Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kompetence manažerů

Kompetence manažerů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Stuchelová
Šetření:03. 11. 2012 - 30. 11. 2012
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahojky moji spolužáci,

chtěla bych Vás moc poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky potřebuji k mé diplomové práci :-) Cílem je zjistit jaké kompetence a dovednosti jste získali zde na fakultě a s jakými jste již na fakultu přišli. 

 

Dotazník je jednoduchý a nezabere Vám moc času. Otázky se týkají jednotlivých dovedností, které jsou pro správného manažera důležité.

 

U většiny otázek odpovídáte pomocí hodnotící škály 1 – 5, kdy 1 znamená tu nejlepší možnost a 5  tu nejhorší možnost.

 

Předem Všem moc děkuji za ochotu při vyplňování dotazníku.

 

Jana Stuchelová

 

Odpovědi respondentů

1. Samostatnost

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Svou práci si plánuji a provádím sám/sama2.0181.333
Dokážu si sám/sama rozhodovat2.0541.493
Jsem schopen/schopna zastávat svůj názor21.441
Umím si sám/sama rozdělit čas ke zvládnutí úkolu2.1621.631
Přijímám odpovědnost za své jednání1.8651.684

Graf

2. SAMOSTATNOST jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přišel/přišla jsem s ní již na fakultu6356,76 %56,76 %  
Částečně získal/a a rozvinul/a zde na fakultě4641,44 %41,44 %  
Zcela získal/a zde na fakultě21,8 %1,8 %  

Graf

3. FLEXIBILITA

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nemám problémy přijímat nové myšlenky a metody práce2.0721.076
Nic mně nezaskočí, dokážu pružně reagovat2.6580.784
Umím se přizpůsobit novým situacím, přijímat nové úkoly2.2970.876

Graf

4. FLEXIBILITU jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně získal/a a rozvinul/a zde na fakultě6356,76 %56,76 %  
Přišel/přišla jsem s ní již na fakultu4540,54 %40,54 %  
Zcela získal/a zde na fakultě32,7 %2,7 %  

Graf

5. KREATIVITA

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Umím být spontánní2.3511.237
Umím improvizovat2.3421.432
Objevuji a zkouším nové možnosti2.5320.916
Při řešení úkolů nalézám nové, neobvyklé možnosti řešení2.7211.102

Graf

6. KREATIVITU jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně získal/a a rozvinul/a zde na fakultě6154,95 %54,95 %  
Přišel/přišla jsem s ní již na fakultu4439,64 %39,64 %  
Zcela získal/a zde na fakultě65,41 %5,41 %  

Graf

7. Schopnost sebevzdělávání a učení

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jsem zvědavý na všechno nové2.1891.379
Nalézám si nové zdroje informací2.5051.295
Dovedu si zapamatovat nové věci2.2970.93
Umím spojovat nové se známým2.1890.928

Graf

8. Schopnost sebevzdělávání a učení jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně získal/a a rozvinul/a zde na fakultě5448,65 %48,65 %  
Přišel/přišla jsem s ní již na fakultu4338,74 %38,74 %  
Zcela získal/a zde na fakultě1412,61 %12,61 %  

Graf

9. KOOPERACE

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Pracuji v týmu2.4681.384
Je pro mě důležité co ostatní v týmu dělají a říkají2.2971.434
Dokážu ostatním vyjít vstříc2.2071.371
Dokážu přijmout rozhodnutí skupiny2.2071.408
Dokážu přiznat své chyby2.3151.585

Graf

10. KOOPERACI jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně získal/a a rozvinul/a zde na fakultě5751,35 %51,35 %  
Přišel/přišla jsem s ní již na fakultu3733,33 %33,33 %  
Zcela získal/a zde na fakultě1715,32 %15,32 %  

Graf

11. Komunikační dovednosti

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dovedu říct druhým své mínění2.0991.387
Dokážu věci vystihnout2.5410.897
Jsem žádán/žádána o radu2.3691.062
Dovedu projevit pocity a vcítit se do ostatních2.1261.353

Graf

12. Komunikační dovednosti jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně získal/a a rozvinul/a zde na fakultě6962,16 %62,16 %  
Přišel/přišla jsem s ní již na fakultu3430,63 %30,63 %  
Zcela získal/a zde na fakultě87,21 %7,21 %  

