Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komparace znalostí v oblasti asertivní komunikace.

Komparace znalostí v oblasti asertivní komunikace.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Spurná
Šetření:11. 03. 2013 - 22. 03. 2013
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,(studenti 3.ročníku UTB oboru sociální pedagogika a andragogika)

   prosím Vás o 10 minut Vašeho času na vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je anonymní, obsahuje 26 otázek a výsledky budou použity pouze pro můj výzkum.
   Jmenuji se Gabriela Spurná, studuji 3. ročník bakalářského studia v oboru Sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
   Dotazník bude sloužit pro potřeby vypracování mé bakalářské práce na té,, Komparace znalostí v oblasti asertivní komunikace u studentů sociální pedagogiky a andragogiky“ která je zaměřena na znalost asertivní komunikace. Cílem mé práce je zjistit u studentů sociální pedagogiky a andragogiky, jaké jsou názory na asertivní komunikaci a jaká je znalost asertivní komunikace a technik asertivní komunikace.
   Správnou odpověď prosím zatrhněte, vybírejte prosím vždy jen jednu odpověď. Byla bych ráda, kdybyste odpověděli na všechny otázky co možná nejpravdivěji, aby má práce byla smysluplná.
   Předem děkuji za Váš věnovaný čas.
 

Odpovědi respondentů

1. Jsem :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student sociální pedagogiky4350 %50 %  
student andragogiky4350 %50 %  

Graf

2. O asertivní komunikaci jsem se dozvěděl/la :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při studiu na UTB3439,53 %39,53 %  
před započetím studia3136,05 %36,05 %  
z práce1112,79 %12,79 %  
z kurzu asertivní komunikace55,81 %5,81 %  
z médií22,33 %2,33 %  
nevím o ní11,16 %1,16 %  
na střední škole11,16 %1,16 %  
nedozvěděla11,16 %1,16 %  

Graf

3. Pamatujete si zda jste se učili na UTB o asertivní komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7587,21 %87,21 %  
ne1112,79 %12,79 %  

Graf

4. Vyjmenujte předměty u kterých si vzpomenete učení asertivní komunikace

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální komunikace2225,58 %25,58 %  
komunikace89,3 %9,3 %  
psychologie55,81 %5,81 %  
sociální psychologie, sociální komunikace22,33 %2,33 %  
nevzpomínám si22,33 %2,33 %  
asertivní komunikace22,33 %2,33 %  
sociální psychologie22,33 %2,33 %  
základy psychologie, Vybrané problémy sociální komunikace11,16 %1,16 %  
vybrané problémy sociální komunikace11,16 %1,16 %  
psychologie?11,16 %1,16 %  
ostatní odpovědi Sociální komunikace, management
psychologie,pedagogika,
saociální komunikace, sociální psychologie
komunikace, pedagogoka
psychologie osobnosti, sociální psychologie
psychologie, pedagogika
pedagogika
sociální psychologie, vybrané problémy sociální komunikace
-
Sociální psychologie, Komunikační dovednosti, Lektorské dovednosti
psychologie, komunikace
soc. komunikace
sociální pschologie
nevzpomenu si na název :-)
komunikace 1, komunikace 2,
asertivita
sociální komunikace, psychologie, sociální pedagogika
nepamatuji si názvy
Kurz asertivního jednání, psychologie
volitelný předmět základy asertivity, pak ještě v dalších předmětech, na názvy si nevzpomínám
sociálně-pedagogická komunikace, sociálně-psychologický výcvik
ne
sociální pedagogoka
komunikace,sociální práce,speciální pedagogika
ted nevím
sociální komunikace a sociální pedagogika
sociální psychologie,komunikace
na názvy předmětů si přesně nevzpomenu, ale na začátku studia byl předmět asertivity, dále určitě v nějaké psychologii, sociální psychologii, i u SZZ byla jedna podotázka zaměřena na asertivitu
poradenský vztah
komunikace a psychologie
sociální psychologie, krizová intervence
asertivní komunikace, sociálné pedagogika
psychologie a komunikace
možná psychologie
sociální komunikace, psychologie
psychologie, socialni komunikace
v sociální komunikaci
psygologie
Nepamatuji si
psychologie,komunikace
4046,51 %46,51 % 

