Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Knihy a preference ich nebo er - formy při čtení

Knihy a preference ich nebo er - formy při čtení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Šafránková
Šetření:11. 01. 2015 - 18. 01. 2015
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

budu moc ráda, pokud vyplníte tento dotazník týkající se forem v psaném projevu a knih obecně. Informace sháním z důvodu středoškolské práce zabývající se tímto tématem. Předem děkuji za váš čas ;)

Eliška Šafránková

Odpovědi respondentů

1. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8679,63 %79,63 %  
Muž2220,37 %20,37 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 256661,11 %61,11 %  
30 - 502321,3 %21,3 %  
26 - 301614,81 %14,81 %  
Méně než 1521,85 %1,85 %  
51 a více10,93 %0,93 %  

Graf

3. Jak často čtete knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednu za týden3633,33 %33,33 %  
Přibližně dvě měsíčně3431,48 %31,48 %  
Alespoň jednu za dva měsíce2119,44 %19,44 %  
Několik za rok1211,11 %11,11 %  
Nečtu prakticky vůbec54,63 %4,63 %  

Graf

4. Jaký žánr nejčastěji čtete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fantasy4743,52 %43,52 %  
Dobrodružná3835,19 %35,19 %  
Detektivní3734,26 %34,26 %  
Jiná3734,26 %34,26 %  
Romantická3633,33 %33,33 %  
Sci-fi3633,33 %33,33 %  
Historická2825,93 %25,93 %  
Literatura faktu1816,67 %16,67 %  
Hororová1715,74 %15,74 %  
Poezie98,33 %8,33 %  
Životopisná87,41 %7,41 %  
Divadelní76,48 %6,48 %  

Graf

5. Preferujete ich nebo er formu při své četbě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obě stejně, záleží na obsahu knihy7266,67 %66,67 %  
Ich forma1816,67 %16,67 %  
Er forma1412,96 %12,96 %  
Kombinace obou43,7 %3,7 %  

Graf

6. Odradí vás, pokud je kniha psána formou, jež nepreferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, záleží mi více na obsahu10395,37 %95,37 %  
Ano, na ich/er formu si potrpím43,7 %3,7 %  
nemám preferovanou formu10,93 %0,93 %  

Graf

7. Jaká jsou pozitiva a negativa ich formy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

+ lépe chápu danou postavu - nevím celé souvislosti, jen věci z pohledu dané osoby

+ lepší vtáhnutí do děja, vtělení se do hlavní postavy (vyprávěča angažovaného v textu) - v případe nesympatické postavy je to nechcený element

+ v nekterych pripadech se dokazu ztotoznit s "hrdinokou/nou" - neumoznuje mi odpoutat se od jedne osoby a videt pribeh jinymi ocima.

+ víc se vcítím do obsahu - nevím

+Vice se vlozim do deje

Důkladnější zaměření na prožívání konkrétní postavy, její psychologie. To ale může být omezující, protože se dozvíme pouze to, co má možnost vědět daná postava.

Ich forma je bližší, človek se lépe vcítí do postavy.

ich mechte - jen si ho tam nechte

Ich-forma je těžší - pro autora (zvláště pokud střídá postavy, měla by každá mít "svůj" pohled, postava není vševědoucí, je osobně zainteresovaná - "zkresluje realitu", nejsložitější jsou v tomhle fiktivní historické novely, když autor nezvládá reálie), výhodou je pak dojem "autenticity". i pro čtenáře - nevhodné nářečí (knihy psané v obecné češtině se podle mě nadají číst, ale to může být i u er-formy), s vypravěčem se nedokážeme ztotožnit, působí nedůvěryhodně, chybí nám hlubší psychologie a příběhy vedlejších postav, hůř se vyznáme ve fungování světa, je-li fiktivní (postava, která něco denně používá nemá potřebu popisovat, co to je)

Jednoduche vciteni se do postavy

jednostranný pohled na příběh (,,vidíme" jen to, co pisatel), i když v některých příbězích právě tohle může být výhoda (detektivky)

lépe se vcítím

Líp se vžiju do děje

můžu se více vžít

negativa - vypravěč není vševědoucí, z nových věcí se dozvídáme jen to, co se dozví hlavní hrdina, nebo co mu kdo poví pozitiva - sleduji dění očima hlavního hrdiny a občas si všimnu něčeho, co jemu unikne; v ich-formě jsou lépe vykresleny myšlenkové pochody hlavního hrdiny

Neřeším

nevím

nevím

nikdy jsem nad tím nepřemýšlel

osobní, nudné

pozitiva: prožívání příběhu s hlavním hrdinou, často autobiografické prvky (porovnání autora s hlavním hrdinou) negativa: nemůžeme vnímat příběh z pohledu ostatních postav

Pozitivem je lepší prostor pro vyjádření nálady, pocitů, vnitřních myšlenek atd. Negativem je, pokud si čtenář a hrdina "nesednou".

pozitivní je, že mě to více vtáhne do děje negativní je, že hrdina někdy není úplně pozitivní, takže je těžké se s ní/ním ztotožnit

pozitivní může být bezprostřednost, negativním obtížné vedení více dějových linií

Příběh je psaný jen z jednoho úhlu pohledu, takže i názory protagonisty jsou zaujaté.

