Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kázeň v mateřské škole

Kázeň v mateřské škole

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Travencová
Šetření:17. 04. 2012 - 18. 04. 2012
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):26 / 23.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:62,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Kristýna Travencová a jsem studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ráda bych Vás požádala o několik minut Vašeho času k vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník se týká kázně ve třídě Vaši mateřské školy.

 

Předem děkuji za spolupráci

 

Kristýna Travencová

Odpovědi respondentů

1. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let4650,55 %51,11 %  
31-40 let1819,78 %20 %  
41-50 let1617,58 %17,78 %  
51 a více let1112,09 %12,22 %  

Graf

2. Doba Vaší praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5 let4448,35 %48,89 %  
5-10 let1819,78 %20 %  
10 a 20 let1213,19 %13,33 %  
více než 20 let1010,99 %11,11 %  
10 a více let77,69 %7,78 %  

Graf

3. S jakou věkovou skupinou dětí pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smíšená třída4043,96 %44,44 %  
3-4 roky2628,57 %28,89 %  
5-6 let2527,47 %27,78 %  

Graf

4. Jaké barvy převažují ve Vaší třídě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žlutá1213,19 %13,33 %  
zelená1112,09 %12,22 %  
oranžová88,79 %8,89 %  
modrá66,59 %6,67 %  
okrová22,2 %2,22 %  
zelená, žlutá11,1 %1,11 %  
Třída je barevná.11,1 %1,11 %  
bílé11,1 %1,11 %  
Žlutá, oranžová11,1 %1,11 %  
modrá, červená, žlutá, zelená11,1 %1,11 %  
ostatní odpovědi žlutá, červená, modrá
bílá, žlutá, béžová
žlutá, modrá
modré
růžová, žlutá, zelená
zelné a žluté
oranžová a bílá
červená, modrá, zelená
žlutá, zelená
oranžové, žluté
bílá a fialová
oranžová, žlutá, zelená
cervena
červená, oranžová
bílá, žlutá, zelená, oranžová
bílá, červená
zelená, modrá, červená, žlutá
zelená,žlutá,oranžová
žlutá, zelená, oranžová
červená, oranžová, zelená
červená, oranžová, žlutá
oranžová, žlutá
oranzova, zluta
okrová, zelená
žlutá, oranžová, zelená
okrová, červená, zelená
žlutá, červená, zelená a modrá
zelená,žlutá, oranžová
zelená a žlutá
zelená, oražová, žlutá
mix barev
žlutá, modrá, červená, oranžová
červená, zelená, okrová
Bílá, hnědá
oranžová, žlutá, bílá
oranžová a žlutá
přírodní barva dřeva
zelená, žlutá, oranžová
červená, modrá a žlutá
zelená, oranžová, žlutá
zelená, červená
zluta
hnědé
fialova, ruzova
bila, modra
červená
žlutá a zelená
4751,65 %52,22 % 

Graf

5. Máte dostatek prostoru pro pohybové hry ve třídě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6571,43 %72,22 %  
ne2628,57 %28,89 %  

Graf

6. Jsou ve Vaší třídě stanovena pravidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8189,01 %90 %  
ne1010,99 %11,11 %  

Graf

7. Jakým způsobem jste si ve třídě stanovili pravidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přednesla jsem dětem připravená pravidla3239,51 %35,56 %  
stanovila jsem rámec chování, děti si vymyslí znění pravidla sami2632,1 %28,89 %  
pravidla navrhují děti a poté o nich hlasují1417,28 %15,56 %  
stanovila jsem pravidla a děti o nich hlasují911,11 %10 %  

Graf

8. Jaká pravidla máte ve své třídě stanovena?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1. Chováme se k sobě chovat kamarádsky. Nebudeme si ubližovat. 2. Používat slůvka prosím a děkuji, promiň. 3. Uklidíme si po sobě místo, kde pracujeme, jíme, hrajeme si a spíme. 4. Nekřičíme. 5. Udržujeme čistotu svého těla.

