Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Klasická kniha versus e-kniha?

Klasická kniha versus e-kniha?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Netušilová
Šetření:02. 05. 2013 - 06. 05. 2013
Počet respondentů:244
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Budu ráda, když mi vyplníte dotazník na téma kniha versus e-kniha, a pomůžete mi tak zjistit, jak na tom je a co preferuje naše čtenářská obec. Dotazník je určen libovolné věkové skupině.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17069,67 %69,67 %  
muž7430,33 %30,33 %  

Graf

2. Věková skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let16366,8 %66,8 %  
15-20 let5723,36 %23,36 %  
30 a více let249,84 %9,84 %  

Graf

3. Jak často čtete knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [denněotázka č. 4, několikrát týdněotázka č. 4, párkrát do měsíceotázka č. 4, méně či vůbecotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát týdně7229,51 %29,51 %  
párkrát do měsíce7229,51 %29,51 %  
denně5823,77 %23,77 %  
méně či vůbec4217,21 %17,21 %  

Graf

4. Jakým způsobem se k vám knihy dostanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [koupíotázka č. 5, půjčenímotázka č. 5, jinak; jak:otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
půjčením9446,31 %38,52 %  
koupí7938,92 %32,38 %  
jinak; jak:3014,78 %12,3 %  

Graf

5. Znáte možnost e-book (e-knihy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, známotázka č. 6, ano, používám jiotázka č. 7, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, znám18073,77 %73,77 %  
ano, používám ji5321,72 %21,72 %  
ne114,51 %4,51 %  

Graf

6. Čtete raději:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [klasickou knihuotázka č. 10, e-knihu ve své čtečceotázka č. 7, on-line knihy na internetuotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klasickou knihu17591,15 %71,72 %  
e-knihu ve své čtečce94,69 %3,69 %  
on-line knihy na internetu84,17 %3,28 %  

Graf

7. Jaké čtecí zařízení vlastníte, používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [klasickou čtečku e-knihotázka č. 8, tablety a telefony s Androidotázka č. 8, iPad Appleotázka č. 8, počítač s Windows nebo Macotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klasickou čtečku e-knih4468,75 %18,03 %  
tablety a telefony s Android1218,75 %4,92 %  
počítač s Windows nebo Mac69,38 %2,46 %  
iPad Apple23,13 %0,82 %  

Graf

8. Znáte problematiku formátů e-knih?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5372,6 %21,72 %  
ne2027,4 %8,2 %  

Graf

9. Jak získáváte e-knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [koupí na internetuotázka č. 10, stažením "načerno" ze stránek jako je uložto.czotázka č. 10, jinak, jak:otázka č. 10, nijak, nepoužívám jeotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stažením "načerno" ze stránek jako je uložto.cz5171,83 %20,9 %  
jinak, jak:811,27 %3,28 %  
nijak, nepoužívám je68,45 %2,46 %  
koupí na internetu68,45 %2,46 %  

Graf

10. Myslíte si, že e-knihy nahradí klasickou knihu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, časem → konec dotazníku, ne, nikdy → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy17571,72 %71,72 %  
ano, časem6928,28 %28,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Věková skupina?

3. Jak často čtete knihy?

4. Jakým způsobem se k vám knihy dostanou?

5. Znáte možnost e-book (e-knihy)?

6. Čtete raději:

7. Jaké čtecí zařízení vlastníte, používáte?

8. Znáte problematiku formátů e-knih?

9. Jak získáváte e-knihy?

10. Myslíte si, že e-knihy nahradí klasickou knihu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Věková skupina?

3. Jak často čtete knihy?

4. Jakým způsobem se k vám knihy dostanou?

5. Znáte možnost e-book (e-knihy)?

6. Čtete raději:

7. Jaké čtecí zařízení vlastníte, používáte?

8. Znáte problematiku formátů e-knih?

9. Jak získáváte e-knihy?

10. Myslíte si, že e-knihy nahradí klasickou knihu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Netušilová, M.Klasická kniha versus e-kniha? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://klasicka-kniha-versus-e-knih.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.