Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kofila & káva

Kofila & káva

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Štěpničková
Šetření:07. 06. 2022 - 09. 06. 2022
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, moc bych Vás chtěla poporosit o vyplnění krátkého dotazíku na téma Tyčinky Kofila. Dotazník je určen pro věkovou kategorii 15+ a nezabere více jak 2 minuty.

Odpovědi respondentů

1. Znáte Kofilu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, známotázka č. 2, Ne, neznámotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám5098,04 %98,04 %  
Ne, neznám11,96 %1,96 %  

Graf

2. Máte rádi Kofila tyčinky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, mámotázka č. 3, Ne, nemámotázka č. 7, Nikdy jsem jí nejedl/laotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám3570 %68,63 %  
Ne, nemám1224 %23,53 %  
Nikdy jsem jí nejedl/la36 %5,88 %  

Graf

3. Co si spojujete s Kofilou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čokoládu2972,5 %56,86 %  
Kávu2972,5 %56,86 %  
Postavičku s kávou1640 %31,37 %  
Tradici1127,5 %21,57 %  
Orion717,5 %13,73 %  
Jiné..25 %3,92 %  
Rykra12,5 %1,96 %  

Graf

4. Pijete kávu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2562,5 %49,02 %  
Ne1537,5 %29,41 %  

Graf

5. Máte doma kávovar?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, mámotázka č. 6, Ne, ale chtěl/la bychotázka č. 7, Nemám a nechciotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám1453,85 %27,45 %  
Nemám a nechci1038,46 %19,61 %  
Ne, ale chtěl/la bych27,69 %3,92 %  

Graf

6. Jaký máte kávovar?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kapslový857,14 %15,69 %  
Pákový642,86 %11,76 %  

Graf

7. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3058,82 %58,82 %  
Muž2141,18 %41,18 %  

Graf

8. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let2141,18 %41,18 %  
36-45 let1427,45 %27,45 %  
46-55 let713,73 %13,73 %  
15-25 let611,76 %11,76 %  
56-65 let35,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Co si spojujete s Kofilou?

 • odpověď Čokoládu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Pijete kávu?
 • odpověď Kávu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tradici na otázku 3. Co si spojujete s Kofilou?

4. Pijete kávu?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mám na otázku 5. Máte doma kávovar?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám a nechci na otázku 5. Máte doma kávovar?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte Kofilu?

2. Máte rádi Kofila tyčinky?

3. Co si spojujete s Kofilou?

4. Pijete kávu?

5. Máte doma kávovar?

7. Jakého jste pohlaví?

8. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte Kofilu?

2. Máte rádi Kofila tyčinky?

3. Co si spojujete s Kofilou?

4. Pijete kávu?

5. Máte doma kávovar?

7. Jakého jste pohlaví?

8. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Štěpničková, K.Kofila & káva (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://kofila-kava.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.