Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kolik máte známých?

Kolik máte známých?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oldřich Čepelka
Šetření:17. 04. 2021 - 01. 05. 2021
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, pro svoji dizertační práci uskutečňuji předvýzkum k některým otázkám života starších lidí. Děkuji za vyplnění. Oldřich Čepelka

Odpovědi respondentů

1. Do které věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 60 let2638,24 %38,24 %  
65-69 let1623,53 %23,53 %  
70-74 let1014,71 %14,71 %  
60-64 let913,24 %13,24 %  
75 a více let710,29 %10,29 %  

Graf

2. Jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5175 %75 %  
muž1725 %25 %  

Graf

3. Dostáváte v současné době starobní důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3957,35 %57,35 %  
ne2942,65 %42,65 %  

Graf

4. Opatření proti pandemii ovlivnila některým lidem život více a jiným méně. Která z následujících možností pro vás platí nejvíc?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žiju a dělám vše téměř stejně jako před nástupem pandemie3146,27 %45,59 %  
jen některé věci jsem přestal(a) dělat, ale zase dělám jiné, aktivní jsem asi tak přibližně stejně2841,79 %41,18 %  
život se mi skoro obrátil vzhůru nohama, nedělám téměř nic z toho, na co jsem byl(a) zvyklý/á dříve811,94 %11,76 %  

Graf

5. Vzpomeňte si prosím na dobu před pandemií, na přelom roků 2019 a 2020 - třeba na listopad 2019 až únor 2020. Co jste tehdy dělal(a) z činností, které jsou tady uvedeny? A jak často? V každém řádku prosím zvolte jedinou možnost. Čísla znamenají: 1 denně nebo téměř denně – 2 aspoň jednou za týden – 3 jednou až třikrát měsíčně – 4 méně často, avšak opakovaně – 5 téměř nikdy nebo nikdy

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
práce na internetu1.2990.777
sledování televizních filmů a seriálů1.8181.331
čtení novin, sledování televizních zpráv, reportáží a rozhovorů1.911.216
čtení knih nebo časopisů2.1041.526
péče o některé členy vaší rodiny (o partnera, děti, vnoučata, rodiče apod.)2.5692.584
setkávání se známými nebo s příbuznými u vás doma (příbuzní, kteří s vámi nežijí v jedné domácnosti nebo domě)2.7311.211
pomoc známým a sousedům, kteří nejsou vašimi příbuznými3.7311.211
chůze alespoň 30 minut, vycházky nebo individuální sportování2.0751.591
aktivní provozování sportu společně s dalšími lidmi3.8961.706
fotografování, filmování3.2092.106
cestování ve skupinách, zájezdy4.2990.747
návštěva kina, divadla, koncertu4.090.888
večerní návštěva restaurace, hospody3.971.223
samostatné studium jazyků nebo odborné literatury3.7121.993
vzdělávání v kurzech, účast na odborných přednáškách41.515
zájmové, volnočasové aktivity kromě vzdělávání (nikoliv však výkon funkce nebo dobrovolnická práce)2.8812.165
neplacená nebo částečně placená práce dobrovolníka v neziskové organizaci nebo v obci4.5610.974
pravidelná i nepravidelná placená práce (pracující důchodce nebo OSVČ)3.7233.123

Graf

6. Spočítejte nebo odhadněte prosím, kolik máte známých, s nimiž si občas (aspoň jednou za tři měsíce) vyměníte pár slov při osobním setkání nebo si zavoláte či napíšete mail. Nepočítejte své příbuzné. Zkuste prosím svůj odhad zapsat jediným číslem.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101118,03 %16,18 %  
5813,11 %11,76 %  
20813,11 %11,76 %  
669,84 %8,82 %  
358,2 %7,35 %  
5046,56 %5,88 %  
034,92 %4,41 %  
423,28 %2,94 %  
2523,28 %2,94 %  
3023,28 %2,94 %  
ostatní odpovědi 7
9
15
45
2
1
11
1016,39 %14,71 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:11.82
Minimum:1
Maximum:50
Variační rozpětí:49
Rozptyl:102.26
Směrodatná odchylka:10.11
Medián:10
Modus:10

Graf

7. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola nebo vyučení s maturitou3450 %50 %  
vyšší odborná škola nebo vysoká škola3044,12 %44,12 %  
střední škola nebo vyučení bez maturity34,41 %4,41 %  
základní škola11,47 %1,47 %  