1. nesmí se prát 2. musí poslouchat 3. musí dojíst svačiny a obědy 4. po jídle povinný spánek 5. žádne vulgarismy 6. zákáz násilí

autorita k učitelkám, ohleduplnost ke spolužákům

běháme venku nebo při cvičení jsme k sobě hodní, umíme se rozdělit hračky ve školce jsou pro všechny děti při chůzi ze schodů se držíme zábradlí

Budeme si pomáhat. Uklízíme hračky. hygiena.

být hodný na kamaráda, mluvit tiše, pěkně pozdravit, nehádat se, nebít se - na vyřizování účtů máme pusu, chodit pomalu, poslouchat paní učitelku

děti nesmí pobíhat po třídě, musí se hlásit

děti poslouchají paní učitelku

Do řeči se neskáče,počkám až to kamarád dopoví Co jsi půjčím to si taky uklidím Když zazvoní zvoneček každá hračka má svůj domeček

Dodržování kázně, učební plán, odměny a tresty, apod...

Dodržování pořádku, higieny, řešení konfliktů, terstání

Dochvilnost,Kázen

hygiena, slušné chování

hygiena, uklid hraček, pomáhat druhým

chováme s k druhým tak, jak chceme, aby se chovali oni k nám. Vážíme si výtvorů svých kamarádů. Používáme vhodná slova, nekřičíme. Umíme požádat o pomoc. Umíme pozdravit. Hračky vracíme na svá místa. Pomáháme si, neubližujeme druhým.

Kdy se chodí spát, kdy se chodí na oběd, jak a kam se uklízí hračky, jak se o něco žádá apod.

když si už s tim nehraju tak to uklidim.. pomužu slabšimu, když chci neco řict tak se přihlasim

klasická pravidla

mluví jen jeden, ruce ani nohy neublužují, všichni jsme kamarádi, hračky jsou pro všechny - střídáme se

mýt si ruce,

například: neběhat po třídě umývat si ruce neubližovat dětem

Nasloucháme si. Pomáháme si. Dodržujeme pravidla. Chováme se slušně.

nasluchat druhému, nekřičet, pomáhat mladšímu, umývat si ruce

neběháme, abychom neublížili kamarádovi neskáčeme do řeči neničíme výtvory kamarádům

neběhat po třídě, naubližovat si vzájemně, nežalovat

Neběhat ve třídě. Nekřičet. Respektovat denní rozvrh.

Neběhat,nekřičet,být samostatný,neubližovat,uklízet si po sobě, pomáhat kamarádům,ad.

Neběhat. Neodcházet během jídla.

Neběhat. Ptát se, když jde dítě do umývárny, či do šatny. Nemluvit a neodcházet během jídla. Poprosit, poděkovat.

nebijeme se, omlouváme se, neběháme, nekřičíme, respektujeme se,

nehlučit, neběhat mezi stolečky, neubližovat si

nekřičet, nemluvit když druhý mluví, neubližovat si

nekřičet, poslouchat druhé, nebýt sprostý, nebít druhého, být kamarád

Nekřičet, používat odpadkové koše, uklízet si po sobě, poděkovat- poprosit, půjčovat si věci, trpělivost

nekřičet, umývat si ruce, neběhat ve třídě, neubližovat kamarádům

nekřičíme, neběháme, neubližujeme si

nekřičíme,půjčujeme si hračky,šlušně se k sobě chováme

nemluvime, kdyz mluvi kamarad, nebijeme se, nehonime se ve tride, zvedame ruku, kdyz chceme neco rict, u jidla nemluvime, zdravime se

nemluvíme, když mluví druhý, neběháme, nekřičíme, umýváme si ruce

nemluvit sprostě, neběhat, nekřičet, umývat si ruce, poslouchat učitelky, neprát se, nehádat se

není jich mnoho a děti je stejně nedodržují

nepoškozovat zařízení třídy, její vybavení a hlavně hračky neubližovat ostatním dětem nemluvit sprostě volný pohyb po třídě

nepřekřikování, pujčování hraček, pomoc druhým, pořádek,

neskáčeme do řeči, nelétáme po třídě - nejsme letadla ...

Neskáčeme do řeči, Posloucháme se, Neběháme, Nebijeme kamaráda, Zdravíme se

nestoupat na židličky, neničit věci

neubližijeme si, uklízíme po sobě, posloucháme pokyny paní učitelky, neničíme hračky ani jiné pomůcky, apod.

neubližovat ostatním dětem neničit vybavení poslouchat učitelku neběhat, nekřičet (příliš rychle, příliš hlasitě), pokud to není součástí nějakého programu - další pravidla platí podle činností, kterým se věnujeme

Neubližovat si navzájem ani sobě samému. Poslouchat dospělé. Nežalovat. Mluvit ke všem hezky.

