Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Internetové katalogy středních škol

Internetové katalogy středních škol

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojtěch Janda
Šetření:08. 01. 2014 - 15. 01. 2014
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.27:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum je určen pro žáky posledních ročníků základních škol, jejich rodiče a pro pracovníky ve školství (kariérní poradce atd.).

 

Obsahem průzkumu je zjištění zda a případně jaké internetové katalogy středních škol respondenti znají nebo používají.

Odpovědi respondentů

1. Používáte nebo použil/a jste v minulosti některý z internetových katalogů středních škol?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %71,43 %  
ne228,57 %28,57 %  

Graf

2. Jaké znáte internetové katalogy středních škol? Vypište jejich internetové adresy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

atlas školství

jen vás

Nepamatuji si na název

nevím, hledám náhodně

Neznam

používáme vyhledávač.

www.atlaskolstvi.cz www.seznamskol.eu

3. Vyberte internetové adresy o kterých víte, že obsahují katalog středních škol.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
atlasskolstvi.cz571,43 %71,43 %  
stredniskoly.cz571,43 %71,43 %  
seznamskol.cz457,14 %57,14 %  
skoly.cz342,86 %42,86 %  
infoabsolvent.cz228,57 %28,57 %  
seznamskol.eu228,57 %28,57 %  
vzdelani.cz228,57 %28,57 %  
seznam-skol.cz114,29 %14,29 %  
stredniskoly.com114,29 %14,29 %  
stredniskoly.eu114,29 %14,29 %  

Graf

4. Vyberte 1 až 3 katalogy o kterých si myslíte, že jsou nejpřínosnější (obsahují aktuální informace, jsou přehledné atd.).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
atlasskolstvi.cz457,14 %57,14 %  
stredniskoly.cz342,86 %42,86 %  
infoabsolvent.cz228,57 %28,57 %  
stredniskoly.com114,29 %14,29 %  
seznamskol.cz114,29 %14,29 %  
seznam-skol.cz114,29 %14,29 %  
skoly.cz114,29 %14,29 %  

Graf

5. Proč používáte katalog středních škol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem žák základní školy a vybírám střední školu228,57 %28,57 %  
kdysi jsem hledala střední školu114,29 %14,29 %  
Proč nejdou zaškrtnout 2 odpovědi? 114,29 %14,29 %  
Jsem z podnikatelské sféry a školám nabízím služby114,29 %14,29 %  
vybírala jsem SŠ114,29 %14,29 %  
jsem student FPE114,29 %14,29 %  

Graf

6. Jsou pro Vás informace z internetových katalogů středních škol rozhodující při volbě střední školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano342,86 %42,86 %  
Spíše ne228,57 %28,57 %  
Ano114,29 %14,29 %  
Ne114,29 %14,29 %  

Graf

7. Co je pro Vás rozhodující při výběru střední školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zda nabízí mnou požadovaný obor685,71 %85,71 %  
Návštěva školy v den otevřených dveří571,43 %71,43 %  
Blízkost k bydlišti457,14 %57,14 %  
Doporučení od známých nebo kamarádů457,14 %57,14 %  
Webové stránky školy342,86 %42,86 %  
Zda se platí školné342,86 %42,86 %  
Přítomnost školy na některém z veletrhů vzdělávání, burze škol atd.114,29 %14,29 %  

Graf

8. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14-16228,57 %28,57 %  
17-20228,57 %28,57 %  
27-35228,57 %28,57 %  
21-26114,29 %14,29 %  

Graf

9. Je něco co Vám k výběru střední školy chybí a žádný (nebo většina) katalogů to nenabízí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jasně není uvedeno kolik žáků se na daný obor vloni hlásilo a kolik z toho brali...

Více informací o škole.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janda, V.Internetové katalogy středních škol (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://katalogy-strednich-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.