Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kognitivní schopnosti

Kognitivní schopnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Urban
Šetření:30. 12. 2014 - 13. 01. 2015
Počet respondentů:171
Počet otázek (max/průměr):17 / 12.56
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto výzkumu je zkoumat, jak spolu souvisí různé kognitivní schopnoti lidí.

Tento výzkum je realizován Janem Urbanem, který působí na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a na katedře HEN Masarykovy Univerzity v Brně a Jakubem Housou, který studuje na Masarykově univerzitě v Brně.

Tohoto výzkumu se může zúčastnit jakýkoli uživatel internetu.

Výzkum probíhá následovně. Budete požádáni, abyste  vyřešili postupně několik úloh, které souvisejí s různými kognitivními schopnostmi. Celkem budete řešit osm krátkých úkolů.

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 6 minut. Vaše účast v tomto výzkumu je dobrovolná a vyplňování dotazníku můžete kdykoli ukončit.

V rámci výzkumu nebudeme zjišťovat žádné citlivé informace ani osobní údaje. Výzkum nezjišťuje ani žádné jiné informace, podle nichž by bylo možné identifikovat Vaše odpovědi. Data z výzkumu budou po skončení výzkumu veřejně přístupná na stránkách www.vyplnto.cz.

Vaše dotazy nebo komentáře můžete zasílat na:  jan.urban@czp.cuni.cz nebo JaHou92@seznam.cz

Tím, že budete pokračovat ve vyplňování dotazníku dáváte najevo, že jste si tyto informace přečetl/a a s podmínkami výzkumu souhlasíte.

Odpovědi respondentů

1. Děkujeme Vám za Vaši ochotu odpovědět na naše otázky. Pro potřeby našeho výzkumu je důležité, aby lidé věnovali otázkám pozornost a neodpovídali náhodně. Z tohoto důvodu musíme vyřadit odpovědi těch respondentů, kteří otázkám pozornost nevěnují. V našem dotazníku se proto objevují otázky, které mají za cíl zjistit, jestli respondenti čtou pozorně naše otázky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozumím.171100 %100 %  

Graf

Nejdříve několik otázek o Vás...

2. Jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13277,19 %77,19 %  
Muž3922,81 %22,81 %  

Graf

3. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24158,77 %8,77 %  
21127,02 %7,02 %  
25127,02 %7,02 %  
29105,85 %5,85 %  
22105,85 %5,85 %  
2795,26 %5,26 %  
2084,68 %4,68 %  
2384,68 %4,68 %  
2674,09 %4,09 %  
3063,51 %3,51 %  
ostatní odpovědi 28
41
19
18
17
40
16
35
43
49
31
33
38
32
45
52
999
34
50
44
39
36
58
48
54
59
51
42
37
70
46
47
60
7443,27 %43,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.39
Minimum:18
Maximum:51
Variační rozpětí:33
Rozptyl:67.14
Směrodatná odchylka:8.19
Medián:26
Modus:24

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské7946,2 %46,2 %  
Středoškolské s maturitou7040,94 %40,94 %  
Základní158,77 %8,77 %  
Středoškolské bez maturity74,09 %4,09 %  

Graf

5. Druhá číslice v poštovním směrovacím čísle Vašeho bydliště je...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Licháotázka č. 6, Sudáotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sudá8851,46 %51,46 %  
Lichá8348,54 %48,54 %  

Graf

Z následujících 5 slov vyberte 4 slova, z nichž je možné sestavit větu. Tuto větu napište do vypisovacího pole níže.

6. modrý vzorky analyzoval získané chemik

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

modrý vzorky analyzoval chemik

chemik analyoval získané vzorky

chemik analyzoval modrý vzorky.

Chemik analyzoval získané modré vzorky.

chemik analyzoval získané vzorky

Chemik analyzoval získané vzorky

chemik analyzoval získané vzorky

chemik analyzoval získané vzorky

chemik analyzoval získané vzorky

chemik analyzoval získané vzorky

Chemik analyzoval získané vzorky

chemik analyzoval získané vzorky

Chemik analyzoval získané vzorky

chemik analyzoval získané vzorky

chemik analyzoval získané vzorky

Chemik analyzoval získané vzorky

chemik analyzoval získané vzorky

chemik analyzoval získané vzorky

Chemik analyzoval získané vzorky

Chemik analyzoval získané vzorky

Chemik analyzoval ziskane vzorky

Chemik analyzoval získané vzorky

Chemik analyzoval ziskane vzorky

Chemik analyzoval získané vzorky

chemik analyzoval získané vzorky

chemik analyzoval získané vzorky

chemik analyzoval získané vzorky

chemik analyzoval získané vzorky

chemik analyzoval získané vzorky

chemik analyzoval získané vzorky

Chemik analyzoval získané vzorky

Chemik analyzoval získané vzorky

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získáné vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik analyzoval získané vzorky.

