Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > KFC a McDonald´s na sociálních sítích

KFC a McDonald´s na sociálních sítích

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Žatka
Šetření:08. 12. 2020 - 08. 01. 2021
Počet respondentů:122
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

Jsem student ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské a chtěl bych Vás srdečně poprosit o vyplnění anonymního dotazníku v rámci vypracování bakalářské práce, který zkoumá působení značek KFC a McDonald´s na sociálních sítích.

Předem děkuji za Vaši ochotu a za Váš čas.
Jan Žatka

Odpovědi respondentů

1. Jak často si kupujete jídlo u McDonald's?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-1x měsíčně9174,59 %74,59 %  
2-4x měsíčně2520,49 %20,49 %  
5-8x měsíčně54,1 %4,1 %  
Více než 8x měsíčně10,82 %0,82 %  

Graf

2. Používáte při nákupu u McDonald's slevové kupony?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6250,82 %50,82 %  
Ano6049,18 %49,18 %  

Graf

3. Jak často si kupujete jídlo v KFC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-1x měsíčně10182,79 %82,79 %  
2-4x měsíčně1613,11 %13,11 %  
5-8x měsíčně32,46 %2,46 %  
Více než 8x měsíčně10,82 %0,82 %  
2-4x měsíčně10,82 %0,82 %  

Graf

4. Používáte při nákupu v KFC slevové kupony

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9174,59 %74,59 %  
Ano3024,59 %24,59 %  
Ano10,82 %0,82 %  

Graf

5. Zaškrtněte, které z následujících sociálních sítí používáte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook10692,98 %86,89 %  
YouTube9986,84 %81,15 %  
Instagram8776,32 %71,31 %  
Twitter2521,93 %20,49 %  
Facebook10,88 %0,82 %  
Instagram10,88 %0,82 %  
Youtube10,88 %0,82 %  

Graf

6. V případě, že jste v otázce č.5. zvolil/a více odpovědí, tak seřaďte následující sociální sítě od nejvíce používaných vzestupně číslovkami 1-4 (1=nejvíce, 2=více, 3=méně, 4=nejméně)

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Instagram1.8221.567
Facebook1.6731.043
Twitter2.3183.133
Yutube2.3080.867

Graf

7. Jste fanouškem McDonald's nebo KFC na Instagramu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem fanouškem ani KFC ani McDonald's10787,7 %87,7 %  
Pouze McDonald's75,74 %5,74 %  
KFC i McDonald's43,28 %3,28 %  
Pouze KFC43,28 %3,28 %  

Graf

8. Jste fanouškem McDonald's nebo KFC na Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem fanouškem ani KFC ani McDonald's10686,89 %86,89 %  
KFC I McDonald's86,56 %6,56 %  
Pouze McDonald's75,74 %5,74 %  
Pouze KFC10,82 %0,82 %  

Graf

9. Využil/a jste někdy možnost reklamace nákupu u McDonald's nebo KFC přes sociální sítě? Jestli ano, bylo Vám vyhověno?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevyužil/a jsem tuto možnost11195,69 %90,98 %  
Ano, využil/a jsem tuto možnost a bylo mi vyhověno32,59 %2,46 %  
Ano, využil/a jsem tuto možnost a nebylo mi vyhověno21,72 %1,64 %  

Graf

10. Viděl/a jste někdy na Instagramu nebo Facebooku McDonald's a KFC nabídku práce/brigády?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neviděl/a jsem5547,41 %45,08 %  
Ano, u McDonald's i KFC3126,72 %25,41 %  
Ano, u McDonald's2319,83 %18,85 %  
Ano, u KFC76,03 %5,74 %  

Graf

11. Dohledal/a jste se na Facebooku obecné informace o firmě (kontakt, sídlo, webové stránky atd, otevírací doba atd.)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace jsem vůbec nehledal8775,65 %71,31 %  
Ano, u obou jsem dohledal/a informace1815,65 %14,75 %  
Ne, nedohledal/a jsem informace86,96 %6,56 %  
Ano, u KFC jsem dohledal/a informace10,87 %0,82 %  
Ano, u McDonald's jsem dohledal/a informace10,87 %0,82 %  

