Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kompetence krizového manažera HZS

Kompetence krizového manažera HZS

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Pavelková
Šetření:12. 04. 2012 - 20. 04. 2012
Počet respondentů:148
Počet otázek (max/průměr):24 / 19.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění jednoduchého dotazníku, který se týká tacitních vlastností a kompetencí krizového manažera Hasičského záchranného sboru. Je součástí mé bakalářské práce na Univerzitě T. Bati v Uherském Hradišti.

Prosím o označení odpovědi, která nejlépe vystihuje Váš názor a zkušenosti.

Děkuji za věnovaný čas, ochotu a spolupráci.

Renata Vávrová

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž12282,43 %82,43 %  
žena2617,57 %17,57 %  

Graf

2. Věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-5010470,27 %70,27 %  
51 a více4228,38 %28,38 %  
18-2521,35 %1,35 %  

Graf

3. Zastáváte pozici vedoucího pracovníka v krizovém řízení u HZS? (pokud odpovíte ne, prosím dál nepokračujte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11879,73 %79,73 %  
ne3020,27 %20,27 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské, vyšší (Ing., Mgr., PhD., JUDr.)8168,64 %54,73 %  
Vysokoškolské, nižší (bakalář)3025,42 %20,27 %  
Středoškolské s maturitou75,93 %4,73 %  

Graf

5. Kolik let zastáváte řídící funkci v oboru krizové řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 let a více4033,9 %27,03 %  
5-9 let3731,36 %25 %  
1-4 roky3529,66 %23,65 %  
méně než rok65,08 %4,05 %  

Graf

6. Je podle Vás osobnost vedoucího pracovníka v krizovém řízení podstatná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano9076,27 %60,81 %  
Spíše ano2521,19 %16,89 %  
Spíše ne21,69 %1,35 %  
Určitě ne10,85 %0,68 %  

Graf

7. Současné kompetence vztahující se k Vaší pracovní pozici se Vám zdají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečné5445,76 %36,49 %  
s drobnými nedostatky5244,07 %35,14 %  
nedostatečné1210,17 %8,11 %  

Graf

8. Rozšířil/a byste své vzdělání, kdyby to znamenalo zvýšení Vašich kompetencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano6555,08 %43,92 %  
Spíše ano4033,9 %27,03 %  
Spíše ne97,63 %6,08 %  
Určitě ne43,39 %2,7 %  

Graf

9. Jakou vrozenou vlastnost by rozhodně manažer HZS neměl postrádat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodnost6958,47 %46,62 %  
organizační schopnost6655,93 %44,59 %  
zodpovědnost3327,97 %22,3 %  
umění vést1815,25 %12,16 %  
přirozená autorita1815,25 %12,16 %  
intelekt43,39 %2,7 %  
odvahu32,54 %2,03 %  
trpělivost10,85 %0,68 %  

Graf

10. Které z uvedených vlastností krizového manažera HZS považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řešení problémů a rozhodování5647,46 %37,84 %  
odborné znalosti 5445,76 %36,49 %  
odolnost vůči stresu5244,07 %35,14 %  
komunikační schopnosti2622,03 %17,57 %  
adaptibilita na měnicí se podmínky1916,1 %12,84 %  
dobrá duševní a tělesná kondice43,39 %2,7 %  
umění správně využít čas10,85 %0,68 %  

Graf

11. Byly Vaše schopnosti a dovednosti dostačující při zvládání krizových situací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6252,54 %41,89 %  
Určitě ano5042,37 %33,78 %  
Spíše ne43,39 %2,7 %  
Určitě ne21,69 %1,35 %  

Graf

12. Je podle Vašeho názoru důležitá úroveň vzdělání pro kvalitní výkon manažerské pozice v útvarech HZS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než vzdělání jsou důležité schopnosti manažera5647,46 %37,84 %  
pro výkon manažerské pozice je nutné mít odborné vzdělání (SŠ, VŠ)5445,76 %36,49 %  
kvalita odváděné práce nijak nesouvisí s úrovní vzdělání86,78 %5,41 %  

Graf

13. Jaký má podle Vás vliv vývoj znalostí na činnosti spojené s řízením krizových situací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velký vliv7361,86 %49,32 %  
zásadní vliv3126,27 %20,95 %  
malý vliv108,47 %6,76 %  
vliv není43,39 %2,7 %  

