Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komparace ústavní a náhradní rodinné péče

Komparace ústavní a náhradní rodinné péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Ullrichová
Šetření:06. 12. 2011 - 05. 01. 2012
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který bude základním podkladem ke zpracování praktické části mé bakalářské práce. Dotazník se zabývá velmi aktuálním tématem, kterým je život dětí v ústavní péči (především v dětském domově) a náhradní rodinné péči. Z nabízených variant prosím vyberte vždy jednu, která se Vám zdá nejvhodnější. Předem děkuji za váš čas věnovaný vyplnění tohot dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Která z uvedených péčí lépe připravuje dítě na budoucí život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náhradní rodinná péče7187,65 %87,65 %  
obě péče ve stejné míře44,94 %4,94 %  
nejsem si jistýá44,94 %4,94 %  
ústavní péče22,47 %2,47 %  

Graf

2. Která z nabízených péčí dává dítěti větší pocit bezpečí a stability?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náhradní rodinná péče7592,59 %92,59 %  
obě péče ve stejné míře44,94 %4,94 %  
nejsem si jistý/á22,47 %2,47 %  

Graf

3. Která z uvedených péčí nabízí dítěti pestřejší škálu volnočasových aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náhradní rodinná péče4150,62 %50,62 %  
obě péče ve stejné míře1619,75 %19,75 %  
ústavní péče1214,81 %14,81 %  
nejsem si jistý/á1214,81 %14,81 %  

Graf

4. Ve které z těchto péčí jsou více rozvíjeny komunikační schopnosti dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v náhradní rodinné péči5669,14 %69,14 %  
v obou péčích ve stejné míře1518,52 %18,52 %  
nejsem si jistý/á67,41 %7,41 %  
v ústavní péči44,94 %4,94 %  

Graf

5. Která z níže uvedených péčí nabízí více podnětů pro harmonický vývoj dítěte (citové podněty, tělesný kontakt s dospělým…)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náhradní rodinná péče7795,06 %95,06 %  
nejsem si jistý/á22,47 %2,47 %  
obě péče ve stejné míře11,23 %1,23 %  
ústavní péče11,23 %1,23 %  

Graf

6. U které z nabízených péčí předpokládáte větší problémy dítěte s učením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u ústavní péče5669,14 %69,14 %  
u obou péčí ve stejné míře1518,52 %18,52 %  
nejsem si jistý/á89,88 %9,88 %  
u náhradní rodinné péče22,47 %2,47 %  

Graf

7. U které z níže uvedených péčí hrozí podle Vás větší kriminalita dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u ústavní péče5770,37 %70,37 %  
u obou péčí ve stejné míře1417,28 %17,28 %  
nejsem si jistý/á911,11 %11,11 %  
u náhradní rodinné péče11,23 %1,23 %  

Graf

8. U které z nabízených péčí předpokládáte lepší navazování citových vztahů dítěte po ukončení dané péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u náhradní rodinné péče7187,65 %87,65 %  
nejsem si jistý/á56,17 %6,17 %  
u obou péčí ve stejné míře33,7 %3,7 %  
u ústavní péče22,47 %2,47 %  

Graf

9. Která z nabízených péčí nabízí vhodnější podmínky pro úspěšné naplnění partnerské a následně rodičovské role dítěte v budoucnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náhradní rodinná péče7086,42 %86,42 %  
nejsem si jistý/á911,11 %11,11 %  
ústavní péče11,23 %1,23 %  
obě péče ve stejné míře11,23 %1,23 %  

Graf

10. U které z uvedených péčí předpokládáte větší samostatnost dítěte po ukončení dané péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u náhradní rodinné péče4251,85 %51,85 %  
u ústavní péče2328,4 %28,4 %  
u obou péčí ve stejné míře1012,35 %12,35 %  
nejsem si jistý/á67,41 %7,41 %  

