Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kočičí kavárny

Kočičí kavárny

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Steskalová
Šetření:05. 05. 2016 - 13. 05. 2016
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je vytvořen za účelem sběru dat pro mou bakalářskou práci.

Má mi pomoci v průzlumu trhu pro kočičí kavárny.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9684,96 %84,96 %  
Muž1715,04 %15,04 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let5145,13 %45,13 %  
26 - 35 let4438,94 %38,94 %  
36 - 45 let119,73 %9,73 %  
46 - 55 let54,42 %4,42 %  
56 let a více21,77 %1,77 %  

Graf

3. Navštěvujete kavárny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9483,19 %83,19 %  
Ne1916,81 %16,81 %  

Graf

4. Kolik odhadem utratíte v kavárnách měsíčně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 500 Kč7869,03 %69,03 %  
0 Kč1715,04 %15,04 %  
500 - 1000 Kč1513,27 %13,27 %  
1000 - 1500 Kč21,77 %1,77 %  
více jak 1500 Kč10,88 %0,88 %  

Graf

5. Jaký způsob přípravy kávy preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Latte3833,63 %33,63 %  
Jiná2925,66 %25,66 %  
Capuccino2320,35 %20,35 %  
Expresso1916,81 %16,81 %  
Vídeňská káva43,54 %3,54 %  

Graf

6. Jakou značku preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné6860,18 %60,18 %  
Osvědčené italské značky3026,55 %26,55 %  
Fair Trade1513,27 %13,27 %  

Graf

7. Slyšeli jste již o kočičích kavárnách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9483,19 %83,19 %  
Ne1916,81 %16,81 %  

Graf

8. Měli byste zájem (opět) navštívit kočičí kavárnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8373,45 %73,45 %  
Ne3026,55 %26,55 %  

Graf

9. Vzali byste svoje děti do kočičí kavárny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6456,64 %56,64 %  
Ano4943,36 %43,36 %  

Graf

10. Měli byste zájem o speciální program pro děti v kočičí kavárně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8474,34 %74,34 %  
Ano2925,66 %25,66 %  

Graf

11. Doporučili byste kočičí kavárnu také některému seniorovi ve vaší rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7162,83 %62,83 %  
Ne4237,17 %37,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jakou značku preferujete?

  • odpověď Jiné:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 Kč na otázku 4. Kolik odhadem utratíte v kavárnách měsíčně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Navštěvujete kavárny?

4. Kolik odhadem utratíte v kavárnách měsíčně?

5. Jaký způsob přípravy kávy preferujete?

6. Jakou značku preferujete?

7. Slyšeli jste již o kočičích kavárnách?

8. Měli byste zájem (opět) navštívit kočičí kavárnu?

9. Vzali byste svoje děti do kočičí kavárny?

10. Měli byste zájem o speciální program pro děti v kočičí kavárně?

11. Doporučili byste kočičí kavárnu také některému seniorovi ve vaší rodině?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Navštěvujete kavárny?

4. Kolik odhadem utratíte v kavárnách měsíčně?

5. Jaký způsob přípravy kávy preferujete?

6. Jakou značku preferujete?

7. Slyšeli jste již o kočičích kavárnách?

8. Měli byste zájem (opět) navštívit kočičí kavárnu?

9. Vzali byste svoje děti do kočičí kavárny?

10. Měli byste zájem o speciální program pro děti v kočičí kavárně?

11. Doporučili byste kočičí kavárnu také některému seniorovi ve vaší rodině?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Steskalová, M.Kočičí kavárny (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://kocici-kavarny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.