Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kdo je lepší? McDonald´s vs. KFC?

Kdo je lepší? McDonald´s vs. KFC?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Císař
Šetření:11. 11. 2010 - 19. 11. 2010
Počet respondentů:317
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,


jsme studenti 5. ročníku Provozně ekonomické fakulty ČZU a rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku. Jeho cílem je zjistit, jak hodnotíte úroveň služeb u vybraných fast foodových restaurací. Výsledky výzkumu budou použity pro semestrální práci z předmětu Marketingové řízení. Dotazník obsahuje 9 otázek. Jejich vyplnění Vám zabere max. 3 min.

 

Děkujeme za Váš čas při vyplňování tohoto dotazníku.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Dotazník je anonymní a nejsou v něm vyžadovány citlivé osobní informace.

Odpovědi respondentů

1. Využíváte služeb restaurací rychlého občerstvení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28790,54 %90,54 %  
ne309,46 %9,46 %  

Graf

2. Jakou z těchto restaurací rychlého občerstvení preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [McDonald´sotázka č. 3, KFCotázka č. 3, jinou → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
McDonald´s16256,45 %51,1 %  
KFC10034,84 %31,55 %  
jinou258,71 %7,89 %  

Graf

3. Proč navštěvujete právě tuto restauraci? (Zvolte max. 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozsah a pestrost nabídky produktů12949,24 %40,69 %  
jiné důvody9937,79 %31,23 %  
nachází se blízko mého pracoviště, domu, školy atd.7930,15 %24,92 %  
rychlá obsluha6725,57 %21,14 %  
možnost vzít si jídlo s sebou5822,14 %18,3 %  
nízké ceny4316,41 %13,56 %  
značka a image společnosti2911,07 %9,15 %  
lepší otevírací doba228,4 %6,94 %  

Graf

4. Jak často navštěvujete fast food?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 2 x za měsíc12447,33 %39,12 %  
méně než 1 – 2 x za měsíc6625,19 %20,82 %  
1 x za týden6123,28 %19,24 %  
2 - 5 x týdně93,44 %2,84 %  
každý den20,76 %0,63 %  

Graf

5. Jak hodnotíte níže uvedené ukazatele? (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Rozsah nabídky produktů2.290.786
Velikost porcí2.6071.048
Ceny produktů3.2290.978
Dostupnost restaurace1.9010.876
Podpora prodeje (slevové kupóny, 1 + 1 zdarma, bezedné nápoje atd.)2.3890.986
Doprovodné služby (dětský koutek, wi-fi, venkovní posezení, parkoviště atd.)2.3850.993
Rychlost obsluhy1.9080.64
Vstřícnost personálu2.0340.751
Rychlosti vyhotovení objednávky1.9120.607
Prostředí restaurace2.51.036

Graf

6. Z jakých zdrojů se dovídáte o nových produktech a akčních nabídkách Vámi preferovaného fast foodu? (Zvolte max. 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV spoty13451,15 %42,27 %  
reklama na internetu (bannery)10740,84 %33,75 %  
brožury a letáky9335,5 %29,34 %  
billboardy9235,11 %29,02 %  
denní tisk a jiná tištěná periodika3212,21 %10,09 %  
rozhlasové vysílání31,15 %0,95 %  

Graf

7. Jak hodnotíte celkovou spokojenost s Vámi preferovaným fast foodem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a20076,34 %63,09 %  
nevím3111,83 %9,78 %  
velmi spokojen/a238,78 %7,26 %  
nespokojen/a83,05 %2,52 %  

Graf

8. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18570,61 %58,36 %  
muž7729,39 %24,29 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 26 let19072,52 %59,94 %  
27 – 35 let3111,83 %9,78 %  
16 – 19 let2810,69 %8,83 %  
36 – 59 let124,58 %3,79 %  
7 – 15 let10,38 %0,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Věk

  • odpověď 20 – 26 let:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozsah nabídky produktů=4 na otázku 5. Jak hodnotíte níže uvedené ukazatele? (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vstřícnost personálu=3 na otázku 5. Jak hodnotíte níže uvedené ukazatele? (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte služeb restaurací rychlého občerstvení?

2. Jakou z těchto restaurací rychlého občerstvení preferujete?

3. Proč navštěvujete právě tuto restauraci? (Zvolte max. 3 odpovědi)

4. Jak často navštěvujete fast food?

5. Jak hodnotíte níže uvedené ukazatele? (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

6. Z jakých zdrojů se dovídáte o nových produktech a akčních nabídkách Vámi preferovaného fast foodu? (Zvolte max. 3 odpovědi)

7. Jak hodnotíte celkovou spokojenost s Vámi preferovaným fast foodem?

8. Pohlaví

9. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte služeb restaurací rychlého občerstvení?

2. Jakou z těchto restaurací rychlého občerstvení preferujete?

3. Proč navštěvujete právě tuto restauraci? (Zvolte max. 3 odpovědi)

4. Jak často navštěvujete fast food?

5. Jak hodnotíte níže uvedené ukazatele? (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

6. Z jakých zdrojů se dovídáte o nových produktech a akčních nabídkách Vámi preferovaného fast foodu? (Zvolte max. 3 odpovědi)

7. Jak hodnotíte celkovou spokojenost s Vámi preferovaným fast foodem?

8. Pohlaví

9. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Císař, M.Kdo je lepší? McDonald´s vs. KFC? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://kdo-je-lepsi-mcdonald-s-vs-kfc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.