Chemik azalyzoval získané vzorky.

Chemik získané vzorky analyzoval

modrý chemik analyzoval vzorky

Modrý chemik analyzoval vzorky

Modrý chemik analyzoval vzorky.

modrý vzorky analyzoval chemik

ssss

vzorky analyzoval získané chemik

vzorky analyzoval získané chemik

získané vzorky analyzoval chemik

získané vzorky analyzoval chemik

získané vzorky analyzoval chemik

získané vzorky analyzoval chemik

získané vzorky analyzoval chemik

Získané vzorky analyzoval chemik:-)

Získané vzorky analyzoval chemik.

Získané vzorky analyzoval chemik.

Získané vzorky analyzoval chemik.

Získané vzorky analyzoval chemik.

Získané vzorky analyzoval chemik.

Získané vzorky analyzoval chemik.

Získané vzorky chemik analyzoval

získané vzorky chemik analyzoval.

Z následujících 5 slov opět vyberte 4 slova, z nichž je možné sestavit větu. Tuto větu napište do vypisovacího pole níže.

7. rozum gatě si zachoval chladný

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Rozum si zachoval gatě.

rozum si zachoval chladný

rozum si zachoval chladný

rozum si zachoval chladný

Rozum si zachoval chladný.

ssss

Zachoval si cladný rozum.

Zachoval si chladný gatě. teď vážně: Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný gatě.

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

Zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

Zachoval si chladný rozum

Zachoval si chladny rozum

zachoval si chladný rozum

Zachoval si chladný rozum

Zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

Zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

Zachoval si chladný rozum

Zachoval si chladný rozum

Zachoval si chladny rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

Zachoval si chladný rozum

Zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

Zachoval si chladný rozum

zachoval si chladný rozum

Zachoval si chladný rozum

Zachoval si chladný rozum :-)

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

Zachoval si chladný rozum.

zachoval si rozum gate

Zychoval si chladný rozum.

Z následujících 5 slov opět vyberte 4 slova, z nichž je možné sestavit větu. Tuto větu napište do vypisovacího pole níže.

8. výsledku pěšky správném o přemýšlela

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

O správné výsledku přemýšlela pěšky.

O správném výsledku přemýšlela nebo přemýšlela o správném výsledku

o správném výsledku přemýšlela

o správném výsledku přemýšlela

o správném výsledku přemýšlela

O správném výsledku přemýšlela.

o výsledku správně přemýšlela

Pěšky přemýšlela o výsledku.

Premyslela o správném vysledku

Premyslela o správném výsledku

premyslela o správném vysledku

Premyslela o správném výsledku

Premyslela o spravnem vysledku

premyslela o spravnem vysledku

přemýšlala o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

Přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

Přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

Přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

Přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

Přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

Přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

Přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

Přemýšlela o správném výsledku

přemýšlela o správném výsledku

Přemýšlela o správném výsledku

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

Přemýšlela o správném výsledku.

přemýšlela o správnén výsledku

ssss

výsledku správném o přemýšlela

výsledku správném o přemýšlela

Posledení úloha se skládáním slov. Z následujících 5 slov opět vyberte 4 slova, z nichž je možné sestavit větu. Tuto větu napište do vypisovacího pole níže.

9. racionální si břeh vybral postup

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

racionální si vybral postup

racionálně si vybral běh

racionální si vybral postup

ssssss

vybral si racionální postup

Vybral si racionální postup

Vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

Vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

Vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

Vybral si racionální postup

vybral si racionalni postup

Vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

Vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

Vybral si racionální postup

Vybral si racionální postup

Vybral si racionalni postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionalni postup

vybral si racionální postup

Vybral si racionální postup

Vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

vybral si racionální postup

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální postup.

Vybral si racionální přístup.

Z následujících 5 slov vyberte 4 slova, z nichž je možné sestavit větu. Tuto větu napište do vypisovacího pole níže.