Neubližovat si, být k sobě navzájem hodní, uklízet si po sobě hračky, umývat si ruce

neubližujeme se, posloucháme se, nemluvíme sprostě

nevykřikujeme, když mluví ostatní chováme se ke kamarádům pěkně neničíme výtvory kamarádům ...

normální

nožičkové pravidlo- znamená, že ve třídě neběháme pravidlo hraček- vracíme je na své místo kamarádské pravidlo- hrajeme si všichni, nikoho od sebe nevyháníme

o úklid hraček a náčiní se podílí jen ty děti, které si hráli... umýt si před každým jídlem ruce a po jídle si vyčistit zuby...

pěkné vztahy, klidné řešení konfliktů, pomoci mladším

podáváme si ruku při příchodu do školky, nemluvíme u jídla, když mluví jeden ostatní mlčí

pomoc druhemu, pujčování hraček, pořádek, když něco chci tak se přihlasim

pomoc druhým, ukliď když už si s tím nehraješ atd

pořádek, nepřekřikování, pomoc druhému

posloucháme druhého, nekřičíme, neběháme, hygiena

posloucháme, nemluvíme když mluví dospělý, tři kouzelná slova, hygiena

pri jidle se nemluvi, kdyz mluvi pani ucitelka nemluvi deti, deti nemusi spat, ale musi byt tise.

půjčovat hračky, neubližovat si, neběhat po třídě, ohleduplné chování

Pusinková, nožičková, oušková, ručičková

respekt k časovému harmonogramu dne, ohleduplnost a tolerance k ostatním - slušné chování

Ručičkové - ruce jsou na hlazení Rybičkové - mlčím když je potřeba Srdíčkové - mám rád své kamarády Želvičkové - neběhám po třídě Mydlinkové - umyju si ruce před i po jídle

Silnější pomáhají slabším Kluci jsou galantní k děvčatům Každý týden má službu jedna dvojie

správné chování k dospělým, zdravení, požádat a poděkovat, pomoci slabším

třídní řád

ukládáme hračky na své místo, chováme se ke kamarádovi slušně, používáme slova prosím a děkuji, nerozbíjíme hračky, nekřičíme

uklízení hraček,

uklízení, umývání rukou a pusy, chování venku apod.

uklízet si hračky, umývat si ruce, neubližovat ostatní, jsme všichni kamarádi

uklízíme si hračky, navzájem pomáhame menším

umývat si ruce, poslouchat p. uč., nemluvit když mluví druhý, neubližovat druhému fyzicky ani duševně

umývat si ruce, uklízet hračky, pozdravit, půjčovat si hračky, neběhat po třídě

všichni jsme kamarádi a máme se rádi Neubližujeme si - problémy řešíme slovy, ne pěstmi Když jeden mluví, ostatní naslouchají Po hře si uklidíme hračky Neberu to, co mi nepatří Když je mi něco nepříjemné, řeknu to

všichni jsme kamarádi, pořádat o pomoc, neubližovat

všichni ve třídě jsme kamarádi; pomoc kamarádovi; nepoužívat vulgární slova; poslouchat, když druhý mluví; neubližovat kamarádovi

zákaz kousání, bití ostatních dětí či praní se o hračky

9. Jakým způsobem dbáte na dodržování pravidel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakováním3138,27 %34,44 %  
kontrolou1822,22 %20 %  
rozhovorem1720,99 %18,89 %  
vhodnými vzory (pohádky)1518,52 %16,67 %  

