Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > KLíčové kompetence u dětí předškolního věku

KLíčové kompetence u dětí předškolního věku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sylva Hirnerová
Šetření:17. 04. 2013 - 24. 04. 2013
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho pracujete ve školství ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20116,67 %16,67 %  
23116,67 %16,67 %  
2116,67 %16,67 %  
1116,67 %16,67 %  
14116,67 %16,67 %  
5116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:10.83
Minimum:1
Maximum:23
Variační rozpětí:22
Rozptyl:90.17
Směrodatná odchylka:9.5
Medián:9.5
Modus:20

Graf

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské zaměřené na předškolní pedagogiku350 %50 %  
Vysokoškolské zaměřené na předškolní pedagogiku116,67 %16,67 %  
jiné116,67 %16,67 %  
Vyšší odborné zaměřené na předškolní pedagogiku116,67 %16,67 %  

Graf

3. V jaké pozici pracujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitelka350 %50 %  
vedoucí učitelka233,33 %33,33 %  
jiné116,67 %16,67 %  

Graf

4. Mateřská škola, ve které pracujete se nachází

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město6100 %100 %  

Graf

5. Zúčastnila jste se odborného semináře zaměřeného na tvorbu ŠVP, TVP nebo plánování v MŠ ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %66,67 %  
ne233,33 %33,33 %  

Graf

6. Při plánování se zaměřujete na

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dílčí cíle466,67 %66,67 %  
Klíčové kompetence350 %50 %  
Konkretizované očekávané výstupy350 %50 %  
Dílčí výstupy233,33 %33,33 %  
Rámcové cíle116,67 %16,67 %  

Graf

7. Rozvíjí váš ŠVP/TVP klíčové kompetence ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně583,33 %83,33 %  
ano116,67 %16,67 %  

Graf

8. Je podle vás důležitý rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6100 %100 %  

Graf

9. Máte dostatek informací /podkladů/ o klíčových kompetencích, k rozvíjení u dětí předškolního věku ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano350 %50 %  
ano233,33 %33,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf

10. Daří se vám "rozbalování" klíčových kompetencí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano350 %50 %  
spíše ne233,33 %33,33 %  
nevím116,67 %16,67 %  

Graf

11. Kterou klíčovou kompetenci považujete za nejdůležitější

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kompetence k řešení problému466,67 %66,67 %  
Kompetence k učení466,67 %66,67 %  
Kompetence sociální a personální466,67 %66,67 %  
Kompetence komunikativní350 %50 %  
Kompetence činnostní a občanské233,33 %33,33 %  

Graf

12. Jaké změny by měla přinést revize RVP PV ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Netuším

nevím

nova metodika

rozbalené kompetence, evaluační formuláře

rozbalení klíčových kompetencí, evaluační formuláře

V

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (78,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hirnerová, S.KLíčové kompetence u dětí předškolního věku (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://klicove-kompetence-u-deti-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.