Graf

11. U které z nabízených péčí předpokládáte lepší integraci dítěte do společnosti po ukončení dané péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u náhradní rodinné péče6883,95 %83,95 %  
u obou péčí ve stejné míře89,88 %9,88 %  
nejsem si jistý/á44,94 %4,94 %  
u ústavní péče11,23 %1,23 %  

Graf

12. U které z nabízených péčí předpokládáte lepší profesní uplatnění po ukončení péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u náhradní rodinné péče5466,67 %66,67 %  
u obou péčí ve stejné míře1619,75 %19,75 %  
nejsem si jistý/á89,88 %9,88 %  
u ústavní péče33,7 %3,7 %  

Graf

13. Pohybujete se v dané oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7592,59 %92,59 %  
ano, pracuji v ústavním zařízení (dětský domov, diagnostický ústav, výchovný ústav)44,94 %4,94 %  
ano, jsem náhradní rodič22,47 %2,47 %  

Graf

14. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7491,36 %91,36 %  
muž78,64 %8,64 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let5871,6 %71,6 %  
26 - 35 let1113,58 %13,58 %  
36 - 45 let911,11 %11,11 %  
46 - 55 let33,7 %3,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Která z uvedených péčí lépe připravuje dítě na budoucí život?

2. Která z nabízených péčí dává dítěti větší pocit bezpečí a stability?

3. Která z uvedených péčí nabízí dítěti pestřejší škálu volnočasových aktivit?

4. Ve které z těchto péčí jsou více rozvíjeny komunikační schopnosti dítěte?

5. Která z níže uvedených péčí nabízí více podnětů pro harmonický vývoj dítěte (citové podněty, tělesný kontakt s dospělým…)?

6. U které z nabízených péčí předpokládáte větší problémy dítěte s učením?

7. U které z níže uvedených péčí hrozí podle Vás větší kriminalita dětí?

8. U které z nabízených péčí předpokládáte lepší navazování citových vztahů dítěte po ukončení dané péče?

9. Která z nabízených péčí nabízí vhodnější podmínky pro úspěšné naplnění partnerské a následně rodičovské role dítěte v budoucnu?

10. U které z uvedených péčí předpokládáte větší samostatnost dítěte po ukončení dané péče?

11. U které z nabízených péčí předpokládáte lepší integraci dítěte do společnosti po ukončení dané péče?

12. U které z nabízených péčí předpokládáte lepší profesní uplatnění po ukončení péče?

13. Pohybujete se v dané oblasti?

14. Jaké je vaše pohlaví?

15. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Která z uvedených péčí lépe připravuje dítě na budoucí život?

2. Která z nabízených péčí dává dítěti větší pocit bezpečí a stability?

3. Která z uvedených péčí nabízí dítěti pestřejší škálu volnočasových aktivit?

4. Ve které z těchto péčí jsou více rozvíjeny komunikační schopnosti dítěte?

5. Která z níže uvedených péčí nabízí více podnětů pro harmonický vývoj dítěte (citové podněty, tělesný kontakt s dospělým…)?

6. U které z nabízených péčí předpokládáte větší problémy dítěte s učením?

7. U které z níže uvedených péčí hrozí podle Vás větší kriminalita dětí?

8. U které z nabízených péčí předpokládáte lepší navazování citových vztahů dítěte po ukončení dané péče?

9. Která z nabízených péčí nabízí vhodnější podmínky pro úspěšné naplnění partnerské a následně rodičovské role dítěte v budoucnu?

10. U které z uvedených péčí předpokládáte větší samostatnost dítěte po ukončení dané péče?

11. U které z nabízených péčí předpokládáte lepší integraci dítěte do společnosti po ukončení dané péče?

12. U které z nabízených péčí předpokládáte lepší profesní uplatnění po ukončení péče?

13. Pohybujete se v dané oblasti?

14. Jaké je vaše pohlaví?

15. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ullrichová, P.Komparace ústavní a náhradní rodinné péče (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://komparace-ustavni-a-nahradni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.