Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Knihy publikované na internetu

Knihy publikované na internetu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Nováková
Šetření:15. 12. 2009 - 24. 12. 2009
Počet respondentů:197
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj...

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Hledám a sháním další materiály k mé maturitní práci a jedním z nich je i dotazník... :)

Odpovědi respondentů

1. Kolik přečteš knih za měsíc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
110754,31 %54,31 %  
24422,34 %22,34 %  
32211,17 %11,17 %  
4115,58 %5,58 %  
552,54 %2,54 %  
652,54 %2,54 %  
1021,02 %1,02 %  
810,51 %0,51 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.77
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.07
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:1
Modus:1

Graf

2. Slyšel/a si o knihách na internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16181,73 %81,73 %  
ne2311,68 %11,68 %  
nevím136,6 %6,6 %  

Graf

3. Čteš knihy na internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16081,22 %81,22 %  
ano3718,78 %18,78 %  

Graf

4. Četl/a bys povinnou četbu na internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8945,18 %45,18 %  
nevím5527,92 %27,92 %  
ano5326,9 %26,9 %  

Graf

5. Pokud knihu nemůžeš sehnat v knihovně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zamluvím si ji a počkám10653,81 %53,81 %  
Přečtu si ji na internetu5326,9 %26,9 %  
Koupím si ji3819,29 %19,29 %  

Graf

6. Znáš e-book?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9849,75 %49,75 %  
ano8342,13 %42,13 %  
nevím168,12 %8,12 %  

Graf

7. Vyhledáváš knihy na Googlu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10754,31 %54,31 %  
ano9045,69 %45,69 %  

Graf

8. Jakou knihu bys přečetl/a na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krátkou8442,64 %42,64 %  
Kterou nenajdu v knihovně4824,37 %24,37 %  
Jiné3417,26 %17,26 %  
Kteroukoliv3115,74 %15,74 %  

Graf

9. Kolik je Ti let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2511859,9 %59,9 %  
15-185929,95 %29,95 %  
26-35115,58 %5,58 %  
35 a více63,05 %3,05 %  
12-1421,02 %1,02 %  
0- 1210,51 %0,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik přečteš knih za měsíc?

2. Slyšel/a si o knihách na internetu?

3. Čteš knihy na internetu?

4. Četl/a bys povinnou četbu na internetu?

5. Pokud knihu nemůžeš sehnat v knihovně?

6. Znáš e-book?

7. Vyhledáváš knihy na Googlu?

8. Jakou knihu bys přečetl/a na internetu?

9. Kolik je Ti let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik přečteš knih za měsíc?

2. Slyšel/a si o knihách na internetu?

3. Čteš knihy na internetu?

4. Četl/a bys povinnou četbu na internetu?

5. Pokud knihu nemůžeš sehnat v knihovně?

6. Znáš e-book?

7. Vyhledáváš knihy na Googlu?

8. Jakou knihu bys přečetl/a na internetu?

9. Kolik je Ti let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nováková, Š.Knihy publikované na internetu (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://knihy-publikovane-na-internetu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.