Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Klonování

Klonování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Lechnýřová
Šetření:23. 11. 2010 - 29. 11. 2010
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím,

máte před sebou dotazník, který je součástí mé seminární práce zabývající se problematikou lidského klonování. Mým cílem je zjistit, co si lidé o klonování myslí,

proč s tím souhlasí, nesouhlasí a podobně a dále z obdržených odpovědí vyvodit nějaké závěry.

Děkuji za Váš čas a ochotu mi s tímto pomoci.

Michaela

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5456,84 %56,84 %  
muž4143,16 %43,16 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 254345,26 %45,26 %  
26 - 352425,26 %25,26 %  
36 - 451111,58 %11,58 %  
46 - 5599,47 %9,47 %  
56 a více88,42 %8,42 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou5052,63 %52,63 %  
3031,58 %31,58 %  
SŠ bez maturity99,47 %9,47 %  
66,32 %6,32 %  

Graf

4. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6972,63 %72,63 %  
ano2627,37 %27,37 %  

Graf

5. Jak moc jste informovaný/á o lidském klonování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znám základy problematiky - pozitiva a negativa, význam kmenových buněk..6669,47 %69,47 %  
znám více faktů o této problematice - vím, co je to terapeutické a reprodukční klonování apod.1414,74 %14,74 %  
nemám žádné informace1414,74 %14,74 %  
jsem v tomto oboru profesionál11,05 %1,05 %  

Graf

6. Z jakého zdroje pocházejí Vaše informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize5456,84 %56,84 %  
noviny (denní tisk, časopisy..)5355,79 %55,79 %  
jiné3435,79 %35,79 %  
škola2728,42 %28,42 %  
odborné publikace1920 %20 %  
rádio1111,58 %11,58 %  
žádné informace nemám88,42 %8,42 %  

Graf

7. Souhlasíte s lidským klonováním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3536,84 %36,84 %  
ano3233,68 %33,68 %  
nevím2829,47 %29,47 %  

Graf

8. Pokud nesouhlasíte, jaký je Váš důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Do přírody už jsme jako lidstvo zasáhli natolik, že další "hraní si s ohněm" by bylo maximálně nezodpovědné. I tak nám to již příroda vrací....

Jaká je definice lidského klonování? (Dolly, jednotlivé tkáně atd.?)

je to proti přírodě

Je to proti přírodě, souhlasila bych jen s nějakou variantou k lékařským účelům

je to proti přirozenosti a přírodě

Je to proti přirozenosti.

Je to v rozporu s mou vírou.Jsem katolik. Bojím se důsledků možného zneužití. Je to neetické.

Jedinečnost každého člověka je součástí mnohotvárnosti přírody. Je to stejné, jako kdybychom nosili stejné šaty, byli obklopeni stejnou faunou nebo flórou. Myslím, že to nikdo z nás nechce. Mohou samozdřejmě existovat výjimky. Momentálně mne napadá úmrtí mladého člověka v rodině, kdy uvedené má výrazný dopad na její další fungování. Jinak s klonováním souvisejí nejen otázky lékařské a společenské etiky, společenské normy, právní normy a s tím spojené právní vztahy, ale celá další řada otázek, které zatím nikdo, ve vztahu k lidskému klonu, neřešil.

Jelikož je vše zneužitelné, tak si myslím že zneužití této formy vývoje(reprodukce) může vést k nemorálnímu postoji k životu. Slovo výjemečný se změní na sériový. Taktéž vidím možnost zneužití v obchodní sféře zdravotnictví.

každý člověk se svým způsobem jedinečný a klonování by tento aspekt mohlo narušovat, genetika se do jisté míry stará o to, že vlastnosti se přenáší tzv. "z otce na syna", míchání povah a fyziologických vlastností zajišťuje tvorbu jedinečných bytostí, a proto je dle mého názoru snaha o naklonování člověka protipřírodě

myslím si, že to že každý člověk je originál není jen tak a je to správné, proto bych nerada viděla, jak se zasahuje vědou do přírozených způsobů vzniku člověka

Myslím, že, ačkoliv mohou na začátku být viděna positiva, nikdo neví jak se to později zvrtne, je to tak nějak proti řádu přírody a to je vždy nebezpečné.

Ne, pokud nebude nějakým zákonným způsobem zajištěno, aby nemohlo být klonování zneužito. A hlavně je to prostě neprirozené.

