Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Když ji miluješ, není co řešit.

Když ji miluješ, není co řešit.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Manczalová
Šetření:18. 10. 2011 - 19. 10. 2011
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
dovolte, abychom se představily. Jsme studentky 3. ročníku VŠB – TU v Ostravě, obor Marketing a obchod. Tento dotazník jsme vytvořily, jako podklad pro vypracování seminární práce z předmětu Marketingový výzkum A, kde analyzujeme postoje vybraného segmentu k aktuální reklamní kampani firmy Kofola, a.s. V tomto dotazníku se mimo jiné zabýváme reklamou Kofola na nuda pláži s Ondrou a Naďou. Když ji miluješ, není co řešit.
Jedná se o jednoduchý dotazník, který Vám zabere pár minut. Chtěly bychom Vás požádat o vyplnění.

Předem děkujeme za Váš vynaložený čas.


Není-li uvedeno jinak, označte správně pouze jednu odpověď.
 

Odpovědi respondentů

1. Pijete nealkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano42100 %100 %  

Graf

2. Znáte nealkoholický nápoj Kofola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano42100 %100 %  

Graf

3. Viděli jste letní reklamní kampaň nealkoholického nápoje Kofola? (Reklama Kofola na nuda pláži s Ondrou a Naďou. Když ji miluješ, není co řešit.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, viděl/aotázka č. 4, Nevím, nevzpomínám siotázka č. 12, Ne, neviděl/aotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, viděl/a4197,62 %97,62 %  
Ne, neviděl/a12,38 %2,38 %  

Graf

4. Oslovila Vás reklamní kampaň Kofoly prostřednictvím televizního vysílání? (Reklama Kofola na nuda pláži s Ondrou a Naďou. Když ji miluješ není co řešit.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama mě oslovila2868,29 %66,67 %  
Reklama mě neoslovila1331,71 %30,95 %  

Graf

5. Jaký typ media byste doporučil/a pro další reklamní kampaň firmy Kofola, a.s.? ( zatrhněte všechny možné odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV1843,9 %42,86 %  
Internet1536,59 %35,71 %  
Rádio49,76 %9,52 %  
Tisk37,32 %7,14 %  
Internet12,44 %2,38 %  

Graf

6. Zdá se Vám reklamní kampaň dostatečně srozumitelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Porozuměl/a jsem ji4097,56 %95,24 %  
Nejsem si jistý/á, že jsem ji porozuměl/a12,44 %2,38 %  

Graf

7. Shledáváte tuto reklamní kampaň firmy Kofola jako nemravnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Spíše anootázka č. 8, Spíše neotázka č. 9, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2970,73 %69,05 %  
Spíše ne1229,27 %28,57 %  

Graf

8. Z jakých důvodů shledáváte reklamu nemravnou?(Zatrhněte všechny možné odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. Co Vás přesvědčí po zhlédnutí reklamní kampaně ke koupi nápoje Kofola? (Seřaďte následující atributy, podle důležitosti, dle vašeho názoru. 1 – nejdůležitější, 4 – nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Produkt1.2930.451
Originalita reklamy2.0980.527
Intenzita četnosti reklamy v TV3.6340.427
Obsah reklamy2.9760.463

Graf

10. Ohodnoťte jako ve škole atributy této reklamní kampaně? (1-nejlepší, 5 nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Produkt (točená Kofola)1.2930.305
Zvolené prostředí (nuda pláž)2.3410.957
Volba jmen (Ondra a Naďa)2.5850.926
Vtipnost dialogů2.0491.12
Hudební kulisa2.5611.124
Celkový dojem z reklamy2.0240.804

Graf

11. 11. Po shlédnutí reklamy jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostal/a jsem chuť na Kofolu, a nekoupil/a jsem si ji1946,34 %45,24 %  
Dostal/a jsem chuť na Kofolu, a nekoupil/a jsem si ji1639,02 %38,1 %  
Dostal/a jsem chuť na Kofolu, a koupil/a jsem si ji614,63 %14,29 %  

Graf

12. Znáte reklamní kampaně firmy Coca Cola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, známotázka č. 13, Nevybavuji siotázka č. 14, Ne, neznámotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám3480,95 %80,95 %  
Nevybavuji si819,05 %19,05 %  

Graf

13. Ohodnoťte jako ve škole atributy reklamní kampaně Coca Cola (1-nejlepší, 5 nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Produkt1.8241.145
Zvolené prostředí2.2651.136
Vtipnost dialogů3.3241.042
Hudební kulisa1.9711.381
Celkový dojem z reklamy2.3531.052

Graf

14. Jaké druhy nealkoholického nápoje Kofola nakupujete v období jednoho měsíce? (charakterizujte: 0- nikdy, 1- jednou za měsíc, 2- dvakrát za měsíc, 3- jednou týdně, 4- dvakrát týdně, 5 – denně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Balená Kofola 0,5l0.7861.073
Balená Kofola 1l0.7381.241
Balená Kofola 2l1.2381.562
Čepovaná Kofola 0,3l1.3571.753
Čepovaná Kofola 0,4l1.6431.849

Graf

15. Považujete za konkurenční výhodu, že firma Kofola, a.s. nabízí čepovanou Kofolu v restauračních zařízeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Považuji3583,33 %83,33 %  
Nepovažuji511,9 %11,9 %  
Nevím, nemám názor24,76 %4,76 %  

Graf

16. Změnili jste konzumaci nealkoholického nápoje Kofola, poté co byla uvedena čepovaná Kofola na trh?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nakupuji ji častěji2047,62 %47,62 %  
Nevím, neuvědomuji si1228,57 %28,57 %  
Ne, své nákupní zvyklosti jsem nezměnil/a1023,81 %23,81 %  