Graf

13. Technické dovednosti

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dovedu využívat základní počítačové programy k řešení úkolu1.9641.674
Dovedu využívat pokročilé počítačové programy k řešení úkolu2.6671.231
Jsem schopen/schopna se domluvit v cizím jazyce (Aj, Nj…)2.4141.684
Umím využívat poznatky z účetnictví a finanční znalosti2.6491.327

Graf

14. Technické dovednosti jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně získal/a a rozvinul/a zde na fakultě7163,96 %63,96 %  
Přišel/přišla jsem s ní již na fakultu2623,42 %23,42 %  
Zcela získal/a zde na fakultě1412,61 %12,61 %  

Graf

15. Jaké dovednosti by podle vašeho názoru měl mít správný manažer? (např: zvládat obchodní korespondenci, orientovat se v pracovním právu, umět účtovat běžné účetní operace….)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- umět SAP - zvládat hraní stategických her na vynikající úrovni!!! - znát důležité právní kličky a fígle - umět komunikovat v cizím jazyce (německy, anglicky, čínsky...) - mít dobrý odhad na lidi. Tím nemyslím předsudky a automatické chování, ale schopnost správného rozpoznání motivace a atributů dílčích aktérů

dokázat motivovat a vést zaměstnance, rozhodnout se na základě informací, které má k dispozici, stát si za svým rozhodnutím a za svými lidmi, pokud má podřízené.

empatii, schopnost komunikovat, být kreativní, přijímat názory ostatních, samostatnost, práce v týmu, prace s finančními ukazateli

Hlavně rozvíjet komunikační schopnosti a cizí jazyky

jazyky, zvládat práci na PC, obchodní korespondence, poradit si kde najít co potřebuje

komplexní znalost problematiky (podniku, oddělení), které řídí výborné komunikační a prezentační dovednosti férovost jednání, vlastní a podložený názor vnímavost směrem k zaměstatncům

komunikace

komunikace s lidmi, snaha o empatii, finanční rozhled

komunikace v cizím jazyce, spolupráce s jinými lidmi, schopnost jednat s ostatními, orientace v dané problematice (personalistika, účetnictví, finance...)

komunikace, umět naslouchat problémům (i osobním), schopnost vést lidi k společnému cíli, být připraven na různé scénáře

komunikační dovednosti minimálně v dvou cizích jazycích, pracovat s finančními výkazy, umět prezentovat a prodat svůj názor, ovládat perfektně MS Office, přicházet s novými ideami a být schopen řešit business cases

komunikační dovednosti, organizační dovednosti

komunikativnost, schopnost přijmout odpovědnost, základní znalost účetnictví, znalost ekonomiky

logické myšlení a selský rozum

manažer by měl mít hlavně ucelený přehled znalostí

měl by mít přehled o všem co pod něj spadá, záleží čeho je to manažer, každopádně by u něj určitě neměla chybět flexibilita a schopnost a chuť se učit

měl by mít všeobecný přehled, zvládat obchodní korespondenci, orientaci v pracovním právu

měl by mít všeobecný, základní přehled o fungování podniku, také zvládat základy obchodní korespondence, orientovat se v pracovním a obchodním právu..

měl by znát práci svých podřízených do nejmenších detailů

mít odborné znalosti z oboru, umět delegovat, umět správně vést a motivovat podřízené

Mluvit cizím jazykem, zvládat i pokročilé počítačové programy

musí umět pracovat s lidmi, dokázat je odhadnout, obklopit se schopnými lidmi, mít skvělou logiku a nesnažit se věci komplikovat, musí dobře komunikovat, mít respekt ostatních.. účtovat a právo jsou věci, na které si manažer sežene lidi. Mělo by mu stačit orientovat se ve financích obecně (plánovat rozpočty projektu)

myslet koncepčně, mít rozhled a všeobecný přehled, rozuměl jednotlivým činnotem ve společnosti, orientoval se ve finančních výkazech-uměl alespoň základně pracovat s účetnictvím, věděl kde a jak získá informace které potřebuje

odpovednost,rizeni lidi,rozdelovani prace

organizovat práci, zlepšovat podmínky, koordinovat firmu, vést firmu k lepšímu

Orientovat se a mít rozhled v právu, umět komunikovat a vcítit se do ostatních, umět prasovat s počítačovou technikou

pohotovost, sebekritiku, schopnost učit se

práce s lidmy, exaktní a technické dovednosti, cizí jazyk (AJ)

samostatně rozhodovat, uznat svoji chybu,

Samostatne rychle rozhodovat pri rizeni a za sva rozhodnuti nest plnou odpovednost flexibilne hledat nova reseni a spolupracovat

schopnost komunikace

schopnost vést lidi, vytvořit si autoritu, měl by umět komunikovat

správný manažer by měl mít přehled o všem co se týká jeho činnosti, pokud je manažerem ve výrobní firmě, je nutné znát činnosti firmy. Dalšími vlastnostmi je přirozená autorita, komunikativnost.

