Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kde hledáme práci a jaké typy výberových řízení preferujeme

Kde hledáme práci a jaké typy výberových řízení preferujeme

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Folkmanová
Šetření:08. 10. 2011 - 12. 10. 2011
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


jsem studentkou oboru Personální řízení. Ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku. Výsledky budou použity pro můj sociální výzkum a ročníkovou práci.

Budu Vám velice vděčna, když mému dotazníku věnujete pár minut svého volného času! Dotazník je zcela ANONYMNÍ!!!


Za vyplnění Vám předem velice děkuji.

 

D. F.
 

 

Odpovědi respondentů

1. Kolika výběrovými řízeními jste si prošel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-61939,58 %39,58 %  
1-21531,25 %31,25 %  
Více než 101020,83 %20,83 %  
6-1048,33 %8,33 %  

Graf

2. Kde nejčastěji hledáte inzeráty s nabídkou práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet4797,92 %97,92 %  
Úřad práce1020,83 %20,83 %  
Noviny510,42 %10,42 %  
Známí12,08 %2,08 %  
přes známé12,08 %2,08 %  
od známých12,08 %2,08 %  
Sdělovací prostředky (TV, rádio,…)12,08 %2,08 %  
a přes známé12,08 %2,08 %  
Agentura12,08 %2,08 %  

Graf

3. Jaké pracovní portály nejčastěji používáte? (např. práce.cz, jobs.cz, …)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jobs.cz923,68 %18,75 %  
prace.cz410,53 %8,33 %  
jobs.cz, prace.cz37,89 %6,25 %  
jobs25,26 %4,17 %  
jobs.cz,prace.cz25,26 %4,17 %  
práce.cz jobs.cz12,63 %2,08 %  
Všechny dostupné12,63 %2,08 %  
prace.cz, jobs.cz, eures, careerjet.com12,63 %2,08 %  
prace.cz, annonce12,63 %2,08 %  
jobs.cz a stránky jednotlivých firem12,63 %2,08 %  
ostatní odpovědi prace.cz, jobs.cz, urady prace
stránky úřadu práce, prace.cz,
doprace, jobs
jobs.cz, portal.mpsv.cz
ano
www.jobs.cz, www.profesia.cz, www.sprace.cz
spravnykrok.cz
jobs.cz, úřad práce
profesia.cz, prace.cz, jobs.cz
prace.cz,job.cz
sprace.cz, prace.cz, portalmpsv.cz
práce.cz, jobs.cz
monster.cz
1334,21 %27,08 % 

Graf

4. Jsou podle vás v pracovních inzerátech uvedeny dostatečné informace o nabízených pozicích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3164,58 %64,58 %  
ano1531,25 %31,25 %  
nevím24,17 %4,17 %  

Graf

5. Dáváte přednost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Inzerátům zadávaných přímo zaměstnavatelem4491,67 %91,67 %  
Sám/a se ve firmách po práci poptávám24,17 %4,17 %  
InzerátŠ¯m zadávaných pŠ™ímo zaměstnavatelem12,08 %2,08 %  
Personálním agenturám12,08 %2,08 %  

Graf

6. Uvedl/a jste někdy ve svém životopise nepravdivé údaje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4287,5 %87,5 %  
ano612,5 %12,5 %  

Graf

7. Má na Vás velký vliv přístup personalisty na výběrovém řízeni? (např. jeho/její dochvilnost, upravenost, ochota odpovídat na Vaše dotazy, …)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2347,92 %47,92 %  
Spíše ano2143,75 %43,75 %  
Spíše ne24,17 %4,17 %  
Sp튡e ne12,08 %2,08 %  
Ne12,08 %2,08 %  

Graf

8. Byla Vám někdy při pohovoru položena otázka, která Vám byla nepříjemná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, s tím jsem se nesetkal/a2042,55 %41,67 %  
Ano, byla to otázka na mé soukromí1838,3 %37,5 %  
Ano919,15 %18,75 %  

Graf

9. V prvním kole výběrového řízení preferujete ústní pohovor (osobně, po telefonu) nebo písemný např. dotazník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ústní2960,42 %60,42 %  
Je mi to jedno1531,25 %31,25 %  
Písemný48,33 %8,33 %  

