Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Knihkupec v dnešní společnosti

Knihkupec v dnešní společnosti

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Blechová
Šetření:06. 01. 2013 - 13. 01. 2013
Počet respondentů:160
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník slouží k mé maturitní práci, tudíž čím víc respondentů, tím líp. Určený je pro všechny, kdo nakupují knihy v kamenných knihkupectvích (na tom je založený). 

Odpovědi respondentů

1. Vnímáte, kdo vás v knihkupectví obsluhuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) je to vcelku jedno, hlavně, když mi poradí9056,25 %56,25 %  
d) je mi to úplně jedno3320,63 %20,63 %  
a) ano, mám dokonce oblíbeného knihkupce2415 %15 %  
b) ano, mám radši, když je to starší paní/pán se zkušenostmi v oboru138,13 %8,13 %  

Graf

2. Záleží vám na vzhledu knihkupce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) je mi to zcela jedno9056,25 %56,25 %  
b) záleží, ale není to nejpodstatnější6339,38 %39,38 %  
a) ano, záleží mi na tom hodně74,38 %4,38 %  

Graf

3. Je podle vás důležitá pro knihkupce trpělivost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano, velmi9156,88 %56,88 %  
b) ano, ale je to často těžké6741,88 %41,88 %  
c) ne, nesmí si nechat nic líbit21,25 %1,25 %  

Graf

4. Jak je podle vás důležité, aby se knihkupec orientoval v knižním trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) měl by vědět téměř vše o trhu, ve kterém působí9458,75 %58,75 %  
b) měl by mít alespoň základní orientaci v oboru6339,38 %39,38 %  
c) nemusí nic vědět, vše si najde v prodejně na počítači31,88 %1,88 %  

Graf

5. Vyhovuje vám, když knihkupec využívá při své práci počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) vyhovuje, ale základní informace by měli vědět z hlavy8553,13 %53,13 %  
a) vyhovuje, informace jsou přesnější6943,13 %43,13 %  
a) nevyhovuje, je to zdlouhavé63,75 %3,75 %  

Graf

6. Vnímáte, zda vás knihkupec pozdraví jako první?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) pokud se to stane, je to pro mne příjemné, ale když ne, je mi to jedno9358,13 %58,13 %  
c) vůbec mi na tom nezáleží3622,5 %22,5 %  
a) ano, dost mi na tom záleží a je to příjemné3119,38 %19,38 %  

Graf

7. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) žena10163,13 %63,13 %  
a) muž5936,88 %36,88 %  

Graf

8. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) 18-4013282,5 %82,5 %  
b) 40-552415 %15 %  
c) 55-42,5 %2,5 %  

Graf

9. Uveďte prosím profesní zaměření (př. účetní, prodavač/ka):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3521,88 %21,88 %  
studentka116,88 %6,88 %  
prodavačka42,5 %2,5 %  
IT31,88 %1,88 %  
mateřská dovolená31,88 %1,88 %  
marketér21,25 %1,25 %  
učitelka21,25 %1,25 %  
podnikatel21,25 %1,25 %  
vědecký pracovník21,25 %1,25 %  
účetní21,25 %1,25 %  
ostatní odpovědi designer
student VŠ
porodní asistentka
nezaměstnaný
státní zaměstnanec
pedagog
zdravotní sestra
studentka knihovnictví
manažer
učitel na vš
Manazer
freelancer
Strojírenství
grafik, webdesignér
marketing
student knihovnictví
hlídač
konzultant
Studentka VŠ
makler
sociální pracovník
ekonom
finance
administrativa
překladatelka
Vysokoškolský student
student,operátor konfekce
Vedec
student, podnikatel
knihkupec...
pracující student (, obsluha v restauraci, student marketingu)
testovani software
střední management
oční optik
psycholog/psychoterapeut
prodavač v papírnictví
učitel
ekonomická zástupkyně školy
Dělnice
Programator/analytik
knihovník
Grafik, Fotograf
bankovnictví
žákyně
neškatulkovač
IT technik
studentka ekonomie
administrativní pracovník
referent
zahradnice
chemik
manager
historik
informatik
navrhar
finananční poradenství-OSVČ
studentka (speciální pedagogika)
antikvář
lékař
stavař
servírka
pečovatelka
Překladatelka a tlumočnice
podnikatelka
fakturantka
studentka, vědecký pracovník
študent
prodavač
záchranár
nezaměstnaná
asistentka dietologa
asistentka
demograf
ekonomka
administrativní podpora obchodu
chemik, učitel
archivář
laborant
Elektromechanik
administrativní pracovnice
spisovatelka
student/prodejní asistentka
Projektak
bankéř
Důchodce
Studentka sociálních studií
9458,75 %58,75 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Pohlaví:

  • odpověď b) žena:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi studentka na otázku 9. Uveďte prosím profesní zaměření (př. účetní, prodavač/ka):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vnímáte, kdo vás v knihkupectví obsluhuje?

2. Záleží vám na vzhledu knihkupce?

3. Je podle vás důležitá pro knihkupce trpělivost?

4. Jak je podle vás důležité, aby se knihkupec orientoval v knižním trhu?

5. Vyhovuje vám, když knihkupec využívá při své práci počítač?

6. Vnímáte, zda vás knihkupec pozdraví jako první?

7. Pohlaví:

8. Věk:

9. Uveďte prosím profesní zaměření (př. účetní, prodavač/ka):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vnímáte, kdo vás v knihkupectví obsluhuje?

2. Záleží vám na vzhledu knihkupce?

3. Je podle vás důležitá pro knihkupce trpělivost?

4. Jak je podle vás důležité, aby se knihkupec orientoval v knižním trhu?

5. Vyhovuje vám, když knihkupec využívá při své práci počítač?

6. Vnímáte, zda vás knihkupec pozdraví jako první?

7. Pohlaví:

8. Věk:

9. Uveďte prosím profesní zaměření (př. účetní, prodavač/ka):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blechová, T.Knihkupec v dnešní společnosti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://knihkupec-v-dnesni-spolecnos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.