Graf

5. Dle svého názoru, jste dostatečně seznámeni během studia na UTB s asertivní komunikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3844,19 %44,19 %  
spíše ne2023,26 %23,26 %  
ano1315,12 %15,12 %  
ne1213,95 %13,95 %  
nevím33,49 %3,49 %  

Graf

6. Co je podle Vás asertivní komunikace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

je komunikace, při které se člověk snaží dosáhnout svého cíle tím, že neustálým opakováním požadavku dosáhne optimálního výsledku.

umění zdravě, nenásilně prosadit svůj názor

-

"dosáhnout svého, ale v mezích zákona a slušného chování" :)

Asertivita je komunikační dovednost zdůrazňující aspekt sebedůvěry a sebeprosazení

Asertivita je komunikační dovednost zdůrazňující aspekt sebedůvěry a sebeprosazení.

asertivita je schopnost, jak dosáhnout svého cíle aniž bychom se chovali hrubě nebo neslušně...

Asertivní člověk někdy prosazuje své názory možná až zbytečně důrazně. Při standardních situacích má potřebu mít celou situaci pevně v rukou a má prakticky hlavní slovo. Pro vnitřní spokojenost je schopný zajít hodně daleko a prakticky nehledět na ostatní.

Bere v úvahu potřeby a přání druhé strany

bez nátlaku dosáhnout svého, také umění říci ne

Je důležitá pro vedoucí funkce, kdy to může vést k sebeprosazování. Kdy jsme schopni prosadit si vlastní názor. V komunikaci je velice důležitá.

je prosazení názoru nebo sama sebe, aniž by vyvolal nějaký konflikt mezi lidma. Je to forma komunikace která není ani agresivní a ani pasivní.

je to dovednost sebevědomého sebeprosazení v sociální komunikaci, která však nemá agresivní podtext.

Je to komunikace mezi agresivitou a pasivitou

Je to komunikace, kdy člověk říká to co chce říct,dle toho jak to cítí a tak aby nikomu neublížil a nikoho nemanipuloval.

Je to komunikační dovednost zdůrazňující aspekt sebedůvěry a sebeprosazení.

je to taková komunikace, kdy člověk nekomunikuje ani agresivně ani pasivně. Umí říct svůj názor, myšlenku aniž by tím někoho ranil.

Jednání s lidmi k všestranné spokojennosti.

Jednat na rovinu a říkat co si myslím

komunikace k dodání sebevědomí,prosazování si toho co chci bez dopadu na okolí

komunikace kde člověk říká co cítí,co chce,nemanipuluje a neubližuje

komunikace kde neublížím sobě ani nikomu jinému

komunikace kde říkám a dělám co chci

Komunikace postavena na respektovani nazoru druhe strany a prosazeni svych zajmu.

komunikace při níž si člověk zvedne sebedůvěru a naučí se sebeprosadit se aniž by ublížil druhému

komunikace v které jde o sebebrosazení

komunikace vedoucí k sebeprosazení

Komunikace za účelem kompromisu.

komunikace, kde si prosazuji své,bez ublížení jinému a bez manipulace

komunikace, kdy člověk vyjádří svůj názor, ale respektuje i druhé

komunikace, která vede k přátelskému prosazení názorů, je založená na sebedůvěře, sebevědomí, ale neuráží, je kamaráská

komunikace, která vede k sebeprosazení,sebedůvěřě,bez ublížení ostatním

Komunikace, která vede ke zdravému sebeprosazení, přátelské komunikace, ke spolupráci.