Graf

14. Probíhají u Vás v organizaci školení či vzdělávací kurzy, např.: jak lépe postupovat při vzniku neočekávané situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8874,58 %59,46 %  
ne3025,42 %20,27 %  

Graf

15. Pokud ano, účastníte se těchto aktivit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano4958,33 %33,11 %  
Spíše ano3136,9 %20,95 %  
Spíše ne44,76 %2,7 %  

Graf

16. Jaká je nejčastější forma získávání znalostí u pracovníků ve vašem oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školení, vzdělávací kurzy6857,63 %45,95 %  
samostudium1916,1 %12,84 %  
interní systém znalostí v organizaci1916,1 %12,84 %  
učení od kolegů1210,17 %8,11 %  

Graf

17. Jakým způsobem získáváte znalosti, které nelze mít k dispozici v písemné podobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od kolegů6151,69 %41,22 %  
vlastní zkušenost5546,61 %37,16 %  
takové znalosti nejsou pro mě podstatné21,69 %1,35 %  

Graf

18. Vytváříte cíleně pro účely sdílení znalostí příběhy (např. jak byla krizová situace řešena v minulosti), které jsou předávány mezi pracovníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4739,83 %31,76 %  
Určitě ano3933,05 %26,35 %  
Spíše ne2823,73 %18,92 %  
Určitě ne43,39 %2,7 %  

Graf

19. Mají jednotliví pracovníci svého mentora i po zkušební době (vztah profesionální hasič – vedoucí jednotky HZS)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, mentory nevyužíváme5143,22 %34,46 %  
svého mentora má pracovník pouze v období zapracování4739,83 %31,76 %  
ano, každý pracovník má svého mentora2016,95 %13,51 %  

Graf

20. Faktory, které Vám brání nejvíce v rozvoji Vaší osobnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek času6857,63 %45,95 %  
velké pracovní vytížení4840,68 %32,43 %  
nezajímavé metody vzdělávacích center1916,1 %12,84 %  
motivace, vůle1512,71 %10,14 %  
organizace to nevyžaduje1311,02 %8,78 %  
věk65,08 %4,05 %  

Graf

21. Při řízení neočekávané situace se spoléháte spíše na?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
racionální mysl5950 %39,86 %  
zkušenost5042,37 %33,78 %  
intuici65,08 %4,05 %  
teorii32,54 %2,03 %  

Graf

22. Říká vám něco pojem tacitní vlastnosti manažera?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4739,83 %31,76 %  
ne3832,2 %25,68 %  
nevím3327,97 %22,3 %  

