Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kauza prodloužení akreditace Právnické Fakulty ZČU

Kauza prodloužení akreditace Právnické Fakulty ZČU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Míra Houška
Šetření:31. 03. 2012 - 05. 04. 2012
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):2 / 2
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsme studenti třetího ročníku Sociologie na ZČU v Plzni a v rámci předmětu o veřejném mínění nás zajímá Váš pohled na aktuální dění kolem Právnické Fakulty ZČU.

 

Prosíme ať se výzkumu účastní pouze lidé starší 18-ti let. Výsledky budou použity v rámci seminární práce.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš názor na kauzu prodloužení akreditace Právnické Fakultě ZČU?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Akreditace by neměla být prodloužena.

Domnívám se, že to není zcela šťastné řešení. Ačkoli je mi velmi líto poctivých studentů/ek této fakulty a ačkoli neznám současnou reálnou situaci na právnické fakultě (zda vše funguje tak jak má), prodloužení akreditace není sprváná volba. Nejen že to poškozuje celou ZČU ale ve výsledku i samotné studenty/ky právnické fakulty, kteří/ré těžko budou hledat uplatnění s titulem z právnické fakulty ZČU. Lepší byo byl podlé mého názoru spíše přesunout studenty/ky na jiné fakulty či vyvořit v Plzni "pobočku" některé z dalších právnických fakult v republice.

Chápu starosti studentů Právnické fakulty, nevím, co já bych dělal, kdyby naší fakultu chtěli zavřít, rozhodně bych se tomu také snažil zabránit. Byl bych také rád, kdyby na ZČU byla Právnická fakulta, ale ne ve stavu, ve kterém je teď. Prodloužení akreditace a přijímání dalších studentů bude, podle mého názoru, dále zhoršovat status jak dané fakulty, tak celé ZČU. Jsem pro, aby současní studenti mohli dostudovat, ale nenabírali se noví studenti do příštích let. Nelíbil se mi také postup části studentů Právnické fakulty (protože ani oni nebyli jednotní, to není možné nikdy), kteří šli za osobními zájmy i v neprospěch ostatních studentů celé ČR, kteří ve stejné době protestovali proti ministrovi školství. Ten logicky využil možnosti a získal si alespoň nějaké příznivce a záminku pro to, aby mohl dokazovat, že mu jde přece o studenty a celou úroveň školství, což si myslím nebyla pravda.

je to nesmysl, akreditační komise prodloužení akreditace neschválila, její rozhodnutí mělo být respektováno

Je to pozitivní především pro studenty a kantory, nicméně se tím zvedla další vlna diskuzí o právnické fakultě a o tom, zda je plzeňská výuka opravdu kvalitní či ne.

je to správné, obyčejní studenti nemohou za ty prominentní, kteří fakultě poškodili jméno

jsem pro, většina studentů za to nemůže, co se tam stalo

Kauza na FPR je ukázkou mocenského přetahování. Je mi líto poctivých studentů studujících na FPR, kteří pocítí dopady kauzy nejvíce. Dle mého názoru by měli dostat možnost dostudovat svůj obor na zvolené fakultě (i když si ponesou stigma s sebou). Přišlo mi, že rozhodnutí Akreditační komise málo zohlednilo situaci a případné komplikování života stávajícím studentům. "Vstřícný krok" bývalého ministra Dobeše byl jistě pro studenty FPR potěšující, nicméně nebyl zcela legitimní. Dobeš měl spíše navrhnout Akreditační komisi znovu přezkoumání a zvážení prodloužení akreditace alespoň pro dostudování stávajících studentů, nikoliv svévolně zasahovat do rozhodnutí komise a změnit ho ze svého postu. Pokud by se stal takový postup precedentem, byla by ohrožena demokracie v našem státě.

lituji studenty, ale souhlasím, že pokud není kvalita výuky - je správné zrušení!

Měli by o akreditaci přijít.

Ministr školství Dobeš nejenže zdiskreditoval akreditační komisi a její rozhodnutí, také pošpinil celkový obraz ZČU, který už kvůli Právnické fakultě ZČU, byl pokřivený. Toto prodloužení se netýká pouze ZČU, ale všech vysokých škol, kterým nebyla akreditace prodloužena. Proč to tedy na Právnické fakultě ZČU šlo?

Myslím si, že prodloužení akreditace navzdory doporučení komise je chybou.

Myslím, si, že by fakulta měla být zavřená okamžitě. Ale vzhledem k tomu, že je mezera v zákoně a fakulty nemají povinnost přijímat studenty z jiných univerzit, tak se prodloužením akreditace vyřeší problém se studenty, kteří na dostudování (ač třeba na jiných školách) mají právo. Rozhodně ale nesouhlasím s tím, že by tato fakulta měla přijímat nové studenty.

Myslím,že je to jedině dobře,že prodloužili akreditaci. Přišlo mi to jako hloupost,když se vyměnilo celé vedení a poté školu chtěli zavřít,i přesto,že splnily všechny podmínky.

Naprosto nesouhlasím. Byl to jen trapný populistický krok bývalého ministra Dobeše, ze kterého je mi nevolno. Mně jako bývalé studentce bakalářského studia akreditační komise neprodloužila akreditaci na navazující magisterské studium. Kvůli tomu studuji 160 km od svého bydliště (dříve jsem studovala v místě bydliště) a musím si hradit nemalé náklady. I přes to všechno jsem rozhodnutí akreditační komise respektovala. O to víc mě rozčílilo, že studenti ZČU akreditaci dostali a z této kauzy se teda pro mně stává nechutná fraška. Jsem zásadně proti a pevně doufám, že tato škola (fakulta) bude v budoucnu zavřena.