Komunikace, které vede k vytýčenému cíli a neublíží zúčastněným.

komunikace, se zaměřením na sebeprosazení. Schopnost prosadit si svůj názor v komunikaci

komunikace,kdy jedinec prosazuje své názory, postoje atd. ne na úkor druhé strany, je otevřený protistraně

Komunikace,kdy se nesnažíme povyšovat nad druhé, umíme aktivně naslouchat. Přistupujeme na kompromisy, neponižujeme,jsme aktivní.

komunikační dovednost zdůrazňující aspekt sebedůvěry a sebeprosazení

komunikační dovednost, schopnost prosadit svůj názor

Komunikovat bez náznaku naštvání, ikdyž naštvaná jsem, hledat správná slova

konverzace kde si prosadím své a neublížím ostatním a nebo dojdu ke kompromisu bez hádek a manipulace

např.odmítnout blbé nabídky

nebát se říci ne, prosadit svůj názor

nenásilně se prosadit

Neubližovat ostatním

Nevím

prosazení si to co chci já,bez manipulace a ublížení druhým

prosazení svého takovým způsobem, že si ten druhý myslí, že to byl jeho nápad

prosazování svých myšlenek, ale zdravé prosazování, ne na úkor druhých

průbojná, přímá, nevyhýbavá komunikace

přímá komunikace na základě toho co chci,bez manipulace a snahou dojít ke kompromisu

Přímé jednání, které neublíží lidem.

rázně, jasně, nenechat se zastrašit...ovšem slušně

říkám a prosazuji si to co chci,bez manipulace druhého a bez napadení či hádek

říkám co chci,aniž bych ublížil ostatním

říkám to co chci,bez ublížení protějšku

sebeprosazení

sebevědomí při prosazení vlastích názorů

Schopnost a dovednost komunikovat, založená na vlastní sebedůvěře.

Schopnost hájit slušně své zájmy a potřeby bez narušení sociálních vztahů

schopnost komunikovat tak, abychom dosáhli svého cíle

schopnost prezentovat sama sebe, svoje názory a postoje v komunikaci s ostatními, vše na úrovni slušného chování

schopnost prosadit svůj názor, nenechat se zatlačit někam,kam jsme nechtěli,ale zároveň zůstat zdvořilí a korektní

slušné, stručné nevulgární, jasné vysvětlení či odmítnutí určitého názoru či odpověď

Stručná, jasná a zároveň pochopitelná, ale odměřená komunikace.

svobodná volba jednat podle našeho vědomí a svědomí

ta komunikace,kde si jdu za svým,aniž bych osočoval jiné

takový způsob komunikace, aby člověk dosáhl svého, působil přitom zdravě sebevědomě a v mezích slušnosti

technika komunikace a zdravého sebeprosazení

umění jednat s lidmi. Při tomto jednání by nemělo docházet ani k manipulaci ani k agresi. Umění každou situaci zvládnout komunikací tak, abych dosáhla toho co chci, ale nenarušila vztah s tím, s kým komunikuju.

umění komunikovat s lidmi, zvládat emoce v komunikaci, agresi, apod.

umění říct ne atd..

umění říkat NE

Umět jednat s lidmi

umět říct ne, prosadit svůj názor

umět si prosadit svůj názor při komunikaci s jinou osobou

upřímná komunikace

upřímná komunikace dle toho co chci

určitá komunikační dovednost, schopnost prosadit svůj názor

Vyjadřování vlastních názorů a postojů na neagresivní úrovni

vyslovení vlastního názoru. Stát si za svým názorem

zdravé sebeprosazení, sebedůvěra při komunikaci, neříkat ano, když chci říct ne,

zdravé sebeprosazení, umění říct ne

způsob jednání s lidmi, tak aby jsme je respektovali a vycházeli s nimi

Způsob komunikace, v níž každý jedinec, který se komunikace účastní, má možnost vyjádřit svobodně a dobrovolně své názory.