Graf

10. Které pravidlo dělá dětem největší problém?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neubližovat si44,94 %4,44 %  
neběhat44,94 %4,44 %  
uklízet si po sobě33,7 %3,33 %  
neběhat ve třídě22,47 %2,22 %  
nekřičet22,47 %2,22 %  
nemluvit sprostě22,47 %2,22 %  
umývat si ruce22,47 %2,22 %  
nevykřikovat11,23 %1,11 %  
neubližovat kamarádovi11,23 %1,11 %  
žádné, máme hodné děti11,23 %1,11 %  
ostatní odpovědi uklízet si hračky
neubližujeme si
nekrást si hračka
umýt ruky před jídlem
Nemluvit a neodcházet během jídla. - během obědu někdy mluví, chodí smrkat.
domluvit se
mluvit tiše, nebít se, být hodný na kamaráda, chodit pomalu
poslechnou pokud možno na poprvé
problémy řešíme komunikací a ne bitím
o něco požádat
Pusinkové
potlačit vlastní "já"
samostatnost, sebeobsluha
uklízení hraček
poslouchat druhého
když něco chci tak se přihlásím
potlačit vlastní indiviudalitu, respektovat ostatní ve skupině
neprosazovat jen své já, respektování ostatních individuálit
pořádek
respekt vůči autoritám - vychovatelkám
navykřikovat
respektovat druhé
braní hraček ostatním dětem
Nebudem žalovaT
řešení konfliktů
Mluvit k sobě hezky.
relaxovat
ručičkové
nehonit se ve tride
když chci něco říct tak se přihlásím
mluveni pri jidle
uklid hraček
neběhat po chodbě
hlásit se
nepřekřikovat se
Když jeden mluví, ostatní naslouchají
neubližovat si fyzicky a psychicky
tři kouzelná slova
nemluvit během jídla
ukliď když si s tim nehraješ
chovat se slušně ke svému kamarádovi, ale jen u vybraných jedinců
Nasloucháme si.
neubližovat druhým dětem
spánek
Spánek po obědě
Učební plán
Křičení
Kluci se stydí být galnatní,
nesobeckost
neubližovat si navzájem
neubližujeme si navzájem
Uklízíme si po sobě své místo, kde pracujeme, hrajeme si, jíme a spíme.
neběhat po třídě
kázeň
nahánění se a drobné pošťuchování (většinou když to začne nějaký zlobivec, děti se rychle chytí)
Neubližujeme druhým
ve třídě neběháme, jsme k sobě hodní, umíme se rozdělit
Posloucháme se
uklízení
5972,84 %65,56 % 

Graf

11. Jaké jsou nejčastější projevy nevhodného chování ve Vaší třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sobeckost2628,57 %28,89 %  
nepořádnost2628,57 %28,89 %  
fyzické ataky2527,47 %27,78 %  
vulgarismus1415,38 %15,56 %  

Graf

12. Jak se snažíte předcházet nekázni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předcházení činnosti podporující toto chování2528,09 %27,78 %  
dozor nad dítětem2022,47 %22,22 %  
pravidly1719,1 %18,89 %  
řízenou činností1617,98 %17,78 %  
pozastavení činnosti dětí1112,36 %12,22 %  

Graf

13. U kolika dětí se Vaší třídě projevuje nekázeň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24448,35 %48,89 %  
3 a více3740,66 %41,11 %  
11010,99 %11,11 %  

