Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Knihovny na Facebooku

Knihovny na Facebooku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Bjačková
Šetření:25. 12. 2010 - 05. 01. 2011
Počet respondentů:145
Počet otázek (max/průměr):8 / 5.4
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tímto dotazníkem bychom rádi zjistili, jak lidé vnímají knihovny na sociální síti Facebook a zda informace o knihovnách zveřejněné na Facebooku mají pro čtenáře určitý přínos.

Odpovědi respondentů

1. Jste fanouškem stránky či skupiny nějaké knihovny na Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8961,38 %61,38 %  
ne5638,62 %38,62 %  

Graf

2. Sledujete novinky zveřejňované knihovnou na Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8089,89 %55,17 %  
ne910,11 %6,21 %  

Graf

3. Byla pro Vás někdy uveřejněná informace inspirací pro návštěvu knihovny, jejích akcí, vypůjčení knih aj. ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5568,75 %37,93 %  
ne2531,25 %17,24 %  

Graf

4. Jaké změny by byly zapotřebí, aby pro Vás byla knihovna na Facebooku přitažlivější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více důležitých/ zajímavých informací1456 %9,66 %  
připomínání akcí1352 %8,97 %  
přímé odkazy na stránky knihoven416 %2,76 %  
tenhle dotazník ti nebude k ničemu.. 14 %0,69 %  
knihy si nepůjčuji, raději kupuji, takže asi žádné14 %0,69 %  

Graf

5. Z jakého důvodu nesledujete novinky knihovny zveřejňované na Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příspěvky knihovny se mi v množství dalších příspěvků na zdi ztrácí666,67 %4,14 %  
novinky nejsou zajímavé222,22 %1,38 %  
Nenavštěvuji Facebook často.111,11 %0,69 %  
příliš mnoho zahlcujících informací111,11 %0,69 %  

Graf

6. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11075,86 %75,86 %  
muž3524,14 %24,14 %  

Graf

7. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 299565,52 %65,52 %  
30 - 592416,55 %16,55 %  
15 - 192315,86 %15,86 %  
méně než 1532,07 %2,07 %  

Graf

8. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední7350,34 %50,34 %  
vysokoškolské/ vyšší odborné5537,93 %37,93 %  
základní1711,72 %11,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste fanouškem stránky či skupiny nějaké knihovny na Facebooku?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Sledujete novinky zveřejňované knihovnou na Facebooku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Byla pro Vás někdy uveřejněná informace inspirací pro návštěvu knihovny, jejích akcí, vypůjčení knih aj. ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Byla pro Vás někdy uveřejněná informace inspirací pro návštěvu knihovny, jejích akcí, vypůjčení knih aj. ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi připomínání akcí na otázku 4. Jaké změny by byly zapotřebí, aby pro Vás byla knihovna na Facebooku přitažlivější?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi více důležitých/ zajímavých informací na otázku 4. Jaké změny by byly zapotřebí, aby pro Vás byla knihovna na Facebooku přitažlivější?

2. Sledujete novinky zveřejňované knihovnou na Facebooku?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Byla pro Vás někdy uveřejněná informace inspirací pro návštěvu knihovny, jejích akcí, vypůjčení knih aj. ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Byla pro Vás někdy uveřejněná informace inspirací pro návštěvu knihovny, jejích akcí, vypůjčení knih aj. ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi připomínání akcí na otázku 4. Jaké změny by byly zapotřebí, aby pro Vás byla knihovna na Facebooku přitažlivější?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi více důležitých/ zajímavých informací na otázku 4. Jaké změny by byly zapotřebí, aby pro Vás byla knihovna na Facebooku přitažlivější?

3. Byla pro Vás někdy uveřejněná informace inspirací pro návštěvu knihovny, jejích akcí, vypůjčení knih aj. ?

 • odpověď ne:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi připomínání akcí na otázku 4. Jaké změny by byly zapotřebí, aby pro Vás byla knihovna na Facebooku přitažlivější?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi více důležitých/ zajímavých informací na otázku 4. Jaké změny by byly zapotřebí, aby pro Vás byla knihovna na Facebooku přitažlivější?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste fanouškem stránky či skupiny nějaké knihovny na Facebooku?

2. Sledujete novinky zveřejňované knihovnou na Facebooku?

3. Byla pro Vás někdy uveřejněná informace inspirací pro návštěvu knihovny, jejích akcí, vypůjčení knih aj. ?

4. Jaké změny by byly zapotřebí, aby pro Vás byla knihovna na Facebooku přitažlivější?

6. Pohlaví

7. Věk

8. Dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste fanouškem stránky či skupiny nějaké knihovny na Facebooku?

2. Sledujete novinky zveřejňované knihovnou na Facebooku?

3. Byla pro Vás někdy uveřejněná informace inspirací pro návštěvu knihovny, jejích akcí, vypůjčení knih aj. ?

4. Jaké změny by byly zapotřebí, aby pro Vás byla knihovna na Facebooku přitažlivější?

6. Pohlaví

7. Věk

8. Dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bjačková, B.Knihovny na Facebooku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://knihovny-na-facebook.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.