10. na pracovali byly louce ovce

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Byly na louce ovce?

Ma louce byly ovce

Na 10. louce byly ovce.

Na louce byli ovce.

Na louce byly ovce

na louce byly ovce

na louce byly ovce

Na louce byly ovce

na louce byly ovce

na louce byly ovce

na louce byly ovce

Na louce byly ovce

Na louce byly ovce

Na louce byly ovce

na louce byly ovce

na louce byly ovce

na louce byly ovce

Na louce byly ovce

na louce byly ovce

Na louce byly ovce

na louce byly ovce

na louce byly ovce

na louce byly ovce

na louce byly ovce

Na louce byly ovce

na louce byly ovce

na louce byly ovce

na louce byly ovce

Na louce byly ovce

Na louce byly ovce

Na louce byly ovce

na louce byly ovce

Na louce byly ovce

Na louce byly ovce

na louce byly ovce

Na louce byly ovce

Na louce byly ovce

na louce byly ovce

Na louce byly ovce

na louce byly ovce

Na louce byly ovce. Ovce byly na louce. Byly na louce ovce?

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

Na louce byly ovce.

na pracovaly louce ovce

ovce byly na louce

Ovce byly na louce

ovce byly na louce

Ovce byly na louce

Ovce byly na louce

Ovce byly na louce.

Ovce byly na louce.

Ovce byly na louce.

Ovce byly na louce.

Ovoce byly na louce.

Z nichž vyberte 4 slova.

Z následujících 5 slov opět vyberte 4 slova, z nichž je možné sestavit větu. Tuto větu napište do vypisovacího pole níže.

11. červenou měl okounět střechu dům

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Červenou měl střechu dům

Červenou střechu měl dům

dům měl červenou střechu

Dum mel cervenou strechu

dům měl červenou střechu

Dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

Dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

Dům měl červenou střechu

Dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

Dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

Dům měl červenou střechu

Dům měl červenou střechu

Dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

Dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

Dům měl červenou střechu

Dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

Dům měl červenou střechu

dům měl červenou střechu

Dům měl červenou střechu .

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenou střechu.

Dům měl červenu střechu.

okounět dům měl střechu

Z 4 opět vyberte slova.

Z následujících 5 slov opět vyberte 4 slova, z nichž je možné sestavit větu. Tuto větu napište do vypisovacího pole níže.

12. brašnu pošťák lokomotiva odložil

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

----nelze dokončit, slova jsou čtyři---

(tady jsou jen čtyři) Pošťák odložil brašnu.

(zde jsou jen 4 slova)

12. pošták odložil brašnu

12. pošťák odložil brašnu.

12. pošťák odložil brašnu.

12. pošťák odložil brašnu.

Brašnu odložil pošťák. To jsou ovšem 3 slova ze 4 a ne 4 z 5, a nepamatuji již, zda byly pro tento případ dány nějaké instrukce.

Brašnu pošťák odložil.

chyba (záměr ?) v zadání - jen 4 slova : pošťák odložil brašnu

jsou jen 4 slova, ale dá se složit věta "pošťák odložil brašnu"

jsou jen 4 slova... :) ale možná by šlo vytvořit větu: Pošťák Lokomotiva odložil brašnu. ;)

jsou napsaná jen 4 slova

jsou to 4 slova

jsou tu jen 4 slova Pošťák odložil brašnu.

Jsou tu jen 4 slova.

jsou zde 4 slova....

jsou zde jen 4 slova, ne 5! jediná možná věta: Pošťák odložil brašnu.

jsou zde jen čtyři slova

jsou zde pouze 4 slova a ze 3 lze složit věta: Pošťák odložil brašnu.

Jsou zde pouze 4 slova. postak odlozil brasnu

Jsou zde uvedena jen 4 slova

Lze vybrat louze tri slova pro utvoreni smysluplne vety. V pripade dodrzeni vyberu ctyr slov by b veta vypadala asi takhle: Postak Lokomotiva odlozil brasnu.

mám tu jen 4 slova a ne pět, ale pokud mám jedno vyloučit, tak by věta byla: pošťák odložil brašnu

máte tam jen 4 slova :)

Nelze

Nelze splnit.

