Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Každodenní život neslyšících a jejich uplatnění na trhu práce

Každodenní život neslyšících a jejich uplatnění na trhu práce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sabina Bendásková
Šetření:24. 01. 2011 - 23. 02. 2011
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):33 / 24.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:13 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

dovolte mi požádat Vás o spolupráci pro získávání podkladů pro mou diplomovou práci na téma "Statistická analýza uplatnění neslyšících na trhu práce". Vaše odpovědi jsou pro mě nesmírně cenné. 

Ráda bych Vás ubezpečila, že se jedná o zcela anonymní průzkum.

 Předem děkuji za spolupráci a Váš čas.

                                                                                        Sabina Bendásková             

Odpovědi respondentů

1. Rok počátku sluchového postižení (pokud se postižení vyvinulo postupně následkem dlouhotrvající nemoci, pak uveďte „není známo“)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od narození214,29 %14,29 %  
není známo214,29 %14,29 %  
vrozená percepční vada od narození17,14 %7,14 %  
198817,14 %7,14 %  
200417,14 %7,14 %  
7 let17,14 %7,14 %  
není známi17,14 %7,14 %  
517,14 %7,14 %  
od narození, genetický vrozené neslyšící17,14 %7,14 %  
200317,14 %7,14 %  
-17,14 %7,14 %  
017,14 %7,14 %  

Graf

2. Míra sluchového postižení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žádné → konec dotazníku, lehké- oboustranná středně těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu v rozsahu 41 až 55 dB)otázka č. 3, středně těžké- oboustranná těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu v rozsahu 56 až 70 dB)otázka č. 3, těžké- získaná oboustranná praktická nebo úplná hluchota u dětí, která se vyskytla až po rozvinutí řečiotázka č. 3, velmi těžké- vrozená oboustranná praktická a úplná hluchota u dětí nebo praktická a úplná hluchota u dětí, která se vyskytla před rozvinutím řeči do ukončení povinné školní docházkyotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
těžké- získaná oboustranná praktická nebo úplná hluchota u dětí, která se vyskytla až po rozvinutí řeči535,71 %35,71 %  
velmi těžké- vrozená oboustranná praktická a úplná hluchota u dětí nebo praktická a úplná hluchota u dětí, která se vyskytla před rozvinutím řeči do ukončení povinné školní docházky535,71 %35,71 %  
žádné321,43 %21,43 %  
středně těžké- oboustranná těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu v rozsahu 56 až 70 dB)17,14 %7,14 %  

Graf

3. Trpíte-li ještě jiným postižením, prosím, vepište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne466,67 %28,57 %  
nervy116,67 %7,14 %  
motorické116,67 %7,14 %  

Graf

4. Příčina sluchového postižení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vrozené postižení545,45 %35,71 %  
způsobené nemocí327,27 %21,43 %  
není známo19,09 %7,14 %  
způsobené úrazem19,09 %7,14 %  
Neznámá.19,09 %7,14 %  

Graf

5. Potřeba pomůcky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám odpovídající763,64 %50 %  
mám nevyhovující, nedostatečnou218,18 %14,29 %  
jako sluchadlo? Nepoužívám19,09 %7,14 %  
simultánní přepis19,09 %7,14 %  

Graf

6. Důsledky zdravotního postižení v každodenním životě

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
omezení komunikační schopnosti - osoba má problémy s komunikací545,45 %35,71 %  
omezení příjmu informací - osoba není schopna si informace zapamatovat, pacient má postižení, které mu brání příjmu informací327,27 %21,43 %  
žádná omezení, jen nemůžu telefonovat19,09 %7,14 %  
problemy: telefonovani, cizi jazyky a hudba19,09 %7,14 %  
omezení sociální interakce, pracovních možností at19,09 %7,14 %  
žádné19,09 %7,14 %  
necitim se omezenost19,09 %7,14 %  
omezení mobility - osoba se špatně pohybuje např. má problémy s pohybem po domácnosti, nebo má problémy s přemisťováním se z místa na místo, má problémy s vycházením z domu atd. 19,09 %7,14 %  
omezení orientace - určování polohy v prostoru19,09 %7,14 %  
tyhle otázky z lejster soc. pracovnic 50 let staré19,09 %7,14 %  

Graf

7. Pomoc v každodenním životě zajišťuje

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez zajištěné péče654,55 %42,86 %  
rodina - nejbližší příbuzní jako jsou: matka, otec, manžel, manželka, syn, dcera, bratr, sestra, popřípadě druh, družka…545,45 %35,71 %  
samostatnost19,09 %7,14 %  
v pripade probl s telef se obratg na online tlumoc19,09 %7,14 %  
tlumočnické služby19,09 %7,14 %  