že si člověk nenechá všechno líbit

7. Víte co znamená jednat asertivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dělám a říkám, co chci, tak abych neublížila druhým6474,42 %74,42 %  
dělám a říkám, co chci a neohlížím se na jiné910,47 %10,47 %  
dělám a říkám jen to, co mi k něčemu pomůže78,14 %8,14 %  
dělám a říkám, co neublíží ostatním66,98 %6,98 %  

Graf

8. Musíte za všech okolností jednat asertivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4552,33 %52,33 %  
spíše ano2124,42 %24,42 %  
spíše ne1416,28 %16,28 %  
ano44,65 %4,65 %  
nevím22,33 %2,33 %  

Graf

9. Myslíte si, že umíte používat asertivní komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3540,7 %40,7 %  
spíše ano3136,05 %36,05 %  
nejsem schopná/ý posoudit89,3 %9,3 %  
ano89,3 %9,3 %  
ne44,65 %4,65 %  

Graf

10. Která z těchto formulací je asertivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Takhle vidím situaci. Toto si myslím. Toto cítím. Tohle chci a tohle nechci.8194,19 %94,19 %  
Máš pravdu. Nezáleží na tom, co si myslím. Nezáleží na tom, co cítím.33,49 %3,49 %  
Mám pravdu. Když si myslíš něco jiného, myslíš špatně. Na tvých pocitech nezáleží.22,33 %2,33 %  

Graf

11. Které z pocitů vyvolává člověk jednající asertivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pocity respektování vlastní ceny7991,86 %91,86 %  
pocity radosti z úspěchu33,49 %3,49 %  
pocity viny nebo nadřazenosti33,49 %3,49 %  
pocity ponížení, zranění11,16 %1,16 %  

Graf

12. Pokud se jedná o vás osobně, jak nejčastěji odmítáte, když něco nechcete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
promiň, ale nejde to5968,6 %68,6 %  
ne, nechci, nebudu2023,26 %23,26 %  
ohlas se někdy, domluvíme se66,98 %6,98 %  
jdi do háje11,16 %1,16 %  

Graf

13. Co považujete za cíl asertivního chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řešit situace ke spokojenosti všech, cestou kompromisu.4754,65 %54,65 %  
Říkat pravdu, nenechat se zmanipulovat.2630,23 %30,23 %  
Umět se prosadit a dosáhnout svého za každou cenu.89,3 %9,3 %  
Jednat a komunikovat tak, abych vyhověl mému okolí a neměl konflikty.55,81 %5,81 %  

Graf

14. Znáte techniky asertivní komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5058,14 %58,14 %  
spíše ne2023,26 %23,26 %  
nevím910,47 %10,47 %  
ne44,65 %4,65 %  
ano33,49 %3,49 %  

Graf

15. Jakou asertivní reakci na kritiku použil pán ,,B“ v ukázce níže? A: ,,Věčné teoretizování o asertivitě je k ničemu. Tak nikoho nic nenaučíte…“ B: ,, Máte pravdu, nejlepší je asertivitu cvičit prakticky.“ A: ,, No vidíte, sám to říkáte!“ B: ,, Souhlasím s vámi v tom, že pouhou četbou nebo nasloucháním se asertivitě asi naučit nejde.“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas s kritikou6070,59 %69,77 %  
otevřené dveře1517,65 %17,44 %  
dotazování na negativa1011,76 %11,63 %  

Graf

16. Která asertivní technika je na principu vytrvalého opakování toho, co požadujeme?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
,,gramofonová deska"7587,21 %87,21 %  
zpětná vazba55,81 %5,81 %  
asertivní ,,Ne"55,81 %5,81 %  
žádost o laskavost11,16 %1,16 %  

Graf

17. Umíte si ,,ustát“ , když někomu řeknete ,,NE“? ( v situaci když po vás kolegyně chce, aby jste za ni vzal/a její práci a vy máte své až nad hlavu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano ustojím to, ale mám výčitky.3641,86 %41,86 %  
Ano, bez problému řeknu ,,Ne“.3439,53 %39,53 %  
Ne, ale řeknu ji, že je to naposledy.910,47 %10,47 %  
Ne, nechám se vždy zvyklat, bez přemlouvání.78,14 %8,14 %  

Graf

18. Která z vět je asertivní zpětnou vazbou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
,, Nelíbí se mi, že jsi zvýšil hlas a já ti nemůžu říci, co chci.“6170,93 %70,93 %  
,,0mluv mě, ale takhle nechci komunikovat.“1618,6 %18,6 %  
,,Nelíbí se mi, jak semnou mluvíš.“78,14 %8,14 %  
,, Nedokážeš nic jiného než na mě jen pořád křičet.“22,33 %2,33 %  