Nelze vybrat 4 slova pro sestavení věty

Není tam 5 slov. Jsou tam pouze 4.

není zde 5 slov

Postak odlozil brasnu

pošťák odložil brašnu lokomotiva

pošťák lokomotiva odložil brašnu

Pošťák Lokomotiva odložil brašnu.

Pošťák Lokomotiva odložil brašnu.

Pošťák Lokomotiva odložil brašnu.

pošťák odložil brašnu

Pošťák odložil brašnu

pošťák odložil brašnu chybí tu 4 slovo

pošťák odložil brašnu

pošťák odložil brašnu

pošťák odložil brašnu

Pošťák odložil brašnu

Pošťák odložil brašnu

Pošťák odložil brašnu

Pošťák odložil brašnu

Pošťák odložil brašnu

pošťák odložil brašnu

pošťák odložil brašnu

Pošťák odložil brašnu

Pošťák odložil brašnu

Pošťák odložil brašnu

Pošťák odložil brašnu

Pošťák odložil brašnu

Pošťák odložil brašnu

pošťák odložil brašnu

pošťák odložil brašnu - ale jsou to jen 3 slova ze 4

Pošťák odložil brašnu (..do lokomotivy? :) ) - jen 3 slova

pošťák odložil brašnu (chybí vám tady slovo)

pošťák odložil brašnu (jsou jen 4 slova a logicky souvisejí 3 z nich)

Pošťák odložil brašnu (kde je páté slovo? :D )

Pošťák odložil brašnu (ze 4 slov nelze).

Pošťák odložil brašnu.

Pošťák odložil brašnu.

Pošťák odložil brašnu.

Pošťák odložil brašnu.

Pošťák odložil brašnu.

Pošťák odložil brašnu. (3 slova, celkem jsou 4!)

Pošťák odložil brašnu. (Jsou to 3 slova ze 4, v zadání je 4 z 5...)

Pošťák odložil brašnu. (není tu 5 slov a lokomotiva se k tomu nehodí)

Pošťák odložil brašnu. Jsou tu jen 4 slova!!!

Pošťák odložil brašnu. Pouze 3 slova.

Pouze čtyři slova. Pošťák odložil brašnu.

Slova jsou jen 4, není možné dodržet zadání.

Slova jsou pouze čtyři, ne, jak je v otázce uvedených pět. Pošťák odložil brašnu.

Sú tu len 4 slová.

Tady chybí jedno slovo, pravděpodobně "si". - Pošťák si odložil brašnu.

Tato slova jsou pouze 4, použít se dají 3 do věty Pošťák odložil brašnu. nebo by se dalo ještě přidat předložku na a byla by to věta Pošťák odožil brašnu na lokomotivu

úkol neobsahuje pět slov, z nichž by 4 utvářela větu - max. je možná věta o třech větných členech - Pošťák odložil brašnu.

v nabídce jsou jen čtyři slova

Z 4 opět vyberte slova.

zadání nemá pět slov, věta ze tří slov by byla Pošťák odložil brašnu.

zde jsou jen 4 slova

ZDE JSOU JEN 4 SLOVA! Čili udělám větu ze tří. Pošťák odložil brašnu.

zde jsou jen čtyři slova ne pět

Zde není 5 slov.

zde se nenachází 5 slov ale 4, proto lze z těchto 4 slov sestavit větu o 3 slovech: pošťák odložil brašnu

Posledení úloha se skládáním slov. Z následujících 5 slov opět vyberte 4 slova, z nichž je možné sestavit větu. Tuto větu napište do vypisovacího pole níže.

13. dlouhé mlha stál frontě ve

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Mlha stál ve dlouhé frontě. Nedává mi to moc smysl... :D

Mlha stál ve frontě.

Mlha stál ve frontě. (pokud by se někdo jmenoval mlha, dlouhé nejde dát do věty bez úpravy slova)

Nelze, stylisticky neodpovídá. (Stál VE dlouhé frontě.)

nenì zde pět slov

Opět tu není 5 slov.

Pokud lze upravit tvar slova - Stál dlouho ve frontě.

stál v dlouhé frontě

stál v dlouhé frontě

Stál v dlouhé frontě

Stál v dlouhé frontě

Stál v dlouhé frontě. (je ale třeba upravit přeložku v)

Stál v dlouhé frontě.

Stál v dlouhé frontě.