Graf

8. Při hledání práce Vám pomáhá

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez pomoci763,64 %50 %  
rodina218,18 %14,29 %  
příbuzní218,18 %14,29 %  
sousedé, přátelé218,18 %14,29 %  
agentury218,18 %14,29 %  
Zatím studduji.19,09 %7,14 %  
sociální pracovník19,09 %7,14 %  

Graf

9. Vaše ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studující763,64 %50 %  
nezaměstnaný/ nezaměstnaná327,27 %21,43 %  
zaměstnaný/ zaměstnaná327,27 %21,43 %  
OSVČ apod.218,18 %14,29 %  
pracující důchodce19,09 %7,14 %  

Graf

10. Obor, ve kterém pracujete? Pro ostatní skupiny: jaký obor máte vystudovaný?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnazium s maturitou19,09 %7,14 %  
VŠCHT19,09 %7,14 %  
Analýza firem19,09 %7,14 %  
recruitment, outsourcing, konzultace se zdrav.post19,09 %7,14 %  
studuji na VŠ UK - Informační studia a knihovnictv19,09 %7,14 %  
pracoval jsem v různých oborech19,09 %7,14 %  
Studuji speciální pedagogiku, mám SZŠ19,09 %7,14 %  
služby související s auty19,09 %7,14 %  
krejčí19,09 %7,14 %  
lektor, redaktor, organizator19,09 %7,14 %  
výroba a správa webových prezentací19,09 %7,14 %  

Graf

11. Jaké faktory pro Vás hrají důležitou roli při výběru zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní obor763,64 %50 %  
lokalita327,27 %21,43 %  
výše požadovaného platu327,27 %21,43 %  
délka pracovní doby218,18 %14,29 %  
vybavenost pracoviště218,18 %14,29 %  
typ pracovního úvazku19,09 %7,14 %  
vzal bych asi každou práci19,09 %7,14 %  
Kombinace více uvedených i neuvedených věcí.19,09 %7,14 %  
mezi spolupracovníky jsou též neslyšící19,09 %7,14 %  

Graf

12. Shoduje se obor, ve kterém pracujte s oborem, který máte vystudovaný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne763,64 %50 %  
ano436,36 %28,57 %  

Graf

13. Celková délka současné výdělečné činnosti. V případě nezaměstnaných, délka bez zaměstnání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1 rok545,45 %35,71 %  
4-6 let327,27 %21,43 %  
1-3 roky327,27 %21,43 %  

Graf

14. Pracujete ve společnosti...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic218,18 %14,29 %  
s menšinou slyšících zaměstnanců19,09 %7,14 %  
jsem nezaměstnán, nikde nejsem19,09 %7,14 %  
vím, že ve firmě dělá jeden nedoslýchavý19,09 %7,14 %  
veskrze slysici zamestnanci19,09 %7,14 %  
vždy jsem na pracovišti měla slyšící kolegy19,09 %7,14 %  
jsem nezaměstnaný19,09 %7,14 %  
Studuji - slyšící kolektiv.19,09 %7,14 %  
nepracuji19,09 %7,14 %  
vyrovnaný podíl slyšících a neslyšících zaměstnanců19,09 %7,14 %  

Graf

15. Pokud jste se na pracovišti setkal/ setkala s problémy spojené s Vaším zdravotním stavem, uveďte, jaké to byly?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

jen kominukacní bariera ale ro jsou jen malickosti

komunikace

ne

nebyly

nesetkala

Nijak velké obtíže jsem neměla. Stačilo jen říct kolegům na brigádě, co potřebuji (pomaleji mluvit a abych se mohla jim dívat na ústa kvůli odezírání) a bylo to v pohodě.

Obecně - problémy s komunikací, neznalost lidí, ČASTÁ (nikoli vždy se vyskytující) neschopnost pochopit potřeby sluchově postižené osoby, nedostatek možností a prostředků pro zajištění pomůcek...

pracuji z domova, ale všeobecně by se dalo říct, že nemožnost telefonování.

při pohovoru - při vstupu do jiných zamčených místností nutno použít jejich zabudovaný telefon

Telefonovani- nekdy zdarile, nekdy se obracim na slysici pomoc, zpusob mluvy slysiciho (zastrena artikulace, logopedicka vada, prilisny predkus - ztezuje porozumeni).

Výsměch některých kolegů . Propuštění ze zaměstnání.

