš věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30729,17 %29,17 %  
30-40729,17 %29,17 %  
40-50625 %25 %  
50-6028,33 %8,33 %  
60 a více14,17 %4,17 %  
15-2014,17 %4,17 %  

Graf

29. Sociální postavení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á937,5 %37,5 %  
student/ka833,33 %33,33 %  
podnikatel/ka625 %25 %  
důchodce/kyně14,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Outratová, K.Katalog zájezdů jako základní nástroj nabídky CK Emma (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://katalog-zajezdu-jako-zakladn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.