Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > kdo jsou uživatelé drog

kdo jsou uživatelé drog

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Bradnová
Šetření:02. 02. 2014 - 09. 02. 2014
Počet respondentů:125
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění tohoto dotazníku. Cílem je získání informací pro mou absolventskou práci.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9171,65 %72,8 %  
muž3628,35 %28,8 %  

Graf

2. Máte vlastní zkušenost s užitím nelegalní drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6954,33 %55,2 %  
ne5845,67 %46,4 %  

Graf

3. Pokud jste v předchozí odpovědi uvedl(a) ano, napište s jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
marihuana3453,13 %27,2 %  
tráva34,69 %2,4 %  
Marihuana.23,13 %1,6 %  
pervitin11,56 %0,8 %  
marihuana, LSD, kokain, extáze11,56 %0,8 %  
marihuana, extáze, pervitin11,56 %0,8 %  
extáze, marihuana, pervitin, MDMA11,56 %0,8 %  
jasmín šilhavý11,56 %0,8 %  
marihuana,pervitin11,56 %0,8 %  
LSD a mnoha dalších11,56 %0,8 %  
ostatní odpovědi marihuana, LSD, houby, ketamin, hašiš, MDMA
Marihuana, Lsd, Extase, MDMA, Pervitin, Kokain ..
thc
lsd
lysohlávky,marihuana,lsd
Marihuana, hašiš, LSD
marihuana, Lsd, lysohlavky,
weed
Pervitin, marihuana
Mmarihuana
kokain, extaze
Pervitin Marihuana
extaze, lsd, ghb, kokain, amfetamin, piko, houbicky, ketamin
marihuana, kokain
Marihuana, Lysohlávky, LSD a opiáty
Užila jsem zkušebně 1 cigaretu marijánky, abych mohla posoudit nebezpečnost.pro moje děti
marihuana, hašiš, lysohlávky
extáze,matihuana,cocain,pervitin
1828,13 %14,4 % 

Graf

4. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25118,66 %8,8 %  
23107,87 %8 %  
1997,09 %7,2 %  
2097,09 %7,2 %  
1897,09 %7,2 %  
2186,3 %6,4 %  
2275,51 %5,6 %  
2675,51 %5,6 %  
2464,72 %4,8 %  
1553,94 %4 %  
ostatní odpovědi 17
30
27
28
31
48
16
35
44
42
33
54
37
34
666
13
40
58
32
49
4636,22 %36,8 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.74
Minimum:16
Maximum:48
Variační rozpětí:32
Rozptyl:47.11
Směrodatná odchylka:6.86
Medián:23
Modus:25

Graf

5. Jaké jsou podle vás hlavní příčiny vzniku závislosti na nelegálních drogách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vliv okolí (škola, kamarádi)11691,34 %92,8 %  
zanedbaná rodičovská výchova5946,46 %47,2 %  
přehnaná rodičovská péče3628,35 %28,8 %  
velmi těžké hmotné podmínky rodiny2922,83 %23,2 %  
dědičné faktory1814,17 %14,4 %  
nízké IQ10,79 %0,8 %  
potřeba útěku před realitou10,79 %0,8 %  
nejsem závislá, pouze jsem rl chtěla zkusit10,79 %0,8 %  
Dostupnost10,79 %0,8 %  
jasmínová ryža10,79 %0,8 %  
špatná nálada10,79 %0,8 %  
psychické problémy10,79 %0,8 %  
zábava10,79 %0,8 %  
psychika jedince10,79 %0,8 %  
osobnost člověka10,79 %0,8 %  
hloupost10,79 %0,8 %  
neznalost problematiky10,79 %0,8 %  
nuda a touha zkusit něco jiného 10,79 %0,8 %  
nuda10,79 %0,8 %  
nesmysluplné vyplnění volného času v dětství10,79 %0,8 %  
Lidé se nudí, nebo doufají v lepší pocity, ať už jsou příčiny jakékoliv. 10,79 %0,8 %  
těžká životní situace, nebo z nudy10,79 %0,8 %  
cokoli z výše uvedeného, mix10,79 %0,8 %  

Graf

6. Je dle vašeho názoru mezi uživateli drog vyšší počet žen nebo mužů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mužů7760,63 %61,6 %  
nevím3729,13 %29,6 %  
žen1310,24 %10,4 %  

Graf

7. Jaké jsou podle vás v ČR nejvíce užívané nelegální drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pervitin8970,63 %71,2 %  
heroin3124,6 %24,8 %  
marihuana2519,84 %20 %  
kokain2217,46 %17,6 %  
nevím129,52 %9,6 %  
tráva21,59 %1,6 %  
nevím, ale krom těchto uvedených bych určitě zařadila ještě marihuanu10,79 %0,8 %  
piko10,79 %0,8 %  
marihuana, hasis10,79 %0,8 %  
mariuhana10,79 %0,8 %  
marihuana, alkohol10,79 %0,8 %  
extaze10,79 %0,8 %  
lsd10,79 %0,8 %  
THC, marihuana10,79 %0,8 %  

Graf

8. Jaké jsou podle vás v ČR nejvíce užívané legální drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alkohol10079,37 %80 %  
káva5946,83 %47,2 %  
cigarety1814,29 %14,4 %  
nikotin53,97 %4 %  
tabák21,59 %1,6 %  
tabákové výrobky!!!10,79 %0,8 %  
karlík a továrna na čokoládu ty bačuvčik10,79 %0,8 %  
pocitacove hry, automaty, leky10,79 %0,8 %  
sex10,79 %0,8 %  
marihuana10,79 %0,8 %  

Graf

9. V jaké věkové skupině nalezneme nejvíce uživatelů drog?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-259073,17 %72 %  
16-185040,65 %40 %  
26-354536,59 %36 %  
36-4564,88 %4,8 %  
0-1532,44 %2,4 %  
46-5521,63 %1,6 %  
56-a více10,81 %0,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Máte vlastní zkušenost s užitím nelegalní drogy?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi marihuana na otázku 3. Pokud jste v předchozí odpovědi uvedl(a) ano, napište s jakou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Máte vlastní zkušenost s užitím nelegalní drogy?

3. Pokud jste v předchozí odpovědi uvedl(a) ano, napište s jakou?

4. Jaký je váš věk?

5. Jaké jsou podle vás hlavní příčiny vzniku závislosti na nelegálních drogách?

6. Je dle vašeho názoru mezi uživateli drog vyšší počet žen nebo mužů?

7. Jaké jsou podle vás v ČR nejvíce užívané nelegální drogy?

8. Jaké jsou podle vás v ČR nejvíce užívané legální drogy?

9. V jaké věkové skupině nalezneme nejvíce uživatelů drog?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Máte vlastní zkušenost s užitím nelegalní drogy?

3. Pokud jste v předchozí odpovědi uvedl(a) ano, napište s jakou?

4. Jaký je váš věk?

5. Jaké jsou podle vás hlavní příčiny vzniku závislosti na nelegálních drogách?

6. Je dle vašeho názoru mezi uživateli drog vyšší počet žen nebo mužů?

7. Jaké jsou podle vás v ČR nejvíce užívané nelegální drogy?

8. Jaké jsou podle vás v ČR nejvíce užívané legální drogy?

9. V jaké věkové skupině nalezneme nejvíce uživatelů drog?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bradnová, L.kdo jsou uživatelé drog (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://kdo-jsou-uzivatele-drog.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.