Nemyslím si, že toto řešení bylo šťastné. Už tak byla stigmatizována celá univerzita a nyní vše vyvstává ještě více na povrch. Mělo být umožněno stávajícím studentům dostudovat, ale jistě už ne nabírat nové studenty, což způsobí problémy v budoucnu.

Není to spravedlivé vůči ostatním školám

neprodloužit

Nesouhlasím s prodloužením akreditace. Poškozuje to celou ZČU.

nesouhlasím s tím

nesouhlasím, je to výsměch

Odebrala bych jim akreditaci. Před rokem 2009 se přijímalo na základě obálek, po provalení kauzy se na práva na ZČU mohl přihlásit jenom hlupák a blázen...takoví lidé si nezaslouží mít vysokoškolské vzdělání!

Osobně nemám úplně vyhraněný názor; na jednu stranu si myslí, že je na té škole takový bodel a šance, které fakulta dostala na nápravu, byly spíše promrhány, že by bylo lepší ji zavřít (nemá čistý štít, na studentech ulpívá určité stigma, ...). Na druhou stranu vím, že mnozí studenti studují poctivě, na škole byly mnohé kapacity a mnoho dobrých právníků z ní vzešlo. Neumím si představit, jak by tito studenti dostudovali.

Podle mého názoru je to nespravedlivé vůči ostatním. Škola má špatnou pověst a neměla by být nadále podporována. A rozhodně by již neměla přijímat nové studenty.

Pokud by aktreditaci prodloužila akreditační komise, neměl bych nic proti. Ale pokud jí prodlouží někdo, kdo na to nemá pravomoce, tak nemůžu souhlasit. Pokud argumentují slovy, že zachrání mnoho studentů a nechají je dokončit studium, myslím si, že to stejně moc nepomůže - pověst akulty i jejich absolventů bude stejně špatná (studentům by prospělo síš kdyby přešli na školu jinou).

pro právníky, který to tam chtějí dostudovat, tedy od prvního do 3. ročníku je to pozitivní zpráva. Ovšem hlásit se na školu, kde byla kauza s kupováním titulů mi nepřijde jako nejlepší škola, kterou bych si vybrala. Je mi líto studentů, kteří za to nemohou. Co se týče ostatních fakult, dopadá na ně stigma a díky právnické fakultě jsme také degradováni, Nikoho nezajímá, co studujeme a jakou to dá námahu a kolik to stojí času a peněz, ne jde jen o to kde. V plzni - no a to si každý spojí s právnickou fakultou a myslí si, že my na ostatních fakultách, oborech máme všechno zadarmo a zkoušky a vůbec všechno. Akreditace tedy z pohledu někoho, jako jsem já, kdo nestuduje na právnický, je to negativní zpráva, ovšem sem taky student a z pohledu právníků bych pro akreditaci byla. Ale za mě: jsem proti.

Rozhodně je to správné rozhodnutí, jelikož celé neprodloužení je předvádění se zaujaté předsedkyně akreditační komise společně se soukromými zájmy některých bývalých pedagogů.

sporný, jednak je težklé očistit nekoho od neceho o kom kazdý ví že se to tam provadelo viz tituly tzv. zadarmo ale na strane druhe si myslim, že je rada dobrých pravniku, kteri jsou prave z Plzne a na druhou stranu když bych byl dekanem a nemel dostatek finančních prostredku na rozvoj fakulty tak proc nepustit nekomu titul za mega když ho chce mit pro zkrasleni a nebude s ním vystupovat jako profesional....

sympatizuji s akreditační komisí

velmi záporný - tato fakulta již nemá po všech těch kauzách právo na existenci, i když je pravda, že existuje mnoho ještě méně kvalitních vysokých škol a fakult (především soukromých)

2. Odkud jste získávali informace o této kauze?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Informace získávám samozřejmě z médií, hlavně však od samotných studentů/ek právnické fakulty či jejich známých.

Internet, noviny, televizní noviny

Internet, přátelé, televize

Internet, televize, noviny, sociální síť facebook.

Internet, TV.

internet, známí z Plzně, tisk, vyučující, TV

Internet,televize,tisk

internetové zpravodajské portály (především Idnes) a diskuse se spolužáky

Internetové zpravodajství

internetové zpravodajství - denikreferendum.cz, idnes.cz a tištěná média - respekt

Jsem studentkou

Média

media

Média (tisk, internet, tv)

Média a akademické prostředí

Média, Facebook a kamarádi a kontakty i přímo z Právnické fakulty nebo dalších fakult zču.

Noviny, internet, konverzace s přáteli

odkud se dalo

především z internetu a tisku

televize

televize, škola

Z internetu - novinky.cz, idnes.cz, facebook, Iniciativa učitelů a studentů FF ZČU Ze svého okolí - spolustudující ze ZČU - FF i FPR

z internetu, na své vš

z médií

Z médií

z medií

z médií - hlavně ze zpráv na ČT24

Z médií - noviny, internetové zpravodajství (novinky.cz)

z médií a od kamarádů akademiků (právníků z UK a MU)

Z médií, od bývalých spolužáků z gymnázia, kteří zde studují, od přednášejících ze ZČU.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Houška, M.Kauza prodloužení akreditace Právnické Fakulty ZČU (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kauza-prodlouzeni-akreditace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.