Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kofein a studium na VŠE

Kofein a studium na VŠE

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Kantová
Šetření:21. 11. 2012 - 28. 11. 2012
Počet respondentů:195
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěla bychom Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku na téma Kofein a studium na VŠE. Dotazník je anonymní. Výsledky dotazníku budou použity v seminární práci v předmětu Psaní a obhajoba odborné práce.

Odpovědi respondentů

1. Studuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Národohospodářskou fakultu8945,64 %45,64 %  
Jinou fakutlu na VŠE6533,33 %33,33 %  
Nestuduji na VŠE4121,03 %21,03 %  

Graf

2. Jsem v

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. ročníku8041,03 %41,03 %  
3. ročníku5427,69 %27,69 %  
1. ročníku2412,31 %12,31 %  
4. ročníku126,15 %6,15 %  
5.ročníku126,15 %6,15 %  
prodlužuji magisterské studium73,59 %3,59 %  
prodlužuji bakalářské studium63,08 %3,08 %  

Graf

3. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13870,77 %70,77 %  
Muž5729,23 %29,23 %  

Graf

4. Pracuji během studia více než 15 hodin týdně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12262,56 %62,56 %  
ano7337,44 %37,44 %  

Graf

5. Kofeinové nápoje konzumuji za účelem

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chutnají mi12564,1 %64,1 %  
Dodání energie11760 %60 %  
Míchám si je s alkoholem3216,41 %16,41 %  
Nekonzumuji kofeinové nápoje2412,31 %12,31 %  
Jiné94,62 %4,62 %  
Společenská povinnost84,1 %4,1 %  

Graf

6. Kofeinové nápoje konzumuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravidelně7136,41 %36,41 %  
Několikrát denně4221,54 %21,54 %  
Jednou denně3718,97 %18,97 %  
Několikrát do týdne3015,38 %15,38 %  
Nikdy157,69 %7,69 %  

Graf

7. Zvyšuje se vaše konzumace kofeinových nápojů během zkouškového období

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11156,92 %56,92 %  
ne6633,85 %33,85 %  
nevím189,23 %9,23 %  

Graf

8. Na zkoušky se připravuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpoledne13368,21 %68,21 %  
Večer12865,64 %65,64 %  
Dopoledne10754,87 %54,87 %  
V noci8443,08 %43,08 %  
Ráno7337,44 %37,44 %  
Nepřipravuji se63,08 %3,08 %  

Graf

9. Můj průměr z odstudovaných předmětů je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2,01 – 2,509548,72 %48,72 %  
do 2,05930,26 %30,26 %  
2,51 – 3,03517,95 %17,95 %  
horší63,08 %3,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Kofeinové nápoje konzumuji za účelem

  • odpověď Chutnají mi:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou denně na otázku 6. Kofeinové nápoje konzumuji
  • odpověď Nekonzumuji kofeinové nápoje:
    • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 6. Kofeinové nápoje konzumuji

7. Zvyšuje se vaše konzumace kofeinových nápojů během zkouškového období

  • odpověď ne:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 6. Kofeinové nápoje konzumuji

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Studuji

2. Jsem v

3. Pohlaví

4. Pracuji během studia více než 15 hodin týdně

5. Kofeinové nápoje konzumuji za účelem

6. Kofeinové nápoje konzumuji

7. Zvyšuje se vaše konzumace kofeinových nápojů během zkouškového období

8. Na zkoušky se připravuji

9. Můj průměr z odstudovaných předmětů je

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Studuji

2. Jsem v

3. Pohlaví

4. Pracuji během studia více než 15 hodin týdně

5. Kofeinové nápoje konzumuji za účelem

6. Kofeinové nápoje konzumuji

7. Zvyšuje se vaše konzumace kofeinových nápojů během zkouškového období

8. Na zkoušky se připravuji

9. Můj průměr z odstudovaných předmětů je

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kantová, T.Kofein a studium na VŠE (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kofein-a-studium-na-vse.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.