Graf

23. Krátce napiště, co si představíte pod pojmem tacitní vlastnost manažera?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3731,36 %25 %  
intuice32,54 %2,03 %  
skrytá znalost32,54 %2,03 %  
nic21,69 %1,35 %  
nemám představu21,69 %1,35 %  
neznám21,69 %1,35 %  
vědomostní znalosti21,69 %1,35 %  
něco jako šestý smysl10,85 %0,68 %  
souhlasí aniž něco udělá10,85 %0,68 %  
nějaké skryté (dočasně uložené) vlastnosti získané na základě zkušeností a intuice10,85 %0,68 %  
ostatní odpovědi Netuším, s tímto slovem jsem se dosud nesetkal.
osobnostní, vnitřní, neuvědomělé
nevím, ale mohla bych se podívat na internet
Asi něco jako dovednosti a zkušenosti
Schopnost o které neví a na niž nemusí mít potvrzení.
Tacitní zanlost manažera je dle mého názoru dovednosti, různá pravidla nebo principy, kterými se manažer řídí.
Tacitní znalosti vycházejí z explicitní znalosti, která je doplňována zkušenostmi, dovednostmi, intuicí, osobními představami nebo mentálními modely jedince.
v životě jsem toto slovo neslyšel
Mám dojem, že to je mlčenlivej souhlas Managera... Kam vítr tam plášť .. :)
přímo neuvědomované, resp. imanentně přítomné
netuším
vlastnost, která je skrytá
nedovedu vysvětlit
souhlasivé
kladná vlastnost managera.....
aaaaaa
Tacitní vlastnosti jsou dovednosti, zkušenost, osobní představy konkrétního člověka
nevím,ledaže bych si to někde našel
skryté vlastnosti, které si manažer neuvědomuje
nesetkal jsem se s tímto pojmem
soubor podvědomých schopností
mladý, krásný, vzdělaný, poslušný a všeho schopný příslušník
skryté
termín který nepotřebuji
jde o vlastnosti (znalosti, dovednosti) spojené s osobností konkrétního člověka
životní zkušenost
nečinost
ztotožnění s názorem ostatních a podvolení se
často podvědomá vlastnost - zkušenosti, intuice, atd., bývají spojeny s emocemi a hodnotami manažera
charakter jeho osobnosti
Charakterové vlastnosti, které úzce vyjadřují osobnost vlastníka
na těchto vlastnostech jsou závislé praktické zkušenosti člověka
znalosti a dovednosti vázané na osobnost jednotlivce
Opravdu nevím.
Dovednost, zkušenost
vlastnosti které člověk má, aniž by si to uvědomoval
s tímto pojmem jsem se nesetkal
zatím jsem s tímto pojmem nesetkal
umět využívat postupy vytvořené v organizaci ??
skryté znalosti, získané praxí a dovedností, zkušenosti, které si manager "nese" životem, to co si uchovává v paměti pro příští situace.
Jde o osobnostní vlastnosti, které vycházejí z vlastní zkušenosti.
osobní znalosti, zkušenosti, náhledy a systémy hodnot
netuším co tento pojem znamená
opak explicitní (latentní, tj. skrytá, přesněji neuvědomělá - intuice ...)
xxxxx
podvědomné chování při řešení situací.
tato vlastnost manažera připravuje o jeho dobré jméno
osobní zkušenosti (profesionální vyzrálost)
Je to soubor dovedností a zkušeností, který je vždy propojen s činnostmi a postupy.
??
neuvědomělá znalost
vlastnost, kterou používáme nevědomě
ojedinělá,individuální schopnost
nevědomá znalost vedoucí k lepšímu rozhodování v krizové situaci
skrytá schopnost vyhodnocení situace a rizika
něco jak vlastní radar
s tímto termínem jsem se nesetkal
šestý smysl
nevědomá, vnitřní znalost
osobní představy
nterakce explicitních znalostí a zkušeností v našem mozku
znalosti, jež lze těžko vyslovit a uchopit a předát
vlastnosti, které si neuvědomujeme, ale vlastníme je
nevyslovená, ne zřejmá na první pohled
6454,24 %43,24 % 

Graf

24. V jakém kraji jste profesně zařazen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plzeňský kraj2319,49 %15,54 %  
Zlínský kraj1311,02 %8,78 %  
Liberecký kraj1210,17 %8,11 %  
Středočeský kraj119,32 %7,43 %  
Jihomoravský kraj108,47 %6,76 %  
Olomoucký kraj97,63 %6,08 %  
Hlavní město Praha75,93 %4,73 %  
Pardubický kraj65,08 %4,05 %  
Jihočeský kraj65,08 %4,05 %  
Královéhradecký kraj65,08 %4,05 %  
Vysočina54,24 %3,38 %  
Moravskoslezský kraj43,39 %2,7 %  
Ústecký kraj43,39 %2,7 %  
Karlovarský kraj21,69 %1,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Nejvyšší dosažené vzdělání.

 • odpověď Vysokoškolské, vyšší (Ing., Mgr., PhD., JUDr.):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Liberecký kraj na otázku 24. V jakém kraji jste profesně zařazen?

6. Je podle Vás osobnost vedoucího pracovníka v krizovém řízení podstatná?

 • odpověď Určitě ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zlínský kraj na otázku 24. V jakém kraji jste profesně zařazen?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi velké pracovní vytížení na otázku 20. Faktory, které Vám brání nejvíce v rozvoji Vaší osobnosti.

14. Probíhají u Vás v organizaci školení či vzdělávací kurzy, např.: jak lépe postupovat při vzniku neočekávané situace?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 15. Pokud ano, účastníte se těchto aktivit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 15. Pokud ano, účastníte se těchto aktivit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi umění vést na otázku 9. Jakou vrozenou vlastnost by rozhodně manažer HZS neměl postrádat?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Liberecký kraj na otázku 24. V jakém kraji jste profesně zařazen?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk.