Graf

12. Soubor otázek

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jakým dojmem na Vás působí Facebooková stránka McDonald's?2.7881.44
Jakým dojmem na Vás působí Facebooková stránka KFC?2.7881.258
Jak často se na Facebooku/Instagramu setkáte s placenou reklamou KFC?3.4211.612
Jak často se na Facebooku/Instagramu setkáte s placenou reklamou McDonald's3.3161.558
Jak často na reklamu KFC kliknete?4.2531.733
Jak často na reklamu McDonald's kliknete?4.1361.574
Jak jste byl/a spokojen/a s rychlostí odpovědí na zaslanou zprávu na Instagramu/Facebooku KFC?3.221.492
Jak jste byl/a spokojen/a s rychlostí odpovědí na zaslanou zprávu na Instagramu/Facebooku McDonald's?3.1431.714
Jak příjemně pro Vás probíhala konverzace přes Facebook/Instagram KFC?3.0631.684
Jak příjemně pro Vás probíhala konverzace přes Facebook/Instagram McDonald's?3.0821.748

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7863,93 %63,93 %  
Muž4436,07 %36,07 %  

Graf

14. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let4839,34 %39,34 %  
26-35 let3730,33 %30,33 %  
Do 18 let1613,11 %13,11 %  
36-45 let119,02 %9,02 %  
46-55 let86,56 %6,56 %  
56 let a více21,64 %1,64 %  

Graf

15. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student5545,08 %45,08 %  
Zaměstnaný5444,26 %44,26 %  
Podnikatel86,56 %6,56 %  
Nezaměstnaný54,1 %4,1 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání či právě probíhající vzdělání (Např. student studující 2.ročník vysoké školy zaškrtne vysoká škola, i když prozatím dokončil pouze střední školu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou4940,16 %40,16 %  
Vysoká škola4839,34 %39,34 %  
Základní škola108,2 %8,2 %  
Vysoká odborná škola86,56 %6,56 %  
Střední škola bez maturity75,74 %5,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často si kupujete jídlo u McDonald's?

2. Používáte při nákupu u McDonald's slevové kupony?

3. Jak často si kupujete jídlo v KFC?

4. Používáte při nákupu v KFC slevové kupony

5. Zaškrtněte, které z následujících sociálních sítí používáte

6. V případě, že jste v otázce č.5. zvolil/a více odpovědí, tak seřaďte následující sociální sítě od nejvíce používaných vzestupně číslovkami 1-4 (1=nejvíce, 2=více, 3=méně, 4=nejméně)

7. Jste fanouškem McDonald's nebo KFC na Instagramu?

8. Jste fanouškem McDonald's nebo KFC na Facebooku?

9. Využil/a jste někdy možnost reklamace nákupu u McDonald's nebo KFC přes sociální sítě? Jestli ano, bylo Vám vyhověno?

10. Viděl/a jste někdy na Instagramu nebo Facebooku McDonald's a KFC nabídku práce/brigády?

11. Dohledal/a jste se na Facebooku obecné informace o firmě (kontakt, sídlo, webové stránky atd, otevírací doba atd.)?

12. Soubor otázek

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Kolik je Vám let?

15. Jste?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání či právě probíhající vzdělání (Např. student studující 2.ročník vysoké školy zaškrtne vysoká škola, i když prozatím dokončil pouze střední školu)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často si kupujete jídlo u McDonald's?

2. Používáte při nákupu u McDonald's slevové kupony?

3. Jak často si kupujete jídlo v KFC?

4. Používáte při nákupu v KFC slevové kupony

5. Zaškrtněte, které z následujících sociálních sítí používáte

6. V případě, že jste v otázce č.5. zvolil/a více odpovědí, tak seřaďte následující sociální sítě od nejvíce používaných vzestupně číslovkami 1-4 (1=nejvíce, 2=více, 3=méně, 4=nejméně)

7. Jste fanouškem McDonald's nebo KFC na Instagramu?

8. Jste fanouškem McDonald's nebo KFC na Facebooku?

9. Využil/a jste někdy možnost reklamace nákupu u McDonald's nebo KFC přes sociální sítě? Jestli ano, bylo Vám vyhověno?

10. Viděl/a jste někdy na Instagramu nebo Facebooku McDonald's a KFC nabídku práce/brigády?

11. Dohledal/a jste se na Facebooku obecné informace o firmě (kontakt, sídlo, webové stránky atd, otevírací doba atd.)?

12. Soubor otázek

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Kolik je Vám let?

15. Jste?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání či právě probíhající vzdělání (Např. student studující 2.ročník vysoké školy zaškrtne vysoká škola, i když prozatím dokončil pouze střední školu)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Žatka, J.KFC a McDonald´s na sociálních sítích (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://kfc-a-mcdonald-s-na-socialni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.