Nejsem dostatečně informován

nelíbí se mi ten nápad, že po světě pochoduje někdo téměř stejný jako já, se stejnou genetickou informací

není snad nutné

Není to morální. Je to proti přírodě, tak jako udržování dětí, které se předčastně narodili v pátém měsíci.

není to přirozené

nevidím důvod proč. přijde mi to zvrhlé, neuctivé vůči budoucímu tvoru, kterého někdo stvoří podle své vůle. myslím, že v dnešní době jsou jiné, palčivější otázky, kterými by se měla věda a lidstvo jako celek zabývat.

Nevidím v tom žádný přínos pro společnost

Pokud jde o klonování lidských orgánů určitě by to nemocným mohlo pomoci, ale větší obavu mám ze zneužití proto nesouhlasím.( všechno má své klady a zápory)

prostě - každý člověk je originál, nelze ho udělat dvakrát, třikrát, ....

Riziko zneužití

už jednou jsme

výhody vidím v možnosti léčení

Zatím je lidstvo v začátcích vědeckého zkoumání. Klonování - zejména využití kmenových či zárodečných buněk může vést k významným pokrokům v léčbě. A priori nelze tuto metodu zatracovat - zejména nikoli tehdy, jestliže pohnutky jsou náboženské. Je třeba tuto problematiku zkoumat a teprve až budou známy všechny aspekty jejího využití, rozhodnout se znalostí věci.

9. Pokud souhlasíte, jaká pozitiva vidíte v lidském klonování?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Až na výjimku, kterou jsem výše popsal, nevidím žádná pozitiva.

je to jedna z možností pro zlepšení života, léčbu některých nemocí, ...

je to šance na další pokrok v lékařství

lecba nemoci

Lékařské výzkumy = záchrana lidských orgánů.

Lidské klonování představuje obrovský terapeutický potenciál, proto je naší morální povinností ho rozvíjet. Zygotu o velikosti několika málo buněk nelze v žádném případě srovnávat s lidskou bytostí, a je morálně nepřijatelné, aby kvůli jakýmsi "právům" této věci trpěli již "hotoví" lidé nebo byla výrazně snížena kvalita jejich života. Co bude další? Ochrana tasemnic? Vždyť tasemnice je tvor na mnohem vyšší úrovni, než embrya, ze kterých se kmenové buňky získávají. Kmenové buňky z pupečníku jsou jistě zajímavé, ale nevidím důvod, proč se vůbec snažit hledat alternativu k buňkám z embryí.

Možnost pěstování orgánů z kmenových buněk.

Náhrada opotřebených orgánů nebo zasažených nemocí či úrazem. Vědecký výzkum a vývoj atd.

Nesouhlasím konkrétně s klonováním lidí, souhlasím s klonováním tělesných orgánů, kde je možné pro pacienta vytvořit např. nové srdce, čí játra doslova "z jeho valstní krve". V tomto vidím budoucnost,

Nesouhlasím, přesto vidím pozitiva v možné léčbě různých druhů onemocnění a prodloužení lidského života.

nevýhody-stvoření jedince jinou než přirozenou cestou. Je to nepřirozené a neví se, kam to mlže zajít a jaké budou případné problémy v budoucnosti (neznalost této oblasti v současne době)

Obranyschopnost organismu resp. limfocyty by na klonované buňky nereagovaly jako na cizí těleso v organuzmu.

Otázka ano x ne je nepřesná. Je totiž nutné přesněji definovat proč. Jsou situace kdy to je přínos, ale všeobecně bez podrobnějšího zvážení to je absolutně nerozumné.

Podle mne největší přínos je v oblasti pomoci nemocným pacientům s těžkými chorobami, prodloužení jejich života případně úplné vyléčení, v reprodukčních schopnostech a dalších oblastech. Věda jde neustále dopředu a tento výzkum je velice důležitý pro další objevy nejenom v oblastech medicíny

Pokrok ve zdravotnictví

Pokud ANOI, tak pouze k lékařským účelům....aby to někoho zachránilo na zdraví apod....

Posud vědy o velký kus vpřed

Schvaluji pouze v případě, že je to nutné k záchraně stávajicího jedince

Snad využití lékařké praxi

Souhlasil bych s terapeutickým klonováním, kde vidím přínos při léčbě široké škály chorob např. diabetici - buňky slinivky, Parkinsonova choroba - nervové buňky, léčba neplodnosti atd. , ale reprodukční klonování - nesouhlasím s ,,výrobou,, člověka - jedince bez ohledu na to, že by to mohlo pomoci skupině lidí jako jsou homosexuální páry a neplodné páry - tento typ klonování je velká moc do rukou člověka.