Stál v dlouhé frontě. - tam ale dochází ke změně tvaru Mlha stál ve frontě. - Mlha by musel být s velkým M, aby mohlo jít o jméno

Stál ve dlouhé forntě

Stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

Stál ve dlouhé frontě

Stál ve dlouhé frontě

Stal ve dlouhe fronte

stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

Stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

Stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

Stál ve dlouhé frontě

Stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

Stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

Stál ve dlouhé frontě

stál ve dlouhé frontě

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stal ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě.

Stál ve dlouhé frontě. (?)

stál ve(?) dlouhé frontě - lepší by byla předložka "v"

Ve dlouhé frontě stál.

ve frontě dlouhé stál

ve frontě stál dlouhé

ve frontě stál dlouhé

ve mlha

Z 4 opět vyberte slova.

14. Nyní Vám předložíme vždy 2 výroky a zeptáme se Vás, jestli z nich logicky plyne určitý závěr. Výroky samotné mohou být nesmyslné. Pro účely tohoto testu je však berte jako platné premisy a zkuste říci, jestli je závěr správný (ANO) nebo nesprávný (NE).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Nyní Vám opět předložíme vždy 2 výroky a zeptáme se Vás, jestli z nich logicky plyne určitý závěr. Výroky samotné mohou být nesmyslné. Pro účely tohoto testu je však berte jako platné premisy a zkuste říci, jestli je závěr správný (ANO) nebo nesprávný (NE).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. V předchozí otázce jsme Vám předložili několik výroků. Čeho se tyto výroky netýkaly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skokanských můstků13880,7 %80,7 %  
Mraků148,19 %8,19 %  
Bodů105,85 %5,85 %  
Domů95,26 %5,26 %  

Graf

17. Zkuste si prosím tipnout hlavní hypotézu tohoto výzkumu...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

50

50% respondentů neovládá logické výroky

Asi jestli lidé čtou zadání nebo jen bezhlavě vypňují, jestli se pozastaví a nad řešením přemýšlí (jako slečna ze skládání slov do vět)

Bohnice?

Člověk se nemusí vždy soustředit na otázku, proto může udělat chybu.

Domnívám se, že většina národa je polodebilní.

ererer

Jak jsme schopni porozumět textu.

Jak moc je český národ blbý :D

jak myslíme

Jak umí lidé pracovat s textem a jak ho chápou.

jde mi z toho hlava kolem...

kognitivní funkce

kognitivní schopnosti

Kolik se nachytá na tu otázku, kde máte jen čtyři slova a ne pět?

Lidé budou zmatení a správně odpoví jen třetina respondentů. (a já mezi nimi nebudu :D )

Lidé nečtou pozorně a neumějí si dát přečtené do logických souvislostí.

Lidé nedávají pozor na to, co čtou :)

lidé pozorně nečtou zadání, případně lidé se špatně soustředí

Lidé při opakování stejných úkonů ztrácí pozornost

Lidé se spíš než logickým myšlením nechávají strhnout první pohnutkou.

Lidé si jen někdy pamatují z výroků to, o čem nebyli upozorněni, že budou potřebovat.

logické myšlení ??

logické uvažování

logické uvažování

logika

logika

logika, soustředěnost (?)

Mají lidi ánung o logice?

máš doma akvárko ? (hranice logiky a čehosi)

Nejspíše, že kognitivní schopnosti se mění s věkem a vzděláním...

Nektere testy jsou nezajimave, vsechny testy jsou zajimave, jaky je tento test?

Někteří lidé nečtou zadání otázek

Nemám ponětí - snad jen neschopnost pracovat s nesmyslnými výrazy (kůň je modrý, proto je žába, protože všechny žáby jsou modré), to samé v případě vět na začátku - mohl jsem napsat větu modrý chemik analyzoval vzorky - chemik mohl být klidně modrý jako šmoula, ale můj mozek nebyl schopen vzít v potaz tuto možnost a nejdříve mi "vyhodil" možnost "Chemik analyzoval získané vzorky" Nechci šťourat, ale v otázce 14 a 15 píšete, že předložíte 2 výroky, předloženy byly ale vždy tři, z toho plyne, že: 1. Buď byla chyba v zadání 2. Jeden ze tří "výroků" nebyl výrokem ve smyslu logických výrazů

nemám tuchu

Nemám žádný tip

neodvažuji se :-)

netuším

Netuším

netuším

nevím

nevím

Nevím

nevím

ověření Gaussovy křivky četnosti správných nebo nesprávných odpovědí? Hi

podle mého názoru jde o pozornost lidí

Podstata vesmíru

Pokud předkládaná tvrzení postrádají obecný smysl, ovlivní to výsledek požadované logické úvahy.

porovnávat schopnosti řešení logických úloh napříč socio-demografickými skupinami

Porozumění textu

Porozumění textu

porozumění textu, logické úvahy nad výroky

pozornost

pozornost :-)

Pozornost a logika

pozornost při vyplnování dotazníku

pozornost, logika, verbální schopnosti

pozornost?

