Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Klonování - pro/proti?!

Klonování - pro/proti?!

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Edita Kolářová
Šetření:18. 10. 2011 - 31. 10. 2011
Počet respondentů:346
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci předmětu Environmetalistika dnešní doby máme za úkol vypracovat projekt na téma: "Klonování - pro/proti?!" Chtěla bych tedy vědět názor širší veřejnosti na toto téma.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o tématiku klonování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Něco málo vím z načtené literatury. (popř. jiných zdrojů)15143,64 %43,64 %  
Jsem laik.13137,86 %37,86 %  
Toto téma mě nezajímá.4412,72 %12,72 %  
Jsem odborník.205,78 %5,78 %  

Graf

2. Odkud pramení Vaše vědomosti na toto téma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vím jen to, co říkají v médiích.16748,27 %48,27 %  
Z dokumentů, litertury, apod.11432,95 %32,95 %  
Studuji/studaval jsem tuto problematiku.6318,21 %18,21 %  
Nikdy jsem o tom neslyšel/a.20,58 %0,58 %  

Graf

3. Jaký je Váš názor na klonování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem pro, ale pouze na úrovni zvířat, či rostlin17951,73 %51,73 %  
Jsem pro.8725,14 %25,14 %  
Je to neetické a mělo by být úplně zakázáno.5616,18 %16,18 %  
Je mi to jedno.246,94 %6,94 %  

Graf

4. Ocenili byste nějakou osvětu na toto téma, např.: v rámci přednášek, seminářů, veřejných besed, apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, tématika mě zajímá a publikací a zdrojů je málo.16848,55 %48,55 %  
Ponechal/a bych to pouze jako přednášky na akademické půdě.10430,06 %30,06 %  
Je mi to vcelku jedno, vždy stejně bude nějaké pro a nějaké proti.6819,65 %19,65 %  
Toto téma by mělo být i nadále tabu, takže nejsem pro žádnou osvětu!61,73 %1,73 %  

Graf

5. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20+26576,59 %76,59 %  
25+3610,4 %10,4 %  
15+267,51 %7,51 %  
Více než 30 let195,49 %5,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Odkud pramení Vaše vědomosti na toto téma?

  • odpověď Studuji/studaval jsem tuto problematiku.:
    • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem odborník. na otázku 1. Zajímáte se o tématiku klonování?
  • odpověď Vím jen to, co říkají v médiích.:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto téma mě nezajímá. na otázku 1. Zajímáte se o tématiku klonování?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o tématiku klonování?

2. Odkud pramení Vaše vědomosti na toto téma?

3. Jaký je Váš názor na klonování?

4. Ocenili byste nějakou osvětu na toto téma, např.: v rámci přednášek, seminářů, veřejných besed, apod.?

5. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o tématiku klonování?

2. Odkud pramení Vaše vědomosti na toto téma?

3. Jaký je Váš názor na klonování?

4. Ocenili byste nějakou osvětu na toto téma, např.: v rámci přednášek, seminářů, veřejných besed, apod.?

5. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolářová, E.Klonování - pro/proti?! (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://klonovani-pro-proti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.