Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kázeň v Mateřské škole, pro učitele Mš

Kázeň v Mateřské škole, pro učitele Mš

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Poslušná
Šetření:28. 11. 2011 - 28. 12. 2011
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.88
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku, který poslouží jako jedna z výzkumných metod k mé bakalářské práci na téma Problém kázně v současné Mš. 

Dotazník by měli vyplnit především učitelé Mš, ale děkuji i dalším vyplňujícím.

Dotazník je zcela anonymní, proto žádám o pravdivé informace :)

 

Odpovědi respondentů

1. Jste učitelkou v Mateřské škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1875 %75 %  
ne625 %25 %  

Graf

2. Jak dlouho učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5 let1055,56 %41,67 %  
10 a více let633,33 %25 %  
5-10 let211,11 %8,33 %  

Graf

3. Jakou věkovou kategorii dětí momentálně máte ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
heterogenní třída633,33 %25 %  
3-4 roky527,78 %20,83 %  
5-6 let527,78 %20,83 %  
4-5 let211,11 %8,33 %  

Graf

4. Máte ve třídě stanovená pravidla chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18100 %75 %  

Graf

5. Jakým způsobem je stanovujte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často si je opakujeme např. v ranním kruhu1688,89 %66,67 %  
jsou nakreslená na obrázku, děti k nim mají přístup1266,67 %50 %  
pravidla si stanovujeme časem, na základě událostí ve třídě844,44 %33,33 %  
učíme se je pomocí motivace, pohádky, dramatizace, kresba...844,44 %33,33 %  
stanovujeme si je pouze na začátku školního roku15,56 %4,17 %  

Graf

6. Jaký největší problém sledujete ve Vaší třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počet dětí1055,56 %41,67 %  
kázeň dětí527,78 %20,83 %  
vedení školky15,56 %4,17 %  
shodnout se s kolegyní v třídě15,56 %4,17 %  
domluva s rodiči15,56 %4,17 %  

Graf

7. Seřaďte nežádoucí chování dětí podle výskytu. (1-nejvíce, 2-více, 3-méně, 4-vůbec)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
agresivita2.6250.651
vulgárnost2.8330.722
odmlouvání, odmítání aktivit2.2920.707
nerespektování autority2.8330.722
krádeže3.5830.66
schválnosti2.4170.66
hluk1.7920.915
děti nezdraví, neděkují, nepoprosí2.250.438
chování mimo Mš, dodržování pravidel pohybu venku (semafor, držet se pohromadě, neodhazovat odpadky)2.5420.415

Graf

8. Které z těchto vět se nejvíce podobá vaše reakce na nekázeň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
To se nedělá, protože... !1458,33 %58,33 %  
ani jedna729,17 %29,17 %  
To se nedělá!28,33 %8,33 %  
Ty ale zlobíš!14,17 %4,17 %  

Graf

9. Jakým způsobem řešíte nekázeň nejvíce? (během volné hry)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální rozhovor s dítětem625 %25 %  
dítěti zadám samostatnou činnost416,67 %16,67 %  
slovním napomenutím neukázněného dítěte před celou třídou416,67 %16,67 %  
určím mu nějakou činnost, ale ve společnosti dětí416,67 %16,67 %  
slovním napomenutím neukázněného dítěte samostatně28,33 %8,33 %  
na nežádoucí chování upozorním domluveným zvukovým signálem14,17 %4,17 %  
jiné14,17 %4,17 %  
ukončím volnou hru pro všechny děti14,17 %4,17 %  
slovním napomenutím neukázněného dítěte samostatně a poté před celou třídou14,17 %4,17 %  

Graf

10. Kterému ze stylů vedení v Mš se přikláníte jako k nejvhodnějšímu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinaci všech stylů1562,5 %62,5 %  
demokratický520,83 %20,83 %  
autoritativní28,33 %8,33 %  
ani jeden14,17 %4,17 %  
liberální14,17 %4,17 %  

Graf

11. Kterému se nejvíce podobá vaše výuka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinaci všech1250 %50 %  
demokratický833,33 %33,33 %  
autoritativní28,33 %8,33 %  
liberální14,17 %4,17 %  
ani jednomu14,17 %4,17 %  

Graf

12. Co si myslíte, že je největším činnitelem nukázněnosti dětí v Mš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinná výchova1666,67 %66,67 %  
změny společenských norem625 %25 %  
jiné14,17 %4,17 %  
vzdělávací instituce14,17 %4,17 %  

Graf

13. Napiště Vaše postřehy k tématu kázně, ke kterým jste se v dotazníku nemohli vyjádřit. Děkuji!

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dotazní kzodpověděl veškeré postřehy

Vadí mi, pokud nadřízené orgány (nař. inspekce) vyčítá škole snahu o kázeň a pořádek (vždyť je to předpoklad bezpečnosti!) a prosazuje názor, že děti mají mít napstou volnost, do ničeho se nemají "nutit", mohou si dělat, co chtějí...

Vhodné aktivity, pestr činnosti a porozumění učitelky mnohé řeší. Preferuji rozhovor s vyjádřením mého znepokojení, vysvětlení, hledání řešení s dítětem + snažím se jej vést k uvědomění jeho zodpovědnosti za chování a následky.

14. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-301458,33 %58,33 %  
40 a více729,17 %29,17 %  
30-40312,5 %12,5 %  

Graf

15. Jaké máte nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední pedagogická s maturitou1145,83 %45,83 %  
vysoká pedagogická škola (Mgr.)416,67 %16,67 %  
vysoká pedagogická škola (Bc.)312,5 %12,5 %  
střední s maturitou312,5 %12,5 %  
vyšší vzdělání než Mgr.14,17 %4,17 %  
vyšší pedagogická škola (Dis.)14,17 %4,17 %  
vysoká škola bez zaměření na pedagogiku14,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Poslušná, L.Kázeň v Mateřské škole, pro učitele Mš (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kazen-v-materske-skole-pro-u.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.