Graf

19. Kterou z technik použil pan ,,O“ v ukázce níže? J: ,,Ten tvůj referát nestál za nic!“ O: ,, Co na něm bylo tak špatné?“ J: ,, No předně ten přednes, to byla katastrofa!“ O: ,, A co ještě na mém vystoupení nebylo dobré?“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní dotazování6070,59 %69,77 %  
negativní aserce1922,35 %22,09 %  
vyjádření pohnutek67,06 %6,98 %  

Graf

20. Je podle Vás možné komunikovat asertivně neverbálně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4147,67 %47,67 %  
ano3136,05 %36,05 %  
nevím910,47 %10,47 %  
spíše ne33,49 %3,49 %  
ne22,33 %2,33 %  

Graf

21. Když Váš klient sedí a přišel s vámi něco prodiskutovat, co uděláte vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
posadím se naproti něj a budu poslouchat8093,02 %93,02 %  
stoupnu si vedle něj a budu se ho vyptávat55,81 %5,81 %  
posadím se k počítači a budu si vše řádně zapisovat11,16 %1,16 %  

Graf

22. Pokud se jedná o Vás osobně. Když hovoříte na nepříjemné téma. Protějšku se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
díváte do očí5058,14 %58,14 %  
těkáte očima2427,91 %27,91 %  
díváte přes něj, aby si myslel, že se díváte na něj89,3 %9,3 %  
hledíte do země44,65 %4,65 %  

Graf

23. Jaký bude podle Vás způsob projevu asertivního člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pevný, rovnoměrný rytmus, zdůrazňující podstatné6777,91 %77,91 %  
přiměřeně hlasitý, bez intonace, klidný1618,6 %18,6 %  
hlasitý, povýšený, vyžadující intonace22,33 %2,33 %  
slabý, nejistý, váhavý, časté pomlky11,16 %1,16 %  

Graf

24. Jaký bude mít podle Vás pohled člověk jednající asertivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímý, otevřený, udržující kontakt s druhým8093,02 %93,02 %  
pronikavý, chladný, upřený33,49 %3,49 %  
upřímný, veselý, vyzývavý33,49 %3,49 %  

Graf

25. Chcete v praxi používat právě asertivní komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale nejde mi to zcela dobře4248,84 %48,84 %  
ano3034,88 %34,88 %  
nevím1011,63 %11,63 %  
ne44,65 %4,65 %  

Graf

26. Myslíte si, že asertivní komunikace je důležitá pro výkon Vašeho povolání (příp. budoucího povolání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležitá4855,81 %55,81 %  
středně důležitá2124,42 %24,42 %  
nejdůležitější1315,12 %15,12 %  
málo důležitá44,65 %4,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem :

2. O asertivní komunikaci jsem se dozvěděl/la :

3. Pamatujete si zda jste se učili na UTB o asertivní komunikaci?

4. Vyjmenujte předměty u kterých si vzpomenete učení asertivní komunikace

5. Dle svého názoru, jste dostatečně seznámeni během studia na UTB s asertivní komunikací?

7. Víte co znamená jednat asertivně?

8. Musíte za všech okolností jednat asertivně?

9. Myslíte si, že umíte používat asertivní komunikaci?

10. Která z těchto formulací je asertivní?

11. Které z pocitů vyvolává člověk jednající asertivně?

12. Pokud se jedná o vás osobně, jak nejčastěji odmítáte, když něco nechcete?

13. Co považujete za cíl asertivního chování?

14. Znáte techniky asertivní komunikace?

15. Jakou asertivní reakci na kritiku použil pán ,,B“ v ukázce níže? A: ,,Věčné teoretizování o asertivitě je k ničemu. Tak nikoho nic nenaučíte…“ B: ,, Máte pravdu, nejlepší je asertivitu cvičit prakticky.“ A: ,, No vidíte, sám to říkáte!“ B: ,, Souhlasím s vámi v tom, že pouhou četbou nebo nasloucháním se asertivitě asi naučit nejde.“