Graf

14. Jak se zachováte, pokud dítě nevypracovává zadaný úkol?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
napomenutí22,2 %2,22 %  
promluvím si s ním v soukromí, zkusím ho více motivovat11,1 %1,11 %  
vhodně motivuji, pokud ani to nepomůže, tak si nepůjde hrát, pokud úkol nesplní11,1 %1,11 %  
možnost vypracování později11,1 %1,11 %  
motivuji11,1 %1,11 %  
zeptám se proč? nabídnu pomoc11,1 %1,11 %  
snažím se mu domluvit11,1 %1,11 %  
Dítě motivuji, aby zadaný úkol vypracoval11,1 %1,11 %  
dostane trest,v podobě např. dvojnásobného úkolu.11,1 %1,11 %  
zadám úkol jiný, pro něj zajímavější11,1 %1,11 %  
ostatní odpovědi podle toho jak je staré, malé děti moc nenutím, starší by se měly zapojit, proto se je snažím vhodně motivovat
první se zeptám proč nedělá to co má a pak ho za trest posadím ke stolečku zády k nám aby když nechce s náma pracovat, tak se nemusí ani dívat. dítě si to pochvíli samo rozmyslí a příjde mezi nás
promluvím si s ním
promluvíme si
Zkouším mu domluvit. Když nepomůže domluva, tak rozkazem. Když ani to ne, tak okřiknutím, vyhubováním.
promluvím s ním, dám návod, povzbudím popř. uznám jeho nechuť
domluvou - motivace a podpora z mé strany
nepochválím
zeptám se proč to neudělal/a a pomůžu mu/ji s úkolen
nenutím, přistupuji k dětem idividuálně
pokárám ho a poukáže na to před všemi dětmi
domlouvám mu, že maminka neuvidí jeho obrázek
promluvíme si o tom, vysvětlíme si proč a co máme dělat, pomůže si hrou
Vysvětlím mu, že všechny ostatní děti jsou moc šikovné, protože vypracovávají úkol a když on to také udělá, tak bude taky moc šikovný
rozhovor, individuální přístup, dopomoc, jiný úkol
navedu jej, jak má úkol vypracovat
pomoc, poradit čemu nerozumí
snažím se ho donutit aby pracovalo
spolupracuji, individuálně
napomenutím
individuální přístup, domluva, pěkný příklad
individuální přístup
např. uklid tácků po svačince
domluva, náhradní činnost
zeptám se, proč nedělá to, co ostatní a snažím se mu vysvětlit, přoč by to dělat měl.
pomoci
promluvím si sním
nenutím ho
zjistím proč nechce vypracovávat úkol a pokud je důvod oprávněný vymyslím jinou činnost. Pokud není oprávněný snažím se přemluvit dítě k vypracování úkolu
Děti se do ničeho nemají nutit tudíž ho pošlu od úkolu pryč
rozhovor
Nabídnu dítěti jinou činnost.
pomůžu mu, maminku bude mrzet že neuvidí výtvor
snažím se jej motivovat
motivace, přesvědčení
individuálně
nechám ho hrát a zkusím to později, zvýším motivaci
děti nemůžeme do činností nutit, čili ho zkusíme lépe namotivovat
napomenutí při opakování konzultace s rodičí
nějaka prace navic když si děti hrají
necham ho tak, vypracuje si ho pozdej
s dítětem si sednu a popovídám si s ním o tom, případně ,je-li to v daném případě vhodné, vezmu si na pomoc ostatní děti a udělám s toho hru
motivací, individuální přístup
upozorním ho na nesprávné chování a popřípadě ho nechám uklidit hračky po ostatních dětech apod.
pomohu mu
posláním dítěte do kouta
domluvím mu, popřípadě zadám mu jiný
Nesmí se děti nutit,ale přesto se individuálně snažím dítěti pomoct a práci s ním dokončit
snažím se ho k činnosti motivovat
pobídnu a pomůžu dítěti
povzbudím ho, pomohu
tresty
ůkol navíc
napomenutí a pak trest
snažím se jej namotivovat k vypracování daného úkolu
zeptám se proč, pobídnu ho, pomůžu
Pokárám ho.
snažím se s ním v klidu probrat a zaujmout
psychologickým trestem, zákazem skupinové činnosti
Přidám mu další,který musí vypracovat
Pokárám ho
domluvím mu
Diskuzí o tom proč úkol nevypracovává
Nedostane sladkost po obědě
promluvím si s ním, co ho k tomu vede a pokusíme se společně najít řešení
asi se mu nelíbí, zadám jiný úkol
snažím se jej navnadit a říci mu, proč by jej měl splnit, proč je to důležité
Připodobněním k pohádce, příběhu, jiným typem motivace, záleží na činnosti.
znovu úkol vysvětlím, stanovím motivaci
přivedu ho hrou k vypracování úkolu
napomenu ho, aby dělalo to, co dostalo za úkol
zeptám se proč, motivuju
promluvim si s rodici
nejdřív domluva, pak musí něco udělat (uklidit i po ostatních), pak ho někam posadím, ať na nás kouká; většinou si nakonec sám řekne, že se chce k dětem zase přidat
Pokus nechce, tak nedělá
snažím se mu s úkolem pomoci, pokud nespolupracuje, konzultace s rodiči
snahou motivovat
nechám ho si hrát pokud neruší ostatní děti, snažím ho motivovat
Pokud se jedná o ranní činnost dítě nenutím.
promluvím si s rodiči
8087,91 %88,89 % 

Graf

15. Stalo se Vám, že jste někdy použila neadekvátní trest?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7380,22 %81,11 %  
ano1819,78 %20 %  

Graf

16. Jaký to byl neadekvátní trest?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohlavek316,67 %3,33 %  
poslání dítěte do šatny dokud se neuklidní15,56 %1,11 %  
řešila jsem činnost trestem ve špatné situaci15,56 %1,11 %  
křik15,56 %1,11 %  
byla jsem vulgární15,56 %1,11 %  
nepřiměřený trest15,56 %1,11 %  
plácnutí15,56 %1,11 %  
Nepřiměřená doba zákazu hraní s hračkou15,56 %1,11 %  
uklid po vsech detech15,56 %1,11 %  
hodně křičím15,56 %1,11 %  
ostatní odpovědi plácnutí po zadku
ujelo mi sprosté slovo
Přílišná zaujatost
poslání za dveře
plácnutí přes zadek
mírné plácnutí přes prsty
633,33 %6,67 % 