Různá

Umožňuje lépe popisovat vnitřní duševní pochody mluvčího. Je obtížné psát o věcech, které mluvčí (jeste) nemůže znát. Vyvolává falešný dojem ztotozneni mluvčího s autorem.

8. Jaká jsou pozitiva a negativa er formy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

+ dáva větší prostor pro oblibu klidně i vedlejší postavy + dělá větší nadhled nad situací, tak jak by to samotná postava neviděla, neslyšela,... - některým lidem to uberá šanci "přežít jiný život" - nestotožnění se s hlavním hrdinou

+ mám lepší přehled o celkovém dění - nevím pocity a myšlenky chování postav

+ pohled z třetí osoby - nevím

+ vetsi nadhled - chybi mi popis pocitu daneho cloveka.

+muzu sledovat dej a predstavivat si ho z nadhledem -nevziju se tolik do deje

er - prdel

er forma je přirozenou formou vyprávění, negativa neznám

Ich forma jasně dominuje, pokud jde o autorskou výpověď - memoáry, poezie (zvláště lyrická). Pokusy o vzpomínky v er-formě jsou většinou "autorská onanie". Jinak je er-forma přístupnější širokým možnostem, může být "popisně objektivní" i "z hlediska postav". Nenutí nás tolik přistoupit na autorovu hru a zachováváme si nadhled. Je více "objektivní". Umožňuje lepší propracování světa, větší popisnost. Ale i knihy v er-formě lze psát "dobově". Lze více kombinovat, ale hůř se "utajují stopy". Těžko můžeme vynechat obraz nad krbem z popisu místnosti jen proto, že si ho detektiv nevšiml (i když jednou to dobře opsala Sayersová).

jsem pozorovatel

Knihy v er formě bývají většinou až moc popisné a vše přehnaně líčí.

nadhled

Nejsme omezeni pohledem postavy, není nám "vnucován", máme možnost širšího pohledu na dění.

Neorientuji se v textu

neosobní, lepší

Neřeším

nevím

nevím

nikdy jsem nad tím nepřemýšlel

Občas se mi stává, že se ztrácím v textu, protože nevím, kdo co řekl. Připadám si spíše jako pozorovatel než součástí příběhu.

objektivita

pozitiva - nadhled a možnost lépe sledovat děj, lépe si situaci představuji negativa - nic mě nenapadá ;)

pozitiva - pokud je vypravěč vševědoucí, víc do děje vidíme, snáze si skládáme jeho mozaiku; er-forma vytváří určitý odstup od hrdinů, můžeme je pak hodnotit objektivněji negativa - může být obtížnější proniknout do myšlení hrdinů (pokud to vypravěč nevysvětluje)

pozitiva: máme nezaujatý postoj vůči všem osobám příběhu, nejsme ovlivněni jednou osobou

Pozitivní je větší prostor pro popis ostatních aktérů, situace a problému z více úhlů. Negativem může být velké množství důležitých postav, spletitý děj.

Různá

více pohledů, popis souběžných dějů, lépe se mi to čte, více si představím i hlavního hrdinu

Více verze.

9. Kupujete či si půjčujete knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám preferenci, záleží na situaci5450 %50 %  
Kupuji si jen "ověřené" tituly1614,81 %14,81 %  
Zásadně kupuji1412,96 %12,96 %  
Zásadně si je půjčuji1110,19 %10,19 %  
kupuju jen knihy, které toužím číst opakovaně, zbytek půjčuji10,93 %0,93 %  
kupuji a dostávám darem spíš "ověřené" tituly, půjčuji si ty, u kterých nemám jistotu, že budou dobré10,93 %0,93 %  
dostávám darem ověřené tituly, tudíž v největší míře využívám knihovny10,93 %0,93 %  
Kupuji si slovníky, průvodce, encyklopedie. Ostatní si spíše půjčuji.10,93 %0,93 %  
spíče půjčuji10,93 %0,93 %  
kupuji i půjčuji z knihovny - je to tak půl na půl10,93 %0,93 %  
stahují přes internet10,93 %0,93 %  
stahuju10,93 %0,93 %  
Spíše si kupuji. Pujcuji si obvykle jen po nabídce majitele. 10,93 %0,93 %  
Knihy zásadně dostávám darem10,93 %0,93 %  
Pravidelně si kupuji i půjčuji, jsem také ráda obdarována :-)10,93 %0,93 %  
buď je dostanu, koupím a nebo pujcim 10,93 %0,93 %  
Kupuji a dostávám darem10,93 %0,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž/žena?

2. Váš věk?

3. Jak často čtete knihy?

4. Jaký žánr nejčastěji čtete?

5. Preferujete ich nebo er formu při své četbě?

6. Odradí vás, pokud je kniha psána formou, jež nepreferujete?

9. Kupujete či si půjčujete knihy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž/žena?

2. Váš věk?

3. Jak často čtete knihy?

4. Jaký žánr nejčastěji čtete?

5. Preferujete ich nebo er formu při své četbě?

6. Odradí vás, pokud je kniha psána formou, jež nepreferujete?

9. Kupujete či si půjčujete knihy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šafránková, E.Knihy a preference ich nebo er - formy při čtení (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://knihy-a-preference-ich-nebo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.