Graf

8. V jak velkém místě jste v posledních 12 měsících převážně bydlel(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha nebo jiné krajské město2435,29 %35,29 %  
středně velké město1927,94 %27,94 %  
jiná venkovská obec1623,53 %23,53 %  
jiné malé město (do 10 tisíc obyvatel)57,35 %7,35 %  
obec na okraji velkého města (do 10 km)45,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Dostáváte v současné době starobní důchod?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 65-69 let na otázku 1. Do které věkové skupiny patříte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 70-74 let na otázku 1. Do které věkové skupiny patříte?
 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 60 let na otázku 1. Do které věkové skupiny patříte?

5. Vzpomeňte si prosím na dobu před pandemií, na přelom roků 2019 a 2020 - třeba na listopad 2019 až únor 2020. Co jste tehdy dělal(a) z činností, které jsou tady uvedeny? A jak často? V každém řádku prosím zvolte jedinou možnost. Čísla znamenají: 1 denně nebo téměř denně – 2 aspoň jednou za týden – 3 jednou až třikrát měsíčně – 4 méně často, avšak opakovaně – 5 téměř nikdy nebo nikdy

 • odpověď cestování ve skupinách, zájezdy=5:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zájmové, volnočasové aktivity kromě vzdělávání (nikoliv však výkon funkce nebo dobrovolnická práce)=5 na otázku 5. Vzpomeňte si prosím na dobu před pandemií, na přelom roků 2019 a 2020 - třeba na listopad 2019 až únor 2020. Co jste tehdy dělal(a) z činností, které jsou tady uvedeny? A jak často? V každém řádku prosím zvolte jedinou možnost. Čísla znamenají: 1 denně nebo téměř denně – 2 aspoň jednou za týden – 3 jednou až třikrát měsíčně – 4 méně často, avšak opakovaně – 5 téměř nikdy nebo nikdy

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do které věkové skupiny patříte?

2. Jste...

3. Dostáváte v současné době starobní důchod?

4. Opatření proti pandemii ovlivnila některým lidem život více a jiným méně. Která z následujících možností pro vás platí nejvíc?

5. Vzpomeňte si prosím na dobu před pandemií, na přelom roků 2019 a 2020 - třeba na listopad 2019 až únor 2020. Co jste tehdy dělal(a) z činností, které jsou tady uvedeny? A jak často? V každém řádku prosím zvolte jedinou možnost. Čísla znamenají: 1 denně nebo téměř denně – 2 aspoň jednou za týden – 3 jednou až třikrát měsíčně – 4 méně často, avšak opakovaně – 5 téměř nikdy nebo nikdy

6. Spočítejte nebo odhadněte prosím, kolik máte známých, s nimiž si občas (aspoň jednou za tři měsíce) vyměníte pár slov při osobním setkání nebo si zavoláte či napíšete mail. Nepočítejte své příbuzné. Zkuste prosím svůj odhad zapsat jediným číslem.

7. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

8. V jak velkém místě jste v posledních 12 měsících převážně bydlel(a)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do které věkové skupiny patříte?

2. Jste...

3. Dostáváte v současné době starobní důchod?

4. Opatření proti pandemii ovlivnila některým lidem život více a jiným méně. Která z následujících možností pro vás platí nejvíc?

5. Vzpomeňte si prosím na dobu před pandemií, na přelom roků 2019 a 2020 - třeba na listopad 2019 až únor 2020. Co jste tehdy dělal(a) z činností, které jsou tady uvedeny? A jak často? V každém řádku prosím zvolte jedinou možnost. Čísla znamenají: 1 denně nebo téměř denně – 2 aspoň jednou za týden – 3 jednou až třikrát měsíčně – 4 méně často, avšak opakovaně – 5 téměř nikdy nebo nikdy

6. Spočítejte nebo odhadněte prosím, kolik máte známých, s nimiž si občas (aspoň jednou za tři měsíce) vyměníte pár slov při osobním setkání nebo si zavoláte či napíšete mail. Nepočítejte své příbuzné. Zkuste prosím svůj odhad zapsat jediným číslem.

7. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

8. V jak velkém místě jste v posledních 12 měsících převážně bydlel(a)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Čepelka, O.Kolik máte známých? (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://kolik-mate-znamych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.