Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Klasa + Bio

Klasa + Bio

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jarmila Všetulová
Šetření:03. 11. 2012 - 05. 11. 2012
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jsem studentkou VŠB a žádám Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit pro účely mé seminární práce.

Odpovědi respondentů

1. Setkal(a) jste se s pojmem značka kvality u potravinářských výrobků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4998 %98 %  
Ne12 %2 %  

Graf

2. Znáte značku Klasa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím co znamená4284 %84 %  
Ano, ale nevím co znamená816 %16 %  

Graf

3. Pokud ano, odkud jste se o ní dozvěděl(a)? (možnost více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z televize2858,33 %56 %  
Z výrobků2552,08 %50 %  
Z internetu1429,17 %28 %  
Z jiného zdroje1429,17 %28 %  
Z tisku714,58 %14 %  
Od přátel a známých510,42 %10 %  

Graf

4. Je podle Vás množství informací o značce Klasa dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2550 %50 %  
Spíše ano1938 %38 %  
Určitě ano48 %8 %  
Určitě ne24 %4 %  

Graf

5. Ovlivňuje Vás při nákupu potravin značka Klasa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1734 %34 %  
Spíše ano1734 %34 %  
Určitě ne1428 %28 %  
Určitě ano24 %4 %  

Graf

6. Zakoupil(a) jste někdy potraviny označené logem Klasa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas3264 %64 %  
Ano, pravidelně1326 %26 %  
Nevím510 %10 %  

Graf

7. Pokud ano, splnily tyto potraviny vaše očekávání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3068,18 %60 %  
Určitě ano818,18 %16 %  
Spíše ne49,09 %8 %  
Určitě ne24,55 %4 %  

Graf

8. Považujete produkty označené logem Klasa za více kvalitní oproti neoznačeným produktům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2958 %58 %  
Spíše ne1122 %22 %  
Určitě ne612 %12 %  
Určitě ano48 %8 %  

Graf

9. Jaký význam přikládáte značce Klasa? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ryze české výrobky3570 %70 %  
Prvotřídní kvalita2142 %42 %  
Standardní kvalita1326 %26 %  
Jiné48 %8 %  
Vyvážené nutriční hodnoty36 %6 %  
Výrobky bez chemických konzervantů24 %4 %  

Graf

10. Znáte značku Bio?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím co znamená4692 %92 %  
Ne24 %4 %  
Ano, ale nevím co znamená24 %4 %  

Graf

11. Pokud ano, odkud jste se o ní dozvěděl(a)? (možnost více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z výrobků2656,52 %52 %  
Z internetu2452,17 %48 %  
Z televize2043,48 %40 %  
Od příbuzných a známých1123,91 %22 %  
Z jiného zdroje1123,91 %22 %  
Z tisku1123,91 %22 %  

Graf

12. Je podle Vás množství informací o značce Bio dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2346 %46 %  
Spíše ano1836 %36 %  
Určitě ano510 %10 %  
Určitě ne48 %8 %  

Graf

13. Ovlivňuje Vás při nákupu potravin značka Bio?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne1632 %32 %  
Spíše ne1530 %30 %  
Spíše ano1326 %26 %  
Určitě ano612 %12 %  

Graf

14. Zakoupil(a) jste někdy potraviny označené logem Bio?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas3060 %60 %  
Ne1020 %20 %  
Nevím612 %12 %  
Ano, pravidelně48 %8 %  

Graf

15. Pokud ano, splnily tyto potraviny vaše očekávání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2362,16 %46 %  
Spíše ne924,32 %18 %  
Určitě ano38,11 %6 %  
Určitě ne25,41 %4 %  

Graf

16. Považujete produkty označené logem Bio za více kvalitní oproti neoznačeným produktům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2142 %42 %  
Spíše ne1326 %26 %  
Určitě ano918 %18 %  
Určitě ne714 %14 %  

Graf

17. Jaký význam přikládáte značce Bio? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Produkt ekologického zemědělství4182 %82 %  
Výrobky bez chemických konzervantů2550 %50 %  
Bezpečná potravina1224 %24 %  
Prvotřídní jakost816 %16 %  
Jiné612 %12 %  
Vyvážené nutriční hodnoty24 %4 %  