Graf

17. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 26 let3378,57 %78,57 %  
27 - 40 let614,29 %14,29 %  
0 – 18 let37,14 %7,14 %  

Graf

18. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2866,67 %66,67 %  
Muž1433,33 %33,33 %  

Graf

19. Z kterého kraje ČR pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský2661,9 %61,9 %  
Zlínský24,76 %4,76 %  
Karlovarský24,76 %4,76 %  
žilinský24,76 %4,76 %  
Plzeňský24,76 %4,76 %  
Pardubický24,76 %4,76 %  
Praha12,38 %2,38 %  
žiji již delší dobu v Praze12,38 %2,38 %  
Jihomoravský12,38 %2,38 %  
Slovensko12,38 %2,38 %  
Olomoucký12,38 %2,38 %  
Středočeský12,38 %2,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Jaké druhy nealkoholického nápoje Kofola nakupujete v období jednoho měsíce? (charakterizujte: 0- nikdy, 1- jednou za měsíc, 2- dvakrát za měsíc, 3- jednou týdně, 4- dvakrát týdně, 5 – denně)

  • odpověď Balená Kofola 1l=0:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Balená Kofola 2l=0 na otázku 14. Jaké druhy nealkoholického nápoje Kofola nakupujete v období jednoho měsíce? (charakterizujte: 0- nikdy, 1- jednou za měsíc, 2- dvakrát za měsíc, 3- jednou týdně, 4- dvakrát týdně, 5 – denně)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pijete nealkoholické nápoje?

2. Znáte nealkoholický nápoj Kofola?

3. Viděli jste letní reklamní kampaň nealkoholického nápoje Kofola? (Reklama Kofola na nuda pláži s Ondrou a Naďou. Když ji miluješ, není co řešit.)

4. Oslovila Vás reklamní kampaň Kofoly prostřednictvím televizního vysílání? (Reklama Kofola na nuda pláži s Ondrou a Naďou. Když ji miluješ není co řešit.)

5. Jaký typ media byste doporučil/a pro další reklamní kampaň firmy Kofola, a.s.? ( zatrhněte všechny možné odpovědi)

6. Zdá se Vám reklamní kampaň dostatečně srozumitelná?

7. Shledáváte tuto reklamní kampaň firmy Kofola jako nemravnou?

9. Co Vás přesvědčí po zhlédnutí reklamní kampaně ke koupi nápoje Kofola? (Seřaďte následující atributy, podle důležitosti, dle vašeho názoru. 1 – nejdůležitější, 4 – nejméně důležité)

10. Ohodnoťte jako ve škole atributy této reklamní kampaně? (1-nejlepší, 5 nejhorší)

11. 11. Po shlédnutí reklamy jste:

12. Znáte reklamní kampaně firmy Coca Cola?

13. Ohodnoťte jako ve škole atributy reklamní kampaně Coca Cola (1-nejlepší, 5 nejhorší)

14. Jaké druhy nealkoholického nápoje Kofola nakupujete v období jednoho měsíce? (charakterizujte: 0- nikdy, 1- jednou za měsíc, 2- dvakrát za měsíc, 3- jednou týdně, 4- dvakrát týdně, 5 – denně)

15. Považujete za konkurenční výhodu, že firma Kofola, a.s. nabízí čepovanou Kofolu v restauračních zařízeních?

16. Změnili jste konzumaci nealkoholického nápoje Kofola, poté co byla uvedena čepovaná Kofola na trh?

17. Jaký je Váš věk?

18. Jaké je Vaše pohlaví?

19. Z kterého kraje ČR pocházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pijete nealkoholické nápoje?

2. Znáte nealkoholický nápoj Kofola?

3. Viděli jste letní reklamní kampaň nealkoholického nápoje Kofola? (Reklama Kofola na nuda pláži s Ondrou a Naďou. Když ji miluješ, není co řešit.)

4. Oslovila Vás reklamní kampaň Kofoly prostřednictvím televizního vysílání? (Reklama Kofola na nuda pláži s Ondrou a Naďou. Když ji miluješ není co řešit.)

5. Jaký typ media byste doporučil/a pro další reklamní kampaň firmy Kofola, a.s.? ( zatrhněte všechny možné odpovědi)

6. Zdá se Vám reklamní kampaň dostatečně srozumitelná?

7. Shledáváte tuto reklamní kampaň firmy Kofola jako nemravnou?

9. Co Vás přesvědčí po zhlédnutí reklamní kampaně ke koupi nápoje Kofola? (Seřaďte následující atributy, podle důležitosti, dle vašeho názoru. 1 – nejdůležitější, 4 – nejméně důležité)

10. Ohodnoťte jako ve škole atributy této reklamní kampaně? (1-nejlepší, 5 nejhorší)

11. 11. Po shlédnutí reklamy jste:

12. Znáte reklamní kampaně firmy Coca Cola?

13. Ohodnoťte jako ve škole atributy reklamní kampaně Coca Cola (1-nejlepší, 5 nejhorší)

14. Jaké druhy nealkoholického nápoje Kofola nakupujete v období jednoho měsíce? (charakterizujte: 0- nikdy, 1- jednou za měsíc, 2- dvakrát za měsíc, 3- jednou týdně, 4- dvakrát týdně, 5 – denně)

15. Považujete za konkurenční výhodu, že firma Kofola, a.s. nabízí čepovanou Kofolu v restauračních zařízeních?

16. Změnili jste konzumaci nealkoholického nápoje Kofola, poté co byla uvedena čepovaná Kofola na trh?

17. Jaký je Váš věk?

18. Jaké je Vaše pohlaví?

19. Z kterého kraje ČR pocházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Manczalová, P.Když ji miluješ, není co řešit. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kdyz-ji-milujes-neni-co-resi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.