Graf

17. Jak nejčastější vedete děti k sebekázni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poukázání na dobrý příklad4145,05 %45,56 %  
pochvala jednotlivce2123,08 %23,33 %  
komunitní kruh1920,88 %21,11 %  
dodržení pravidel1010,99 %11,11 %  

Graf

18. Jaké využíváte odměny žádoucího chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pochvala5863,74 %64,44 %  
umožnění výhody1112,09 %12,22 %  
obrázek1010,99 %11,11 %  
úsměv77,69 %7,78 %  
sladkost55,49 %5,56 %  

Graf

19. Za co jsou děti zvyklé od Vás dostávát odměny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré chování (pomoc druhému)4044,94 %44,44 %  
zhotovený úkol (úklid, prac. list)2528,09 %27,78 %  
za úkol navíc 2426,97 %26,67 %  

Graf

20. Máte osvědčené řešení na opakovanou nekázeň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 21, neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6065,93 %66,67 %  
ano3134,07 %34,44 %  

Graf

21. Jaká řešení Vám pomáhají?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokárání před celou třídou13,23 %1,11 %  
práce u stolečku13,23 %1,11 %  
a13,23 %1,11 %  
--13,23 %1,11 %  
vyloučit ho z kolektivu dětí při té činnosti13,23 %1,11 %  
malé divadýlko - představuji děti, děti pochopí koho představuji a poté slovně rozbereme, co je špatně. 13,23 %1,11 %  
přestání činnosti13,23 %1,11 %  
posazení ke stolku13,23 %1,11 %  
dodržování dohodnutých pravidel13,23 %1,11 %  
činnost u stolečku13,23 %1,11 %  
ostatní odpovědi společné debatování
Třídění hraček, neúčast ve hře
nepochvalit a dat najevo ze chovani neni spravne, cili motivace druhym kamaradem
zmenit prostredi, zmenit cinnost, zaujmout necim jinym
pokud možno co nejvíce individuální přístup k dítěti
pracovní a grafomotorické listy
uklízet hračky
pomáhat paní učitelce,být jí při ruce,komunikace
pozastavit činnosti (hru) dítěte a zadat mu úkol. Nebo že půjde sedět na "hanbu"
zadat jim důležitý úkol
stavebnice, puzzle u stolečku
zklidnit změnou činnosti, kde se potřebuje soustředit
Zákazy
chvilkové vyřazení z kolektivu
domluva, při opakování menší test v podobě úlohy navíc
Nemůže si hrát s nejatraktivnějšímí hračkami, většinou elektrinikou (počíračové hry pro děti do 6 let)
objetí
uklidnit u stolečku
pohovor s rodici
vyloučit dítě z činnosti, která je pro děti zajímavá, která je jim odměnou. Až když nic jiného nepomáhá, samozřejmě.
Dítětě dát mimo kolektiv(ke stolečku)
2167,74 %23,33 % 

Graf

22. Chodí k Vám do třídy hyperaktivní dítě / děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5261,18 %57,78 %  
ne3338,82 %36,67 %  

Graf

23. Jak u hyperaktivního dítěte docílíte vyžadovaného chování?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
těžko47,69 %4,44 %  
úkoly navíc11,92 %1,11 %  
více aktivit 11,92 %1,11 %  
pokáráním,poukázáním na dobré chování jiného dítěte11,92 %1,11 %  
dostane zajímavé úkoly navíc s atraktivní motivací11,92 %1,11 %  
Rozkazem, momentálním nonstop dohledem.11,92 %1,11 %  
věnuji jim větší pozornost, individuální motivace11,92 %1,11 %  
nesnadno11,92 %1,11 %  
snažím se ho/ji uklidnit, vysvětlíme si že už je konec hry a budeme dělat něco jiného11,92 %1,11 %  
těžce11,92 %1,11 %  
ostatní odpovědi důslednost, trpělivost
uklidnit ho
zklidnit je
snažím se ho donutit aby pracoval
individuální přístup
vice ho zapojovat
stále dítě zapojovat do činností
dostává úkoly navíc (jako bonus), je rychlý a šikovný, takže to zvládá a nenudí se.
toto dítě potřebuje více péče než ostatní, ale zároveň nechce vybočovat z řady, snažím se proto zaměstnávat toto dítě více než ostatní (ja např mým neustálým pomocníkem) a dítě se cítí potřebné
Má indviduální přístup, kdy má k dispozici dělat více činností než ostatní děti.
stále pro něj vymýšlet nové činnosti
odměna
Více zapojení do činností, různorodost činností
pokaždé jinak, hlavně se to nesmí pravidelně opakovat
snazime se ho usmernit cinnostmi
vic se mu venuju
pomocí pravidel, zaběhnutého řádu a pohybových her
pohybové hry a poté uklidnější
upozorním ho, aby sledovalo ostatní děti a přizpůsobilo chování jim...
zádavat spoustu úkolů
chová se dobře
snažím se předchozí aktivitou o vybouření dítěte
je potřeba velkého úsilí
snažím se mu dát aktivní činnosti déle než ostatním dětem, poté úkoly na pozornost
pomocí pravidel, rozhovorem
nechám ho ať si dělá co chce
větší pozorností
Dostatek zaměstnání
zabavím ho aby si myslelo, že je to hra
To je těžké, věnuji se mu.
trpělivostí a láskou
motivací
neustálým zaměstnáním
objetí
zadáním úkolu hrou
Snažím se najít, co mu jde a baví ho a zaměstnat ho touto činností, co nejvíc to jde. Většinou pak snáze zvládá i věci, které ho nebaví.
odvedením pozornosti k jiné činnosti
uplácením, dlouhosáhlým rozhovorem
Častým zapojením do činností
3975 %43,33 % 

