Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kdo jsou podle Vás neslyšící?

Kdo jsou podle Vás neslyšící?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislav Kratochvíl
Šetření:29. 07. 2014 - 12. 08. 2014
Počet respondentů:411
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Koho považujete za neslyšícího?

Odpovědi respondentů

1. neslyšící je ten, kdo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neslyší natolik, aby rozuměl mluvené řeči bez jakýchkoli pomůcek (sluchadla, sluchový - převážně kochleární implantát)27266,18 %66,18 %  
má ztrátu sluchu větší, než 90 dB9021,9 %21,9 %  
se narodil s postižením sluchu, nebo úplně bez sluchu (ohluchlí nejsou neslyšící)358,52 %8,52 %  
ti, kterým je mateřštinou znakový jazyk a nezáleží na stavu sluchu (i nedoslýchaví)143,41 %3,41 %  

Graf

2. Jaký je rozdíl mezi neslyšící a Neslyšící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný - nelze vyslovit malé a velké "N", jde to pouze napsat33080,29 %80,29 %  
Neslyšící jsou ti, jenž se se sluchovou vadou narodili a jejich mateřštinou je znakový jazyk6014,6 %14,6 %  
neslyšící jsou ti, kteří přišli o sluch během života a jejich mateřština je národní mluvený jazyk - v ČR čeština),215,11 %5,11 %  

Graf

3. Ovládají ti, kdo neslyší, znakový jazyk (natolik aby se v něm domluvili)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ti, jímž je znakový jazyk mateřským (narodili se s postižením sluchu) ovládají, ti kteří přišli o sluch během života a jejich mateřským jazykem je národní jazyk (v ČR čeština) většinou ne20148,91 %48,91 %  
většinou ano18043,8 %43,8 %  
většinou ne9823,84 %23,84 %  
je to pro ně povinné194,62 %4,62 %  

Graf

4. Ovládají ti, kdo neslyší český jazyk (natolik aby se v něm domluvili - ne gramatiku - lze zvolit víc odpovědí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale neví, co a jak se vyslovuje (jiná podoba než psaná - protože to neslyší)21953,28 %53,28 %  
většinou ano, ale pro neslyšící od narození to je cizí jazyk, jako pro Čecha jakýkoli jiný jazyk18244,28 %44,28 %  
ti, jímž je český jazyk mateřským (přišli o sluch během života) ano, ti pro které je čeština cizí jazyk (jako Vietnamci čeština) často ne16740,63 %40,63 %  
často neovládají (nemají slovní zásobu)266,33 %6,33 %  

Graf

5. Jaký je podle vás poměr lidí s postižením sluchu, jenž preferují komunikaci v českém jazyce a těch, jenž preferují komunikaci ve znakovém jazyce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to přibližně 50:5016640,39 %40,39 %  
95 % komunikuje převážně v českém jazyce14435,04 %35,04 %  
95 % komunikuje převážně ve znakovém jazyce10124,57 %24,57 %  

Graf

6. Váš sluch:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slyšíte37891,97 %91,97 %  
nedoslýcháte lehce245,84 %5,84 %  
nedoslýcháte těžce51,22 %1,22 %  
neslyšíte40,97 %0,97 %  

Graf

7. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena21652,55 %52,55 %  
muž19547,45 %47,45 %  

Graf

8. Vaše věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 -40 let24659,85 %59,85 %  
41 - 60 let10926,52 %26,52 %  
do 20 let389,25 %9,25 %  
60 let a víc184,38 %4,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. neslyšící je ten, kdo:

2. Jaký je rozdíl mezi neslyšící a Neslyšící?

3. Ovládají ti, kdo neslyší, znakový jazyk (natolik aby se v něm domluvili)?

4. Ovládají ti, kdo neslyší český jazyk (natolik aby se v něm domluvili - ne gramatiku - lze zvolit víc odpovědí)?

5. Jaký je podle vás poměr lidí s postižením sluchu, jenž preferují komunikaci v českém jazyce a těch, jenž preferují komunikaci ve znakovém jazyce?

6. Váš sluch:

7. Vaše pohlaví:

8. Vaše věková skupina:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. neslyšící je ten, kdo:

2. Jaký je rozdíl mezi neslyšící a Neslyšící?

3. Ovládají ti, kdo neslyší, znakový jazyk (natolik aby se v něm domluvili)?

4. Ovládají ti, kdo neslyší český jazyk (natolik aby se v něm domluvili - ne gramatiku - lze zvolit víc odpovědí)?

5. Jaký je podle vás poměr lidí s postižením sluchu, jenž preferují komunikaci v českém jazyce a těch, jenž preferují komunikaci ve znakovém jazyce?

6. Váš sluch:

7. Vaše pohlaví:

8. Vaše věková skupina:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kratochvíl, L.Kdo jsou podle Vás neslyšící? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://kdo-jsou-neslysici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.