Graf

10. Měli jste někdy pocit, že jste nebyli přijati na požadovanou pozici z důvodu diskriminace? (pohlaví, věk, barva pleti, náboženství, …)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3164,58 %64,58 %  
ano1225 %25 %  
nevím510,42 %10,42 %  

Graf

11. V součastné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec2756,25 %56,25 %  
Nezaměstnaný510,42 %10,42 %  
student510,42 %10,42 %  
OSVČ48,33 %8,33 %  
na mateřské dovolené12,08 %2,08 %  
MD12,08 %2,08 %  
student s brigádou12,08 %2,08 %  
studentka12,08 %2,08 %  
nic12,08 %2,08 %  
rodičovská dovolená12,08 %2,08 %  
pracující student12,08 %2,08 %  

Graf

12. Pokud jste zaměstnanec, jste spokojený v součastném zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1137,93 %22,92 %  
Ano931,03 %18,75 %  
Spíše ne724,14 %14,58 %  
Ne26,9 %4,17 %  

Graf

13. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3777,08 %77,08 %  
Muž1020,83 %20,83 %  
Š½ena12,08 %2,08 %  

Graf

14. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let2347,92 %47,92 %  
26-30 let1429,17 %29,17 %  
31-40 let1020,83 %20,83 %  
41-50 let12,08 %2,08 %  

Graf

15. Nejvyšší dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2347,92 %47,92 %  
Úplné střední odborné (maturita)2143,75 %43,75 %  
Střední odborné (vyučen)24,17 %4,17 %  
Úplné stŠ™ední odborné (maturita)12,08 %2,08 %  
VOŠ12,08 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. V součastné době jste:

  • odpověď Zaměstnanec:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 12. Pokud jste zaměstnanec, jste spokojený v součastném zaměstnání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolika výběrovými řízeními jste si prošel/a?

2. Kde nejčastěji hledáte inzeráty s nabídkou práce?

4. Jsou podle vás v pracovních inzerátech uvedeny dostatečné informace o nabízených pozicích?

5. Dáváte přednost:

6. Uvedl/a jste někdy ve svém životopise nepravdivé údaje?

7. Má na Vás velký vliv přístup personalisty na výběrovém řízeni? (např. jeho/její dochvilnost, upravenost, ochota odpovídat na Vaše dotazy, …)

8. Byla Vám někdy při pohovoru položena otázka, která Vám byla nepříjemná?

9. V prvním kole výběrového řízení preferujete ústní pohovor (osobně, po telefonu) nebo písemný např. dotazník?

10. Měli jste někdy pocit, že jste nebyli přijati na požadovanou pozici z důvodu diskriminace? (pohlaví, věk, barva pleti, náboženství, …)

11. V součastné době jste:

12. Pokud jste zaměstnanec, jste spokojený v součastném zaměstnání?

13. Jsem:

14. Věk:

15. Nejvyšší dokončené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolika výběrovými řízeními jste si prošel/a?

2. Kde nejčastěji hledáte inzeráty s nabídkou práce?

4. Jsou podle vás v pracovních inzerátech uvedeny dostatečné informace o nabízených pozicích?

5. Dáváte přednost:

6. Uvedl/a jste někdy ve svém životopise nepravdivé údaje?

7. Má na Vás velký vliv přístup personalisty na výběrovém řízeni? (např. jeho/její dochvilnost, upravenost, ochota odpovídat na Vaše dotazy, …)

8. Byla Vám někdy při pohovoru položena otázka, která Vám byla nepříjemná?

9. V prvním kole výběrového řízení preferujete ústní pohovor (osobně, po telefonu) nebo písemný např. dotazník?

10. Měli jste někdy pocit, že jste nebyli přijati na požadovanou pozici z důvodu diskriminace? (pohlaví, věk, barva pleti, náboženství, …)

11. V součastné době jste:

12. Pokud jste zaměstnanec, jste spokojený v součastném zaměstnání?

13. Jsem:

14. Věk:

15. Nejvyšší dokončené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Folkmanová, D.Kde hledáme práci a jaké typy výberových řízení preferujeme (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kde-hledame-praci-a-jake-typ.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.