Správný manažer by měl umět od všeho trochu, měl by mít ponětí a přehled o činnostech, které pod něj spadají, umět vést lidi.

Správný manažer by podle mne měl hlavně dokázat analyzovat rychle novou situaci a správně zareagovat.

správný manažer by si měl vždy vyzkoušet práci, o které rozhoduje

technické, ICT, zvládání stresu a krizových situací

účtovat běžné účetní operace, komunikovat s lidmi, umět zadávat úkoly a motivovat zaměstnance, vyznat se v pracovním právu, základních počítačových programech a korespondenci

udrzovat sve nadrizene v pohode, aby nedohaneli jeho podrizene k silenstvi

umeni empatie, komunikacni dovednosti, otevrenost, odolnost vuci stresu, schopnost delegovat, umet prijmout odpovednost za sva rozhodnuti

Umění rozhodnout včas a za své rozhodnutí nést svou osobní odpovědnost. Schopnost jasně, věcně a srozumitelně vyjádřit své plány a vysvětlit jak jich dosáhnout tak, aby členové týmu byli se vším dostatečně srozuměni a své úkoly akceptovali a respektovali. Mít správné pořadí hodnot, respekt k druhým a byl schopen motivovat jak sebe, tak druhé.

umět jednat s lidmi

umět rozhodovat a nést za ně následky, výborné jednání s lidmi

Umět získávat nové (správné a vlivné) kontakty

umět získávat nové kontakty, ovládat etiketu

vcítit se do potřeb spolupracovníků

vcítit se do svých spolupracovníků/podřízených a umět je motivovat

vést a řídit lidi, vcítit se do lidí, rozhodovat

všechny dovednosti, které jsou potřeba k vedení lidí, hlavně komunikativnost a vcítění se do ostatních lidí

základy ekonomického práva, znalost psychologie

základy účetnictví, základy práva, daně, práce s PC, aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka

zvládat obchodní korespondenci, orientovat se v pracovním právu, ovládat moderní PC software, chápat základy psychologie na pracovišti, být od přírody diplomat

zvládat obchodní korespondenci, základy účetnictví, orientace v pracovním, obchodním právu, pracovat s PC, ovládat cizí jazyk

16. Rozvíjení zmiňovaných kompetencí a dovedností je podle Vašeho názoru na fakultě u studentů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatečné6054,05 %54,05 %  
Nedostatečné5145,95 %45,95 %  

Graf

17. Rozvoj jakých kompetencí a dovedností postrádáte v současné době na fakultě?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- jazyky - SAP - právo - zdravé sebevědomí

aplikace teoretických poznatků na praktické příklady

business cases a rozvíjení vlastního myšlení

cizí jazyk, řešení problémů - případové studie, modelové situace, řešení skutečných problémů z praxe

cizí jazyk!! flexibilita a kreativita

Cizí jazyky

Domluva praxe

dost se prezentuje, ale už málo se diskutuje...takže např. diskuze s předkládáním argumentů. Neapeluje se na studenty, aby si vyzkoušeli práci při studiu (bohužel zde je faktor lokace FM)

ETIKETA

etiketa

etiketa

hlavně praktické dovednosti chybí..... po vystudování VŠ dnes studenta bez praxe do manažerských pozic nepustí, takže myslím, že většina pouček o klasických školách managementu by se měla vyměnit za modely řízení a vedení - nikoliv však opět pouze v teoretické rovině! většina studentů přichází z gymnázií a nemá ani představu o tom, jak se firma zakládá.... myslím, že by bylo pro studenty dobré vyzkoušet si založení fiktivní společnosti a její vedení.... dle mého názoru by měla škola také klást větší důraz na účast v různých hrách - například GMC či Reveal od L´Orealu a účast v nich, jako i následnou možnost stáže podporovat

jazykové

jazykové dovednosti (AJ, NJ)

jazyky

Jazyky, obchodní korespondence, větší zájem o aktuální témata, umět víc improvizovat, mít přehled o ekonomice ve světě, zahraniční obchod atd.

jednoznačně by pomohla praxe nebo alespoň praktické příklady a studie

kominikaci, kreativitu, praktické dovednosti

Kreativitu a flexibilitu

kreativity

kritické myšlení, vyjádření názoru

Na fakultě postrádám praktickou práci, jedinými předměty, které tuto schopnost rozvíjí jsou možná strategický marketing a management organizací.