Graf

24. Obracíte se s kázeňskými problémy dítěte na rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 25, neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6475,29 %71,11 %  
ne2124,71 %23,33 %  

Graf

25. Změní se chování dítěte po rozhovoru s rodiči?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3351,56 %36,67 %  
ne3148,44 %34,44 %  

Graf

26. Co byste obecně vytkla rodičům, z hlediska výchovy jejich dětí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedůslednost33,53 %3,33 %  
rozmazlování22,35 %2,22 %  
nevěnují se dětem v míře, jakou by potřebovaly11,18 %1,11 %  
nedostatek času, nevěnují se dítěti11,18 %1,11 %  
že si na dítě neudělají více času11,18 %1,11 %  
Aby se jim více věnoval11,18 %1,11 %  
málo přísní11,18 %1,11 %  
příliš děti rozmazlují11,18 %1,11 %  
dostatečně s dítětem nemluví11,18 %1,11 %  
nemají čas na děti a chuť řešit problémy11,18 %1,11 %  
ostatní odpovědi Někteří rozmazlují, nevyžadují dodržování pravidel, nebo nevedou děti k samostatnosti.
stanovit pravidla a dodržovat je, určit mantinely, rodič není kamarád
lenost, nezájem o dětský čas, nepravidelný denní rytmus
neschopnost se jimi důsledně zabývat
rozmlazlování
rozmazlení
velká benevolence
tráví málo času spolu
neschopnost
Trvat na tom, co dítěti řeknou.
Důslednější
vulgárnost
demokracie
pedagoga berou až na posledním místě
nezájem o výchovu
nezájem o spolupráci s MŠ, nenáročnost na dítě
do školek davají děti i když ještě nejsou samostatné
děti si dělají co chtějí
Děti jsou často rozmazlené a rozívené. nechtějí se dělit a jsou zvyklé, že dospělý udělá, co chce dítě.
nemají jasná pravidla, rodiče poslouchají rozkazy svých dětí
nevěnují se jim tolik kolik by měli
bezmeznou trpělivost, benevolence
někteří nevedou své děti vůbec k žádné úctě k dospělým nebo nejsou děti vedeny k pořádnosti či samostatnosti
Příliš je rozmazlují,nevedou je k samostatnosti,málo si s nimy povídají:(
přílišná tolerance
Nelpí na dodržování pravidel a děti s tím pak mají problém.
poslouchají rodiče děti
nevymezené hranice chování
nechávají výchovu na učitelích
Benevolenci, málo se jim věnují, málo komunikují
nelze zobecňovat
Nelze obecně říct, mnohdy rodiče nejsou viníkem
nektere jim davaji spoustu volnosti a neuci je kazne
ditě žije doma v demokracii
nepřipravenost dětí pro nastup do školky
vetsi duraz na vychovu a vic se detem venovat
díky svému pracovnímu vytížení se dítěti řádně nevěnují, dítě pak nemá možnost pozitivní odezvy. Vulgarita a obhroublost některýh rodičů před dětmi, které toto chování potom přejímají a napodobují
rozmazlují je, dítě doma vládne rodině
některé děti jsou rodiči příliš rozmazlované
nedostatečná péče
Dávají dětem to, co chtějí a nejsou důslední
Rodiče jsou rodiče,mají být vzorem svých dětí a ne jejich otroky ...samostatnost dětí je důležitá
nic
děti mohou všechno, jsou rozmazlené, důslednost
nedůslednost, děti nemají hranice, mohou všechno
nezájem o své děti
málo se dětem věnují
malý důraz na výchovu
nejsou cílevědomí ve výchově
Nedostatek pozornosti dětem.
podle povahy rodičů - někdy jsou vstřícní, někteří nejsou vstřícní
neobjektivnost
Málo povinností pro děti
Rodiče se věnují dětem málo času
nevidí problémy tam, kde jsou
nerozmazlovat
lakotnost, vychloubačnost, lhaní, krádež, nepořádnost
málo se dětem věnují a jsou příliš benevolentní i u poměrně zásadních věcí
zanedbání a nedostatek společně stráveného času rodičů s dítětem
dbát více na důraznosti a důslednosti, jejich dobrý příklad a vedení, více času stráveného s dítětem
Přílišnou benevolenci v dodržování pravidel slušného chování, příliš dětem vše dovolí - spousta dětí nemá vytvořená pravidla z domu.
děti nemají autoritu
nedůslednost, nekritičnost
že si myslí, že jejich děti jsou nejhodnější a určitě by nic "takového" neudělaly - nevěří mi
nejsou důslední ve svých požadavcích na dítě, nebo žádné nemají
snaha o zabaveni deti pomoci tv, pocitace a podobne
to je individuální: některé jsou příliš opečovávané(hned brečí), jiné jsou zvyklé dostat všechno a moci všechno, nemají úctu k autoritám, protože ji nemají rodiče
Jsou nedůslední ve výchově, děti úplácí sladkostmi
vkladani prilisnych ambic do ditete
lhostejnost, nedůslednost nebo naopak rozmazlování
nic je to každého věc
sobeckost
7284,71 %80 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Váš věk?