16. Která asertivní technika je na principu vytrvalého opakování toho, co požadujeme?

17. Umíte si ,,ustát“ , když někomu řeknete ,,NE“? ( v situaci když po vás kolegyně chce, aby jste za ni vzal/a její práci a vy máte své až nad hlavu)

18. Která z vět je asertivní zpětnou vazbou?

19. Kterou z technik použil pan ,,O“ v ukázce níže? J: ,,Ten tvůj referát nestál za nic!“ O: ,, Co na něm bylo tak špatné?“ J: ,, No předně ten přednes, to byla katastrofa!“ O: ,, A co ještě na mém vystoupení nebylo dobré?“

20. Je podle Vás možné komunikovat asertivně neverbálně?

21. Když Váš klient sedí a přišel s vámi něco prodiskutovat, co uděláte vy?

22. Pokud se jedná o Vás osobně. Když hovoříte na nepříjemné téma. Protějšku se:

23. Jaký bude podle Vás způsob projevu asertivního člověka?

24. Jaký bude mít podle Vás pohled člověk jednající asertivně?

25. Chcete v praxi používat právě asertivní komunikaci?

26. Myslíte si, že asertivní komunikace je důležitá pro výkon Vašeho povolání (příp. budoucího povolání)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem :

2. O asertivní komunikaci jsem se dozvěděl/la :

3. Pamatujete si zda jste se učili na UTB o asertivní komunikaci?

4. Vyjmenujte předměty u kterých si vzpomenete učení asertivní komunikace

5. Dle svého názoru, jste dostatečně seznámeni během studia na UTB s asertivní komunikací?

7. Víte co znamená jednat asertivně?

8. Musíte za všech okolností jednat asertivně?

9. Myslíte si, že umíte používat asertivní komunikaci?

10. Která z těchto formulací je asertivní?

11. Které z pocitů vyvolává člověk jednající asertivně?

12. Pokud se jedná o vás osobně, jak nejčastěji odmítáte, když něco nechcete?

13. Co považujete za cíl asertivního chování?

14. Znáte techniky asertivní komunikace?

15. Jakou asertivní reakci na kritiku použil pán ,,B“ v ukázce níže? A: ,,Věčné teoretizování o asertivitě je k ničemu. Tak nikoho nic nenaučíte…“ B: ,, Máte pravdu, nejlepší je asertivitu cvičit prakticky.“ A: ,, No vidíte, sám to říkáte!“ B: ,, Souhlasím s vámi v tom, že pouhou četbou nebo nasloucháním se asertivitě asi naučit nejde.“

16. Která asertivní technika je na principu vytrvalého opakování toho, co požadujeme?

17. Umíte si ,,ustát“ , když někomu řeknete ,,NE“? ( v situaci když po vás kolegyně chce, aby jste za ni vzal/a její práci a vy máte své až nad hlavu)

18. Která z vět je asertivní zpětnou vazbou?

19. Kterou z technik použil pan ,,O“ v ukázce níže? J: ,,Ten tvůj referát nestál za nic!“ O: ,, Co na něm bylo tak špatné?“ J: ,, No předně ten přednes, to byla katastrofa!“ O: ,, A co ještě na mém vystoupení nebylo dobré?“

20. Je podle Vás možné komunikovat asertivně neverbálně?

21. Když Váš klient sedí a přišel s vámi něco prodiskutovat, co uděláte vy?

22. Pokud se jedná o Vás osobně. Když hovoříte na nepříjemné téma. Protějšku se:

23. Jaký bude podle Vás způsob projevu asertivního člověka?

24. Jaký bude mít podle Vás pohled člověk jednající asertivně?

25. Chcete v praxi používat právě asertivní komunikaci?

26. Myslíte si, že asertivní komunikace je důležitá pro výkon Vašeho povolání (příp. budoucího povolání)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Spurná, G.Komparace znalostí v oblasti asertivní komunikace. (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://komparace-znalosti-v-oblasti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.