Nejvíce asi rozvoj flexibility, učíme se jedno řešení a ignorují se další možnosti. Ikdyž to se teď lepší díky většímu množství případových studií.

nemohu hodnotit, jsem studentem prvního ročníku.

Nepostrádám možnost rozvíjet na fakultě kompetence.

praktické použití dovedností a znalostí

Praktickych

rizeni tymu

rozvoj cizích jazyků ve vyšších ročnících, obchodní korespondence,

rozvoj cizích jazýků, kritické myšlení, převedení teorie v praxi

rozvoj hlubších znalostí účetnictví-nemyslím tím umět účtovat do "téček" a sestavovat závěrešné účty, ale opravdu dobře chápat principy, návaznosti, pravidla.. Studijní plán na FM absolutně ignoruje daňovou problematiku, jako by jako taková ani neexistovala

rozvoj komunikačních dovednosti a zlepšování jazykových znalosti, rozvoj kreativity

rozvoj leadershipu, umění vnímat věci v širším kontextu, práce s týmem

rozvoj schopností použitelných v profesním životě. Je hezké umět teorii managementu dle Pirožka, ale v práci je vám to na ho..o

samostatnost,same tymove ukoly

schopnosti tvůrčího myšlení a obhájení své myšlenky

Teamový duch, pozitivní myšlení, celkově praktické dovednosti a soft skills

technické, práce s lidmi

účetnictví

velice postrádám praxi v oboru

zejména technické dovednosti

18. Jsem studentem 1, 2, 3, 4, 5 ročníku (prosím vyberte):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
54641,44 %41,44 %  
42724,32 %24,32 %  
31816,22 %16,22 %  
1119,91 %9,91 %  
298,11 %8,11 %  

Graf

19. Studuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prezenční studium9686,49 %86,49 %  
Kombinované studium1513,51 %13,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Samostatnost

 • odpověď Přijímám odpovědnost za své jednání=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Objevuji a zkouším nové možnosti=1 na otázku 5. KREATIVITA

7. Schopnost sebevzdělávání a učení

 • odpověď Jsem zvědavý na všechno nové=1:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Objevuji a zkouším nové možnosti=1 na otázku 5. KREATIVITA

11. Komunikační dovednosti

 • odpověď Dovedu říct druhým své mínění=1:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokážu věci vystihnout=1 na otázku 11. Komunikační dovednosti

13. Technické dovednosti

 • odpověď Dovedu využívat základní počítačové programy k řešení úkolu=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dovedu využívat pokročilé počítačové programy k řešení úkolu=1 na otázku 13. Technické dovednosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umím využívat poznatky z účetnictví a finanční znalosti=1 na otázku 13. Technické dovednosti

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Samostatnost

2. SAMOSTATNOST jsem:

3. FLEXIBILITA

4. FLEXIBILITU jsem:

5. KREATIVITA

6. KREATIVITU jsem:

7. Schopnost sebevzdělávání a učení

8. Schopnost sebevzdělávání a učení jsem:

9. KOOPERACE

10. KOOPERACI jsem:

11. Komunikační dovednosti

12. Komunikační dovednosti jsem:

13. Technické dovednosti

14. Technické dovednosti jsem:

16. Rozvíjení zmiňovaných kompetencí a dovedností je podle Vašeho názoru na fakultě u studentů:

18. Jsem studentem 1, 2, 3, 4, 5 ročníku (prosím vyberte):

19. Studuji:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Samostatnost

2. SAMOSTATNOST jsem:

3. FLEXIBILITA

4. FLEXIBILITU jsem:

5. KREATIVITA

6. KREATIVITU jsem:

7. Schopnost sebevzdělávání a učení

8. Schopnost sebevzdělávání a učení jsem:

9. KOOPERACE

10. KOOPERACI jsem:

11. Komunikační dovednosti

12. Komunikační dovednosti jsem:

13. Technické dovednosti

14. Technické dovednosti jsem:

16. Rozvíjení zmiňovaných kompetencí a dovedností je podle Vašeho názoru na fakultě u studentů:

18. Jsem studentem 1, 2, 3, 4, 5 ročníku (prosím vyberte):

19. Studuji:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stuchelová, J.Kompetence manažerů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kompetence-manazeru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.