Pozornost.

Pozornot

prdel

Průzkum kognitivních schopností

rozvinutost kognitivního myšlení není ovlivněna dosaženým vzděláním

Schopnost lidi logicky myslet a rozumet psanemu textu.

Schopnost logicky přemýšlet

Schopnost odoovidat spravne na otazky je ovlivnena stresem z vedomi, ze we odpovida na cas.

Schopnost pochopení informací

schopnost porozumět logickému výroku.

schopnost zpracovávat různé informace současně

soustředění

soustředěnost a logicke myslení

To by mě také zajímalo...

to si asi netroufnu...

Umým přemýšlet?

Upřímně, vůbec netuším, ale jsem na to zvědavá. Zřejmě něco o tom, jak mozek vnímá posloupnost slov.

Určité procento populace není schopno zodpovědět tyto jednoduché otázky správně?

Většina lidí není schopna se soustředit.

Většina lidí nezvládá práci s logickými výroky.

Většina lidí, co vyplňuje dotazníky tak činí mechanicky a nepřemýšlí..

Většina respondentů odpovídá více podle předpokládaného správného tvaru otázek, než podle otázek skutečných, tedy nevyhodnocuje zadání, ale spíše domýšlí a dotváří, případně očekává stereotyp.

Všichni lidé jsou modří a proto jsou ryby.

Výzkum

Z modelových vět o pěti slovech si každý člověk vybere stejná čtyři slova, která seřadí vždy stejným způsobem. Případné odchylky se následně porovnají s údaji z testu predikátové logiky a zjistí se případná spojitost.

Zamotat mi hlavu...

závislost schopnosti odpovídat na logické otázky

Zda jsou lidé schopni přemýšlet

Zda-li lidé skutečně přemýšlejí nad čteným textem.

Zjistit úvahy člověka v souvislosti s danými otázkami a následnými odpověďmi na ně.

Zjistit, jak lidi uvažujou.

Zjištění druhů přemýšlení

zjištění kognitivních schopností

zjišťování schopnosti čtení s porozumněním

Že lidi přistoupí i na vyplňovaní šílených hloupostí, protože jim na začátku bylo řečeno, že jde o vědecký výzkum. :-)

že si lidi pořádně nečtou, co vyplňují? :)

že to někdo vyplní dobře a jiný blbě

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

 • odpověď < 16 - 21 >:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Druhá číslice v poštovním směrovacím čísle Vašeho bydliště je...

 • odpověď Lichá:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemik analyzoval získané vzorky na otázku 6. modrý vzorky analyzoval získané chemik
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chemik analyzoval získané vzorky. na otázku 6. modrý vzorky analyzoval získané chemik
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zachoval si chladný rozum na otázku 7. rozum gatě si zachoval chladný
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zachoval si chladný rozum. na otázku 7. rozum gatě si zachoval chladný
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přemýšlela o správném výsledku na otázku 8. výsledku pěšky správném o přemýšlela
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přemýšlela o správném výsledku. na otázku 8. výsledku pěšky správném o přemýšlela
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vybral si racionální postup na otázku 9. racionální si břeh vybral postup
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vybral si racionální postup. na otázku 9. racionální si břeh vybral postup
 • odpověď Sudá:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na louce byly ovce na otázku 10. na pracovali byly louce ovce
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na louce byly ovce. na otázku 10. na pracovali byly louce ovce
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dům měl červenou střechu na otázku 11. červenou měl okounět střechu dům
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dům měl červenou střechu. na otázku 11. červenou měl okounět střechu dům
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pošťák odložil brašnu na otázku 12. brašnu pošťák lokomotiva odložil
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stál ve dlouhé frontě na otázku 13. dlouhé mlha stál frontě ve
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stál ve dlouhé frontě. na otázku 13. dlouhé mlha stál frontě ve