Graf

18. Kterou značku více preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasa1938 %38 %  
Žádnou1836 %36 %  
Bio1326 %26 %  

Graf

19. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3570 %70 %  
Muž1530 %30 %  

Graf

20. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 25 let3264 %64 %  
26 až 35 let1122 %22 %  
36 až 45 let510 %10 %  
46 až 59 let24 %4 %  

Graf

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3162 %62 %  
S maturitou1530 %30 %  
Bez maturity48 %8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Považujete produkty označené logem Klasa za více kvalitní oproti neoznačeným produktům?

 • odpověď Spíše ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, pravidelně na otázku 6. Zakoupil(a) jste někdy potraviny označené logem Klasa?

11. Pokud ano, odkud jste se o ní dozvěděl(a)? (možnost více odpovědí)

 • odpověď Z internetu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z internetu na otázku 3. Pokud ano, odkud jste se o ní dozvěděl(a)? (možnost více odpovědí)
 • odpověď Z výrobků:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z tisku na otázku 11. Pokud ano, odkud jste se o ní dozvěděl(a)? (možnost více odpovědí)

14. Zakoupil(a) jste někdy potraviny označené logem Bio?

 • odpověď Ano, občas:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 15. Pokud ano, splnily tyto potraviny vaše očekávání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal(a) jste se s pojmem značka kvality u potravinářských výrobků?

2. Znáte značku Klasa?

3. Pokud ano, odkud jste se o ní dozvěděl(a)? (možnost více odpovědí)

4. Je podle Vás množství informací o značce Klasa dostačující?

5. Ovlivňuje Vás při nákupu potravin značka Klasa?

6. Zakoupil(a) jste někdy potraviny označené logem Klasa?

7. Pokud ano, splnily tyto potraviny vaše očekávání?

8. Považujete produkty označené logem Klasa za více kvalitní oproti neoznačeným produktům?

9. Jaký význam přikládáte značce Klasa? (možnost více odpovědí)

10. Znáte značku Bio?

11. Pokud ano, odkud jste se o ní dozvěděl(a)? (možnost více odpovědí)

12. Je podle Vás množství informací o značce Bio dostačující?

13. Ovlivňuje Vás při nákupu potravin značka Bio?

14. Zakoupil(a) jste někdy potraviny označené logem Bio?

15. Pokud ano, splnily tyto potraviny vaše očekávání?

16. Považujete produkty označené logem Bio za více kvalitní oproti neoznačeným produktům?

17. Jaký význam přikládáte značce Bio? (možnost více odpovědí)

18. Kterou značku více preferujete?

19. Pohlaví

20. Věková kategorie

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal(a) jste se s pojmem značka kvality u potravinářských výrobků?

2. Znáte značku Klasa?

3. Pokud ano, odkud jste se o ní dozvěděl(a)? (možnost více odpovědí)

4. Je podle Vás množství informací o značce Klasa dostačující?

5. Ovlivňuje Vás při nákupu potravin značka Klasa?

6. Zakoupil(a) jste někdy potraviny označené logem Klasa?

7. Pokud ano, splnily tyto potraviny vaše očekávání?

8. Považujete produkty označené logem Klasa za více kvalitní oproti neoznačeným produktům?

9. Jaký význam přikládáte značce Klasa? (možnost více odpovědí)

10. Znáte značku Bio?

11. Pokud ano, odkud jste se o ní dozvěděl(a)? (možnost více odpovědí)

12. Je podle Vás množství informací o značce Bio dostačující?

13. Ovlivňuje Vás při nákupu potravin značka Bio?

14. Zakoupil(a) jste někdy potraviny označené logem Bio?

15. Pokud ano, splnily tyto potraviny vaše očekávání?

16. Považujete produkty označené logem Bio za více kvalitní oproti neoznačeným produktům?

17. Jaký význam přikládáte značce Bio? (možnost více odpovědí)

18. Kterou značku více preferujete?

19. Pohlaví

20. Věková kategorie

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Všetulová, J.Klasa + Bio (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://klasa-bio.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.