3. Zastáváte pozici vedoucího pracovníka v krizovém řízení u HZS? (pokud odpovíte ne, prosím dál nepokračujte)

4. Nejvyšší dosažené vzdělání.

5. Kolik let zastáváte řídící funkci v oboru krizové řízení?

6. Je podle Vás osobnost vedoucího pracovníka v krizovém řízení podstatná?

7. Současné kompetence vztahující se k Vaší pracovní pozici se Vám zdají?

8. Rozšířil/a byste své vzdělání, kdyby to znamenalo zvýšení Vašich kompetencí?

9. Jakou vrozenou vlastnost by rozhodně manažer HZS neměl postrádat?

10. Které z uvedených vlastností krizového manažera HZS považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?

11. Byly Vaše schopnosti a dovednosti dostačující při zvládání krizových situací?

12. Je podle Vašeho názoru důležitá úroveň vzdělání pro kvalitní výkon manažerské pozice v útvarech HZS?

13. Jaký má podle Vás vliv vývoj znalostí na činnosti spojené s řízením krizových situací?

14. Probíhají u Vás v organizaci školení či vzdělávací kurzy, např.: jak lépe postupovat při vzniku neočekávané situace?

15. Pokud ano, účastníte se těchto aktivit?

16. Jaká je nejčastější forma získávání znalostí u pracovníků ve vašem oboru?

17. Jakým způsobem získáváte znalosti, které nelze mít k dispozici v písemné podobě?

18. Vytváříte cíleně pro účely sdílení znalostí příběhy (např. jak byla krizová situace řešena v minulosti), které jsou předávány mezi pracovníky?

19. Mají jednotliví pracovníci svého mentora i po zkušební době (vztah profesionální hasič – vedoucí jednotky HZS)?

20. Faktory, které Vám brání nejvíce v rozvoji Vaší osobnosti.

21. Při řízení neočekávané situace se spoléháte spíše na?

22. Říká vám něco pojem tacitní vlastnosti manažera?

23. Krátce napiště, co si představíte pod pojmem tacitní vlastnost manažera?

24. V jakém kraji jste profesně zařazen?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk.

3. Zastáváte pozici vedoucího pracovníka v krizovém řízení u HZS? (pokud odpovíte ne, prosím dál nepokračujte)

4. Nejvyšší dosažené vzdělání.

5. Kolik let zastáváte řídící funkci v oboru krizové řízení?

6. Je podle Vás osobnost vedoucího pracovníka v krizovém řízení podstatná?

7. Současné kompetence vztahující se k Vaší pracovní pozici se Vám zdají?

8. Rozšířil/a byste své vzdělání, kdyby to znamenalo zvýšení Vašich kompetencí?

9. Jakou vrozenou vlastnost by rozhodně manažer HZS neměl postrádat?

10. Které z uvedených vlastností krizového manažera HZS považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?

11. Byly Vaše schopnosti a dovednosti dostačující při zvládání krizových situací?

12. Je podle Vašeho názoru důležitá úroveň vzdělání pro kvalitní výkon manažerské pozice v útvarech HZS?

13. Jaký má podle Vás vliv vývoj znalostí na činnosti spojené s řízením krizových situací?

14. Probíhají u Vás v organizaci školení či vzdělávací kurzy, např.: jak lépe postupovat při vzniku neočekávané situace?

15. Pokud ano, účastníte se těchto aktivit?

16. Jaká je nejčastější forma získávání znalostí u pracovníků ve vašem oboru?

17. Jakým způsobem získáváte znalosti, které nelze mít k dispozici v písemné podobě?

18. Vytváříte cíleně pro účely sdílení znalostí příběhy (např. jak byla krizová situace řešena v minulosti), které jsou předávány mezi pracovníky?

19. Mají jednotliví pracovníci svého mentora i po zkušební době (vztah profesionální hasič – vedoucí jednotky HZS)?

20. Faktory, které Vám brání nejvíce v rozvoji Vaší osobnosti.

21. Při řízení neočekávané situace se spoléháte spíše na?

22. Říká vám něco pojem tacitní vlastnosti manažera?

23. Krátce napiště, co si představíte pod pojmem tacitní vlastnost manažera?

24. V jakém kraji jste profesně zařazen?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavelková, T.Kompetence krizového manažera HZS (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kompetence-krizoveho-manazer.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.