8. výsledku pěšky správném o přemýšlela

 • odpověď Přemýšlela o správném výsledku.:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zachoval si chladný rozum. na otázku 7. rozum gatě si zachoval chladný

9. racionální si břeh vybral postup

 • odpověď Vybral si racionální postup.:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přemýšlela o správném výsledku. na otázku 8. výsledku pěšky správném o přemýšlela
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chemik analyzoval získané vzorky. na otázku 6. modrý vzorky analyzoval získané chemik
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zachoval si chladný rozum. na otázku 7. rozum gatě si zachoval chladný

10. na pracovali byly louce ovce

 • odpověď Na louce byly ovce:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pošťák odložil brašnu na otázku 12. brašnu pošťák lokomotiva odložil

11. červenou měl okounět střechu dům

 • odpověď Dům měl červenou střechu.:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stál ve dlouhé frontě. na otázku 13. dlouhé mlha stál frontě ve
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na louce byly ovce. na otázku 10. na pracovali byly louce ovce

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Děkujeme Vám za Vaši ochotu odpovědět na naše otázky. Pro potřeby našeho výzkumu je důležité, aby lidé věnovali otázkám pozornost a neodpovídali náhodně. Z tohoto důvodu musíme vyřadit odpovědi těch respondentů, kteří otázkám pozornost nevěnují. V našem dotazníku se proto objevují otázky, které mají za cíl zjistit, jestli respondenti čtou pozorně naše otázky.

2. Jste...

3. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Druhá číslice v poštovním směrovacím čísle Vašeho bydliště je...

6. modrý vzorky analyzoval získané chemik

7. rozum gatě si zachoval chladný

8. výsledku pěšky správném o přemýšlela

9. racionální si břeh vybral postup

10. na pracovali byly louce ovce

11. červenou měl okounět střechu dům

12. brašnu pošťák lokomotiva odložil

13. dlouhé mlha stál frontě ve

14. Nyní Vám předložíme vždy 2 výroky a zeptáme se Vás, jestli z nich logicky plyne určitý závěr. Výroky samotné mohou být nesmyslné. Pro účely tohoto testu je však berte jako platné premisy a zkuste říci, jestli je závěr správný (ANO) nebo nesprávný (NE).

15. Nyní Vám opět předložíme vždy 2 výroky a zeptáme se Vás, jestli z nich logicky plyne určitý závěr. Výroky samotné mohou být nesmyslné. Pro účely tohoto testu je však berte jako platné premisy a zkuste říci, jestli je závěr správný (ANO) nebo nesprávný (NE).

16. V předchozí otázce jsme Vám předložili několik výroků. Čeho se tyto výroky netýkaly?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Děkujeme Vám za Vaši ochotu odpovědět na naše otázky. Pro potřeby našeho výzkumu je důležité, aby lidé věnovali otázkám pozornost a neodpovídali náhodně. Z tohoto důvodu musíme vyřadit odpovědi těch respondentů, kteří otázkám pozornost nevěnují. V našem dotazníku se proto objevují otázky, které mají za cíl zjistit, jestli respondenti čtou pozorně naše otázky.

2. Jste...

3. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Druhá číslice v poštovním směrovacím čísle Vašeho bydliště je...

6. modrý vzorky analyzoval získané chemik

7. rozum gatě si zachoval chladný

8. výsledku pěšky správném o přemýšlela

9. racionální si břeh vybral postup

10. na pracovali byly louce ovce

11. červenou měl okounět střechu dům

12. brašnu pošťák lokomotiva odložil

13. dlouhé mlha stál frontě ve

14. Nyní Vám předložíme vždy 2 výroky a zeptáme se Vás, jestli z nich logicky plyne určitý závěr. Výroky samotné mohou být nesmyslné. Pro účely tohoto testu je však berte jako platné premisy a zkuste říci, jestli je závěr správný (ANO) nebo nesprávný (NE).

15. Nyní Vám opět předložíme vždy 2 výroky a zeptáme se Vás, jestli z nich logicky plyne určitý závěr. Výroky samotné mohou být nesmyslné. Pro účely tohoto testu je však berte jako platné premisy a zkuste říci, jestli je závěr správný (ANO) nebo nesprávný (NE).

16. V předchozí otázce jsme Vám předložili několik výroků. Čeho se tyto výroky netýkaly?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urban, J.Kognitivní schopnosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://kognitivni-schopnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.