Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kde lidé častěji nakupují a proč?

Kde lidé častěji nakupují a proč?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Dundová
Šetření:20. 11. 2011 - 30. 11. 2011
Počet respondentů:145
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane, vážená paní,

jmenuji se Radka Dundová a jsem studentkou Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky v Karlových Varech. Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který mi má pomoci zjistit - Kde lidé častěji nakupují (klasické obchody či supermarkety)?

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát v týdnu nakupujete v supermarketu (př. Albert, Lidl, Penny, Tesco aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 krát v týdnu11478,62 %78,62 %  
4krát a více 1913,1 %13,1 %  
nenakupuji v supermarketech128,28 %8,28 %  

Graf

2. Kolikrát v týdnu nakupujete v klasických obchodech (př. pultovní/osobní prodej)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 krát v týdnu8860,69 %60,69 %  
nenakupuji v klasických obchodech4631,72 %31,72 %  
4krát a více 117,59 %7,59 %  

Graf

3. Jsou v místě Vašeho bydlistě supermarkety?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12183,45 %83,45 %  
ne2416,55 %16,55 %  

Graf

4. Jezdníte nakupovat také do ciziny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10773,79 %73,79 %  
ano3826,21 %26,21 %  

Graf

5. Jaké vidíte výhody nákupu v supermarketech? (Můžete označit více variant.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
širší sortiment12586,21 %86,21 %  
otervírací doba11982,07 %82,07 %  
výhodnější ceny10068,97 %68,97 %  
kvalitnější zboží106,9 %6,9 %  
jiné výhody106,9 %6,9 %  
žádne74,83 %4,83 %  

Graf

6. Jaké vidíte výhody nákupu v klasických obchodech? (Můžete označit více variant.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
blízko bydliště8055,17 %55,17 %  
rychlejší nákup6645,52 %45,52 %  
osobní komunikace s prodavačem/prodavačkou6343,45 %43,45 %  
kratší čekací doba u pokladny4430,34 %30,34 %  
žádné1711,72 %11,72 %  
jiné výhody1510,34 %10,34 %  

Graf

7. Kde Vám prodavač lépe poradí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klasický obchod (pultovní prodej)12082,76 %82,76 %  
supermarket (př. LIdl, Penny, Albert aj.)2517,24 %17,24 %  

Graf

8. Chodíte/jezdíte do supermarketů i o víkendu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12284,14 %84,14 %  
ne2315,86 %15,86 %  

Graf

9. Pokud Vám schází nějaká maličkost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dojdu/dojedu do nejbližšího klasického obchodu11680 %80 %  
vezmu auto a rovnou udělám větší nákup v nějakém supermarketu2920 %20 %  

Graf

10. Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12384,83 %84,83 %  
muž2215,17 %15,17 %  

Graf

11. Váš věk.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-3010773,79 %73,79 %  
31-502416,55 %16,55 %  
0-18128,28 %8,28 %  
51 a více21,38 %1,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolikrát v týdnu nakupujete v klasických obchodech (př. pultovní/osobní prodej)?

  • odpověď 1-3 krát v týdnu:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné výhody na otázku 5. Jaké vidíte výhody nákupu v supermarketech? (Můžete označit více variant.)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikrát v týdnu nakupujete v supermarketu (př. Albert, Lidl, Penny, Tesco aj.)?

2. Kolikrát v týdnu nakupujete v klasických obchodech (př. pultovní/osobní prodej)?

3. Jsou v místě Vašeho bydlistě supermarkety?

4. Jezdníte nakupovat také do ciziny?

5. Jaké vidíte výhody nákupu v supermarketech? (Můžete označit více variant.)

6. Jaké vidíte výhody nákupu v klasických obchodech? (Můžete označit více variant.)

7. Kde Vám prodavač lépe poradí?

8. Chodíte/jezdíte do supermarketů i o víkendu?

9. Pokud Vám schází nějaká maličkost:

10. Vaše pohlaví.

11. Váš věk.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikrát v týdnu nakupujete v supermarketu (př. Albert, Lidl, Penny, Tesco aj.)?

2. Kolikrát v týdnu nakupujete v klasických obchodech (př. pultovní/osobní prodej)?

3. Jsou v místě Vašeho bydlistě supermarkety?

4. Jezdníte nakupovat také do ciziny?

5. Jaké vidíte výhody nákupu v supermarketech? (Můžete označit více variant.)

6. Jaké vidíte výhody nákupu v klasických obchodech? (Můžete označit více variant.)

7. Kde Vám prodavač lépe poradí?

8. Chodíte/jezdíte do supermarketů i o víkendu?

9. Pokud Vám schází nějaká maličkost:

10. Vaše pohlaví.

11. Váš věk.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dundová, R.Kde lidé častěji nakupují a proč? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kde-lide-casteji-nakupuji-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.