16. Jmenujte konkrétní problémy, se kterými se setkáváte v každodenním životě při kontaktu se slyšícími, které by ale vůbec nemusely nastat (jak v pracovním životě, tak v osobním životě)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Jde o komunikační problémy. Musím slyšící žádat, aby komunikovali se mnou tak, abychom se domluvili. Většinou se domluvíme.

jen kominukacní bariera ale ro jsou jen malickosti

Moc se s nikým nestýkám.

nedostatečná informovanost o sluchové vadě

nemam

Netolerance, neochota, nechuť, nepochopení.

problémy při dorozumívání.. slyšící si neuvědomujou, že potřebuji vidět na jejich ústa, když mluví

slyšící neví jak se mnou mluvit

Telefonovani- nekdy zdarile, nekdy se obracim na slysici pomoc, zpusob mluvy slysiciho (zastrena artikulace, logopedicka vada, prilisny predkus - ztezuje porozumeni). Vyuzivam odezirani spojene s poslechem, nekdy to ale odezirani nestaci, poslechu brani mnoho komunikacnich faktoru - slabe osvetleni, logopedicke vady mluvciho atd. viz vyse

Všichni si myslí, že kdo neslyší, mluví rukama.

zvonky do budov, většinou se musíš ozvat a říct kam jdeš, aby ti otevřeli dveře..

17. Jste členem nějaké organizace pro neslyšící? Napište její název. Pokud jich je víc, jejich názvy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Byla jsem clenem Ceske unie neslysicich (2004-2010) a Ceske komory tlumocniku znakoveho jazyka 2008-2010), nyni uz nejsem clenem ani jedne z techto organizaci

1.PSKN

APPN

Česká unie neslyšících - oblast Praha, Český klub ohluchlých. Taktéž sám provozuji erb pro osoby se sluchovým postižením - http://www.kochlear.cz

ČMJN, UNB

ne

ne

ne

Ne.

Ne.

nejsem

18. Jak trávíte volný čas, čím se zabýváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sport (turistika...)981,82 %64,29 %  
Počítače981,82 %64,29 %  
Knihy981,82 %64,29 %  
Filmy763,64 %50 %  
Kultura (divadlo, pantomima, kino...)545,45 %35,71 %  
Hudba (koncerty, diskotéky, poslouchání hudby...)327,27 %21,43 %  
Fotografování327,27 %21,43 %  
Výtvarné umění ( vernisáže, výstavy...)218,18 %14,29 %  
Vyprávění příběhů218,18 %14,29 %  
zvířata19,09 %7,14 %  
komunik. s prateli (slys. i neslys) na osob setkan19,09 %7,14 %  
výlety s přítelem, přáteli19,09 %7,14 %  
cestování19,09 %7,14 %  
modelaření19,09 %7,14 %  
Vtipy neslyšících19,09 %7,14 %  
téměř vše tvůrří, co zvládnu.19,09 %7,14 %  

Graf

19. V čem by Vám, jako osobě a komunitě neslyšících, mohla pomoci společnost při začleňování se v každodenním a pracovním životě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dotací od MPSV na simultánní přepis v reálném čase, Na tlumočení jsou 4 miliony a na přepisování 0! Viz http://czsp.cun.cz přitom nás, co komunikujeme česky je víc než 95 % z osob se sluchovým postižením, viz průzkum Doc. Ing. Hrubého http://www.gong.cz/neco-o-me

integrovat

Kdybych sehnal nějaké zaměstnání.

Nebát se nás obsadit do pracovního procesu a nebát se nás celkově.

nevím

nevím

Ponětí o pravidlech komunikace s osobami se SP, uvědomění si rozdílu mezi českým znak jazykem a znakovanpou češtinou, neplést to s blbinou zv..znaková řeč, on -line chaty namísto telefonování, když je potřeba něco vyřešit (UPC linka, mBank linka) - mohu vyuzit online tlumoceni APPN, ale kdyz sdeluji telefonicky identifikacni udaje a castky penez, je neprijemne to sdelovat pres tlumocnika, byt ten musi dodrzovat eticky kodex, jehoz jednim bodem e naprosta mlcenlivost. Bylo by výborne, kdyby se do osnov ZS a castecne i SS zaradil predmet, ktery by probiral ruzna zdrav postizeni, vvelmi spojeny s praxi (zaci a studenti by sli do dejvickeho Institiu pro slepotu - lapid.receno- a tam si vyzkouseli, jake to je byt slepy. Tez by navstivili neslysici ve skolach, ci opacne - zkusili si komunikovat ve ZJ (jeden takovy proekt je, ale neni celoplosny)...

Především je nutná větší tolerance lidí a jejich ochota, pevná opora v zákonech, které se BUDOU v praxi dodržovat a také čas - totalita vykoná své.

