Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Klima třídy

Klima třídy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Bártlová
Šetření:22. 10. 2011 - 25. 10. 2011
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den všem,

prosím o vyplnění dotazníkového šetření, které je součástí projektu Cesta ke kvalitě vyhlášeného MŠMT a do kterého se naše škola zapojila. Dotazník je určen studentům SŠVDS. Jeho hlavní oblastí je Podpora školy žákům a podoblastí Klima školy. Cílem je zjistit skutečné klima ve vaší třídě. Dotazník použiji při své závěrečné prezentaci v tomto projektu a zavazuji se, že s výsledky šetření vás seznámím.

Všem, kteří dotazník vyplní, děkuji za spolupráci.

S přátelským pozdravem

K. Bártlová

Odpovědi respondentů

1. V naší třídě všechny spolužáky práce ve škole baví:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3068,18 %68,18 %  
ano1431,82 %31,82 %  

Graf

2. V naší třídě se spolužáci mezi sebou stále perou:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4090,91 %90,91 %  
ano49,09 %9,09 %  

Graf

3. V naší třídě studenti mezi sebou často soutěží, aby se dozvěděli, kdo je nejlepší:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2965,91 %65,91 %  
ano1534,09 %34,09 %  

Graf

4. V naší třídě je učení těžké, máme hodně práce:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3272,73 %72,73 %  
ne1227,27 %27,27 %  

Graf

5. V naší třídě je každý mým kamarádem:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2659,09 %59,09 %  
ano1840,91 %40,91 %  

Graf

6. Někteří spolužáci nejsou v naší třídě šťastní:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3272,73 %72,73 %  
ano715,91 %15,91 %  
ne511,36 %11,36 %  

Graf

7. Někteří spolužáci jsou v naší třídě lakomí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2250 %50 %  
ne2250 %50 %  

Graf

8. Mnoho studentů z naší třídy si přeje, aby jejich práce byla lepší než práce spolužáků:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3477,27 %77,27 %  
ne1022,73 %22,73 %  

Graf

9. Mnoho studentů z naší třídy dokáže udělat svou školní práci bez cizí pomoci:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2863,64 %63,64 %  
nevím1022,73 %22,73 %  
ne613,64 %13,64 %  

Graf

10. Někteří studenti v naší třídě nejsou mými kamarády:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2556,82 %56,82 %  
ne1636,36 %36,36 %  
nevím36,82 %6,82 %  

Graf

11. Studenti v naší třídě mají svou třídu rádi:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3579,55 %79,55 %  
ne920,45 %20,45 %  

Graf

12. Mnoho studentů v naší třídě dělá spolužákům naschvály:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2659,09 %59,09 %  
ano1840,91 %40,91 %  

Graf

13. Některým studentům v naší třídě je nepříjemné, když nemají tak dobré výsledky jako ti druzí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3170,45 %70,45 %  
ne1329,55 %29,55 %  

Graf

14. V naší třídě zvládají pracovat jen nadaní studenti:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4397,73 %97,73 %  
ano12,27 %2,27 %  

Graf

15. Všichni spolužáci v naší třídě jsou moji důvěrní přátelé:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4295,45 %95,45 %  
ano24,55 %4,55 %  

Graf

16. Některým spolužákům se v naší třídě nelíbí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2352,27 %52,27 %  
ne1227,27 %27,27 %  
ano920,45 %20,45 %  

Graf

17. Někteří spolužáci chtějí, aby bylo po jejich, aby se jim ostatní ve třídě přizpůsobovali:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3579,55 %79,55 %  
ne920,45 %20,45 %  

Graf

18. Někteří studenti v naší třídě se snaží udělat svou práci lépe než ostatní:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3988,64 %88,64 %  
ne511,36 %11,36 %  

Graf

19. Práce ve škole je namáhavá:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3477,27 %77,27 %  
ne1022,73 %22,73 %  

Graf

20. Všichni studenti v naší třídě se mezi sebou dobře snášejí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2863,64 %63,64 %  
ne1636,36 %36,36 %  

Graf

21. V naší třídě je legrace:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4193,18 %93,18 %  
ne36,82 %6,82 %  

Graf

22. Spolužáci v naší třídě se mezi sebou hodně hádají:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3579,55 %79,55 %  
ano920,45 %20,45 %  

Graf

23. Několik studentů v naší třídě chce být stále nejlepší:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3272,73 %72,73 %  
ne1227,27 %27,27 %  