  • odpověď 20-30 let:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-5 let na otázku 2. Doba Vaší praxe?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk?

2. Doba Vaší praxe?

3. S jakou věkovou skupinou dětí pracujete?

4. Jaké barvy převažují ve Vaší třídě?

5. Máte dostatek prostoru pro pohybové hry ve třídě?

6. Jsou ve Vaší třídě stanovena pravidla?

7. Jakým způsobem jste si ve třídě stanovili pravidla?

9. Jakým způsobem dbáte na dodržování pravidel?

11. Jaké jsou nejčastější projevy nevhodného chování ve Vaší třídě?

12. Jak se snažíte předcházet nekázni?

13. U kolika dětí se Vaší třídě projevuje nekázeň?

15. Stalo se Vám, že jste někdy použila neadekvátní trest?

17. Jak nejčastější vedete děti k sebekázni?

18. Jaké využíváte odměny žádoucího chování?

19. Za co jsou děti zvyklé od Vás dostávát odměny?

20. Máte osvědčené řešení na opakovanou nekázeň?

22. Chodí k Vám do třídy hyperaktivní dítě / děti?

24. Obracíte se s kázeňskými problémy dítěte na rodiče?

25. Změní se chování dítěte po rozhovoru s rodiči?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk?

2. Doba Vaší praxe?

3. S jakou věkovou skupinou dětí pracujete?

4. Jaké barvy převažují ve Vaší třídě?

5. Máte dostatek prostoru pro pohybové hry ve třídě?

6. Jsou ve Vaší třídě stanovena pravidla?

7. Jakým způsobem jste si ve třídě stanovili pravidla?

9. Jakým způsobem dbáte na dodržování pravidel?

11. Jaké jsou nejčastější projevy nevhodného chování ve Vaší třídě?

12. Jak se snažíte předcházet nekázni?

13. U kolika dětí se Vaší třídě projevuje nekázeň?

15. Stalo se Vám, že jste někdy použila neadekvátní trest?

17. Jak nejčastější vedete děti k sebekázni?

18. Jaké využíváte odměny žádoucího chování?

19. Za co jsou děti zvyklé od Vás dostávát odměny?

20. Máte osvědčené řešení na opakovanou nekázeň?

22. Chodí k Vám do třídy hyperaktivní dítě / děti?

24. Obracíte se s kázeňskými problémy dítěte na rodiče?

25. Změní se chování dítěte po rozhovoru s rodiči?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Travencová, K.Kázeň v mateřské škole (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kazen-v-materske-skole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.