Snížení předsudků vůči neslyšícím.

tím, že na nás budou brát ohled, vedět, že nejsme hloupí, že jsme schopní zastávat i lepší pozice v zaměstnání, že budou šířit informace o sluchově postižených..

v práci aby měli webkameru, používat omline tlumočení

20. Jak se dorozumíváte při kontaktu se slyšící společností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odezíráním872,73 %57,14 %  
Mluvenou řečí763,64 %50 %  
Psaním436,36 %28,57 %  
Znakovou řečí218,18 %14,29 %  
prosim, ne znakova rec, ale znakovy jazyk19,09 %7,14 %  
Znakovým jazykem! znaková řeč není19,09 %7,14 %  

Graf

21. Vy sám/ sama jste podstoupil/ podstoupila tuto operaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne981,82 %64,29 %  
ano218,18 %14,29 %  

Graf

22. Váš názor na kochleární implantát. Považujete ho za dobrý či špatný? Odůvodněte...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ani dobry ani spatny

Ano, děti s KI mluví a komunikují česky (úřední mluvený jazyk), lépe a jvalitněji se učí... Dospělým ohluchlým zase vrátí zvůky.

jsem neutrální, někomu se hodí, někomu ne.. je to hrozně individuální záležitost, není možné o tom rozhodovat obecně..

KI je podle mého názoru užitečný pro ty, kterým opravdu může pomoct/ nebo pomáhá. Znám případy, kdy takovým lidem hodně pomohl.

Nedokážu to posoudit.

Nemam jasny nazor. Vadi mi, ze male dite se nemuze rozhodnout, zda ho chce, nebo ne. Rodice casto jednaji na zaklade jednostranneho doporuceni doktora, aniz by si neco precetli o kulture neslysicich. Tam mam sporne nazory. Pro ty , kteri POZDEJI ztraceji sluch a nechteji uplne ohluchnout-rikam ano...

nevim

Pněkud široké téma. Sama o implantaci uvažuji a nejsem definitivně rozhodnutá. Chápu jak pozici slyšíchí rodičů, kteří mají neslyšící dítě, nebo osob postlignválně neslyšících, tak i pozici Neslyšících.

Považuji ho za dobrý, neboť mi hodně pomohl se začlenit do běžné slyšící společnosti. Rozumím daleko více lidem než lidé se sluchadly. Díky tomu jsem vystudovala vysokou školu bez větších problémů. Občas dělám tlumočníka pár lidem.

spíše dobrý, děti se mohou dorozumět mluvenou řečí s ostatními lidmi

za super napad!!!

23. Nechali byste tuto operaci podstoupit Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano872,73 %57,14 %  
ne327,27 %21,43 %  

Graf

24. Pokud máte dítě/ děti...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic228,57 %14,29 %  
Je/ jsou slyšící 228,57 %14,29 %  
nemám114,29 %7,14 %  
nemam, ot č. 23 je zbytec povinn a zbytec predchoz114,29 %7,14 %  
zatím je nemám :-)114,29 %7,14 %  

Graf

25. Vaše děti studují/ studovali ve škole:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v běžné škole pro slyšící240 %14,29 %  
nemam120 %7,14 %  
nic120 %7,14 %  
nemam deti.na nasledujici otazky nemohu odpovedet120 %7,14 %  

Graf

26. Ovládají Vaše děti znakovou řeč?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3100 %21,43 %  

Graf

27. Přejete si, aby Vaše děti ovládaly znakovou řeč?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano654,55 %42,86 %  
ne545,45 %35,71 %  

Graf

28. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena654,55 %42,86 %  
muž545,45 %35,71 %  

Graf

29. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný(á)654,55 %42,86 %  
Druh/družka327,27 %21,43 %  
Ženatý/vdaná218,18 %14,29 %  

Graf

30. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29 let a méně872,73 %57,14 %  
45- 59 let218,18 %14,29 %  
30- 44 let19,09 %7,14 %  

Graf

31. Preferujete partnera/ partnerku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slyšící763,64 %50 %  
neslyšící436,36 %28,57 %  

Graf

32. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou654,55 %42,86 %  
vysokoškolské436,36 %28,57 %  
vyšší odborné19,09 %7,14 %  

Graf

33. Studoval jste/ studujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v běžné škole pro slyšící763,64 %50 %  
ve speciální škole pro neslyšící327,27 %21,43 %  
ZS-slysiici, SS-mladez s vadami sluchu19,09 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Bendásková, S.Každodenní život neslyšících a jejich uplatnění na trhu práce (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kazdodenni-zivot-neslysicich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.