Graf

24. Studenti v naší třídě vědí, jak se mají učit:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2147,73 %47,73 %  
nevím1534,09 %34,09 %  
ne818,18 %18,18 %  

Graf

25. Všichni v naší třídě jsme přátelé:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2352,27 %52,27 %  
ne2147,73 %47,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. V naší třídě je každý mým kamarádem:

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Někteří studenti v naší třídě nejsou mými kamarády:
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Někteří studenti v naší třídě nejsou mými kamarády:

10. Někteří studenti v naší třídě nejsou mými kamarády:

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. V naší třídě je každý mým kamarádem:

12. Mnoho studentů v naší třídě dělá spolužákům naschvály:

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Několik studentů v naší třídě chce být stále nejlepší:

25. Všichni v naší třídě jsme přátelé:

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Někteří studenti v naší třídě nejsou mými kamarády:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V naší třídě všechny spolužáky práce ve škole baví:

2. V naší třídě se spolužáci mezi sebou stále perou:

3. V naší třídě studenti mezi sebou často soutěží, aby se dozvěděli, kdo je nejlepší:

4. V naší třídě je učení těžké, máme hodně práce:

5. V naší třídě je každý mým kamarádem:

6. Někteří spolužáci nejsou v naší třídě šťastní:

7. Někteří spolužáci jsou v naší třídě lakomí:

8. Mnoho studentů z naší třídy si přeje, aby jejich práce byla lepší než práce spolužáků:

9. Mnoho studentů z naší třídy dokáže udělat svou školní práci bez cizí pomoci:

10. Někteří studenti v naší třídě nejsou mými kamarády:

11. Studenti v naší třídě mají svou třídu rádi:

12. Mnoho studentů v naší třídě dělá spolužákům naschvály:

13. Některým studentům v naší třídě je nepříjemné, když nemají tak dobré výsledky jako ti druzí:

14. V naší třídě zvládají pracovat jen nadaní studenti:

15. Všichni spolužáci v naší třídě jsou moji důvěrní přátelé:

16. Některým spolužákům se v naší třídě nelíbí:

17. Někteří spolužáci chtějí, aby bylo po jejich, aby se jim ostatní ve třídě přizpůsobovali:

18. Někteří studenti v naší třídě se snaží udělat svou práci lépe než ostatní:

19. Práce ve škole je namáhavá:

20. Všichni studenti v naší třídě se mezi sebou dobře snášejí:

21. V naší třídě je legrace:

22. Spolužáci v naší třídě se mezi sebou hodně hádají:

23. Několik studentů v naší třídě chce být stále nejlepší:

24. Studenti v naší třídě vědí, jak se mají učit:

25. Všichni v naší třídě jsme přátelé:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V naší třídě všechny spolužáky práce ve škole baví:

2. V naší třídě se spolužáci mezi sebou stále perou:

3. V naší třídě studenti mezi sebou často soutěží, aby se dozvěděli, kdo je nejlepší:

4. V naší třídě je učení těžké, máme hodně práce:

5. V naší třídě je každý mým kamarádem:

6. Někteří spolužáci nejsou v naší třídě šťastní:

7. Někteří spolužáci jsou v naší třídě lakomí:

8. Mnoho studentů z naší třídy si přeje, aby jejich práce byla lepší než práce spolužáků:

9. Mnoho studentů z naší třídy dokáže udělat svou školní práci bez cizí pomoci:

10. Někteří studenti v naší třídě nejsou mými kamarády:

11. Studenti v naší třídě mají svou třídu rádi:

12. Mnoho studentů v naší třídě dělá spolužákům naschvály:

13. Některým studentům v naší třídě je nepříjemné, když nemají tak dobré výsledky jako ti druzí:

14. V naší třídě zvládají pracovat jen nadaní studenti:

15. Všichni spolužáci v naší třídě jsou moji důvěrní přátelé:

16. Některým spolužákům se v naší třídě nelíbí:

17. Někteří spolužáci chtějí, aby bylo po jejich, aby se jim ostatní ve třídě přizpůsobovali:

18. Někteří studenti v naší třídě se snaží udělat svou práci lépe než ostatní:

19. Práce ve škole je namáhavá:

20. Všichni studenti v naší třídě se mezi sebou dobře snášejí:

21. V naší třídě je legrace:

22. Spolužáci v naší třídě se mezi sebou hodně hádají:

23. Několik studentů v naší třídě chce být stále nejlepší:

24. Studenti v naší třídě vědí, jak se mají učit:

25. Všichni v naší třídě jsme přátelé:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bártlová, T.Klima třídy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://klima-tridy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.