Souhlasím,ale v jiném smyslu, než si mnozí laikové myslí. Je zde totiž veliká možnost uměle vytvářet skupiny buněk či celé orgány se stejnou genetickou výbavou - tedy naprosto a bezvýhradně přijatelné tělem nemocného pro účely trtansplantací či náhrad orgánů. Uvedu příklady: maligní leukémie - náhrada vlastní kostní dřeně /kdyby to mohl mít ministr LUX ,tak nezemřel/. Současná léčba je velmi málo úspěšná. Tato by byla úspěšná téměř ve 100%. Dále náhrada ledvin/pacienti na umělé ledvině by už po transplantaci nemuseli brát imunopresiva,či slinivky břišní - Langerh.buněk - pacienti s diabetem by už si vůbec nemuseli píchat inzulín, náhrada degenerované oční sítnice /žádná slepota/, náhrada buněk přerušené míchy po úrazech - žádní lidé na vozíku, atd.atd. Kdo si tohle všechno uvědomí, tak nikdy a za žádných okolností nemůže být proti klonování. Potíž je v tom, že většina populace jsou laici, kteří mluví do toho, do čeho by mluvit neměli, neboť tomu prostě nerozumí. Je to, jako kdyby se vyjadřoval zedník o tom, jaké je potřeba napětí na elektrodách cyklotronu pro vznik pozitronů o určité energii. Zajisté chápete ten nesmysl. A bohužel díky demokracii je toto u nás možné. Samozřejmě žádný soudný lékař klonování nechápe tak jako většina laiků - že by si někdo vytvářel své kopie - jistěže to je naprostý nesmysl a produkt kapitalistické nabubřelosti, kde někteří majetní už neví co by roupama dělali - tak si nechávají klonovat své mazlíčky - kočky,psy apod. Zamozřejmě že je to blbost a produkt zhýralosti. Co má však smysl je klonováním zachránit divoce žijící zvířata, které jsme díky své roztažnosti téměř vyhubili. Tak zde to smysl má. Takže shrnuto: klonování je velmi dobrá věc pro medicínu a zachranu ohrožených druhů zvířat. Na nic jiného !!! MUDr. Ivo Beránek, Lanškroun.

Teprve po důkladném prozkoumání možností, které tato metoda přináší, je možno rozhodovat. Zatím ani erudovaní vědci nemají jasno o tom, k čemu může genetické inženýrství dospět. Ale již začátky ukazují, že přínos pro léčení dnes smrtelných, či obtížně a draze léčitelných chorob může být veliký. Tedy pokračovat v základním výzkumu - o aplikovaném rozhodnout až na základě takto získaných výsledků.

věda se nedá zastavit

využití v zemedělství a v lékařství pomocí kmenových buněk, lidstvo se dožívá stále vyššího věku a tohle by mohlo pomoci

Vývoj poznání nelze zastavit. Ovšem zodpovědnost vědců je v tomto případě vysoká. Nejdříve to poznali fyzikové a chemici (Einstein, Oppenhaimer, Nobel a mnoho dalších). Vzpomeňme na literární zpracování těchto témat - K.Čapek, Fr.Durrenmatt. Říká se dokonce, že někteří z nich svoje objevy raději zničili, než bay je poskytli lidstvu ke zneužití. Klonování může lidem pomoci například při léčbě zdánlivě nevyléčiteůlných nemocí ... Ale, co když někoho posedne myšlenka hrát si na Stvořitele? Přesto by pozitiva mohla převažovat a proto bych se proti principu jako takovému nestavěl.

Významný příspěvek ke zdravotnictví a lékařské péči, možnost dozvědět se nové věci o lidském těle.

Zdravější lidé (vymýcení dědičných chorob), problémy s porodností

že nemocný může být zdraví či u zvířat,vychytat vše co nejde změnit

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Z jakého zdroje pocházejí Vaše informace?

  • odpověď noviny (denní tisk, časopisy..):
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rádio na otázku 6. Z jakého zdroje pocházejí Vaše informace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste věřící?

5. Jak moc jste informovaný/á o lidském klonování?

6. Z jakého zdroje pocházejí Vaše informace?

7. Souhlasíte s lidským klonováním?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste věřící?

5. Jak moc jste informovaný/á o lidském klonování?

6. Z jakého zdroje pocházejí Vaše informace?

7. Souhlasíte s lidským klonováním?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lechnýřová, M.Klonování (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://klonovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.