Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kočkovité šelmy

Kočkovité šelmy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Voves
Šetření:20. 02. 2010 - 23. 02. 2010
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.98
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník byl vytvořen za účelem získání informací potřebných pro seminární práci.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3052,63 %52,63 %  
Žena2747,37 %47,37 %  

Graf

2. Jsou kočkovité šelmy ohrožené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4070,18 %70,18 %  
nevím1221,05 %21,05 %  
ne58,77 %8,77 %  

Graf

3. Kočkovité šelmy jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Masožravé4884,21 %84,21 %  
Všežravé915,79 %15,79 %  

Graf

4. Kdy loví kočkovité šelmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V noci4070,18 %70,18 %  
Ve dne1628,07 %28,07 %  
Neloví11,75 %1,75 %  

Graf

5. Rodí se mláďata kočkovitých šelem slepá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3663,16 %63,16 %  
ne1119,3 %19,3 %  
nevím1017,54 %17,54 %  

Graf

6. Kdo se stará o mláďata?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samice4884,21 %84,21 %  
Oba915,79 %15,79 %  

Graf

7. Poznáte, která srst patří gepardovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


První

Druhá


Třetí

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
První2849,12 %49,12 %  
Druhá1526,32 %26,32 %  
Třetí1424,56 %24,56 %  

Graf

8. Poznáte, která srst patří levhartovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


První

Druhá


Třetí

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třetí2035,09 %35,09 %  
Druhá2035,09 %35,09 %  
První1729,82 %29,82 %  

Graf

9. Poznáte, která srst patří jaguárovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


První

Druhá


Třetí

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Druhá2442,86 %42,11 %  
Třetí2239,29 %38,6 %  
První1017,86 %17,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jsou kočkovité šelmy ohrožené?

3. Kočkovité šelmy jsou:

4. Kdy loví kočkovité šelmy?

5. Rodí se mláďata kočkovitých šelem slepá?

6. Kdo se stará o mláďata?

7. Poznáte, která srst patří gepardovi?

8. Poznáte, která srst patří levhartovi?

9. Poznáte, která srst patří jaguárovi?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jsou kočkovité šelmy ohrožené?

3. Kočkovité šelmy jsou:

4. Kdy loví kočkovité šelmy?

5. Rodí se mláďata kočkovitých šelem slepá?

6. Kdo se stará o mláďata?

7. Poznáte, která srst patří gepardovi?

8. Poznáte, která srst patří levhartovi?

9. Poznáte, která srst patří jaguárovi?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Voves, L.Kočkovité šelmy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://kockovite-selmy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.